Skip to main content

Full text of "Slioċt de sgríoḃinniḃ Ṁíċíl Ḃreaṫnaiġ : maille le n-a ḃeaṫaiḋ"

See other formats


■ « Wm Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/sliotdesgroinnilOObrea SsiúbmníróícíltipeAtnAi5 SlioccDeSsróbitinib 
tílícít úi\e\(Mi5 

ílÍAille le n-A DeAtAit) Comif tTUc DoriirixMlt t)o rsHott. &\y n-A curi xMn^c 

m. ft. truc 5uia <*5«r 4 tíuc, 

Udite -<StA Cti^ú. 
1913. •v >? 

muincm CAtAit reo., 
t3xMte áca CUaC. O'NflU 111. RCAtfifocAt. An Coirce Cutrhne -oo C05 av\ leAcz t>o ttlíceÁt 
totteacn^c *oo ce^pdTMjt, ó bí rotnnc 4itt5iT> ^Á^tA 
aca, 50 mb-d cóitt -oóib te^b^tt a -óé^n^rh -oe ftiocc 
•oe'n cnu^tMcc mó\y -dtrcí ^sur VE^aIza -oo rBt^'ob ré. 
Ssjtíob Uoni^r TTUc Dorhn-áitt cunncór ^ be-at^T) 
^gur cuitt At) Doccúitt tTUc énjtí 114 ti^ircí 1 n-e^s^tt. 
Cuijt ax\ c-e^s^cóttt " An cSe>dt5 1 me^rs ^a nAtp " 
r^ gcé^-o áic. t)í cleAczAi) m<MC 45 ftlíceÁl t)tte^tn,ac 
a\\ ^n bpe^nn nu^nt 4 bí " Ar\ cSex\t5 " £á rst^ob' 
x\ise, ^gur ci a copAriiLacc rm uijttt. 1r inr AU 
X)a\\a >A5Ur mr ^n citíotiMT) cuit) T>e Cnoc 114 nb^b^ 
azá aw q\)a\\\ ir ^eA\\\\ i ir r^ccriMttte x>Á n-oe^ttn^ r é 
te FÁS-áiL. D'fe^b^tMig ré 50 mó]t ó cojMig ré x*5 
rst^ob-AT), ^sur r^ x>e\\\e bí moT) rottétft cainnce ^ige 
a cuijt c^ttne^rrt a\\ 5<*c ^t^ rs^íob rc. tlít acz i)Á 
-octtt^n *oe Cnoc ua ng^b^ te rÁgáit 1 bruijtm te^b^tr». 
X)a cóitt 50 mbe^T) An z\\wmAi) cuit) te yÁi;Áil 50 tu^t. 

X)a áí)qa\\ mirntg x\5ur cós^tt cttofoe -oo'n crtu^g 
ob^tfi ttlíce^it Dre^tn^ig ó'n Atr\ a -ocÁtnis yé 50 
ttaotr re^T)m^ 50 *ocí 5Uft éAS ré u^tnn. t)u4nóc^iT> 
ax\ leAOA\\ Vo a cutrhne. 

s. nuc 5. CUR. ne<\tti£ocAt 


iii. 


X)e&t& ttiTCTt r>neAttMi?; 


ix. 


setts t meAS5 ha nAtp ... 


1 


te^n tons tiA uxoCra ... 


32 


Atl URtttR AtnADÁtl 


53 


Ati céAT) tÁ ar meAtUvó mé ó'n ssott 


62 


setts n<x meAt)oti oróCe 


73 


SS^AtA ó'n *oottiAn t01R 


76 


corhR^t) cots remeAt) ... 


99 


ÓRÁIDCACU 


111 


UUReACA 


115 


rtttt)eACu 


120 


P1CU1131RÍ. 

P1CU1111R UOSA1S ... ... ... ... ix. 

An ceAC S50ite 1 sAtteune ... ... xx. 

míCeÁt ^5 DéAtiAtti sRttin t tonntMin í 

utgte stÁmue s^n ettt>eis ... ,.. 25 Vll. teAORA do sgHTot) mfCeól toReAtriAC. SUA1R 11 & hé1ReA1111, Conntuvó na S-Ae-óitge -oo cinp 

xMTI^C. 

CtlOC tlA n5-At!)A, -óirc]titig^"ó ó'n mX)éA\\lá, mtnncip 

ttí t)UOtU15 T)0 Ct11|t AW\AC. 
míceAt tmeAtriAc. beAÚA rhícít tmeAcnAiJ. comÁS mAC 'oortinAiU, A.c.tt., 

•oo sgttíot) 
CA1t>1T)1t I. 

1 -oUAOit) & dse. 

tuic ré -Ait mo cti^nn-r^ beAfcA tflícít Otte-AtnAig, 
mo ó-AttA cttoit>e, *oo cujt 1 rSFítineót^cc ór corh-Aitt 
5^e"óe<AL n-A ti-Aimptte reo. íílí nA, Hot)La5 reo cAitce 
(1909) sLAoit)e>At) av Coirce Cunfme ax\ t)ite4tn.Ai£ 50 
rocttóóxM-oír raoi n-,A cuit> rsrí^tieótt^cc-d T)o cutt 1 
gctó 1 n-,Aon leAX)A\i -driiiin. t)í r5&At a X)eAtAX> 
•o'eArb-Ait) otttA 1 t>o tii-dri^T) ottm-r-A cunncAr X)eAtAt> 
ttlícít *oo rSFíotiAt). ITI-Att ti-óe^óc ftAirs tmncttige 
tÁimc picciúitt mo óAjtAT) rh.Aittt> ór corhAitt m'inncmne. 
tU téir T)om a éA-o&n u^r-At, éittime.Ac .Agur & fúite 
•oonn-d, 51tát>tfuWA fAoi rhe.An5.At) 5.Áitte &x\ t>u.An- 
cAttt^nn^ir &suv é as F-dn^rti^inc te m'ft t e.A5tt.At>. 
tlíott -óutDtt^r ^cc 50 t>réACf.Ainn teir. 

Cé 50 yA\X) Átfo-me^r <d5^m W ak mt)tte.Atn.AC av 
re>At) n.A *octtí mt)tMt)-An a \\a\X) A\tx\e 454111 .Air, ní t)éit> 
ré T>e t>it-céitte ottm a óuit) oit>tte a# ron -Afi -ocítte 
"oo "ótte^c-At) te ptúc<dt) CAjtt.Ann.Air rhí-tttÁt.ArhLA, x\Á 
roctA motcA -oo cutt .Aft rhuttAó a céite nu-Aift n-AC 
n-oé-AnfxM-oír ^cc T).At mío-nÁT)útt^c *oo cutt a^ tottAt) 
a inncmne <Agur -dtt fctáfcdrm-Aiti tonnttdó.A a mncte.Acc.A. 
Att ron re^^drhLdccA .A^ur rPiottAi*o mo ca^a-o azá 50 
tu1.Ai5ne.Ac teir réin m a " corh.Aittín c.AOt r-ATXA," 1 
SCoir-í-dittrse, ^5«r ^t 1 fon 5>Aet>e.At n-05 n.A ti6itte.Ann 
-acá 45 te.An.Arh.Ainc tuirs Á$ Laoic, cditre-d-o ax\ 
c-AtttAnn-Ar 4CÁ asaxtí t)Á cuimne 4tt te,At-CAoit>, -A^ur 
innreóc>AT) r5é4t a beAtA-ó, &An rocAt -oo cutt teir 
wÁ ce.Ann -oo t>4inc T>e, *oo |téiit m>Att r^icte^ t)om ?é\ri 
é. Acc soi-oé'n c>aoi a -005 tiom-r>A éutt ríor toe-Aóc 
-a rsríobAt) >Att >An mt)tte^tn>Ac? Ar re>At) tpi mbti.A-ó.An X. 

i sColáirce Contidcc cunte^r xMtne, c^i-ore^rh -dsur 
eólAf dip. V)í mé m a éttix)e-ACCdin a\\ re^xj \ia -ocjtí 
•ouédttnidí i n-dtt cuijt a ctnx> oibjte, ^sur é in a 
<\ttx)-ottdriv<Mn &\\ aw sCotiirce pn, a ^inm as^V a 
ctiú a\\ vnx) tid tiétpe-Atm 50 lé\\\. t)í ^itne ctu^r ^S^m 
a\]\ f^x) tr W a cuix> oibtte ^snr <d riiórv-*óítre,dcc *oo 
Conntuvó iu S^e-óitse gd scuti ^ ^tt-o-rhe^r 45 nd 
Sdcóit. Ilmne^r -a c<dix)tte.drh -dn cjt-dt 4 ti-áio ré n--d 
dttx>-otLdriidin a\\ Cotiirce Conn,dcc. S^dip ruinne^vó 
a tí\\-i\\ÁT)A ríotud be^s-d av\ Cor\t\A$t& corh r-dXM te 
S^c cednnudtt 1 nCitnnn ^gur c«dot> ^muig xn. Cuitt ré 
utdúdnnd ú\\a se^t-A -dr cttoróe se-dn-drh^tL a curhtt,dcud 
Véin yÁ Ldn-fdr 1 5cttoix>tib n^ scédxmd -dftír tr ^íf ctte. 
teir ak xMinritt t>í rc ^5 "out 1 n-Á\\\x)e -dgur ae xrnL 1 
Líoriiúdóc xMsne, ^cc t-rd^dOft ! r^ <dni cé.dx>n,d t>í ré 45 *out 
1 rudttdóc fLdmce. Agur 1 Ldr* ^n 6-ditttdtg, rut mÁ ruMb 
cúr ^n cSdriiruMX) péin udgtd cuige, údmic sdittbte.dn 
&r\ x)ub-geirhttix) a& rci'oe^t) m a tmice-dtt. 1n -dic 
x>ttúcud rcirhe &x\ Aibft&din cÁmtc ^nr-dfó -dgur fioc 
x>ub, ru-Att -dn geirhrux). tlí údimc Ldete.dnnud ?at>a 
dn Itleitirh cuige sujt tteóróe-d'ó at\ cftoróe 1 gctéib av\ 
t)tte-Atn-Aig -dgur tóis X)\a 50 corhtu-dXMtt n-A n5.dex>edt 
inr n^ fLditir é 1 x)cúr a sLóijte r^ogdLud. Sítim 
v\ac r*-dib cor r^ gcttoróe cdittx>e,drii,diL úx> n-d^ tuis 
mé. Acc ir teótt a bruit ^t'óce azaxw r>doi ri^- Seo 
cus-ac r5C>At a X)eAt&X). 

An 16-AX) IÁ x)e 1tle-AX)on íogriMitt, 1881, 'rc^-ó ^«5-ax) 
tTlíce-Át t)rie^tn4ó r^ locin t>eA% azA cttí rhíte ri^t 1 
ó'n Spix)é,At 1 sConnx)4e n^ 5^ittirhe. X)e f^occ x\a 
mt)ttexíitn>AC ir £Ai) a AtA\\\ .1. tTlíce^t t>ttc^tn,AC, -d^ur 
x)e ftiocc tlí té\rmeAT)A a rh^t-ditt .1. Síte tlí íémne-A-ód. 
t)í cog-A í\a rt-Ámce ae mumnatt ttlícít a\i tAo\X) a AtA]\ 
-Agur a rf\ÁtA\\. 

tlí 50 teór a t\s tiom a \\Ái) vao\ fílíceit rcm te 
tmn a ó\se acz 50 \\a\X) cttéit^e míne u^irte as X)A\r\z 
teir 1 scorhnuróe t-Att t)U-dc-<Mttit) ósa eite x>á teitetx). XI. 

T)urj^ir<c a -óeA\yX)VÁtM\y .1. Se-Ag-Án, Liom x\Á\\ Xja\x\ fé 
rsLdtfi a? ósáwac x\Á fe^nói|t ^tti^rh 1 xwt a f.do$4iL. 
tluditt a t)í fé m a g^r«ít Fém W fé cusca *oo'n 
Léigednn -dsur "oo n^ Ledrjtidirj. Uric 4 mrjío*ó 
rju^ó-diLLí eiLe n^ corhAttr^n-Accd as imiftc *oóirj réin 4H 
ru*o x\a rráice ir x*mLdi*ó ^ tMo*ó reire-án as vmX)aI r^ti 
nsáitfoín nó ^r coir n^ r^WSe ^sur é -dg Léi£e>d*ó 
Le^b^itt *óó rém. O 4 fior d^m corh mótt ir t^icmged-ó 
ré Leir xje\t 45 fpAifceottte^óc m a <donfidic Le imedLL 
nd cttdg^. tludttt a fjío-fj r*op^iFe,dcc x\& 5<doite móttte 
a~s cur n^ r^irrsc m a rLéirjctrj 1 muLLdó a céiLe 1 
gCu^n wa 5<AiLLtrhe cuitte^-ó ré r^^oinue n^ r^ottt- 
redócd ae Q\ieAX)&~ú 1 IÁ\\ a cLéirj. T)'fetce,d*ó rc x\a 
conncd AS ríott-"óédn<dm a\\ ax\ "scLatmc -d^ur coipe.dc 
Le x\-a mrjédL, a\i nór m.dttc-fLu,di£ as -oé^n^rh A\y a 
nÁrh-dro. CLuined*ó rc a nsL^m^-oóttte^cc -dj;ur \at> 
^5 Xavsa\\\z c^r^St^c^c ^n toc-Ám t)i5, ^sur óLume^'ó 
ré 1 x\-a 5Com-5tt^5^t5iL *our>fLdn Ctdmne tttóttnd 
-d^ur Ctdmne tldoirsne i)Á céiLe, <d£ur sLórí rju,dróedc 
£mn ^5«r Oirín ^sur Coniin ttUoiL nd m.dLLdcc ! 

Sax\ oróce 1 \\\t ax\ -dirmedin t)ío*ó yé ae éircedóc 
Leir ndre^dti-xxdomifj -dsmnrmnc rSédLc^ 1?i^nn,di*óe.dccd 
Le coir 114 cemed*ó. Tj'mnriSroír *óÁ céiLe r^ Oirvn 
a^ *oul Le tli^rh Ctnn Óift 50 Or» 114 nÓ5, -d^ur fá tv<d 
cedóc a\\ ^tr 50 ÍC rjdn-cnuic Cittednn ótg " as 
cóttdtge-dcc a ca\\ax> s^oiL n^c r^i^> te r^$<<M 1 >. f-Á 
x\-a *óuL so hirríc^nn Le Tl^orh-pA*ótt>Aic ^sur ^n c>aoi 
a t)^ACA\X) r^ a AtA\\i .1. t^ionn 1T1.dC Curh^iLL, a^ cutt 
n^\ mrju^c-diLLÍ ú*o a\i X)Á\i\y í\a rjr^fS^í Leir ^n r^ir^e 
mótt Mtt^irm a rjí ^i^e. t)eire^*ó ^n rc-dn-píorj^ttte 
•otte^r *oe ceóL n^ bpíorj u^ró, ^sur $-dtj^*ó x>ume etcínc 
eiLe " CttónÁn n^ X)ax\aIz\ia." T>e\\izeA\\ 1 sCoir t&WSe 
sutt a\) é rco ^n cttón^n cé^*on^ Le n-A scuitte^-ó ^n 
tfUig-oedn t)ednnuigce Á\\ -oUigedttn^ íor>d t x\-a co*oL^*ó 
nu^ir tjí Sé m a Le^ntj. t)'f éroitt sur ríor é, as^T t)'f éroir XII. n^c pfott. AÓC ci ré cotri ^tltidfCd cuiiimuigd'ú a\\ cpónÁn 
md|t rm lf ^c-Á cutrhmtl&d'ó a\\ £ioca filró&dóCd. A^ur 
n^c lonró-d cé^t) |tdtin d comntg n<d S^e-ótt m <a gcuitfme 
teif na cé^vocA tf na céxvoca bti-A-ó^in. Comnt£e.<vo4ti 
-an $rei5ir ^sur ^n LdfOtn rém i n-A me^rs ^nnreo 
m éirmn cttát n^c ratb atí t>á te^ns-dró r 1 " te rÁS^it 
i n-^on áic eite r<An -ootfi^n, ^sur ní titonsndrii ^ bit 
50 scomneóc^roír ^n " cttónán " 1 n-A me^rs» 
tílíceát t)tte^tn^6 rém 4 cu^l^r W *ocúr 1 sCotáirce 
Conn^cc é. tlí't roctA ^r bit 45 na 5^e*óit5eóittib 
teir, ^cc ní mótt -óom ,an ronn -oo rsHob-a-ó -dnnreo, 
asuv b'féroitt 50 scuittre^-ó -ouine etcínc rpéif ^n 
nac bputt r^ 1 n*oin -oó n^ -ót a ótoirmc 50 *oeó 1 
5Coir-í^iW5e. 1 scoif-f aims^ cnún&n 114 tatiAi&fiA. 
^^I- ^^TTT^I ^t p 1 II 2 

n— fr g /^JI V : JV N r— f y fc±: rw 
go mAtt ??#^#g &Z2É SO££AX! At>mAti gpgpjg rTTTT (rrp ' ^H j N I • |pl infc js f> p r — - r xm. •Ourjdirc tTHceil sutt rjinne teir Aon Am\\Án ^rhiin 
a 6tuinrexvó ré ó re-dn-tfmdoi i n-.d rtu'óe a\i ^n cedgtdc 
t\Á p6e ce^nn ó T),domirj naó mrjé\d-ó ^n S-defjitg t)Á 
DLdr *W 5^e*óit5e 1 gce^rc -ac^, t>d mrj'otc nó m,dit 
a ngut. D'íérottt 50 rdirj -An ce-dpc ^ige, -dóc ^n cítt 
«d mrjttonn-dnn T)m ^on -ouine ^rhÁm te gut Átumn uijtti 
;gd6 rióe t)tM"ó^m, ci ^n cíft rm r^oi rftótt-f-dró&tte-dr 
ceóit gotd. 

Cuir ax\ t>tte.dtnd6 ríor 50 -oedr ^r tid S^e-óitseóittií) 
t>A rhó fdrt tocán t)e>d5. 

" 1r m-dit ttom," a\i feife-Ati 1 téige^cc a tug fé 
u^i"ó 1 rjr^d-o t n-oi^i-ó ^n -dmd yeo 1 tunn-odm &avax\a, 
" ir rodit tiom bei^c -o'.dinmniu£dnj fcdtt *>Áy\i, -d^ur 
cúr a fcdrjdittc *oóifj te méi*o a n-eót,dir a\i fCdttt -dgur 
^tt ticttt*óe<dóc n-d círe, m-dft ge^tt a\i a ■ocítt-St^'ó» 
long-dnc-dóc -dn 6tttnnmgte -drhttin ^5«r fttróe-dócd 

AZÁ ACA, X\Á\l tÓ5-dT)^t1 ir tl-dÓ tHpUAVAVAV 1 te-dtJdltt X)Á 1 

téige-dnn; -d6c a cuaIax)a\k tf ^ tó5>d*o^tt te re-dtj-dr & 
Scuirhne ^gur me-dtj-ditt a scmn. 'Su-o reo r^n- 
tfláittcín t)tte<dtnd6, .dgur a rirdc, Pd'óttdic .1. -dn 
c--dfcditt -d5«r ^n m^c. t)í rean-lfUittcín a$ x\a pt|t a 
b'mncte-d^cdige -d^ur a rj're-dtttt eotdr ^5«r t)A rhó 
Sde-óits r^tt cítt ^6c, r^i^oir, cá cttoime,d6c nd 
mbti-d-ó^nc-d as txdinc via cuirhne -dr a 6e«dnn te Sditti*o> 
m-d^ c-d r& or aonn 6eittte ricm bti-d*ó-din -o'-doir, 
^6c rjui-óexv6-dr "oo X)^a, ní C4ittre>dtt a 6ui*o rs&dtcd 
x\Á a 6ui*o «drhttÁn. tTI-dt^ if r<vo<d -dn t-d M'O 50 téttt, 
cé sutt mótt a tíon, cógt-d 50 cttutnn -d5«r 50 b-ditedi6 
^5 a ví\ac, azá m a úo&a téigteóttA -d5«r fSf»fftne'6tiA 
5^e*óit5e é rém, .dsur a ^bipmt a 6ttot"óe 6orh ce 1 
•oc-doib cúire n-d ce-dng-dn ir •o'ré-d-or-d'ó cttoi*óe -don-fit* 
a f)e1t. ,, 

Cuisre^r -dr <dri méro rin cé'n cme-dt -o^oine a f)í 1 
5corh>dttr^ri^6c ttlí6ít. llí ctumre^t^ ^on rs^dt n-d 
-don r^ritt ó ttlÁittcín X)\ieAtriA£ re^rc-d. Acc zÁ a imac 
tn a óis-fe>dtt 6ttoróe-dtti>dit 6-dtttdnna6 m^r r^Q — ^t)4tt XIV. 

ó X)\a A\y a te&n&dt'ó tnnn tíomtd. O ax\ o\\ieA'o fiti 
Kitit>e-áóCA ^5 mumncitt ^\n Sproéit ^stif a~s muinnatt 
Afl tocim D15 ir 50 x>c^5^nn fé corh |téit) ir £orh 
nÁ-otítuc *óót)t^ LárjAittc te óéite a\\ nór t^nnui "óe-dócd 
te ^on tje.At.dc eite. t)í fé 1 nx>Án *ootn ¥)áí)\\a\c 
t)tte-Atn4ó *o'peice4t te tmn mo cu^c^ a\\ ^n "Loc^n 
t)e^\5. Iti4ix) ré rse^tc-d as^V "O^ncA ^gtir -Arhriáin 
•oom sujt ctntt \*é lonsn^rh ottm cé'n 6401 a t>FéA"ordt> 
ré 4ic -o'rigiit -oóirj a\\ ?at> m a ceann. 

T)'inmr Pit>ru\ic X)\\eAtriAc a lÁr\ rsé^t tndit t>om 
n^ó r-éw\\i tiom cuirhniti$4t) optA -ánoir, Sfó naó 
tt^t)4r m a roc^iit 4óc cimce^tt ir ti^ir a' ctuis ! Ó'r 
m ÁiZ corh fíott-S^e-óeAt^ó r^ a wsaí) ir a cóiseat) 
ÍTIíceit t)ttedtn<Aó ní rnonsndrh a\i t>it é 50 \\a\X) 4 
mncmn ^ibit) 1 n-d óige teir nd ftdnndit) asuv- x\a 
rsédtcdit) 4^ur dn -oedS-cdmnc ctirce a t>íot> dtt riutidt 
A\y 54Ó c^oit) t>e. CA1t)1T)lt II. 

1 -oUAOIt) A SUÓCACUA. 

tlí móroe sujt mirce a \\Ái), nó 4 cutt m urhdit x>o'n 
téigteóitt, ndó \\a\X) rocdt t)édr*td 45 dn mt)ttedtndó 
av\ cjtdt a \\a\X> yé m a S^rtír rdn mbdtte. tlí \\a\X) 
A\se dóc av\ Sdetnts drhdin ax\ cjtdt rm. (tlí ywo 
ATjUAn é rm 1 scorhdttrdndóc dn SpiT>éit, mdjt ní't don 
pocdt X)éA\\lA 45 nd pdirat> 054 ^n IÁ acá in*oiu dnn, 
^sur ní t)íonn 50 t>rÁgdnn rid-o mr nd rsotcdódit) é). 
X)a Se^tir tA\y éir cortngte *óó 45 -out a\i rsoit 50 
ruMt> t)édtttd ro£tumtd di^e ó n-d rhdigiratt rsoite .1. 
ITIícedt Ó tTUicín, A^ur ní tié aw " X)éAy\,A a óox)-áit 
^tnuig " a X)\ A\%e wa\i t)íor a% a t^n -oaoine 65 a 
mbíonn a *ocuirmigteóir*í ^5 IaX)a\\iz X)6a\^Ia t>y\rre XV. 

teóbtA i ie&X)&\-6 x\& stdn-S^exnLse & bronn *0\& oyt&. 
tflúin & tuirmigteóittí S^exnLs x>ó im mbaiLe, &"suv 
rhúm xm ITUicíne^c X)é&vl& ce^tic, bt^rca "óó r^n 
rsoiL. Ar* ^n i-ób^t 1 rm bí xm x>á te^nsAiX) &\%e ^t 1 
4 óorhxMtiLe rém. 

Ó bí ré m ^ bu^c^ittín be-Ag cuitie.<vó ré An-cruim 
mr r\& te^bttdib. Cé 50 t^vb ré cugta corh móti 
rm -oo'n téige^nn, bí Láix>tie<dóc ^sur ce^cc .Ani^t 1 tAn 
an scoicce^nnc-dcc «dnn. A^ur <an crát rw rém bí x\ 
rhóti-meirne-Aó &suv &x\ ctioix>e ipeA^&rhA^l &\j;e. Seo 
rs&AL be<d5 ^ -o'innir fé -óom, t>Á *ÓÁ r^b^m^tt 45 
b-ÁX)óitte^óc ^ti toó ITIe^rS^j & f oittreóc>dr 50 ^mX). 

" 'O-Á mbu-óiLimir cdrruMS <Annreo, 4 tflíceáit, -an 
mbéiteá 1 n-^n rn^rh-d 50 x>cí &x\ c-oiteán? " 

" ó, & -óume ! re-dó^m x\& c&w&^ve&tA m ^mm X)é. 
X)e&m&x\ fior &^&xx\ c& v&\x) & x>'fé,dx>rdmn rnárh 
^noir, -acc bí rnÁrh m,dit ^s^m nu-Air* & bí mé 05." 

w 1f lonsdncdó ^n re^ tú, Udit ó t)i-á or*c ! ^sur 
cuirhniug,AX> 4|t -an ^m & ttdib cú 05." 

" tTUire, rh'.dn^rh guti fíor* x>uic," Af reirean, &s 
5^itn*óe 50 ctioix>e^mdit ^sur Le^n ré teir. 

" t)íor xxmuig ctiátnón^ &xx\&\x\ &^ riufrdt coir x\& 
F^WSe &E^V bí ré corh ru-Ait ir 50 mb^mre^-ó ré n^ 
ti-A-ó^rc-A x>e rtéite rtéibe. X)\ bite^rhn^ó x>e bu-dóaítt 
eiLe r^n mUdite ^sur ní ré^x>r-Á beit ru&r Leir, bí 
&n o\^e&x) rm x)u\bL^ix)e^cc^ m & ctioix>e. Cé 
x>'peicrmn, & -óume, 45 ce,dcc 1 mb^rt 1 4 ^n^m-d cu5>am 
^óc ,an lad reo. 

" CuirriX) mé se,<\LL 50 mbU-AiLriX) mé tú -&5 rnÁrh, 
-A ítlíóe-ÁiL! " ^r reire^n x)e Sr^S tiom rém. 

■ '* ttluire, b'féix)iti 50 mbu-diLreA, ^cc b<Ain x)íoc, & 
rhic ó! M 

<c Anoir/' -dr reire^n, íf corh-ditieóó^x) cfí." 

" Tlí r^b^r cmnce n^c cLe-dr a bí ré & imittc orm, 
-acc ^ &' bpomce ir & v&\X) &x\ ctií w&\i)ze &\s& W ré 
r^n br^itirse x)e LAirS ^sur mire m x\ -óixM-ó! t)'m XVI. 

é ^n -Áic a t^ib ax\ ob^ijt, a rhic ó ! Aóc níott rcA"04m«Att 
50 |tAttamAp míte ó'n -Áic a n*oe<Ac-Am,Att .AtnAc. t)í .au 
beiftc .ASAinn •oub-gottm teir <An opu^cc, -Ajgur, '>Att 
n*oóig, b'éism "oúitin te.Aóc ifce>Ac. Annrm t)íom^ 
45 4 i.AtMtdi'o -Ár» mbe^LAó "oo -óé^n^rh a\\ a\? 1 me.Ar5 
r\A gctoó mótt, 1 ttiocc ir ri^ó bpeicri*óe finn, ^cc 
nV-án-Am féin nip éitug tmn. Cé'r bit culxAirce a 
cuitt re^n-be-An c.Ab.Ac aci fAn 5corh.At1rAn.Acc r ío f 
50 *ocí ^n cttáig, óotitidic rí fmn, -A^ur, '-Af* n*oóig, 
ttinne fí .au rséAt reaéc n-u^i^e ní b.A rhe-dfA 'nÁ 

bí ré. ir "oóig sur ■oub.Aittc r* 50 f-Ab-Am-Af b.Ái*oce, 

.acc .Att c.aoi a\\ bit b.A ge-Aff S^t 1 cu.At.Am.Att fém av\ 
cor^nn mór mittcexvc 1 meArs n.A 5c.Attr.Ai5re.Ac. 
tlu^iri a bfie.Atnuige.Am.Att fu^f, <a -óume mo cttoróe, 
bí be.A5 nac rsór, i*oiri re.Ari.Aib ir rhnÁib ir piircíb, ^5 
bture.A*ó a scnÁrh 45 -oe.An.Arh ottAtnn-ne ! X)Á "óon^óc 
ir bíom^ti) b'éism -oúinn Ar\ c-uirse a t&t>A\ipc ott.Ainn 
fém ,Attírc. Acc nu-áip a rhimge.Am.Att "óóib cé ax\ caoi 
a r\A\X) ax\ rséat f&uaXía'oav teob a\\ av\ bpomnce, -A^ur 
VUxMrt m'-Aú-Aitt Ár\ scuro é.A*o.Aig *óúmn." 

t)í r^ CÚ15 X)UAX)A\ri *oé.A5 nuAitt a ttinne.A*ó cons-An- 
cóir *óé 1 r^ott ax\. Cnutc. 1 t\T>\A\1) cttí mbtnvo.An fe>Af 
fé rsttú-oug.A'ó -Agur gnótuig yé re^cc m-áttc tr n-AOó^ 
av ax\ scéAT). X)Á X)l\AT)A\r\ 1 n-^ *ói.ai*ó rm fe.Ar fé 
r5ttti*oug.A*ó ette. 1á cotvAró ax\ rsttú'omgte rm 
■o'fi-AFtung ^n 111.Aicrne.AC *óe cé rhé.A*o at &t\ 5céA*o 
a moé-A-ó r^ r^rc^ tetr. 

" ÍI-A01 ir ^^00^/* -dttf^ ttlíce^t. 

" Ó, ir long-Anc^ó ^n re^r* tú ! ^u^itt zú occ ir 
^^00^,'^ aw' ^n ITUicínedó teir. 

An n-Aorh^-ó t^ ir ^ce *oe 1t1eite-Afh, 1901, 'rea'ó 
bí r^ t^éi-ó teir ^n rsoit r^ sCnoc. Cuitt ré tfce-&ó 
a\í \yúr\A\r}eAtz Conn>Attt-A n<a 5^e*óit5e 1 1unnT)-áin, 

Asur fuaitt r^ ^n porc^. q'pás r£ Goif^í-Ainnge r^oi 

bt-Át n-A rt"Ámce ^n n>Aorh^*ó IÁ ir pce *oe tlle-A'óon 
togrh-Aitt, <A5ur -o'imtig teir 50 Vunn*o>Ain. XVII. CAitnDit iii. 
a Ctnt) oit>Tie 1 ttmn'OAin. 

t) 1 óis-fe-dri rsotbdncd, moisti-ó é dn tá a\i f ttoic ré 
" C-dtdiri na 5Ceo. ,, t)í ré corh meirnedrhdit ir £orh 
Ldi*oitt ir 5tiri fít ré "M ■octnce-At) ré dmudr "oe rjdttri 
<dn cige ndó n-éitteoóxvó Cxvoa fjó. ttldi-oiri te otxdiri 
ní ridirj ceóttA te n-A n-oedttndiT) ré- tHo-ó ré a% 
•oédndrh oibrie -dn Conn,dtttd r^ oips ó rhdiT)in 50 
•ocí cridtnónd, <d£ur 1 n-,d te,dnncd rw Í>íotj ré ^5 
múinedró Sdetntse mr ha ctidorjdó-dtrj -dnnreo ir 
^nnriút) A\y ru*o x\a cdtftdó. (tTlúmceoitt a rjí .dnn ó 
x\Á-ox\\x\. tTUrt *ourj-dittc ctteóittit>te ax\ Conn^rt-d 1 
tunnudin, tdrt éir <<*n céd*o óe-dóc *oo t-drj-dittc ti-di-ó t>o 
ttlíóe^dt — " Zá múmceóitt .dSxMnn ?a T)e1tte,d•ó. ,, Cdit- 
fit) ré 5«tt tedrbáin ré ax\ mi<dn,dó a rjí -dnn nudijt a 
tug n-d S^etnt .dn motd-ó r\x\ T)ó tom Lditttedó 1 n*oi4it) 
tedóc -oó ó Conndm-dt^d.) Ce^ppÁ 50 x\a\xj a t>ótdm 
r^n méiT) riti "o'f&dit A\y rjit -dóc ní iidi'rj tedt a fdite 
ax\x\ -oo'n t)rie,dtndó. O -dtc -oe^r -diri * rspíorj ti-dm 
p. Ó Ttidin ?ax\ Irish Peasant ax\ 7a-ú IÁ -o'Airjtteán, 
1906, ^gur r e ° -difCjtttig-A'ó a\\ giocdírj t>e. 

" t)udit tí1íce,dt r^oi <dn orjditt ax\ ax\ rjpoince ir a 
•ocdinic ré 50 ttmnudin. t)í a fdit rhdit te x)éAX\Axh 
-dige te ticttiT>e^cc nd S^etntse "00 rhúmedt) -dnnreo, 
re-dnó-dr ^nnrm, ae T>ut 50 t>cí céitit> 1 n-áic eite, 
-ds -oédndrii -oeipitte te n-<d cuit> T)o t>édn.drh 1 n-or^tn-d 
5de*óit5e m -dic eite; rjí ré 1 tí-A <drhttdndit>e, 1 n-d 
r5é-dt-di*óe, 1 x\-A -ditttireóiri, -d^tir 1 x\-a ottdiT)it)e 
S-de-óe-dt^ó -oe r^itt ir t)\ caVL te n-4 triéitirj. nu-ditt a 
rjíoT) r^oitte A\se, §nío"ó r^ r^di*oé-dr ax\ ax\ rj^r^itiricir 
dgtir -Afl ^n tdrom, ^5«r rsi^íorjA-ó r^ riti*óe^cc 
S^e-óit^e. Att -ocúr rS^íorjA-ó r^ "Odncd -d5«r 
rse^tc-d rdoi nór^irj .dstir r^ogdt n^ 5Conn,dócdé f-dn XVIU. " sCLAróedtfi Sotttif " ^s^r 1 n-A ■ótdi'ó rm f-aoi ceirc 
Itd catriMn, t-v\oi poiticnJe-Aéc ^suf eite a b,ain 
•o'éittmn. Sspíot) pé líft-rsé-At i *ocaoib wine i 
SConn^ócAit), ACá 50 rnons^ncdc. tlíott cuitte-A*ó 1 
5ctó é ^suf ní f^CA >A0inne é -acc fuim be,45 t>Á 

Seo cíor 510CAÍ ir Uctte^c^ib a rstfob ré CU15 a 
qa\\a\-o .1. ^ion^n tTUc Cotuim. 

" UámuiT) xm-gnótAó, a rmc ó; ní béi*ó cttíoc ax\ ax\ 
oX)a\\\ 50 X)\\Át "oe \\é\\\ cor-Arhtdcca. UÁ avi *otwn<d ae 
•out -A|t ^g-Ai-ó 50 m^it; béi*ó fé ^s^mn oi*óce T)i^ 
S^tAirm r^o cus-Ainn, ^sur cámui*o -oóóAr^c 50 mbéi*ó 

re 50 r^r^rii^it. . . . trui*oitt te stte^nn ^sur 

5iitte bíonn ^at* ^s^mn. tTlé féin ^n ' tTUns^ine ' 

. 1r "0015 50 mbéi*ó cuitte^x) X)X\áxx\a$ ^s-dinn 

5^n mojtin moitte. 'CÁ fAiccíor onm 50 *ocuittreoc^i*ó 

rM"o r*rm Féiti 'r-A *oeitte,A*ó. tlíott rhir"oe tmn a beit 

A~S *0«t tttí ' \,Á X\A X\-&XX\AT)ÁX\ ' ATiO^ 5-AC 01*ÓÓe ACZ ir 
CU1|treAC AX\ 11UT) COrtlé-A-Ó AXi X)X\ÁXX\AÍX) X\UA go -oítte^c 

tAtx éir míor^ ae rogtuim cmn eite." An 1Ga"ó IÁ *oe 
riií x\a t1ot)t^5, 1902, ^ rsttíob ré é rm. 

" t)í ^n pléA\\ÁCA 50 m^it 50 *oeirhin . . . t)íom^tt 
ax\x\ 50 *ocí te^t-u^itt 1 x\x>wó ax\ *oó *oóa5. Annrm 

cu^it) ttl , 11 , S- , -45ur mé rém 50 -ocí ^n 

Acti. Hall 50 T)Cí n^ Dalcassians, ^sur 50 cmnce tja 
itt'o-rhei'ótte-AC, croi"óe^ródit, rpóttc^rh^it ax\ *otte^m 
14*0 ^sur níott cuitte^T) cftíoc ax\ ^n oi*óce 50 *ocí a CÚ15 
^tt trui*om ! 

" Omui'O 45 corug-A*ó ^nocc ^r* ax\ ' Umcé^tt ^sur 

Ati cSi*óeó5 ' a óteAócugAT) 1 ntrtmscon. tl axi 

' cSi*óeó5 ' ^sur mire ax\ ' Uinc&an: ' . . . 'Óe^rhAn 
P10C AXX\A A"£AXX\ AXi a cuitte^*ó a rS^ob^T) x?Á t^t^1tt.' , 

* CÁ f Aiccíof o|im ^tin tríilt fé féin ati teAb^tt fin mtix nÁjt 
cuAt-Af fOCAL VJA1-Ó m a t-AOib ctiÁt A^t bit. C.m. XIX. 

An ZOa-ó IÁ -oe rhí x\a Hox)t^s, 1902, a rsríorj ax\ 
Uan fiti ó ttmnTMin ^gur 1 tiar eite a rSfíorj fé ÓU15 
fionán, 411 25^-0 tá *o'íe,Arjtid, 1903, T)UbA\yz fé. 

" O ^n ob-Aif 45 -out ^f ^g-dm 50 nÁttnnn te 
114541-0 n4 ^éife Ceóit. JZá fó5ti4í cujtc^ 50 -ocí 54Ó 
x)ume r^ sConnttdT). TZÁ CÚ15 cé4T) licif uttrhuigce 
^noir ^5ur S-ac fux) 1 T)C40írj Conn4rt4 n4 S^etjitse 
ionnc4, corh m4it te 1 T)C40irj n4 ^éire Ceóit, 54 5CUf 
50 T)cí -ooccúifí 4 t>ruit cor^ttitdóc n4 54eTje4tC4cc4 
A\y a n-4mmne4C4irj — rjíofj 411 cSeoiníne^cc *x\& 
5CfoiT)cirj nó n4 bíoT). 

" ZÁ Directory ti4 r^S^Í^ 54 uttmu54T> 45ur 
cmttre^f n4 fóSf-Aí cuc4 5411 mót^n eite moitte. 

" "CÁ CÚ15 rhíte 4inm b4ince 411146 4r °r cionn fice 
Directory. Wíav rw cuirre^r cunnc4f 1 T)C40irj n4 
f éife Ceóit 4^ur ^n Conn4ft4 4tioir 50 T)CÍ CÚ15 tfiíte 
•oume. X)a*o ce^rc 50 mbrvíogócxró 4511^ 50 ne^fcóc^T) 
4n i4rqt4cc tároin rco 4n Connruvó." 

Corh m4it teir rm tMo-fj 4n X)veAtr\Ac 45 VE^obAT) 
te ti454ifj comófc^r ^n 0itte4óc4ir. Stiócuig rc 
*ou4ire4nn4 1 rjfitiT)e4CC, m ótt4iT>e4cc 4^ur teir 
<án v^a\v -a rSt^íorj rc- &V éifinn. T)urj4ittc rc Uom, 
oi"óce *Ó4 tt4t)4r teir 1 sCotáipje Conn^cc 45 téige^T) 
co*o4 *oe'n rc^H 1 cé4*on4, 5Uf mimc 4 rjíofj rc in a 
fuitje 1 ns^n fior "oo 4omne 45 VEV^obAX) asuv ^S 
ob^if av av\ leAOA^ ?m 50 -ocí a ce4t4if 4 CU115 4f 
ni4iT)in, 45ur SUf^rj m é ax\ te4tj4f a rh^frjuig é. 1r 
T)40f a *o'íoc Comi4cc4 45ur éif e 4f 4n r^if I 

114 rítce^f r^c f4irj sfe^nn ^sur r5^P ^S tTlíceit 1 
" sCaúa\\i í\a bCeo." 5-áe-óe^t a rjí ^nn ó cttoix)e 
^m^c -A^ur if cuit) T)e tia cféicírj a rj.41ne.4r te 
5>AeT)eAt4irj 50 -oci^ teórjfcd oirjfiug4*ó m^f teorh^n 
zyÁt T)C454nn ^n *ottiop4r oftA, -d^ur 4f 4 rjeit féiT) 
teir fm T)óirj rjeit óorh cfoi*óe4rh4it teif ^n r^ó^c 
mAix)in -AOirjmn gt^cme r^oi Airjfe<Án. 1r V^W tiom 
foc^it ttlíce^it "oo cuf or corh^if At\ téigteóf^ 't\Á XX. tno cui-o-re teir ^n t>rítunne ftn x>o ó|uitug.dx). Seo 
510CA Af Uz\\\ a fSt^'ot) ré CU15 £ion,Án ITUe Coluim 
Afl 2dx> td x>e tlleitcdiii, 1902, -óó ím toc,dn t)e^s. 

" 1r VM"o^ -dii téim í ó tunnxMin x)o'n tocán, avi -átc 
<\ ópuitim -dnoir 50 mei-óre^c sroi-óe m^r ir x>u,dt x>om. 
. . . CÁim rém 50 hituinn a$ rd"o> -d^ur 5-dot 
t>redg, gté, gLdii-fu,dtt Cu,dm t\& g^ittirhe 45 réi"oex\t> 
x>íom x)e-dCdig r^ex\itt^ Cdt-difi -dn ppe.dc.din — -dsur n.d 
nx>e.dg-$.dex>e,dt rreirm ! U-dtm 50 t>río£rh^ ce^nn 
meirne.drh.dit xmnreo 45 cox>t.dX) 50 tie.dx),dpt.d buix>e 
5ttéme, 45 rtiÁrh 5>dó tá r^ ^r^ir^Se asuv ^5 fiutt-dt 
tpí cnoodio -d^ur cjtí gte.dnnc.dit> Coir-£<ditut5e 5^c 
cttdcnón.d. ,, 

Seo 510C-A x\r tiart eite ó Itlíceit ÓU15 fionin -dn 
lax> Ld x>e í)eitte.dX) f ogmditt, 1902. 

" tlí tt^frar &V ^on cttummugdX) pór ^ tus oitt&dx) 
ruitc -A5ur 5tunn x>om, .d^ur x)úmn 50 Léits .d^ur tus 
^n céxvo r5opuix)e,Acc a t>í x^s^mn T)tA Sat-Aitm 1 
mt)ermonx)r^í. t)í 50 teór* teótt x).dome x\nn. "Od 

t>retcte.d ctuútt re-dn-5dex)e^t S -dsur toeijtc eite 

45 rmnce^x) 1 n-^omfe^cc, 45 cutt n-A scor x>eire>dt 
-dsur cu.ditt>e.dt, -A5 10m.pug.dx> -dsur ^5 ^t-iompugdx>, 
45 ru^5^inc -dsur «d5 txds^iftc ^r S^exnts, -óé^nr^ x)0 
•óófcdm 5-ditte." 

t)4inrexvo cúptd -db^ittc -dr c^ttx).d porcd a óutti ré 
-dr -dn Citt)éir CU15 tidm p. Ó RiAin -dn c-Atn ^ rst^ot) 
ti-dm cunnc-dr W <dn mt)tte,dtn.dc r-dn Irish Peasant. 

" "CÁ &x\ x) 1 50 x)eó «d^ x)o pe.dnn— cá rm ! Sm 

é aw óé-dX) ttti'o -dX)ut>^dr tiom rém nu.dttt <d téige.dr 
' mo rc«dir ! ' -d5«r ^n x)-dtt>d rw'o — c ní cú rém ZÁ -dnn, 
a tllíóeÁit *óit.' Asur -dn críorh^dX) r«*o — ' n^ó món -dt 1 
r-dX) -dn cru<dg n^c nx>e,dc-dix) ré bót^n btte-dg mín 
réix> cotrom Cotr-£<diW5e IÁ bre-dg roittre^ó 
sréme-drh-dit ! ' '&\i nx)óig, ^ rhic ó, t)í ré -d5 cLar- 
Sdipc b-dircige ^n t^ úx>, -dstir ní réix)ir te c-dirce,dtuix)e 
drh-drc m-dtt r^giit nu-dir -dCd ,dn r«^cc gA prc-dCA'ó n 

O. XXI. 

á^út ari t)iirce^c £Á •úaILat) A\y ^n tnbóc^n Átumn úx> ! 
CAitrió cú <a feiceát nu^itt nx\c mbéi-ó x\n gaot rhótt 45 
féi^oe-á-ó, ^s«r ^ii rcolUvó ó'n br^WSe ^5«r t>éi"ó cú 
Lán-cr^rt^ leir <<m cíft átuinn ^oibmn 4CÁ ó $4ittirh 
p^ít, mÁ t-AS-ann cú IÁ \r\A\y riti. Acc t)í cinnce au IÁ 
a t>eit 50 bjte^S — ^sur if "oeacAitt é. tTUi-oitt teir -Ati 
' rencontre ' úx>, ' r^SAmuiT) riú*o m^|t -acá ré ^noir — 
zÁ ré corh -oe^r rni." 

tlíott rhótt -oo'n téigteóitt ^n c-^tc úr> r^ hPeasant 
•oo téige<d-ó rut x\ -0CU151-Ó ré ^n cátvo-d rm tu-df. 

S^n mbtidx)^in 1905 bU4ite<vó cmn 1 tunntMm é. 
D'innir ré "óom "Oorhn^ó i)Á t^b-Amatt 45 ce^cc te 
céite ó Airpednn 1 -oUu-Att ttlic 6^*0^15 ati cxaoi a# éituS 
ré "óó. Cámic 411 r^É'O-Án mótt aw a\i -ocúr, ^sur 
Cdom mótt com mdit. t)í ré r^oi cú^dm ati T)occútt4 
ttlic énttí, m a te-Aó rém, ^sur cÁitvoe eite teir "oe 
n-A -ooccúittib ba ctirce 1 tunnuam. Cuiftexvó cedr 
mótt r^ti reomttd ^sur comAitttig tíá •oocctiittí x>ó 5-an 
•out ^m^c ^r ^ri r^omtt-A a\i a ttr-AOAi'ó ré -A|ti^rh. tH-At 1 

rm rém gté-dr r& ^ts nuAitt ^ ru^ir re r^itt r^n oróóe, 

^5«r *o'imti5 ré -Am-Aó 1 ns^n-fior *oo T>ume -Att t)it 
-Agur *o'f An ré ^muig ^r re^vó u^itte 4' CU115. tluAitt *oo 
timic ré irce-Aó bí cr-At-A-ó ru^cc-A -Aits ^sur t-Á ^t 1 tt^ 
Úilidó bí ré 50 "oon^. 1 t-Aige a t>í r^ 45 "out ó IÁ 
50 t^, -A^ur xMt "oeitte-d-ó r^ct-dr "oo v\a X)occúittit) 50 ttdifc 
■oeitted-ó teir. t)íte^r l^éi-ó cuig xi t)-áf. 'Aóc -an cttoi-óe 
mótt-rheirne^rhxMt -d t)í ^ise, t^Mt^ms r^ tttít) é. tluxMt* 
•oo timic tnre^c ^itt rhot na -ooccúittf 'óó "óut 50 
Bournemouth te 50 bruige^-ó ré -dett via v^WE^- 
Cu-ai-ó ^sur cimic re-At)^r iTiórt -Aitt. T)ut)4ittc ré 1 ticitt 
6U15 ti4m Ó Ri^m — 

" "Cá mé ^nnreo 1 5Coir-íxM^5e S^r^n^- ^cc ir 
-Ati éigm a cuitte-Ann ré Coir-^ittttse r\A tiéitte^nn 1 
Scuntme -óom. tlí hiondnn u-o cott a$ bit! 

" UÁ mé -A5 ne^ttcug^-ó rÁrArhwl 50 teótt -A^ur 
^ittigim 1 t>r-A*o níor veA\i\i. . . . ZÁ avi ,áic (t)>áite XXII. 

ttaoirh-Seortttfft) r^f^Ait 50 leójt. ÍTIná r^é^tcA 
ACá Of 4 cionn, x\5«r C-dltFTG mé, '^ nx)óig, ^ tieit 
'mo ' t'nu\c<MlX riMit.' 11í't cexvo ^s^m ó'n ffiát.Aitt- 
<\t> xmt ^m-Aó 50 ce-Atin cúptd tá," -jft. 

x\n f-driittAt) fin ctntte^vó Cotáifce Conn^óc <Af t>un. 
Uog^-ó ttlíceit thte^tn-dó te t>eit in a xSf-o-Ottarii 
41111. Sut a x>cámic fé 50 tiéifmn óu,aix> fé 50 "ocí 
^n Dettse te eótar x>o ctif A\y n^ mo"ót^it) múmce-dc^ir 
^nnpn. £u^itt fé ce^vo faoi teit ó 1t)mifcéitt 0ix>e4ó,Air 
v\a beit^e fin a "óé^n^rii. timic fé m a xSfo-Ottarh 
50 Cotiifce Conn^cc. An cé-dx> Dorhn^c & n*oe^c-dit) 
fé 50 fiAin<e,ánn cuif x>ume x>e x\& corh^ff^n^it) 
^nnpn c^innc xMjt. 

" tlí ^f &x\ cdoit) cífe feo taf^, tMit ó X)\& ottc." 

" tlí fxMt) mife ^nnfeo ^fi^rh 50 x)Cí cúpta IÁ ó 
fom," ^ffx\ ITlíccÁt teif . 

" 1e 5^ex)its x)'rogtuim a cÁmic cú xw^xx fm, acz 
x>é^n mo corh^ittte ^noif , ^gtif céi£ a tVaite ^fíf c. T\Á 
céis 1 n-4ice teif ax\ m^igifcttín fm tu-df x*r feo ^m^c, 
m^f ní't Aon $^ex)its -Aige." 

" truire? " 

" ITUire, 50 x)eirinn, ní't. Car^X) cájid tiom -Aift 
mx)é ^sur cuif ré cainnc a\\í, ^gur tií't focat 
S^exntge 1 x\-a ptuic ! " 

" 5oix)é x)o rhe^r ^f rno cuix> 5^ex)itse-re? " -Afr^ 
ITIíce-dt. 

"Uo§a! Agur m-Á téige-dnn cú CU15 ^n sceótin 
rm tu^r tmttfix) ré tú. O xm $^ex)it5 50 fí-titarc-d 
^s-AC-r^ -Agur tMx> rh^it tiom t>eit 45 éirce^cc te>dc 
50 mmic, ^cc re-^c^m 411 m-áigircfín rw I Cé'n c-^inm 
azá ofc, te x)o toit? " 

" míceit X)\yeAtnAc ! 1r trure ax\ mÁi$ircif ! " 

€oruig ^if as r5^P^*ó rotutr -a inncmne, -A5«f XXlll. 

■o'éittié teif 50 miottráAitcex\c. téiftiSteóitt cttíocnuigte 
■oe ^éitt r\Áx>ú\iA Áb eAx> é ^sur tiíon lug^ ^n c-^itttirteoijt 
t)Á av. léittigteoitt é. D'féxvorax) ré -Aittnr "00 i)éAr\AYr\ 
a\i "óuine -ótt bit A\y a ctoipnc x)ó ^5 cdinnc u^ift 
AvnÁm. t)í clu^r Aise 6oifi mín óorh ^é^tt le ceotcóitt. 
fi§e<vó 4 éttoifje ^r cítt-gt t -Á'ó móri-u^r^t re^r^^it. 
•o'Gittmn. *Oume u<Ar^t a TM -ann in a pe^rr^^> tti a 
X)éAVA\X), in a gníoraAirj, ^sur m a c-ainnc. t)í ré A\y 
a cum^r, tdtt éir oibtte aw lAe 1 sCotiirce Connxióc 
rsé-At -o'éirce-dcc ^gur ce^nn x)'mnrmc corh ctirce, 
eAlAX)Ar\ZA cttofóe^rh^it te ^on x>ume *ó^tt cuitte^r eótar 
^ilt, ^óc roc-At 5-Árr^rh^it neAm-peAVAmwl níor cuaIav 
Ar* A X)éAl a\i\a\t\. t)í ré IÁ&ac, rtdite.Am.Ait, p.At ay 
nór nA nx)eA5-SAex>eAt, -Agur ÚAitnig 50 mótt teir 5ac 
■ouine X)Á t^ifc r^ti gcotÁirce a rjeic m a fomptA 
UAirteAóCA or corhxMtt av\ cr^ogAit a\\ ron nA tiéirveAnn. 
Aon T)Uine a tÁmic te x)oóAtt "00 *óéAnArh x)ó'n 
óomtUAX)Att bpeAg mAC téigmn a rMox) cttummgce te 
céite 1 x)UuAjt Itlic &AX)Aig, nó rocAt x)0 \\Áx> 1 n-AgAix) 
A sctiú r\Á ctiti r\A CoU^rce, bíox) An x)ume fin 1 n-A 
ctéitt nó 1 r\-A Iaoc, r-UAvp ré Ar\ CAofj vja rheArA "oe 
£ax> ir t)í ttlíceÁt m a ^"o-OttArh Ann. t)í co£a 
eótAir 4ise Ajt An nSAexnts, Agur í>í romnc eótAir 
Aige a\i Ar\ tAix)m A^ur ^F &n tVPruMrmcir r^ot Ar\ Atn 
rm. CeApAnn a tÁn 50 \yA\X) eótAr Aige a\i 5^0 
ceAngAm 1 nCójtAp, vjcas r\Ac, a\\ x)e\\yeAX) acc reo m^t 1 
t)f : tM frAinncir A\^e móttÁn corh triAit te X)éA\\lA -Agur 
t)í an t)é^rLA A\%e 50 ti-Átumn. t)í ^n oittex\x) t-Aix)ne 
-dige ir X)eAX) a% ce^rciit ó x)ume r^ri í< Matriculation. ,, 
t)í ak o\\\eAx> S^^^inire A\^e ir 50 X)VéAX)VAX) ré 
comttÁX) x)o tuisrinc. £u,Aitt ré x)etc sce^cc 1 Rúirir> 
acz níott te>An ré *ói. 

Caf éir ^n óé^x) rjti-áx)^m a X>e\t ir^iS ^15^ 1 
SCoLÁirce Conn>Aóc, cus Ar\ cxSttX)-6^rt)05 Ó ti6iti"óte 
ott-Aitin>Acc r\A 5-dex>it5e x>ó 1 gCot-Áirce tl^oirh-l^-f^^ 
1 x)Uu4im. 1 gce^nn c-Am^itt X)\s ^nnpn x)o X)\\\r- a XXIV. 

ftiince 4i|t ^jtír, Agur b'éism -oó éijtje ^r ^n bpofc 
^sur imte-acc teir 50 cíjt 114 tiCitbéire. Sin é -an 
caoi a 6ftt4ili fé "oeir a\\ eót^r *oo cujt A\y aí\ typ|idinncir 
^Sur ^r ^n nSe^rmÁinir. Ó'n -dm reo ^iuaó t)í 4 
cotann ^s "out 1 taige ^sur a inóinn -dgur ^ ^n^rn 45 
■out 1 tii*otte^cc AStoV 1n ^ibnje^cc. CAItMDIt IV. 

tnTCedt \ n-& ótiD-ottArh. 

'S^n mt>ti4"úAin 1904 cuitiexró Cotáirce Conn^cc, 
Cu^tt ttlic é^voAig, a\i t>un. t)í c-áit mótt a\\ tflíceát 
X)\\eAtx\Ac m^tt $e^tt a\\ a cum rsrtímeóttáccA ^gur W 
fe^b^r -a múinceótucc^. &y ax\ Oift&AcCáf roirne fin 
gnótuig ré ^n cé^-o -ouAir 1 scomóttcdr x\a fCditti'óte. 
TLÁ &n te^bAtt rm .1. ScAijt x\a tiéitteAnn r-AOi ctó m&\\ 
reo, -Asur ir bre^ z\^--s^áí)ac 9 -oeAS-fuinnce ax\ 
leúX)A\y é. 

ttlot aví Doccúitt tTUc énrií avi X)\\eAtx\Ac 1 \\éAri\-\\Ái) 
a rst^orj ré r-^n táirh-teArjAtt, ^5«r S^fr avi cAtAir* 
Ó Dumnín bwóeACAr teir 1 \\éArr\-\yÁx) a rst^íot) rc 1 
x\-a roctóir, r^oi \\A-6 ir sutt téig ttlíceÁt rnorhta -An 
foctóriA rm ^sur su\y cui*oig ré teir 'ÉÁ cutt 1 x>cott 
x\ céite x)ó. t)í coruigte Ai^e ce^n-A réw a\\ Cnoc 
n>d n5dt)d •o'xMrctnugAt). te^n ré x>o'n obAitt reo 
5Utt cuitt cttíoc a\\\ tAtt 'r^n dtrjéir. 1 scAirjrott nó 
•óá ce^nn 1 x>cúr ^n te^rjAitt rm coinnig ré teif &x\ 
xr\X)éAylA 50 \\ó-i)lut, acz 1 x\-a -óiaix) rm, 'fé ax\ caoi 
-a nt)éAnAX) ré, cairji-oit 4 téigeAt) ^r éxnwi ,d éétte, 
-dn te^b-Att -o'rÁSÁit MA1-Ó ^gur CAibi-oit >a r5t t íot)-<vó a\\ 
x\a pttíorh-Áx)t)Att^it) ^r a rcuAim rém. tlít AbAittc 'r^n XXV. 

leAOA\\ reo iiac bv*uit i mbédtib y\a n5^ex)itseóiH 
in-oiu, ^sur *o'fÁ5 ré mian^c T>e $4et)it5 Conn-acc 
^s^mn 1 sCnoc y\a nS^o-d. 

Cuis ré 50 be^cc wac bpuit ^nn actz T>í-céitte a 
oe\t as a \awa\t) 5^e*óits v\a n^imru^e reo a cavat) 
a\\ nór tiA re^n-j^e-óitse. A-orhuige^nn các 50 bruit 
ax\ me^*óon-b^eT)it5 50 c[unnn ^sur 50 n-átumn a\\ a 
be-atAC rém ; 50 bpuit riU"óe.dcc £mn ^sur Oirfti 50 
mons^ncAc; 50 bpuit rsé^tc^ Con CuLamn 50 
móji-u^r^, me^nmn^c, acz zá at\ me^x)on-$^e*óit5 
m^rb asux* ^n cre^n-S^e-óits 1 x\-a ce^nnc^. tlí 
péiT)itt ^n^m a cu|t 1 scon^btac £mn ^rír- 1f Féi*oiit 
C4irbe a b-Ainc ^r UcttrócAóc azá m^ttb, ><*cc ní réroir 
Uctii"óe^cc nu^ a rsttíob^vó ^r ^n re<4n-nór 50 -ocisró 
fionn >A5ur re^cc scaúa t\a £émne A\y A\r; 50 t>cisit) 
Oirín 45 cAncan 4 binn-riU"óe^ccx\; nó 50 T)Cisi"ó 
CucuLáinn ^sur ^e-dtroi^TM 50 " Comr^c ax\ AtA" axúv. 
\T\ax\ at>uX)a\)\z íTiíce-Át rém, ccap^nn udoine -Áituce 
n^c brmt uaúa acz re-Aii-cttut a cur a\\ " 45 be^cugxvó 
muc," >4sur 50 bruit rtott-Uctiix)e^cc cumtA aca 
-dnnrin ! tlu^itt a rsrtob^r n& x>Aome r in otúire be^s 
5^et)itse bíonn ré corh cur, citum, mA\yvÁr\ZA te 
re^n-b^tbin éisipce^c. Acc, 'a\\ nx)óig, ir mó\i a\\ 
ooa\\i T>óib veAW-chadaver jtoc^c a cur 1 "scomtt^rócacc 
S^e-óit ax\ U*e inx)iu. 1r "oóig 50 mbéit) rtéibce -dg 
bjteic tucós 1 scomnuit)e. 

T>Á mbío-ó ay\ t)pe^cn^c ^5 4 i^rt^iT) av\ S^e-óits a 
cavax) tA\\ ^icne^ccáit, ní X)éAf) ax\ ctú* mór A\\y ir 01 
nu4ir a cu\\yeAfj at\ Cotiirce A\y bun 1 -oUu^r ttlic 
é-ATMií;. Ar av\ Am rm bí ré 1 r\-o\A\i) z\y\ mí a cA\teAt) 
'r^ti móir-cítt ae T)éAY\Am rzA\T)é\\y A\y x\a moT)tA\t) 
múmce^c^ir ir ve^W "ó-Á \\a\o aca ^nnrm. Cua\t) ré 
50 "ocí ax\ ír^irmc, so T)cí ax\ t)eitse ^sur so -ocí .An 
be^tim-ám. t)í ré srirm* cuisnon-Aó sé^r-éúire^c. 
tóis ré a lÁr\ eót^ir te Unn a cur^ir 1 scém. Rinne-dT) 
ÁliT)-Ott^m x)e 1 -oUu^r ttlic &at)A\s. Agur m^tt XXVI. 

4-oufrAittc Cé^tMt* wa tlóiriie — tiimc ré, éonnaic ré <A5ur 
fju^iT) ré. Ssttíob^-ó 1 w-a tAoifj pAoi'n ^m rm : — 

" Cá .A11 c^tvo-Oi-oe, ttlíóe^t t)fte^tn^ó, 1 n-4 
rhúinceóiit corh m.Ait ir cá te fig-Áit. Uá eótAr -Aise 
^tt aii mtjeAtAó ir pe-ditjt te ce-AnstAó-Atfj 4 rhúine«AT). 
C4 móti&n T>é,Anc.A ^ige ce-An^ -Ajt ron n^ SAe-óitse 

^sur c^ r£ ^n--oúttt^cc^c r^ti otMitt." 

Seo 4ircttiti§4-ó <W §ioc-a at aw United Irishman : — 
" 1r tnimc 5^1^'óe -A^ur 5tionnT>,Ait r^n scoUirte. 
O -oe tftéitttifj mr ^n ^tfo-Ott^rh 50 fjruit ré 1 ti--Ati 
ronn oibtte a cur ^t 1 n^ TXAomirj azá r>Aoi n-a cúr-Am. 
Óe^prÁ 50 fjruitiT) as cós^it ^n téigmn 5^n rntófj w 
tnt." 

CuaM) aw x>Á té-Attm^ tAf*c mr aw <Aimritt> -Aoifjmn, 
^ettis ú"o. tlí r^i^> te ctoirceiit 1 -ocAoifj tílícít, ^cc 
rsé^tCA mótt-riiotCA. 1 trot-áfó otxAitt w& coLÁtrce a 
fjeit tAftc ru^it 1 ré CAtAoitt wa S-Ae-óitse 1 sCotÁirte 
1<AttftAtA 1 •o3u<Aim. Ssríob^T) é reo r^ti Western 
People 1 w-a tAoifj r-Aoi'n ^m y\w : — 

" tií ré4"or^i*óe a f^rwé^T) -oe ottArh -o'fig^it. . . . 

"CÁ tttíce-Át X)yeAtwAc a\i wa príorh-rsrífrneóittifj 
5^ex)it5e. 'Sé Goldsmith wa 5<AeT>it5e é. $ními*o 
corh-g-Áitfoe-Aó^r te mumncitt íoAite Se-AgÁin Ttltc <5it 
r^oi yÁ-ó ir 50 fjrtnt -An c-OttArii 05 ctúrh-Ait reo te 
fjeit 45 otxAitt 1 n--A me<Ar5 re-árca." 

T)'éitti$ tetr t^r trárt 1 1 ScoLÁirce tl-Aorh-1-Attft^t-A 
a f-A-o ir 'o'fé-AT) ré r-Ai^cc ^nn, -aóc \)a &eA\iy 5«r 
teip ^n c-rt-Ámce av mo -óume tjocc, -A^ur b'éi^m -oó 

élttge Af AW OtXAIfi -A5«r <AH ttlÓllt-Cír <A t-Afj-AtttC x^tt 

réin. D'imtig teir 50 t>cí ^n dtfjéir. 1r *oóig sur 
tAitmg aw cír ú-o ^sur n-A fiAtp-A mór-A fj-Án^ 50 
ttí-rh-Ait teir- Í^-Att éir é ^n -Áic -oo ft^oicmc óutr ré 
ticitt CU15 hAtw p. Ó Ri>Ain ae -oéAWAtw óorh-g>Áitfoe>AC>Air 
teir r^oi vá-ó ir 50 n-oe^ttn^-ó e-A5^rtbitt "óe av aw xxvn. 
" éitte>Ann-AC Uuaite " 'r^n U-Airh i 5C0. n^ 1Th*óe. 

Cuir* fé ríor ^tt ^n Citoéif r^n iiatt rm ^sur reo ríor 

CAibixnt ^ircí : — 

" Hótel Bon Accueil, 

" Montreux, 

' "Suisse, 14/1/ '06. 

" A ti-dm, a Ca^a, 

" 5o mbe^nnuigi-ó T)i4 "óuic ! gtAc mo rhíte corh- 
SÁwóeAtAr r-Aoi 50 Dfuit cú 1 -o'e^s^tóiri ^ititi 1 
n&ttinn f>aoi -óeitte^-ó. . . . T)é^nr-di"ó cti ob>Aitt, 
oUAitt long-Ancdó teir ^n sctfir * óutt w ^g^i-ó. 

" CÁim rém 45 ncAttcug-A-ó ce^c 50 teótt ^nnreo, 
<Agur ^n re-dn-óttoi-óe ^5 ceacc a\i .Air 1 teatMró a 
óéite. Acc CAitfró mé roigi-o & beit -AS-Am. t)éró mé 
Lároip 50 m.Ait 'r^ S^rhti^"ó te consnArh T)é. 

" 1r itumn 50 téir* av\ cítt í reo 50 cmnce. tlí 
fcdc-Ar <a teiti-o -o'-Áitne-Aóc ro^m ir cÁ te reice.Át ^nnreo 
4H sac CAob x\ mbttCAtnóctÁ. U.Á n>A cnuic rhóru* 
ions>Anc>Ac.A r>Aoi n-.A £cui-o bt^CAó £e.At rne^t^ ^n 
5.AÓ CAOb -oe'n toó. í>ítfe.á surt cui*o *oe n.A re^n- 
F-At.Ac.Aib móttd a bí .ASAinn 1 n-éittinn faoó azá ionnc.A, 
as ríotv-fAitte -An toóA ^sur ^5 coinncÁt f.ArSAi'ó ^sur 
•orom "oo -óAOinib -oowa xwa^ mé réin -acá ae curv ax\ 
cr<AOg.Ait t&yz& r<Aoi n-A mbun. ^sur n* rsoitcí móp^ 
mittce>AC4 acá ionncA ! Agur n.A 5te.AnncA mótt-A .acá 
e-A-oottt-A! As«r &n rne.AccA 5tése.At Átumn 45 
tonnttug-At) 50 roittre>AC 1 rotAr n>A sriéine site ! Á, ir 
Átumn ^n c-.Arh.Attc é 50 cinnce. ZÁ x)a r^tt-Ám 45 
ttit ^nu^r te CAOib n-A scnoc, .A^ur &S cu^ ^n be>AtAig 
•óíob r>AOi -óéin ,An toó>A. Cigte tu>Ar 50 h-An-^r^'o ^tt 
te>Acn>Aib n^ scnoc, n>A mítce cttoig or cionn ,An toó-A. 
A$ur n>A roittre >a bíor te reiceÁt *oe fiub>At oróóe ó XXVlll. 

n^ oStirj mó|t-vtnnneó5-á6-d reo — n^6 ittnnn iat> te 
veiceÁt x*5ac tu^r ^jt fcaoir) n^ gcnoc, ^sup níor rui"oe 
trn^r ca cr^mnce mótt^ 45 r^r ^t 1 fcdoifc cui*o *oe nA 
cnuic? tTUiTjitt teir ^n toc, zÁ rí ir 5^ P u £ ^f <Aejt 
<A5 cutt cotnungte nÁ medfSAi'ó mncí. 

" Anoir, -d Imiti *óit, r^n ^Stir míte be^nn-A6c cugAc 
féin -Agur *oo comtu-d-o^t 1 ? ^5ur 50 n-éitti£i"0 te^c 50 
Se^t. 

" T)o cawa 50 *oeó, 

" tnfCeÁt." 

T)ut)^ittc ré 1 gc-á^-d porc-A & cuir re cuig lum p. 

1 mí <An tfUrc-A 1 w-a *ói^it) rw • — 

" ilít mo ftimce ?ém a% re^rjruSA-ó <acc 50 m-dtt, 
^5«r ir r<vo^> r^*o<A 50 mrjí*ó mé m^r tiíor C]t^t. tlít 
^on c rhoT) -oítte^c ' -Annreo ^"g^m te yÁ^Á\l te ti-^g^iT) 
n^ rt-Ámce, c-d r^i^6íor ottm. Acc CAitriT) mé tieit 
r^rca cé sur -oe^c^itt é." 

cc Oim xm-fjui*óe^6 a\\ ron ^n " 6itte<dnn<Aig tuAite " 
546 re^ccrh-Ain. U^itmge^nn ré tiom 50 tixvn-rhótt 

^r r<4*o. C-á c^ittbe ^s«r rutc ^^ur ce^s^rs te r-ágáit 

ó 546 >dtc *oe, ^sur c-Á rPt^i'o rjtte-dg neArh-e^st-dc 
$^e*óe^t-d6 ^nn. 1r m^it tiom 50 LArjtwm cú 1 t>o 
c rhot) *oítte>A6 ' rém te TMomirj ' móttA/ porcAifitA 
iittite. Uá r<4iccíor ottm, ^ tiAm, 50 rjpuit 50 teótt 
ttu-o^í 1 néittmn ajzá a's cur lons^nc^r ^gur reirge 
ottc. A6c 1 n*oiAi*ó <a céite cuirre^tt nA TXAome ^tt 
rjeAtAc & teAr<A." 

1r ro-tuiste ^r reo asuv ^r <a LÁn -o'av rsríoo 
tttíceÁt 50 ^aio " rPri*o, neArh-CA-gLAC, S^efJe^t^c " 
-Ann rém. t)í, teós^. ^5«r oí (C a Un ru-o^í mr An 
cír reo a rjío-ó ae cutt lon^^nc^ir ^5«r reir^e aw>" 1 
n-oi>AiT) -a tur^ir ^í 1 n^ cíottt^irj t^r te^tt. XXIX. 

1 n-oi-Aró teit-otiA-óna 'r^n eittiéir T)ó, tus ré -AgAi*ó 
a\i éirtinn ^ítír. D'reAor^ig ré 50 m.Ait ó t>eit 1 meArs 
nA nAtp, ^s^r toruig ^n ^n obAitt 1 T)UuAtt Ttlic &ATMig 
níor somcige ^sur tiíor Cfteire nA AWAfh. *0á 
DtteAgtAóc x)Á\y éittig teir At\ óéxvo XtUA-óAm 'r^n 
SeoLÁirce, ttinne ré reAióc n-UAifte ní b'feAw M t>a\ia 
t>tiA"óAin. " tlí n-é AriiAm 50 brmt a ótn-o múmceóttAccA 
50 ftáluinn, .acc zá a X)éA?A ^stir a pe^rtMticAcc tA^ 
aoí\ Áittiug^'ó. "Cá -ottAoi-óeAcc ^aoi teit ^titi. T\Á 
■OAome acá LÁn-T)Áittíttib ceApAi-o nAó bfuiti-o aóc leAt 
•oiittíttit) tA\y éir "oóib a beit a% éirce.Aóc te ttlíceÁt 
a\i fe^"ó CAtri^itt. Acc ní réirntt c«|t ríor ^r ^tvo-OLLArii 
#ÁttcttAige. CAitp-ó cú eóLAr peArrAtiCA a óutt 4tfl fuL 
-a -OC15 LeAC ^on bAttArhAiL óe^ttc <a beit as&c -óá tAob." 

Ar ^ti Sligo Champion a b.AmeAr 4H c-aLc be-Ag, 
rírmne^ó rw. 

M "Cá tYlíceÁL r^oi ÁiLneAóc -An -oorhAin, Agur cÁ 
bttionstóiT)! n^ n5Ae*óeAL 45 rmnce 1 x\-a fúiLib. "CÁ 
a rhoT) múmce-ACAir óorh cttoi*óe<ArhAiL, ,Aoibmn ir 50 
brÁsrÁ Fiti-óeaóc A\y Le^t-CAOib te X)e\t ae éirce^cc 
teir. CÁ ax\ oijtexvo rSé^LcA >A£ur *oÁn A\$e ir bío*ó 
ae reAnc-Ai*óe 'r^n cre-An-^imrir. £íott-$Ae*óeAL 
•ottAOi-óeAóCArhAiL azá ,Ann." 

9 Saí\ " GitteAnnAó UuAite " ,an r5HíobA*ó rm. 

tTI-Á'r miAn LeAC a tuisrmc cé'n mór-rhe^r a bí a^ 
x\a rriACAib téigmn 'r^ri scoLÁirce ^itt, téig «an 
•oiLe-Agt^ a twEA-QA^ *óó a\i •óúnA'ó tíA coLÁirce *ÓÓlt) 
'r<<m mbtiA"ó-áin 1905. O ré te fÁg-áit Y^ti leAX)Ay 
reo. 

T)Á rhéiT) é buróe-Aó-Ar tiA m-AC téigmn 'r^n scé-AT) 
X)UA-óAm hA rhó é a mbui-óe^óAr r^n mbti^-óxMn reo 
1906. t)í ctú -An t)tte>AtnAig 50 ?oitt-te-AtAn a\i ru-o n-A 
tiéitteAnn <A5«r 1 Savay\a\X). X)íor) Ái)X)A\xi téigmn eite 
^i^e -oÁ múine4*ó A^n t)tiAT)Am reo x\ac r^io *ó^ XXX. ScteaóCA'ó aige noiriie ptl. toruig ré -d^ fogiiAróe-Aóc. 
Cuitt ré "o'tldtAÓ ,An &aó m-AC téiginn rSÁtán beA5 
pínsne -a ceAnn-Aóc. t)í ré Hti ceAjtc 50 teó|t, Atz 
óuift ré ^n nA nmginit) téigmn ixvo x>'fÁgiit rtteifin 1 
CuitteA-ó ttlíceÁt romnc rocAt n-oe^c^ir a# aví sctáp 
xwt) : óui|te^*ó ré rém ruAim teó ^ F^x>, ^SUf 

•o'rorst-A-ó r£ «a t>é^t 50 btte,Ag rAittrms 1 sctwt ir 50 

breicre^-ó các 'óuite ó-Ar 'OÁ mbAine<A , ó ré ^r -* 
te^nsAi-ó ir ^r ^ gté-Ar<Ait> OAinnce. t)eitte^*ó ré a\i tía 
mACAib téigmn ^itftr <a *óé>AnArh -Aitt. 5aó "ouine ^5 
btte^cnug^-ó irce-Aó a\i a rSÁtámín fém, if é aj; 
oibttiugAX) n-A nsté^r SCAmnce óorh mait ir X)'t&Ax> r&. 
$níox> n>A bu,AC4itU ceAttc 50 teóft é, gníxrír a 
n-oíce^tt a^ £-aoi a\i bit, a&c nu-Air ,a tise-AX) ré 50 
•ocí n^ c-Aitíní ! T)'i<AtutAX) ré -At 1 ó-Aitín 5teói*óce eicínc 
^n fu^im " Ia " nó " ngu " -a ^áx). Sítexvó rifc 5° 
mbíox> 'cuite x>ume ae x>e,Attc.Ax> uirti. t)tte,Atnuige-AX> 
rí irce^ó 'r-An r5<Á£Án beAg. Cuitie-áT) rí *oeif -Att n-A 
bttUAiríníb be-AgA x>eAr5A. X)e^eÁ t<Án ^n teAb-Aitt 50 
mbíox> rí ^e Pó5 x\ CAfrAirc x)ón r5Á£Án. ^^c ní 
•óéAnA-ó rí é. t-Att éir cúptA móim&AT> -a éAite-A-ó 
•01 A5 cur óum^ •ójiAOi'óe-AéCArhLA ui^ti fém tiocr^*ó 
Unpie a?> "ó^t <<m róir ^ít a né<AX>4n, x)'ror5tA*o r* -a 
t>éitín be<A5, bíx>e,Ac ^gur tiocr^"ó rocaitín v&t\r\, t^5 
^ni^c -dr cor«arh<Ait te >e>AX) x)tieóitín — ^^cc, 'a^ nx)óig, 
ní réix>in te CAitín ' 5teoi*óce ' a bru^r-A mitre as^T 
a ce^ns-A t>e^s geA^tt a rhitte.A'ó teir n-A ru>Aime^nn,Ait) 
T>eAC\iA r^o -acá r-An ng>Aex)it5. Acc c^im as cur ríor 
av avi Am r^x)ó. t^mic níor mó céitte ott-Amn ó fom, 
^sur ir t>e^5 x)ume ^noir tiaó X)cuise-Ann sur teibix>e-Aó 
x^n nór é a beit -as «a iawató cors a óut 1 leir <An tistótt 
ceótrh^ a bronn Dm ott-Amn. 

tus VMéeXL teir " Les formes Articules M ó'n 
mt)eits >A5ur bA*ó é ^n óéA-o ottArh é -a t)Am úr-ÁiX) XXXI. 

^r n* piccúitttt> rm t néittmn. tlí't coLÁirce 5-Ae-óeAtAó 
Af t>it 5-An ^ teitiT>í ^noif. 

Seo .AircttiugAT) a\i <dLc mr -An 5CtAfóe,Arh Sottnr : — 

"U i n-oiAiT) tde ctnrce^r óf &$ scorh-Attt ^n caoi 
a\i b'féi-oitt cutAtt «r-nti-A iot-*o^itce a éutt a^ conobtAó 
óúrr^ téigmn. Sé -An c<£tvo-OttArh ,a gníor f^« 1 
n-ot-Ai-ó CAtn-Aitt -oúirigteAtt ax\ rPio^Ai-o rco mr nA 
m-ACAit> téigmn, -Ajjur fé^cAnn riA'O te r^igtit) tiua *oo 
óe^p-A-ó Axn&t t>ói£> réin. 1r rottur-Aó 50 ' mt>eittteAtt 
^Siir n-Aó n*oéAncAtt ' a teitei-o T>e ottAtti, ^5«r 5«r 
cÁ£>.AóCAige re-411 x\Á mo-ó." 

Seo S^c-óits -a^ giocA a? Alz a rSPíot) ti-Am 
S^e-óe-dt-Aó Ó DorhnAitt 'rAti sCtArtedtft. li-ám ae 
r5ríotxA*ó Oé-drtA 'r-An sCLAfóe^rh ! Síttm-ré gutt 1 
n5^e*óit5 a rst^íot) rc -An c-aXc ^n óéA-o uaif ^gtir sup 
ótntt \>é X)éA\ylA a\\i -Annpn. 

" ZÁ Cotáirce ConnAóc faoi cúttAm ttlícít t)reAtnAig. 
'OubAnrc -outne T>e n^ triACAit) téiginn ttom : — ' t)eittimiT> 
50 téir 5M"ó "oo ttlíóeÁt. St 1 ^, xvoeitum tCAC. tlí 
•óéAnr^-ó rocAt eite ax\ snó.' ZÁ beAlAt f.Aoi teit as 
ITlíóeát. Utnge^nn r& Afi ó,aoi tetr n>A mtc téigmn a 
éotnneÁt 1 scionn a gcui-o oib^e 50 -oútttAóCAc. tlí 
téfóe,Ann móimé.AT> -Attiám t&yc x\a£ motuigte^tt CAtttfce 
-a i5e-Attr^tic-Acc>A cttofóe-Atrit^ .Aoitme. JZÁ T>ttAoiT>e,Aóc 
inr <an 5CA01 a múmcAnn ré avi $Ae*óit5. . . . 1r 
mótt -An r^f-Aiti croi*óe T)o -óume tieit as éirceAóc teir 
4n nór -a ns^ú-Ann n^ mtc téigmn -ArhtiÁn fcjte-Ag teir 
-An TteAóCAfc^Aó. ^éAó ^n caoi -a rtauAnn mumncttt nA 
ri-áice -ó-Á scuiT) oibtte te tiéirce^cc teir ^n -Attitt^n a 
téigex\r fcdtt loó ÍTIeArs^ W rE^tÁt)A\X> cAonA nA 
SAioite. Cui^e-Ann r^ 1 scuirhne *óúinn ^n ce-Attt^rhxJi a 
óum ri^e ^r Conn-OAe ttluigeo 1 -ocAOtt) ptAnn*o>A X)eAV 
av\ cStéit)e X)Ám : — XXXll. 

1 IM't r^S^ttc P<a' t>FiiAinnc n^tt *óiúLcui$ Aipite-Ann & 

llí'L cttAim mr ^n 5C01LL nÁtt Luib a í>un óum a t)Ai^r, 
Hí'L i^rs AV cuinn n-Ájt lompuig irceAó ^it aw ctt-Aig, 
11u^iit óu^L>AT)^it CAinnc a\i pLAnn-o-A T)e^r «Afi c-SLéitt' 

fUltl. , " 
Anoir bAinreA-o 510CA -Ar ^Lc a rsftfott. m.AC Léiginn 
'r^n Western People : — 

" Ci ttlíceáL X)\ieAtriAC *ó'.Áit -oce-AS^rs, ^sur mo 
cjte^ó ! 'fé ^n múmceóiit é. TLÁ a óttoi*óe <A5ur a ax\axv\ 
Y-An otMitt. "CÁ fé Lág-Aó se-An-Afh-diL ^sur é LÁn- 
coiLce^nn-Aó ^r a •óíócaLL a -ó&An-Arh 'r^n scúir- 
T)eiitim n-Aó réi*oitt múmceóiit níor *oeire r\Á é "o'rÁgAiL, 
^5ur ir á'óxjaxí róg^ >A5ur meipiig *oo re-Att ^it bit -acá 
^5 FogLuim riA S-ae'óiLse a X)e\t r^oi r\-A rt1tí^A•ó.' , 

Ssé^AL a rhoLcA <A^ur <& fe^t)Air <A t)í 1 mbé-AL 54Ó 
•oume a \ia\X) eólAV A\%e A\\y. SíLe^r -Annrm, ^sur 
ríLim ^noir, 1 n-oeire méme, 1 n-u>Airte^óc rho*óA -A5ur 
1 tiríor-fe,AttArhLACc 50 mtxA*ó t>eACA\y x>o-x)éAr\ZA a 
f^ltug-A'ó. TXÁ peábAr xjá n-oe^itn-Ai-ó r& ttoirhe r^o 
ctnit rc coitóm Xjua\x) a\í a cáiL ^n t>Li>A*áAin reo azá 
1 sceirc <A5^m. t)Á rhéi*o cion x>Á mt)ío*ó 45 n-A xy\aca\X) 
Léiginn ,Aiit n.A t>Li<A"ó4ncá a c,Aite,A*ó ó cuitte<A*ó ^n 
CoL-Airce ^it bun, níott fc'fiú cuirhniu§-A*ó -Aiit 1 
ScomóitcAr Leir >An n5ttA*ó a X)\ aca *óó m-Aft reo; -ASur 
níoit Lei5e^*o4it *óó imte^cc ^r éittmn s^n é r 1 ^ *o° 
cuit 1 n-urh-AiL *oó. Hu^Aiit a t>í rc ^it a t>e>ALAC 50 *ocí 
nA tiALp-A tÁmic *otte^m -ó-Á rf\ACA\X) Léigmn 50 *ocí -An 
CLoó le-ACAn 1 n->A -Áittcir. X)uX)\yAT)A\y Leir 50 mt)A*ó 
rh-Ait Leó i)Á sc<Aitre-A*ó ré Lón 1 t\-A 5cui*oe<Acc-Ain 1 
•ocig órcA. Cua\t) -ASur tA\t. T)ut)tt>A*ó .Annrm Leir 
50 y&\X) Ái)X)Ay eiLe -ac^ Le v\-a t-Ab^iitc ,Annrm ; 50 \\a\X) 
mótt-rhe^r ^5ur se^n ^5 5-Aó -oáLc^ x)á \\a\X) 'r^ti 
5CoLÁirce xMtt ^sur nÁtt rh-Ait Leó -a imte-Aóc 5-An .An 
5eAn rm >A5ur -a mbuAn-t)Ui*óe-Aó-Ar "oó a óutt 1 n-^ 
Luige Atp. teir r 1 ^ r e ^cA*OA*ó UAittc-A*oóitt óip ó r\-A xxxm. rf\ACA\o téigmn -óó. tlí fu^itt fé ^on btionncdn-Ar 
a\\\axy\ if mó a tAitm£ teif r\Á ax\ corh^jtt-A se^n>A r^o 
ó x\-a cáitfoib, ^5«r comnig fé 50 ce^n^rh^it cú\\Arx\At 

é 50 "OCÍ IÁ A X)Á\X*. CAlt>1T)lt V. 
Ctt^lí) Sé Ctttn SttAttl &SX\S SÍOR-CODtAUA. 

1 S-Aitiii-d-ó x\a vUa-£>x\a 1908 tÁinic ré a\\ a\x* 50 
tiéijiinn 1-At-gtAir <Aoibmg. Ucacc ^aw imte-Aóc a bí 
^nn -oó ^n u,Aitt reo. X.Á -6Á n-oe^c^r irce-Aó 50 
11-01^15 Cor\x\AytA x\a 5^e*óitse 1 Siiái-o ttí Con^itt 
cu^AtAr *oume ae Iua-o m^itime, 50 ti-Átvo, bmn-£tóttAC, 
1 n-oiris pÁx)\\A\c tlí X)ÁIa\&. $tu^vire^r irce-Aó A^xxr 
cé véA-ó ax\x\ rorh-Am -acc mo ca\\a -oítir a\x a bpuitim as 
curi ríor -Anoir. Cu^-ó^m^r* -aiti^c a^ux^ c-Aite^m^r «An 
Mtmóm te óéite. tloccuig ?é "óom ax\ IÁ fin cxwo 
i)Á óui*o rw-Aomce a\\ -úAoitire riA riéitte^nn, ^sur <&\\ 
n<A toe^Ldig axí có\\\ a te^n^rh^mc te r^oirr^ 5<Ae*óe<At 
a b-Ainc Axr\AC. Xao^a-ú ré tiom 50 mimc 1 sConn^AócAib 
1 -ocAob x\a ceirce cé^-on^ a\\ a beit a% riub,At nó a^ 
t>ÁT)6\xieAcz te céite -ótimn. t)íom,Att aj; cttácc xy\a\\ 
rm cttÁtnón^ -A^ur rmn 1 rnoÁ-o a\\ toc ttle^rs^ ór 
corii^itt n^ m,Ainirctie^c ^m^c. t)u^it tTlíceát -ootw a\\ 
tAO\o ax\ X)á\t> Asur ir é r'*o .A*oub<Aitic : — " tlí 
ftntmseó^it) n^ 5^e-óit ax\ r5t^o^i*óe^óc reo 1 
5"corhnui*óe ! t)éi*ó Áx\ ^stir mótt-cojruvó 1 n-éhttmn 
<Attír. tlít aox\ «AtfitiAr ^nnrm, ,A5ur nít ^on *out ua\í) 
45 ,Aomne. XX) Á bímm x\é\-ó CU15 ^n t-Á ftn béi*ó tmn, 
^óc xr\A\\A mbími*o 50 x\-oeA\\cA\~ó T>\a oruMnne ^giir a\\ 
x\a rti^r^cán^ib a oéAX* 1 ti-^tt n-oi^i-ó ! " 

\,Áb\iAi) a ctntteA-ó ax\ ax\ sceírc rin. X)uoa\\\z 
tTlíceÁt n^c \\A\o eót^r ^15^ ^r AdAweAcr x\Á a XXXI V. 

teiteix>, ^sur T>ttt><di|tc ré i n-A teannca " CorhAitt- 
tiSeax) "óom 50 mmic bu^l^x) y&o\ AClA\i)eAtz y a£€ 
leise^r ^e mo ctu^r^ib é, asuv, VAMOw sé^ts sti]t 
teig ! t)Á rroéáiVAirifi é ní bémn 1 nx)ttoó-ftámce mx)iu 
matt ^ci1m. ,, 

Deirinn teir xmnpn 50 ttaib me^ttb-Att a$ r^x> a\\i 

1 -oc^oib x\a rLÁmce; 50 \imo re^b-ar m &v castA ^itt 

ó'n mbti^xMm ttoirhe r*m, a^uv n^ó t^ib u«aix> aóc 

-aitte 4 tab^ittc -oó réin te 50 mbé^-ó ré fcorh m^it ir 

bí AftiArh. X)\ a fior a^axw 50 rÁv-r\\A\t x\a£ tuMb xm 

c-rtáince 50 te-dt-rh-Ait ^ige. tTUtt rin réin tuise^r 

óorh móp ir ^cÁ Att coUmn f-AOi r™^cc a"& aw coit. 

Cuige^r E^V rémir teir ^n coit fíott-táix>itt ax\ 

cotann a tAOA\yc cum a r^mce ó bjtu^c x\a tia4i£e 

réin. Agur 5^n d-aca*ó teir reo a\i óojt A\y bit, ir 

x>eACA\p x>o-ótteix)ce a ócapax) 50 brvnt ax\ oáv ^r 

x>ume i)Á T)cug^nn x>o cttoitfe sean. Ajt n^ ti-Á'ób^it^ib 

rm LabttAinn 50 stionnxMtiac ^ette^ó te mo ca\ia\t> 50 

sn-át-ac. $nínn fin te cttoix>e ae^v rmrne-dó x>o óur 

^nn. TVéittiSeA-ó tiom 50 mait asuv ttínn tÁn-cr^r^. 

Aóc IÁ x)Á ttab^r A"£ -OAtA-ó mo rpéi^e roittri£e suittme 

cuijte^x) r^ttíoc x>ub T)ott6d av a gite *oe mo bufóeAó^r. 

t)íom^tt A\y toó ttle-drs^ ctvátnón^ btte^g sttéme. XLa^ 

éir c-Am>áitt g-Ab ÍDíceit a teit-rséat tiom r^ot jtáx) 

ir n^c |txMt> 1 n-^n tt^rh-Ai-óeAóc a -oéAWAm tiom. 

T)ubtt^r teif n^ó r^b-dr cuirre^ó, ^gur "OÁ mbéxvó rém 

n^c teisnrm -oó cuixnug«<vó tiom íwav 50 moA-ó rf\A\t 

tiom 50 moéA-ó ré r^oi comAoin A^Am; 50 mbémn 

a's vú\t te cu\\\eAX) i)Á b^mf eir ! leis ré a re^n-rs^ttc 

giitte ^sur T)ub,dittc: — " ÍTI-Aire, rh'x\n^m v\aó n-oé^nr-Ait) 

mé -oeAvmA-o ottc-r^, a rhic ó, IÁ mo b-dtnfeife. 

t)éit) cú ^r -An scéAX) fe-Att) ^E^V &V f^icóíor n^é 

moéA'ó, cÁim aj; c^b^ittc ótHfti'ó x>uic ^noir. 1f "oótg 

So bruit a fior asaz cé>dtfo a oéAv te -OéAVlAm A^ATZl " 

" Xuise n-Aó mbé<AX)? " avva mire. " '<o\\y nx)óig, 
X)éAi) ottm x)0 rhiocó5-A >á5«r t)0 ti-dC-A x^'iomó^tt, ^sur 
-Ai^e ^ c-Ab>áirc x)o'n fÁinne. ,> XXXV. 

DutMittc fé ttom -dnnpn 50 -ocóisre^t) fé C|tf 
btidtmd mé 45 -oéórurh rc-Ai"oéi|t r«t a mbínn ^ÁtAC 
xwéAt te ' re^r^™ ' teir. T)ub4ittc sujt cttu^g tiom 4 
coinnéat r 1 ^ <dti F<ait> ftti; 50 mb'fe^tttt t>ó -ouine 
eicínc eite T>'fá£iit te re^r^tti teir ^5«r 50 t^cr^tnn-re 
a\i ^n ngté^é^r ^5 remnm #«titc vía b^infeire t>ó. 

" Sítim sur re^ <an roctut&d-ó é rtti 1 n-^mm TDé/' 
^rr-A ttlíceát, " cÁ a fior ^s^c, b>At> rhótt ati re-Att 
moitt a cuft otttn mdti rw." 

" 'Ar n-oóig," ^tT^ mire, " cAicpe^ pojtc nu^ 
•00 ceAipAX) -ÓU1C péin. tlí t>édnr<vó ré cúir na rean- 
ceotca 4 beic i)Á reinnm -oo'n ' ^t v o-Ott4m. , " 

" At^, teós-d, ní -óé^nr^T). Cditpe^tt cuite ruT> *oo 
beic 50 stan a\> ^ti nu.a — ^r ^n ' ttlot) Dítte^c ' 4 rhic 
ó ! " ^rr^ ttlíceát. 

" <cá a fior asaz" -Arr^ mire, " n^c brmt 'r^ti 

5ceót >dóc rm^omce A\y ax\ r^og-ót a cAiteA-ó nó a 
caicre^tt — ti^ picciúittí ir stionn-o^tuige nó ir 
•oótár^ise -oÁ breicimiT) te r\-Á\i rtntib nó 1 n-it 1 
n-inncinn. tlí X)éAi) ré reite-drhndó t>uic-re t>i scuitunn 
ríor ti-A rm^omce azá 1 m'mncinn fém. Caitr 1 ! 1 *oo 
cum e^cctt^í •o'mnrmc T>om ó túr 50 T>eitte>At), ^sur 
má ceite^nn cti aovi \iux> béit> e^rb^ró *o^ réW f in 
V^n sceót. Uoruig a\i -o'f-AOircin, a ttlióít." 

tlíott "óub^ttc tTlíceit za-oa -oe'n -out ftn. 'Ca^ éir 
cam-Aitt T)ó A5 m^ccnug^t) T) , it v oui£ ré a óe-Ann ^5ur 
T>ub4ittc: " & Comiir, ^r téig cú mór^n 1 -oc^oib 
' ttlein-oe^tróm 5 ? 9> 

" téige^r r5é-At ^ t)e^t^t), ,, ^rr^ mire. 

" zá ré rsHobt^ 1 bír^^^cir 50 -ocÁmic rP 10 ^" 

CU15 tTleinT)e>Atrón. tlu^ir a bí ré 45 rS^íob-At) 
1 m^tttreÁit n-d t)4infeire ' ^sur 5«n "óub-Aittc teir 
5Uttb é ceót a txáir réin a bí ré a cum^t). tTlx\tt r ir| 
•oítte-AC a bé^r ré ^s^m-r^, xx c^t^- tlí reinnre-dt 1 ^on 
Ceot Pórca *óom-r^ 50 -oeó, >acc ceót c-áomce mo XXXVI. 

Mtf Wli reintiKe.\it AOti ntro." (OíotiMit t n-Atoe le 
otleáti 1 U\n *mi Ioca ^n ua\]\ rm.) f< An bpeicitt -an 
cttdtiti r'ti 4 brutt na bU&ánti4 tteofóce xMtt? 1r m,<Mt 
pn -ooni-tM, d riitc ó. Oim 1 mo ó^nn óftíon 
reot-óce -dgtif pb-re 50 cttoroedtíidit, se^l-gÁitte^c, 
fLáincedrinMt t mo timce<\tt — dgur 50 brdSdirj ÍTUc 
T)é *n cftámce A\£tir <<mi cjtoróe sedt-SÁtttedc 1 tir^-o 
^S<Mb. UÁ d ftor ^S^ni 5utt As *oéAiidrii srimn ^E^V 
fi^mr^ 4 bír Ag Labdittc -ouic nidtt rm F^oi ceót mo 
pórcd, dóc le^n Le.dc, & rhic ó." 

" Cé^tvo \&x> x\a fm-Aoince & cuittre^f m * f-Atl 
j;ceót? " &^V& mire teir- 

" An "oóLÁr ^5«r ^n -ooitge^r cttoróe, a cxMtd," .dtt 
reire^n Uom, ^gur é 45 bttedtnugd-ó 1 bpd-o udi"ó ^tt 
dn toc. 

CumAf dii ceót x\5ur femnear *oó é a\\ av\ bpíb 
nióitt. D'étrc ré te v\-a pojtc cdomce rém av\ cttdtnónd 
doibmn ú*o 1 IÁ\\ toc tttedrsd -dgur "oubdittc ré <dft n-d 
cttíocnusdt) *óom : — 

" "CÁ av\ bttón ^sur dn -oóLár dnn — ní't Ariittdr a\ x 
bic ndó brutt." 

tlí rteót -oom gutt riiot -don -oume Ay\Am a poftc 
cdomce rém ^cc eiredn. D'idtttt ré ottm cóip *oe a 
rs^íobdT) ^sur a c^rjxMttc *oó, ^sttr [tinne^r ^rhtdiT). 

tlíott ctuince^r <an ceót rm x\rtír SO x>cí avi oi"óce 
Cdjt éir A bÁir 1 mt)dite &t& Ctidt. 

Dubdijtc ré tiom ax\ cttÁcnónd cédxmd úx> a\\ toc 
ITIe^rSd: — " tog^r fém m'udig zÁ t>Á rjtidt)din ó f° iri 
^nn. Ud rí F^oi cditne^rh n^ sttéme ó "óe^r, ^t 1 
dtt-oÁn itumn r^ sCnoc, x\it tdoib n^ F^ir*ri5 e - ^V 
doibmn tiom a beic rm^e 1 n-xMce n^ cttdgd, x\n Áic 
a mbéd-o Ag éircedóc 50 IÁ av\ tudm te ótdgÁn nd 
•oconn dgur Cdon-ceót bttóndó v\a m-dttd — mÁ'r réi*oitt 
tiom rm-" XXXVll. 

t^n a éir rm |ttnne ré s^ire réim íre^t, -ósur 
fíte^r 50 -oc-Ámic rs^t tiáit*e ^tt -a éAT)^ri faoi tiÁ-ó if 
5Utt rs^oit ré tuín x* ctioiT)e tiom. 

Ui ^tcum-dine^cc rsi^otitd ^s^m ^t 1 ^ f^og^t x*5ur 
a eAczx\A\X> 50 -ocí reo. Ssé^t 4 gtóire a oí asaxx\ -óá 
innrwc AxuiAr 50 t>cí ax\ zyÁt reo. Sgé^t ax\ fcróin 
^gur ax\ t)Áir -Annreo jioriwn. Rut> n^c m^it tiom é 

reo, ^gur ir se^ttn a xjéA-o teir- D'f^s re \y\At\ & 

Láime 50 maittte^nnac bu&w 1 ticttme^cc n^ nb^e-óe^t, 
^sur ní tvait) ruit níor "oítre níor cne^rc^, wá níor 
re^r^t-A 1 5cuirte^nn>Aií) >aon $^e"óit ^tti^rh x\Á xx\&\i 
t)í 1 scroi-óe Itlíóít t^e^cn-Aig. X)Á tifÁgÁT) ré r^og^t 
oa téir ó gníorh^rtAit) n^c frpuit tiái"óce aj;axx\ acz a\\ 
filtínne. 

1£ao\'x\ ^m rm, nó 50 501^1*0 1 \\-a -óiait), r^ctar *oo 
các n^r féAT) ré a cuitte-At) oibtte 4 i)éAX\A\i\. ttlot -a 
cÁitroe .1. tH^i|te X)e t)uictéitt (.1. ug-o^tt " fimne -dn 
t^e ") ^gur a *oeitit)fiúiti .1. X)lÁt\\A\x>, T)ó imce^cc 
ÓU15 " U15 n-A SLáince " 1 Un-oin 1 mtXdite AtA Cti^t. 
toitig r^ ^t 1 & i)éAX\Axx\, ^sur tá -diiiÁm 1 n-oeittexvó ^n 
íogriiditt -o'fás ré beAnn^cc o\yóx\Ac 45-dmn 1 5Con- 
x\acza\o. 1 mí -óeitUT) ax\ £o5rii4itt cusxvó 50 " U15 
ax\ t)^ir " é 1 sCroic tl^ituiLo. Rinne ré a utVdóc 
^nnrw ^sur x>«ú4i|ic teir ^n Doccúir ITUc énjtí a o\ 

"ó^ rsríob^-ó "óó : — 

" Uáim Ldn-cr^rc^ te coit T)é .45 imte^cc a? a\\ 
r^og-At reo *óom, x*5ur mo feirt)ír -a t)eit cugt-A Ay 
ron n^ neite a gr^'ótug mo croi-óe. 1r^5^im mo 
xjeAX\x\Acz ae Cox\x\xíat) x\a S^eTHtse ^sur ^5 Cotiirce 
ConnAóc, as^V 5tUT)im sac ré-án >A5ur 5^c ron>Ar o^t-d. 
'Sí mo guit)e *óeitte^nn^c T>\a as cu^ re^n-éire-ónn 

axí xbeAiAc a te^r-A -Agur a r^oirre. 5 ' 

Cuax)AT cuige ax\ oi"óce r«t a t>ru>Air ré bir- 
TypÁ5Axx\AXi be>dnn>Acc ^5 a céite. ílí f-dc^r <& tuittexvó 
é. D'fÁs a ax\axx\ stége^t be^nn^cc ^5 a cot^mn 
u^r^it te mAi'one-dc^n T)eAr5 ^n Lae. An omce *oÁr XXXVlll. gcionn CóigeAm-dtt ^r lÁtA\\\ 114 t^i§nexic n-oíLir mbu^n- 
6&t<tAmiAé é rtan 50 Conii4óc4ií> na n5^et)e^l. 
Síne^inx\it 50 etíit^iii^c é 1 n-4 coriittdinn c^oiL fu^iriwig 
a\\ ^n 5C110C. Cuitteam^u caoince xy\a\\ ím "óúiL i)Á\\ 
n-At\\AC4\)X), or ^ 6101111, cttÁt cuttt^ x)úinn a\\ 50^^*0. 
Cóise-dm^u ^ Le.Aóc 50 tiáu-o or cionn a oaige, -Agur 
•o'fis^mau Leir féin é x\u ^n iu-oán -ÁLuinn ú-o r^oi 
t^itne^rii n^ suéme ó -óe^r? ó b'eóL "otnnn suut> 
^oibinn Leir a í>eit rmce 1 n-^ice n^ ctiág.d, ^n -áic 4 
mbéi"ó ré <&S éirce<Aóc 50 tá ^n tuam Le ólA^Án ná 
•oconn ^sur Le c^om-ceóL buón^c 114 mau^. An Píob CosAtb CUIÍIA ítllCÍl bflCAttlAlS. CornÁf !11ac Dorruixtll 
pll 'rafTijTrrr 
míceAt A5 T)éAnAtti snmn 1 lxmn*OAin. seits 1 meAss aa ti&tp. 

(Af dn sCtdfóedrh Sottnr.) I. 

ar t)OitRín riA smAomue. 

Seits r^ti Gitbéirl Se-dX), — " Seitg," dn c-4intn ir 
redrr ttom. >dsur ridó \r\ó\\ d ctnttedr ^ti Focdt fin 
i sctnmne *óom ! Studinm 4$ dtr " bóitttín nd 
rmd01nce. ,, Udgdnn tdetednncd -doibnedód rAttiitdit» 
dr* Air. Cíni re^ti-cdttfoe a\\ gdó Cdob. Ud budédittí 
■oítre 1 05-irind ru^ijtce i *ocednncd d céite. Ud "g-áirtf 
gedtd te ctoirmc. Ci doibne.dr c|toi*óe te cdbdipc ?d 
•oedftd. "CÁ meirnedó, rumnedtri, dgur croi*óe4ttitdcc 
nd nóige m gdó don. U-d tócftdnn ^n cítt-£ri4*ód dg 
tonn|tu$d-ó, dgur roittre nd 5^e*óedtcdccd dft tdr4*ó 
rd rtudg. Ud r«tc ~\ ri^mr^d W riubdt — dmttdin bmne 
5de*óitse *ód ngdbdit sobmn-gotdó; rttmcí 5de*óedtdód 
*ód n-odtfirugd-ó 50 tútrhdtt éd*octtom -oedr; dgur <Ati 
$de"óit5 bmn x>Á rPH&ASAT) 50 ceótrhdtt. Ud ! 

Imtigednn Uom 1 medrs tm scdttd*o — dgur tidó doibmn 
mdr* cditcedtt dn IÁ 1 gcoitt dtumn Epping nó 1 
Scoittcib móttd Hadley ! Ud ^ioridn nó A^z 'n-d á\\t>- 
Cdoiredó a% rciúttd*ó " 5de*óedt tonn*odn " tjtf 
bedtdige >dirhttédrdód nd coitted*ó. O dn P-dOtt-dó ?Á 
n-d cutdi*ó gdirse 45 ríor-féi"oed*ó nd bpíob 1 -ocor^c 
dn crtudig. n^c bjtedg mótt-*ódnd ^n fudtm d cuttte^r 
ré te " Ó *Oorhnditt -Abú " Y\ac bttíogmdr cttoró- 
edttidtt, ndó tdroitt redttdtti-dtt, m,dtt gdbdr tid Sedtgdittí 
é nidtt dn scéd*ond! A^ur tidc iom*ód cttoi*óe cí|t- 
grd"ódó d5 pttedbd*ó cttdt bruit "^ditt ódtd 5de*óedt 
M d5 rítied*ó so ndtt-o dtt -dn ngdoit " ^n U ^tutnn 

rdmttdfó r^o ! ir iom*ód. 

A^ur <dn " Cde " — *] dn " -odrhrd " 'n-d *ót>di*ó — 7 n<d 
" sedCdí dtt*od " — ndjt rhótt dn sttednn d bdine<d*ó drcdi! Aóc if «mc A\n m^c ah tMog-dt ! TVimtig pin -dgur 
t>dinic reo. 1r 1-^t> ó óéile ^noir 50 teójt x)Á mbíoT) 
65 Seilsío 1 gCdtditt ua sCeó t>ti-d*ódnc<d ó fom. Aóc 
ir Sí^'ó^^r cexMi^m^Mt mdn tiédr cunfme 50 *oeó <dtt n<A 
Ldete-dnncdiD fit) ! 

1f minic a rm^oimgedr Fion.Án ojtt-d as cdircedt nd 
ftlurhAfl -oó 45 brtorcug^-ó -j ^5 stuord-ó 5<de*óedt. 1r 
mmic -a jtitedr r^"o t\\\ mcinn ak T)oócútt<d "| é -A5 
mdócn.drh 50 T>oirhm a\\ avi " tTló-ó TMttedó " 1 mt3<Aite 
ÁtA Cti-dt. 1r tninic a ted^dr ti<dm u,diT> .d ftednn 
é^-ocjiom é^rs^i'ó 1 -a t^s^r <<*n c--dm n<ác t>riU,riT> or -d 
éomditt -dttír- Anoir 1 -ditíf fb^oitednn Sedgdn rri^ 
te n-4 rm.domcirj vém, gníonn nediii-fuim a\i ?eAX) 
Cdm.ditt t)is ri^^ " H1ox)txMt) " — i t>u.ditednn ^ri-áó 1 
me^rs n-d re4ti-6ditdt) 1 ryp,dr-CoittedT). 1r minic n^ 
Cftí Arc as cuirhniug,dT> a\\ " via Ldetit) \>at> ó " — -dgur 
a reictedft T>óirj 50 mbíonn ri^"o 45 5tu.diredcc a\i via 
re^n-c^r^m úx> ^jiír- Sm-doimge-dnn T)i>dttmuiT> vavi 
Aipttic Ce^r ojtfcd — i Ap av\ " sGdpaitUn t>dn." A^ur 
zÁ •oeóttdi'óe 5^e*óit ^nnro 1 me-dfs v\a n^tp a 
rm.domigedr 50 mmic a\\ tía Ldetednncditj ^oitme H\x) 
ttteifin, 'r -dn T)d t-d ir t>eó é toéiT) 4 scunfine 1 "ocdirse 
50 cedn.dm.dit -di^e 1 tJFíott-íoccdtt a cttoiT)e. 

1r lom-ód Áw a \iAX)Ar a\\ áeits. Y\ac m.dit ir 
cuirhnedó Uom <dn T)orhn^c ^ttnnn a\\ tzu^ax) cu,dittc 1 
mtx<vo mór ^r " Oiteán n-d GditUge " av\ r-dmrdT) ro 
cua\x) t-dr^irm ! Y\Á\\ f ótáf-dó m^r édit mic téigmn 
CoLdirce Conn-dóc ,dn IÁ út> ! X\&yX>* ao\X)\v\v\ av\ 
cttdtnón^d é a% ce-dóc a\\ a\? -otunn — s^ór bos tnnn 
tomxSir ftlic *Óorhn,ditt a% imte-dcc te 5-doit cre-drn^ 
ax\ toc<d — i a r3eiT)tín ^5 cttr n^ -oconn 45 TXdmrugd-ó 
te rót-dr- t>í ^^ hoiteáw a% éir^e-dóc i n^\ cntuc as 
-oeA^CAi) te lon^n^T) 1 te ^t-dr — m^tt ctnre<vó ^n cre-dn- 
-dimrir 1 scturhne *óóit) -dn cr-dtnónA ciúm tugndrd ÚT). 

Acc, a téigteóir n^ sc^r^*o 5 S^í> mo teit-r5é4t! 
Oim a\\ pu A\x)\yeAi) 1 a\\ re<dó|Mn. tlíor -diinge^r n ^é 
fém ae VE^^A-ó Uom -d|t " rjóitrín n^ rm^omce " -dóc 
.dn o\\\eA-o 'r T)'-dittig Oirín -dn c--dm a% imte-dóc 1 T)Uír 
nd nós- Cug-df te-dt-rjotn) -dr ^ cflige. 11í VAfiA? péin fAn Áitu:>eAtt "j ní rAirj x>ume ajv bit eite fAn 
AirieACAf. 

Vjí púm cur ríor "° uic ^ Seils fAn Gitfcéir J meAfS 
ua nAtp i a\\ neicirj a tÁptA Annro te 501^*0- ^cc 
óuir* An rocAt as firiAOineAt) a\\ tAetirj 1 n-ÁiceAÓAirj 1 
&fax) ^r reo mé. 1TIÁ tMrv rém m x)o " > óeó]idi a óe " 
coixjce — nó mÁ cÁiri — a téigceóir cfoix>e, cuigrirv Ati 
rséAt i mAitrif "óom. 

Anoir citoóFAinuix) il reótCA mófA toocóixjeACA 
rjACóix>eACA " atí rséAÍAfóe; cAffAmuix) fdúf nA 
cunfine; ceAnstóóAmuix) An f5óx> mór a rM tei^te te 
5A0it; rjéAtipAmuix) teAt-rjorx) btieAg va'OA ó toó 
ITIeArSA, 1 tií AtrvóóAmuix> cúrr^ so rroicceAH bun ua 
nAtp ! II. 
HUílltlSAt) i 5U1A1SCa\CU. 

Anoir, a téigteóiji *óit, CAitríf rjeASÁmín poigx>e a 
rjeit a$;ac tmn 50 ceAnn CAmAitt. tlítmix) a& x>ut Ag 
cujt ríor "ouic a\\ nA tiAtpAirj 50 fóitt. tlí titÁccpAmuixj 
teAC fá tÁCAirv A\y au curv^r fA crvAen Airjtéife ó rjun au 
cnuic — a\\ A11 rneACCA móf At* 5<ac CAOfj — a\\ nA gteAnn- 
caií) -ooirhne — Ar nA rjeAnnAirj longAncACA. 

~Ca\\ tmn ó SteAnn An Rtión 50 X)Á\\\\ An cnuic. 
UAftAir téim tfióf gtAn-or5Att*óA -j r^Ar teAC ÓÚ15 rhíte 
croig mAr "óéAnpAX) x)eAg-gAir5ix)eAc ! Annrm 5 fOA"ó 
ir Fm *óuic x>eAttCAX> m x)0 tnnceAtt Af ÁitneAóc -j a\\ 
lon^AncAr nA nAtp. Cox)Ait 50 r^tti 1 téifin Anocc. 
11 í longnAX) cu x)o rjeit cu gtA fÁfUigte t&\\ éif An 
Airciti. &\\ mAix)m 1 mt>ÁtiAC cÁ x>eicneArjAtt ASAmn te 
•óut a\\ Seits ÓU15 "les Diablerets " (nÁ rSAnnruig, 
a rhic ó, ir Áitne An Áic 'nÁ A11 c-Amm !). Agur bí réix) 
50 moc te teAóc tmn ! 

t)í toeirvc Gitr3éireAó te *óut 'nA Seit^e, beirc 
t\\AnncAC, SeArmÁnAó, GAX)ÁtAó, 1úx)AC 05, RúireAC, 
SArAnAó, i An mAC ro. t)í fúinn /ÓÁ rhíte x)éA5 x>e tutu\r A c^bdijtc ó léipn, imtedóc 50 moc, t d beit 
a\\ dir itoníi cc tuicim ceó nd ho1■óce. ,, 

Acc cé'n c.doi d ttdótdi"óe a\i 411 cutw? t) ? in é x\n 
buitte ! 11í ^dib bótdjt i-dfidinn n£ cftden dg "Otit dn 
bedtdó. 11í t^c^-ó cl cóirce bo*ódtt " ná coirce 
cemcdt) dnn. ílí ttdcdt) 5tu.dircedn, cÁ\\\\, cdittc, r\Á 
ca\\X>at) avi bedtdó 50 téitt — -j ní 5411 yÁt. ^sur m-di-oitt 
te ^otdíb — " t-^s mdttb mt) " — m&]\ dmibdittc dn veA\\ 
t-wo ó! Cé-Atvo a -oé^nr-Ai-óe? " A t-dbdijtc *oo nd 
btmin," .dtTd curd. go brédódi-ó Di^ dtt 'oo cedim, a 
rhic ó ! 11í tnondnn .dnoir 1 -dtu-dm — 1 ní hiondnn "6Á 
rhíte "óédg 1 me.dr5 n^ nAtp •) 1 me^rs ftétfcce 
rtt^ocm^t 1 ContiAniAtid! 5o T)eiríim nl tnondnn. 

" Eh bien," -drr' dn ít^nncdó, " qu* est-ce que 
nous allons faire, mes arnis ? " 

" Moi, je n'en sais rien," ^f' ^n Rmredc 50 bttedg 

rocditt r^rcd. 

" It's the 'ell of a route," ^r' ^n Sdr<dndó -] cun,t 
cor 'n-x* cttoimé-dt. 

" Aber es ist sehr práchtiges Wetter," dpr' ^n 
Sedttmdndó. 

" Peut-on y aller Bur les * luges ' ? " -dftrd T>ume 
eite. 

" Ar\ mó"ó -oíttedc 50 *oeó ! " -dttr' dn céittednndó. 

" Comment? " d^r' ^n cIiítmc. 

" Was haben Sie gesagt?" ,drr' aw S^dttmdndó. 

toruig ^n ódmnc "\ dn r^ncur. €orui£ dii 
■oíorpóitte>dcc. TVéittig vc 1 n'dttdsúmcedóc. Acc djt 
•oeitted-ó tidtt rocttuise-dT) d *óut 1 n-dgdi-ó nd n-^'Odn 1 
d" traineaus " *| ríor nd rdndin sur les " luges." 
SocttuigedT) r^or 4 ™V A ^ t>e\c gcinn *oe cc tuse- 
dnndib " *j -dtt *ód " ttt-dmedu " 1 gcomditt nd mx\iT)ne. 
Cuitted-ó. $edtt^\mdtt -o^ céite a beit \\é\i) te imte-dóc 
50 moc td'tt n-di b-dtt-dó, -j cud^it) 'c -don -oiune a beÁLAé 
rém. 

Att mdi-om T)id Domndiig bíor m mo fui-óe te r^mne 
Se-ót ,dn tde. Cud-ódr cuig Airn^nn 4 noóc 1 réipéitín 
bed^ *oedr steói-óce téirm. Huditt a táimce-dr &V 
dir oí mo ciip-oe 50 mi-roig-oe.dc 45 r^ite-drh tiom. t)í ak rh^iTnn 50 \\ax\-Puax\. t)í s^ot £é&\\ crauiT) 
feACA 45 réi-oe^-ó ó oÁ\\\\ n^ scnoc 1 cé 50 r^ib ax\ 
Í;\\\ax\ 'n-^ rm-óe te rs^t^rh ní \wX) ^on ^iti^tic te 
fijiit uittti — 1 tM rhótt ^n ctui-dg é. 

ílí \\a\o -oume *oe ti^ re^tsairíb s^n & cóca mór, 4 
tipós^ rne.4cc.ó, ^ coc^tt muinít, & tfnocó&d Lárii, -j a 
c-Aipín ctu^r^c. "O'feirog ax\ m-dc ro é pém m^r* &n 
scé-d'on-á "i níor»b' f^tm 50 r^b^r F-Á néijt. 

1r se^W 50 ^cu^t^m^r t\A cUnsíní u^rnn roip. 
Oío-o-Att ^5 c\\AtAi) 5-an vsu\\ 1 -an cor^nn 45 ce-ann^-ó 
tmn -oe réir* <a céite. Híorb' f<vo4 50 br-ACAm-dp ár* 
n^téir m^rc^ix)e^cc>A ^5 ce^cc xmoir 1 n-^g-dfó .an 
cnuic. t)í péipe c^patt f-Á 5^0 c^t^ix)ín — ce^nn róirh 
&x\ ^ce^nn eite — *j CÚ15 cmn *oe " tu^e^nn^ib " m 
54Ó " cttAine-dU." 

X)\ tmn ^nnpn. tlí \\&\o ottainn ^cc LarsaT) tinn. 
ílActswóe x\& beatAige fteirime *\ x\a yÁx\Á\x\ réróe teir 
x\a sté^r^ib rte^rhnuigte; •) r-Act-Ai-óe x\& be^taige 
•oe^ctvA S^rb^ 'r^ sté^r^ib m^t t c^i"óe^cc>A. tlí \\a\o 
\\ot& x\Á ^c^r^óir ^r* ce^cc^r "o^ 5c^tibx\-o^ib. X)Á 
mbé-d-ó ní ■óé^nr^i'oír cinr — 1 ní imteoó4iT)ír com 
íié^-ocrom é^r5^i*ó t\\\x> ax\ rtie-dóc^ 'r )wx\x\e ! 

t)í né^tt mór "oor»CA bA?;A\\tAC r^A rPé^F^b uxMtin 
roip, i bí r^i^cíor ottdinn 50 mb'féiTntt sutt CUAift 
tob^nn fne^cca & bí &\\\. Acc bui-ócac^r mófl te T)i4, 
rs^ip ^n né4lt *oe réir <a céite -] bí T)e^g-$ot>A*ó ^r 
ax\ m^rom ^5 imtcacc T)úmn. 

"Du^ite^m^r ir^e^ó 'n-ir 5c^rb^T)-dib m4rcx\iT>e^cc^. 
Cuitte-dmar* Á\\ n-é^vT)^i$e ciu$^ crom-d stún 'n-^r* 
T)cimóe^tt 1 focrtnge^m^r ntm rcm corh roc-Arht-Aó "] 
b'féi-oir é. Cé'r mittein rm or^mn? 

CuircdT) irce-Ac <( Zes luges " -j r^^ire^-o^r m^rc^iT)- 
e-dóc 1 n-^ir^e. Acc bí & sclu-o oibre féin rómp-A ^cc 
a "oce^nnc^i-óe roir 1 mutLac &x\ iitro rhóir. Annfin 
ó^itrroír 5tu^ireAóc 50 beó c^vp^ró 1 x\& re^tSAirí ^ 
lomóur ríof te r^n^iT) corh r^iopt^ teir ^n n^-AOit 

leise-AT) re^vo. U-Ar^uiSe^T) t>AirS- t)u^ite^T> 
buitte, -Asur Stu^ir tinn 50 né^-ocrom-croi-óte^c. III. 

Sne^cc^ ! Sne^ccA a\i ^ac c^ob ! Sncdócd a\\ via 
cnocaib ó btm 50 bÁpp. fi-acta fne^cc^ 1 rz\iAmArA\X) 
n^ ndtp. ttltitUMge c^oU* géAtid v^^ózaca a\\ via 
be^nn,dib. Sne^cc^ 'vvia ste-annc-dib *ooirhne. Sne^óc^ 
A\y via hAllr\\ACA^X) á\\x>a. Coitlce mór^ ^Á o\\azaóa\X> 
pne^cc^. Cttomnce a% Iúoaí) ipÁ tu\Ldi$ib stéige-ALd. 
<X n$é^s>d ?Á ct1tc.AC.41b Fti^tu* ^e^t^. & mbtnn 'r a 
mUdttruv *ÓÁ bptié^c^'ó te rne^cc^. 1TleAttc|i^c^ 
fne^cc^ 1 scUMre.4c.41b 1 T)C40bAib n4 "gcnoc. puitt 
Y f5-Aitpité-áC4 -45 ctir t4ft m40it. U.4C4ire4C4 móita 
Uonc4 50 bé.4t. Áifvoe fne^cc-A a\\ *óíon *$4C cige. 
CÁtmÁm frie-dóCA 4}t ,4541*0 54C *ooti4ir. S5onnr<4í 
rne.4CC4 1 leAt-iOAoX) 54Ó c.4r<4m. ^sur <4n C4t4rh 
cotftom A\y nór cr^S^ móitte rneACZA 5411 ctoc 54n 
crumn — corii mín te rs^tÁn ! 

tl4ó ion54nc4ó m^tt t454r <dti tme-4cc.4 ! X)Á rhí ó 
fom ní r^trj .4 *ó4t 11.4 4 cti^ijtirs te r^g^it ^nnro. Dí 
ré 50 se^t stéise^t or Á\\ 5Corh4itt a^ X)a\\\iaiX) via 
5cnoc. Acc b'f4*o.4 U4mn é — cé 5mi cor-drii4it *oó a 
X)e)t 5411 50 1n4.1t *oo lÁtAi\i. tTl4itte.4nn vé 50 
ríorruM*óe- ^nnrm 1 me^rs n& mbe^nn. tlít be^nn A^e 
A\y Saoic -óÁ t^i-or^e, nÁ a\i rjiirciS x)Á ttunme. 
Dei^e^nn ré *oubftAn v\a sréme 1 Látt 4n crArhti4i*ó. 
'Sé ax\ ctú'OAC é a bptnt 4n ce^cc ArnA?. ,41111 a\\ rhutt- 
4igib n4 n-4ivo-cnoc, i nitt triéi5 te ,40ir ná te C4ite,4rh 
te n4 mítcib bti4*ó,4in ! tlíor te,454*ó pór 4V<i4rii é. 

" CÁ brtnt ^n vneACZA mótt a bí ^nuTt-Ai*ó ^nn? " 
^-oeitte^r An S^e-óitseóitt 50 mmic. Sm ceirc a 
ctntie^r-r^ ottm rcm ^nnro cÁ *ói nií ó fom ^nn. 
-Astir -o'ftte-AS-Aitt n^ rpc^rt^ mé r^t bí ^n cre^ócrii^m 
c^itce. 

Cimic re ctis^mn 'n-^ ce^c^nn^ib mótt^ "Saw ctnrtc^x) 
•&ax\ i^ittt^i"ó. Anti^r Leir 9 Ti-A tti^irce^nn^ib. t^mic 
ré 'n-A ó^tós^íb mótt^ bo^ 50 m^tt cuun itéi*ó 5^ 11 
Hteó Sxm cot^nn. CÁmic rc 50 mion cittim a$ nór ^ti cpúctt^. timic ré le 4nt-\At> LáiTMtt -j le fcott^-ó 
citu-Ait) 5-áoite. 

Ssu^b^t) cun ritib^iL é te r-Án^i-ó na scnoc. tlmne 
fé " ífteim •o'^t t *o^in -j Á\iT>Ám -o'írLe^m " *oe yé\\\ 
rr\A\\ féi*o ^n 5ÁL4 mótt -j n^ finneáin Lái-otte é. tlíott 
fág fé <mc ^it bit 'n-^ mdi"ó. Í)r4cuig r& cnoc 9 ? 
5te-dnn m^tt ^ céite. Cáinic ré m^tt tiocrxvó Le^r- 
tt$^"ó siLe^cc^ te h^s^i-ó n>d c^Lrh^n^ ó ne-drh. le-dn 
av\ ctiu^it>-fioc -j c\\ua-ózav\ at\ Seirhtnt) é. támic ^n 
ru^óc -oo p\\éAc?A-ó -j *oo -ó^ttróó^T) TMome. Cimic 
ré te -ottios^nn^ a cuji 1 mb^LLAib, te m^ttb-Lé4C<\iti a 
óur 1 t^rh^irj — te ?UA\\-mxx\e a curí 1 vc\é&y&fb. Agur i r 
cttUxMT) m^r tAj;&V fé cus^mn ^nnro ó rhuLLdigib ru^ru* 
%éA\\A v\a nALp ! 

le^n ^irv ae cur* fne^ócd 5411 rstntie^t) 50 ce-ann 
re^ccm^me. Le^n a\\\ a~s cutt f eACA 50 Lái"Oi|t. t)í at\ 
rnedóc^ ce^c<áitt nó CÚ15 *oe ttioigtib a\\ -Áir*"oe ^noir 
a\\ av\ ZAlAm cocrom. "£ac m<4i*oin caitcí CATÁm *oo 
•óé^n^m *j bóitttíní *oo rórh^tt ó* te^c -j ÓU15 av\ 
mb^iLe. 

T)o ttórh^r? ^m e^*ó? ílí rjAite^ó é. tlí f^c-Aif tti^rh 
c<\oi ir rc^rt^ te bex\L4ó *oo -óé^n^rh r^ r^c^cc-d r\Á te 
Sté^r-Ait) Á-óm^i-o a\\ nór " A>" c^ipte t& "OZAW&iwgc 
} x\-a n*oi^i*ó. 1r mmic ak c^p^tt bocc 50 bt&dnctt^óA 
1 rne^cc-A. 1r rmntc av\ r^e^óc-A óorh *ooirhm 'r 
50 rUnsriTóe -Ann í. Cuitie^nn av\ " A>" nó av\ 
e< ctti-Ancán " mA\\ cu^c^tt ai\\, av\ rne-dóCA 'n-A cÁ\ynÁr\- 
A\b A\y 5-dó c-dorj -j ipÁSArm rjóicttín bos ^e^t c-AOt 'n-^\ 
•ótdit). X)éA-ó -oume 1 sconc^rj^ittc rhóitt rjtMt^t) a\t\ac 
50 mmic rut rjíor t\a c^r^Ti ftic^cc-dc^ ro r)éAr\ZA. 
tlu-ditt a rjíor rcoLL-At) tnó|t L^i*oitt -dnn r5tJ-AbCx\it ^n 
rne-Aóc^ ó <Áic 50 h-áic -j bíonn ré 1 br^*o níor *ooirhne 
1 n--Áice^ó^ib 'x\Á 4 óéiLe. 1r váviac at\ cao^ a 
SCArwóe X)ume 1 mbe^L^c a b-Áitce -] a pLúcct^ — -j ir 
mmic a c^r^tt. " ITI^'r cxMn -oítte^ó ^n ttóx) 'ff -An 
crLige mótt at\ ^itsiortt^ " ^nnro 50 cmnce ^tt re-At) 
av\ geirhtti"ó. IV. 
cntnc 's coittue. 

t\&$t>' lons^nCAC — nitt fvÁtt-Átuinn ax\ cuiiAf é! 
Cnuic rhóttA " 45 bASAittc 4 scinn t-Aft "óttuim a céite." 
Y\a cé-A*ocA beann as cutt n^\ fút tttí rpé-Aftt-Aib neirhe. 
CtAire-Aó-A r^*o-A *oonfine 1 te.At-CAOib n^ scnoc. 
SraitLÁin 45 stu-Aire^cc 50 cttónÁnAó te p&náró. 
Coittce -Áitne ^r fu*o n-A rtéibce. C-Attr^SPe-AC-A mórvA. 
AttctiAó-A -Áp-o-A sé-At^A. í-ÁnÁm long-AncAó-A. gte^nn 
mótt ^n Tthón or -Ár* 5com>dir «as cofAmc n<A br-At-Aó 
ftéibe -Ajt a céite. La Dent du Midi 50 mAotfóA áluinn 
-Af tAOb *óe. La Dent des Morcles a% *oe.AtteA*ó u,ai*ó 
50 n^ire^c Áitvoe-AttAc -Ajt avi CAOb eite. An ,AbAinn ^r* 
nór ott-péirce móitte a bé-A*ó 'g-Á túfrA*ó i 9 %Á rníorh 
pém ÓÚ15 rhíte cjtoig u.Ainn ríor ! 

A^ur nu4itt -o'éAtuig av\ t>y\Ax\ ó x\a rSAjruitt a bí 
'n--A cimce^tt — nu-Aitt t^inic fí éug-Ainn' 'rna rpc^rt^ib 
'n-A me-Att mótt cttuinn ^tóitte -A^ur *oo rS^Ft fí te 
n-A roittrib ^r ax\ -oorh-An mór rúiti tíor — náfb' -Átumn 
\ax) \\a cnuic ^sur riA be-Ann-A — r\Á\\ tonnf-Aó ax\ leAC 
orójte "] ^n fne-ACCA — 45 *o,Arhrug,A*ó te fíméAT) f-Á 
tóctvAnn r\A Sféine site ! 

Acc i)Á .Áitne -úÁ bpuit na cnuic ^noir 1 me-A'óon ^n 
LAe, béi*ó ri^*o 1 bf-AT) níor -Áitne nu-Air té^r &n gfian 
<as F-Ásáit " rt-Án " aca ctt^tnón>A. t)éimi*o te n-Átt 
mbe^nn-Aóc a óur téiti ^cc a mbí*ó rí AS *out cun 
ru^m " te cuicim ceó n.A horóce." 

'Oe^ttcdmir u.Ainn ríor te fÁn,Ai*ó ^n cnuic rhóitt rco. 
fUc lons-AncAó ax\ f^nin é ó X)Áw 50 híoccAtt ! péAC 
x\a ci^te be^s^ -Á*óm^i*o azá a^ teicmb x\a scnoc. 
O ri^"o rocttuigte -Annpn 1 sce^ttc-t^tt ax\ crnc-Aóc^. 
"Cá ré 'n-^ c-Áttn-Ám rhótt^ ^tt j;ac zaoX) *óíob -Anoir— 
^sur bíonn a\i ipeAi) cííig mí ^ac bti^*ó>Ain. tl-ac 
fu^r &h Áic corhn-Ai*óte é aj; *oume 'f as beitróe-Aé 1 
t-Át 1 ^n *ouib-geirhtti*ó ! Acc n-AC mór é 5^*0 x\A 
5Corhtu>á*o-Att t>Á ftéibcib ru-Ajta *oútcxMr, rn-Att nri fém ! 
O ri-d*o níor r^f c ^ 1 n *°T fótÁr^iSe ^nnfin ^f a$a\í) x\a ríon^í 'nÁ zÁ "CrÁp n^ Uúire 'n-A pÁLÁr. 1f binn 
leót) sló|t ^n e^r^ 1 crónin An crruttám. ZÁ ráttce 
rean-c^ruvo acaX) ronfi ,an rne^cca. Cá por-cte^ccax) 
^cab ^r fi4"óÁnc,Ar i ^r áitne^cc n^ nAtp. O rpé^CA 
SUtiA gotim^ s^n rmtíic 5^n rs^m^tt or a sctonn — 

asuv cé -oé^rF^r n^c bputt n^"o LÁn-crárc.d teir An 

1r mmic t sconcdb^irc b^tr a%uv o^rst-A ixvo. 1r 
mintc -a bei^e^r -Atl rne.dcc.4 u-aró te ce<<vr n<<\ snéine 
"] ^ t^s^r ri^ mítce conna -oe fcaob av\ cnutc «anu^r Le 
cu-dipg saoite. Imttse^nn ré 'rna c^otr tetnce. 
Ttu^s^nn yé roirhe ^ac tttm 4 c^rc^r 'n-a be^Lac. 
X)AmzeA\y n^ crvomnce ^r ^n CALarn te ce<Ann 
fórr^- Uettste^r cawaisvcaóa móru\ 50 níoccdtt. 
Cttocc^r o$te -Asur botiin ^sur b^itce te rotr^m^n 
u-Atbir^c cun be^Laig. te^scdr, b^rs^t 1 , ^Stir 
m^pbui^ce^r *o^ome. Ssriort^P ^gur cre^cc^ 5° 
teór*. Agur r^sc^r ci$te -Asur cr*oite, crotnnce ^sur 
c^rr^istte^c^, ctoc^ -Agur cpé^rós, te^c ofóre ae^V 
rne^cc^ — -AStir r^iroor* ! cot^mne^c^ -o^otne 50 mton 
mtntc — 1 n-^on " cu^itín cnirh " ^m-Ám tíor r^ 
ngte^nn — v\a mítce cr»oi£ ó'n ^tc a "ocus ax\ tme-AccA 
uaró ! 

~CÁ a ftor 45 riA -o^omtb a comnutge^r 1 me^rs n-A 
^cnoc 50 bruttiT) 1 mbéat bAogAit a^v concab^ttice. 
tlít a fior aca cé An u^tr nó cpic a scuittri'ó x\a cnuic 
a gcor^ UAtA te c^trbe^mc -oo'n cr^og^t mór 50 
bruttro A\y a 5com^irte péin. Acc ní rS^M^t 1 UAtA 
'n-A "ói^fó rm. "CÁ -o^oine ^5 brúg^-ó cÁir*oir ^Stir 
cine-Átc^ir ort^ <Anoir teir n^ cMnc^ib. 

X)tm^nn n^ cnuic be^rn^í 1 n-^g^i-ó n>A n*o^ome 50 
trunic. 1r mintc a roige^r H-At) A scuro mí-fu^irhntr 
ort^. Atz r\At iom*ÓA c^voi a scuroige^nn ri^*o tetr 
n^ "o^otntb a rhxMre^r 'n-A me^rs? tl^c ^cture^nn 
ri^*o bríg 'n-^ mUdtt-Aib ^sur tút-A-o 'w-a ngé-dg^ib — 
te cott ^sur te ce^vo Dé? tl^c brutt r^mce ^n 
X>yAT>Ám aca\> r^'n ng^oit gté gt^n-fu^itt -ó5nr F-^'n 
rs^i^ce^-ó sréine? tl-áó 5cuiri*o ^e^t^n ^gur -aoibne^r 
a^ óporótib -ou^irce^c-A te n-4 n-^itne^cc? Y\a£ 10 

mtirsUnSi'Q rnu\omce rite<vócd? tl-dc T>c,dirt)e-diniT) ati 
Áitne asuv ati bite a% rjtteit bu^i-óe Afi í)ottó^*OAr 
-d^ur -dft Óu^t^i$it ^n cr^os^it? TUc ;gcuitte,dnn a 
nglóitte stóire a^V ról^r río|tttdiT)e n& tjrLdite,dr i 
■gctiiríme? A$ur av\ FéiTMtt •oe-dttcd-ó or*t-d 5,dn 
pnAOineA'ó -dft curíi^cc ^n Ué -d cttutuig ^n -oorh-dn mótt 

^r r^T>? 

fé^c tM coittce mótid azá 45 r^r 1 te-dt-c-doitt na 
Scnoc. Óítre-d suri ^b Apm ion5,dnc,dc r<4ié*oiúittí ^ci 
rn-A cttoinnatj 1 rjr^T) u.dic — riA w 'vi-a mítcitj 'n--d 
re^r^iti te cút a óéite, a mbiidCdc-d se-át<d 1 n-^ett -dCdb, 
"I A n-^i$ce av a x\áxx\a\t> r^n nste-drm. Ax\ va\X) Avm 
TUpóteon corh *otút rw te céite a^ ctte^r^tig^T) n^ 
nAtp tjó IÁ *oe'n cr^og^t? ttí t>ói§ 50 r^iti- TI-aó 
btte-dg mótt Ávo vava *oítte,dc r\A crvomnce pémne nó 
5itirh^r^i§e \ax> rin 1 ns^r "ótnnn? Y\ac m,ditt5 5-dn n^ 
mítce coitt tjtte,dg ^tumn m<dtt rm ^s^mn 1 re%dn-1mr 
fórjLd ! p^ittíott %éA\i r\Ac rjruit! Y\a6 a\i Áp T)cíttín 
•oit -oútc^ir a rjádfj ax\ rtdóc, ^n -ottedc, -dgur ^n rruire 
tA\y rr\A\y t:á ! tl-drvti' <doirjmn a rjeit 1 me^rs r^éit)ce 
mórí Conn^m^r^ 'OÁ mbéroír ^5 Cdtj,dittc a re^n-eitti"ó 
coitte^T) 1 

ZÁ r«nn a% ax\ 6itrjéire,dc 'n-^ tíri l 1 n-Áitncdóc a 
tíre, ^gur if rtir^r^-A ,ditne 50 T3ruit. 1 tedtj-dró tedt- 
Cdorj n^ -gcnoc a rjeit tom vuav ptté-dócd av -dg-difj n^ 
F^dotcdLdige, c,diT> r^ n^ críomncirj ir t>tte-4g<4 a 
T>'véAT)VA\T)e T)'figÁit. O a pov a& mumncir n^ cítte 
cé av\ rhótt-t^ittí)e azá *oóirj r^m 1 t>^ *ocítt ionnc-d. 
tné-AT)Ui§iT) ^r ax\ Áitne^cc a tjttonn X)\a t nÁ-oúp a\i aí\ 
z\\y. 11í teisiT) T)0 me^ttcttdc^irj móttA r^e-dóc^ ^sur 
ctté^róiS^ rte^rímug^T) te r^n^iT). CommgiT) ^n c-dt-drh 
cttu^ifj cittm r.Á\vste 'vi-a óéite, -j ní teigi-o -oó v&owat) 
te mío-toirs 1 Áv *oo -óódn^ríi r^^ X*A\VcVb beA^A " tíor 
mr -dn n5te>dnn." t)eittiT) vavs&*ó 1 •oe^§-T)íT)e < dn u^t-d 
ó'n -oommn i ó'n scttti^T)C<dn. t)A\x\reA\y cuimre -ditt5i*o 
<dr & 5CU1T) át)Xx\a\-o. "Sax\ \at> rjé^*ó n-d mítce ce^tt^ó 
50 r«-dtt -o^ttttuigte -£>ax\ ceme %ax\ zeAv %Ar\ *oé %An 
-oeAZAt. <CÁ rott^nc^r món 1 rt-Ámce lonncx^. 1r 
iom"ó>d CAittt>e eite lonnc^ n^.c s^rjxró a tu^"ó^*ó. O 11 a fior a?; s^ó -ouine n^c brtnt c«|t fíor a\\ a brtnt *oe 
t^ittbe *oo tírt 'n-A curo coittce. 'Sa cítt reo c^itcear 
i scon'in^róe cjtann 05 a ctirt 1 n-^g^i-ó %ac cttamn a 
tMince-d|t. "CS fé fin r^ oLi£e-d'ó. 1 meAss riA 5C015CRT0C. 

&s ce^nn^fj roir te mutt^ó An ii|vo rhóir Tjtímn 1 
me<vóon xm Lae conn-dice^m^tt h-a TMome a^ tx<\ititi£xvó 
ó 5-ac c^ob. tlí \\a^o a fior ^mn a\\ "octír cé ><m rit. 
t)í ptóT) mórv ttóitigte ^it xmi ^tfo<Án ttorrtainn, ^stir 50 
teórt eite 45 ce^cc 50 roigm péri 1 n-^g^ix) av\ cntnc. 

támic rc^n--o^ome ^5«r oaome mexvóon-^orc.4 ; 
bti4C<Aittí 054 ae^V cditíní rst^m-dc^; r5ort46<4 ^5tir 
rcóc^ig; ^ittttrc^c^ asuv se^ittt-ó-Aití ; m^tr^ig ^5tir 

piircí. 

t)í -o^ome móttd <45tir -o-AOine vca^a av\v\ ; TMome 
ttarnftA ^sur TMome c^itce ; "0^1561-0 ce^nn^ ^5tir 
ré4cLdí ct^oi-óce; bémne^c^ rc crvoigte 50 teic ^stir 
reici*oig be<d54 bme^. t)í firt ^nn a bí tiocc sctoca 
•oé^s me^T)c^m nó or a cionn ; ae^V "OAome a \\a?ó & 
■gcnÁrii^ cttí t\-A scttdicmb a\\ e^rb^ró ^eólA. t)í -o-AOine 
^iotttt-^n-át^c^ 50 r^tTms Arm ; TMome 5^n móttán 
cttoi"óe x\Á meirmg; "o^oine a\\ be^in niftc; TMome 5-an 
50 teór tdt^iT) ; TMome *oti.4ittce^c^ cttorc-á ^5^f 
OAóme vviA^ceACA ^ert^c^. t)í riU ^nn -ASttf 4 5ctn*o 
5rui.4i5e 50 5tMitmb teób a^vv <an fiti-óe^cc -dt 1 t^r^"ó 
'n-A rtntib — ^cc -oeiri tia TMOine -áett^c^ stifi corh^ttCA 
ádT)ctitiime<dcc,A é ! 

támic be^5 v,ac 5^0 -otnne x>e n crtti-Ag móti 
coiscttíoc ro "oo'n dtrjéir 1 n^e^tt a\\ a ft^mce. TLÁ 
ctHT) ACÁb com Ia^ ru-Attác rpíonc-A 'r ^^c brtnt teigeAr 
1 nT)Án T)óib — m^ttd brtnt a^, THa. 5o teóri eite a 
t^mic a\\ tóiri mrtc -A5tir rp^c^c-dirh ipÁ 5-AOit gté 
flimce^rh^it n^ nAtp — úa\\ étr "ottoó-tinnif a ómi *óíot). 12 

TXvoine cite a tdimc tetr ^n -ootvdóc ^sur avi mcdtcdóc 
a fe^cnug^i). TXdome a x)'-dtttuig a n-Áic óorhn^i"óte 
le neite a o'\ 4§ ■oé^HAffi fío|t-t)ti-Ai , óe^t t t-A T)óib ^ 
XKMttiru\XMX). UtnttedX),dT>'imti$ ó $teó, ó tot>drm, <dj;ur 
ó rottwmi va scdtjidó te ftiAntine^r -d úáúav^z x>á 
n-mncinn -dgur r5ít "OÁ mbdttdib tA\y éir oibfte móire 
•djt t/e-dx) bUA'ú&nzA vava. Agur c>dtrce,dLdix)te acá a^ 
-oéAViAm Ae\\\ asuv ^5 c-dtte-dtíi ^1^51*0 50 p-At|tftns. 

Dí T)Aome 4íin a ce-ApAr n^c ?ax>& 50 mbít) a veAl A\y 
av\ r^og^t ro cu^úa; -OAome a t)ftut rdog-dt ^ava 1 
rmÁn -oóiD as t)i-A «dgur n-dó 5creix>e^nn é; xxdoine -dg 
teige-dn opc^ rém 50 bpuitix) re^cc n-u,ditte níor me-drd 
'ná Cdi*o; TMome 50 x>on,d ^sur n<dó teise^nn rm te 
v-a n-.dir "oe tó t)Á T)'oi*óce; *o^ome .doé-dttr-df te-dc 
5up cutru teób beo nó m^rt) — <d5ur "o^oine a bruit -dn 
r^ogAt a% oé-dti-drh -dn lom-drcd imnfóe *óóib. t)í Ft|t 
ós-d .dnn n^c t^tti -dcc Cdjntdtnsc n<d scor tonncd -dtt 
éisin -dsur cttoi-óte corh ti-detidó acaX) teir <dn scdtrtín 
ctoc *oe t'étr cor^mt-dóc-d. tTÍÁictte^ó-d cti^m-dc-d ^gur 
m$e,dnd rpéitte-drhtd. S^s^trc: 054 t-dg-dó-d r^tlróe, 
^SUf 50 teóft m-dc tétginn A\y cavoavó rtdmce, r^FtOTt ! 

t)í eitbétrig 50 r-dirrtti5 ^nn; RtttriS i 5e^tmi-áini$, 

£twmc,di$ 1 e-dxxdtdtg; Sp-dtnntg 1 S^r^^i$; 
'tT)eittioadn.dig -j <c\rcMtrdtS. A*$ur bí ^on éiredmn-dó 
-dth-dm ^nn A\y cum^ A\y t)it. t)í tlúirtg -dnn a mb'éism 
-oóib a -ocítt -o'ri^-dit m-dr^ ti-dó yAX)AT)Ay T)ítir *oo'n 
Cr^r n-d TXd cóirmg^T) rt^S^uigte; Tlúirt$ eite ^c-d 
ríor-"óítir *oó *j .d tjfutt -dn T)e^r5-$r^tt^ acaX) oytA vo 
azá ae cur ct^mp^ttt A\y bun 1 n'-dg-dfó, <dSur 1ti*o-dtg 
boóc>d n-dó brtnt crtt^S n-d cróc^ire te r-dg-dtt .dc-db ó 
ce^dóc^r "oe'n -oá -óre-dm ^óc -dn ov^eAT) te óétte. Dí 
Se-dttm^n-dtg u-dibtte>dc^ ^nn t S^r-dn^S teite-dT)-dó<d a 
ce-dp-dr 5«r T)óib rétn a rS-dt^ce^r -dn grt^- tW x*n 
" Tr^nnc-dó -oub ^er^ó " ^nn >dT>etredr ^^c brtnt 
be^nn -di^e A\y e>d5t-dir X)é — -d^tir V^n^e^iS n^r é-dttt 
fór -dn cre^n-oítre^cc a t-dirbeitn a -ocín *óútc-dir "oo'n 
CtteiT)e-drh A\y veAT) v\a scé-doc-d X)UAT)Am. t)í -dn 
Punnc-dn <dnn -j -oíot v^\y "oe tAlAm \?aoi — teir -dn fírmne 
d pÁi). A?;ttr tndr^ v^ tors^T) A\y vmt)Al a& aví 13 

Spimne^c tu^t-c^mnceac i 45 ax\ £ax)ÁIac bos-gtó^c, 
ní IÁ 50 m<M"om é ! 

t)í ce-anscaca 50 teótt te ctoirceáit. t)í riors^ i 
c^irmittc ^r nu&At — 411 cé a -o'roStumi tttí-o ax\ ITIó-ó 
Díre^c 45 cu|t -óe 50 zapa\x> 1 re^r ^n tfló-óA Ca\xx\ 
50 m^tt t'oigm rzAT>AC — ^sur 50 lMi|te^c r^icce^c — 45 
MtWi'ó a rm^omce a noccug^vó -j a cuio camnce a 
cu|t 1 scéitt. t)í ax\ x)eA%-" bU*r " ^S«r <Ati *otioc- 
" btar " ^nn — ^sur cé sup ao a\z <<m ruo te yÁt> é 
^nnro 1 me^rs x\a nAtp — ftotrmc t)é4ttt4C4ir ! t)í ^n 
veA\\ 'oÁn-A ^s rop^t) teir 1 S^n bex\nn ^ise -ajt 
tt1.454tc.Aib 114 ax* Sr^m^o^ig ^cc -án oitte^*o te céite; 
^sur re^t^ "4 rS^cnixM^e^cc^ ^s *oe4ttc<vó U4i*ó, 45 
éirce^cc 50 tMitte-dó, ^sur v^iccíor 4 -Atiam-A 4ift "oi 
mbosxvó r^ ^iri^c i be4t4*ó 4 cuji ^á n'iors4*o<rí — nó 
^Á r\-A te^ns>Ai-ó a b'áit Uom a \\ÁX) — 50 scuittri*óe 1 
11*0141*0 a rhutt.415 1 scaoc-pott ni ótt n>A s^m^o^ige 
é! 

t)í *o40ine 4im n-áó t 1 ^ib móttin fuime .4C4 1 nG^Uvódin 
x\a b^u^m x\Á móttin iijvoe &y ax\ 50401 a t<4ib a *oce4ns- 
tACA ^sur ^CéA-DA ax\ $ot4 .45 ru4imuiS4*ó n.4 C4innce ! 
tlí bé4*ó mójtin m4tfce4r4 *óuic £4 com4itttius4*ó *óóib 
4óc 4n oitte4*o ! *Oé.4ttr4i*oír le-AC so t<4ib \wo eicínc 
4jt a n-4itte r^c^r 4 beit 45 rocttug-4*ó n4 *oce4nst4C4 
4 s^tt D14 *óóib 4sur 45 cutt " cIuax* te tiéirce^cc " 
ottt4 rém ó tu^n so S-At-A^n as YA\pe a\\ " stóttt^ib 
bos' binn' s^c béit 5J ! tlí móioe s^t^ rfntte^n rin a\\ 
So teótt ^c^b — m-oiu so \\Á\t\y\x) — ni^ nÁ\^X) y é rco 
íl \.Á x\a Rir^í " ! '^t 1 n"oóis, ní a\\ a tcAW^A\i) ir CÓ1|t 
•00 -óume ^itt-o a beit ^ise a téiti*o *oe U? " t)íonn 
^n -oÁ ' bréi-oitt ' ^nn," ^r^ cur^. tlí 1 6i bru>Am^ " 
AYf\Á\r\ a tis te ce^nst^óxMb cot)a *oe n^ TMomib 
cioc>Ai5it a x)éAr\Am — 1 b'fid a oe\t r^ti xMtte^c^r or\tA 
50 mmic ! Acc " r^S^muir ri«*o xy\a\\ azá ré." 

T)'írtige^m^tt. CuAi)Arr\Ar\ cun c^mnce teir ^n 
rtu^g. t)í te cát^Ub^vó m^ ce^p^m^r- t)í " \iávaí 
bob-rtéisn " te corus^vó 50 tu-At. t)í ÓÚ15 cmn néAS 
acao te 11-^ céite ré^c-dmc -j oéAX) ré 1 n'-<w-LÁ sttmn 
^m^c 'r 4ni4ó. X)éAX) r\A ^á^aí tA\<z 1 sce^nn UxMt^e 50 14 

leit *oe \\éi\\ mAtt bí roctungce. t\Ap b'tedpp "otíinn 
FAiiAÓC leir ^n nstte.Ann a feice.ÁU tUc mbé.AT) Á\\ 
iroócAin btteic' ^5411111 a\\ a *óut 50 " Les Diablerets " 
<\noir ó bíoiruin 1 mutLAC au cnuic? tldttb' fu\\ArzA 
\^uaoa'ó te v\Án.Ai*ó a\\ au 1T1ót> *Oítie.AC? tVpuitArC'A 
5411 t)|téis- ^5nr b'FUttArc.A *oo *ótnne x\ riiuine.ÁL a 
uttire^x) nteipn 45 *out ríor *oó ! 

Acc ni báccdj* te cimpircíb ! 11í cóiti 5t.AOT).Ac a\\ 
au n^ot 50 *oeó 50 *oci$;i*ó ré ! D'fMn^m^ 50 mí- 
foig*oe.AC 5e-Al-g.A111e.do 1 me^rs n.A scoiscttíoc nó sujt 
coruig 11A ttÁr-Aí, -A£ur b'fití mnnn é. VI. 
UÁSAÍ 1TA " mt)Ot)-Stei5t1." 

<\noir if 5-Aipi*o 50 mbí*ó n.A it^f^í ^S corug^T) ! t)í 
ré 9 t\-A rsédt riiótt .aji pux) n^ nÁice c.Attc cimce.Att te 
coicír- tlí n-Aib rcAft, be^n, te.Anb nÁ páirce im t.Ác.Aiti 
ndó a\\ ua " ttdtMíb " a bí ^5 cu^t ríor- t)í 5.AC *oume 
4|t bír te mí-roigi*o. tVfATM teób 50 t^t^r ^5 
rcócÁit. 

t)í 'c uite *óume r^ mutLAó a\\ via rciútttóittíb r^oi 
n.Aó yAt>A-OAX\ as br*orcug.AT). Acc b'fe-Áttl 1 a fior <aca- 
r>An, *o^ti teób péin, cé^tfo b.A cóitt a x>éA\\Am 'nÁ acao 
ro a bí gi 5com^itttiug^*ó 1 n-^irse 1 ní mótiÁn iitroe 
a bí ^ACAb ^tt a 5CUi*o CAinnce *oe tiéitt cor.Ariit.ACC.A. 
ÍTí mói*oe suti rruttein fin otic.A ^cc ^n oitte.A*o. 

t)í cotm óiti *oe *óu^ir *oo'n céAx> " bob-rtéign " — nó 
•oo'n ruittmn a bí rúni a \\áx>. t)í ctíis cmn *oé\A5 r^ 
scomótic^r i ccac.aii *o'fuitunn te beic m 'c .Aon óe^nn. 
t)í otiCA ttic cu^itum x>Á riiíte 50 teic. &x\ ce^nn X)A 
rsiobc.A a cuittre^*ó av\ be^t^c *óe, bé^*ó ^ise. Tlí 
ré^*or^*ó a beic ^ti ^n scúttr^ .acc ' bob 5 r^n u.Aitt. 
X)e t^éitt ^n ^m^ ^tt be^t^ó 'rc^T) 5nócóóxM*óe n^ 
ge^ttcd. 

A^ur n^ttb' lonsdncd.c ^n cútir\d é! gtudire^t) *oe 
b^rti cnuic ^tt bed.t^c r^e^mxMn *oe fne,Acc.A ctiti>Ai*óce. 
tD^ttdí *oe riiedttctt-Aó^ib mótt^ rne^ccx\ ^11 5^c c^ob. 15 

CotiA sé^itA r^ SCútnM 50 rmon mtrnc. Coirméit 
conr^D^ittce^c-d. SstAiseann^ mótiA -ooirhne. ip&n&m 
rhó^. Sz\\AptA cot^ó-A. Le^t-c^ob *oe'n be^Ldó ní X)& 
ct^occ^ 'ni &n z&oX) eite. tedt-tfi^ins &\\\ m&\\ bé^*ó 
X)\\&t -Aige iompug4*ó -ottuim &\\ 4if. Utncim te r-Áti^iT) 
lons-dncdó &\\ t&oX) n^ Láirhe *oeire *oe'n c-<\r^n &s *out 
ríor- teice^nn ^n cnuic &\\ t^ob n^ ciocóise; ^sur 
cromnce mórvA *$é^*s^C4 -djt rhutLdó x*n cnuic &E 
btie^tnug-A-ó u^td ^r Ati scúrr^ -AS"r ^r* tucc ^n grin™ 

rut^ tíor. 

An bj-MCAir " bob-rtéisti " \\\&\f\, & téigteóirí? "C& 
pé -oé^nc-á bunÁice m&\\ X)é&x> bi*o be^g. Acc ní 
tiion<dnn cum^ *óóib 1 rtigtib áitrvi*oe. "C& pur caot 
A\\y &\\ nór puir currwMg, ^sur ■oeitie-d'ó cor^m^it te 
*oeitte^*ó púoám. tlíL *o'^itt*oe ó t-átdrh -ánn -dóc 
cimce^tt crvoig. 1r iondnn teite,d*o x>ó 1 n-íocc-Ar* ^gur 
1 n-u,dcc>dtt X)e&s n&c. C& rotd 'n-A puf> copdm-dit te 
roc-d stu^irce-ám, te r\-& rciúr*<A*ó 50 *oíre.dc. cá re^r- 
r-Át-áó^ x\nn te ti-dg-di-ó n& ptiittne. An c-é & bíor 1 
•ocor-AC, bíonn a\\i rr\ú\\&x). An re-dft & bíor 1 n-oeijte^vó, 
cditri*ó ré cui*oiug4*ó te re^r ^ \\ót& &%ur r540ited*ó 
teir &n m'bob' nó Ld£,d"oug,d*ó a\\ & cui"o riufrdit *oe 
\\é\\\ m&\\ feite^r *oo'n be-dtdó. Tt'&xbm&x) 're.d*ó bíor 
x\& " bob-rtéigtir " *oédnc,d -dóc -drh^m be^gin i^ttdinn 
& bíor 9 x\-& n-íoccdtt te 50 rte^rhnóc^i-ó r^"o ^ &x\ 
rnedócd ctuidi*ó. C& &r\ " bob-rtéi^ti " ó fé cttoigte 
50 *ocí tiocc T)croigce &\\ v&x>. 

t)-Aitig n^ -o-Aome &\\ 'c -don cdob -oe'n cúrr^- 
X)\ox>&\\ 1 n-^on rSti^i*otiín ^rh-Ám be^s n^c &\\ ipe&x) &n 
be>At>Aig. Ctttnnmg ptó*o 1 n->Aice ^&c coittnéit 
b^og^txMg. t)í rs^c^ ^5 r-Ait^e &s 5^c cor ^sur c&T^ 
.ásur -Á1C x)Á conc^b<Aircige. t)í ré 1 sceirc so mbé>A*ó 
50 teór cimpircí 'rn^ ti<Áice^c^ib reo ^sur bí &\\ & 
tagxvo pce 5t t ^ti-gt t ^r^'oóitt xxs^r ^ boirsín be-A5 1 
5C401 <A5ur 1 scóit* &E S^c *oume &c& te picciúir & 
•óé^n^m r\Ví&\\\ & t>é&x> r\& " bob-rtéistir " &E ^ul 
t&\\z&. 

Anu^r te ce^cc-áitte 'yr\& reirí-stmnce te ^&r\&\x> &n 
Ái\yo &euv & cui*o \\\X>mí sottm^ rs^oitce te s^oit. 16 

ÓUAfó ré t<Mt4mn le yottu\m£n a\\ a luge 4£ur tifo)i 
rc-d-o sujt rrríoc ré r\\\ <\sur caUrh 1 n-íoócdr. te 
rsé-dtd ^ittti-oe cuis 411 Sciú|t£úitt >e>dT) timic ré bos 
ce "oe'n geiicre ftn. 

V>í S^c r«x) |?i réitt i n-u^ccdr ^noir ^sur tif T)é\dn- 
V^róe níor mó moitte. £)í ^n sutÁn mitt "óÁ ce-dnn 
^n cúftpd te s^c rSé-dU a te^rcóc^T) a rs^oite^vó 
u<mt) te lompó-ó -oo boire ^sur te cdmnc a coinne^t 
a)\ ntib^t i-oi|t n^ rciú^tóittí. 

Séi-oedT) 411 bunnin a\\ X)Á\\\\ 411 cnuic. Úuiji fé 
SUot) mótt Á\\x> ^r a ctoire^T) ^tt réa'ó ^ti cúttr^. Cuift 
n^ rciú>tóiftí n^ 5ittú4 ru^s^nt-d ^rc^ s<*n aon TWine 
4 beit 4fi ^n mbe^Uc. 

t)í T)4ome 45 bíoT)54T) -| -adome 45 ptte^b^T) ; TXdome 
45 -oe^ttc^T) 50 °&\\\x\x\ i T)40ine 45 r^re so tU 1t ro- 
e-dttdó. Cuir -ouine u^itt ^r ^sur "ouine béic, -ouine 
StdOT) 4gur "ouine rSFexVo, -ouine rst^&dó 4S«r "oume 
re^T) — m^tt bf ^n cé^T) " bob " 45 cedóc ^nu^r wa\\ 
bé^T) D14 '54 fid*ó teir. 

Anu^r teir 'pi^ cdoiji temce m^tt bé^T) ott-péirc 
rhótt 45 ctte^b^T) n>d r^ittrse. t)í " -ourcdf " -dn 
crnedcc-d m^tt bé^-ó cdit n^ -oconn a\\ s^c c<dob "óe. 
& pur ^s se^tttt^T) cttíT) ^n rne-dóc-d com cjtédn teir avi 
ns^oic tíláttcd. 6 as éittge 1 n-^s^i-ó rtt^pxvó, 45 
téimmg c^tt rs^isednadib, ^s rsu^bxvó fcdH coin- 
nédtdib, 4S«f ^S Ldrs^"ó te r^nai'ó a\\ nór mft m^tt^ 
re^cc -octtoiste a scuitiri"óe sé^-fLe^dg g^ibte-dó ^nn 
1 a bé^T) ^s ttw^t^tt-dó roime a\\ -oe^tts-^^ite te ce^nn 
cutaig 4S«r tie-dttc reirse. 

t)í reatt ^n rot^ ^r 4 míte -oíce^tt ^s r^di^e ^tt s^c 

COtt "I C^r-AX). tlí \\A\t) bUr *Ó4 4g41T) ni Í)Á éAT)At\ te 

reiceit 4óc a t)á f«i^ — ^^s«r t)í r^"o-f^ti 1 scr^t 

téimnige catt n^ mos^it t pté4rs^*ó 4r aw sce-dnn te 
ce-dnn rséme 1 u^tb-Áir ! 

X)\ re-dtt n^ ceite "\ a f eacc r^it ^tt 4 ^ire 1 ns^eim 
'rn-d rSóiT) as rPre^s^t) -dn <c bob " cun p«04it so 
•oíoc^r-dc, as r«^s-dirc so ctt-di-óce ^r fedtt -dn rot^, 1 
45 ce^nnrug-d-ó 50 rórr^ó nu-ditt 4 te^rcuige-d-ó. 17 

tliMift a ZAStAme 1 n-,áic a mbé<vó b^og^t 50 
n-iompó64*ó avi " bob " *ottuim a\\ a\\* *oe Mrn neáiít- 
6otitom46cd An be^taig, séitte^6cA ati c^rc^, nó neA\iz 
avi cpub-dit, leise^T) ax\ fuitte^nn a mei*óc<m 50 téi|t 
a^ tAoX) 1 ir tteAS tiac mbío*ó teat 4 scuirp ^mtng a? 
" b-Ái-oín aw crneaccA " 50 mbítí tA\\ Á\z tía con- 
ZAX)A\\yze. Ca^a-oaxí 546 coitmé^t Sdn ^on cimpirc a 
tÁplusA-ó ^sur ft^oice^-o^ít ceann cúrr^ 50 ftán. 

teise^t) " cttí sittcd 0^1110." rrvdortuigeAT) -óóib 
"I ttmne^t) comgiiit*oe^c>Air. ^sur tií ^nn Átvo-gtAotVAó 
1 mótt-gtte^-o-á-ó bor A\y veAi) 6Ú15 nóimé<vo. 

D'éittig cimpirc *oo'n tmjia " bob." A5 c^r-A'ó 
coiiméit -oó t>o rnompuigexvó *oruim a\i a\\* é *i cuir*e<vó 
ax\ fuitte<vnn p6e r^c 1 n*oi^i*ó a mutUvig CAitur ^m^c 
1 sce^rc-tár ^n crncdccd. 

"O'éittig ni^t 1 ^n scéxVonA "oo'n cttíorhxvó ce,dnn. 
S^u^b aw ce^ctt^m^'ó ceann -o'^on mótt-^tmóis AmÁm 
tA\i ax\ ceóruvmn ^sur cua\í) ré rém -j a fuitte<vnn t>Á 
moÁtA-o r-a rne^cc^ 1 bp*yo ax* tátxvitt. 

tlmne<vó i)Á teit sUvn-*oítte^6 *oe'n 6úise<vó ce^nn 
^5ur ní r<<Mt) soir cttío6nuigte ><vi5e. Sr*oi6 aw rérhAt) 
ce<vnn ce^nn cúrr^ ^6c ní itdib móttin s^virse 'n-A cui*o 
UMtxvir "oe X)Áw r^iccír fift ax\ r5ói*o ^sur r^oi x\S\y 
rs^oit ré a ce<vnn teir tA\y mA\y rmne. 

tlu^itt a bí av\ reAtzmA-ó ce^vnn 45 c^^msc A\y 
ceann cúttr\4 yit mAX)Ai) c^e^rn^ ax\ 6xvr<Ám 45 zaipavi 
xvijt so TM11.A rc^rs^é. X)UAileAi) 50 -oíre^ó ;sUm An\A\y 
VA te^t-*óeitu*ó é >ASur tnnne^T) rpéic "óe 1 ti^ ^n 
bedt-Aig. t)í fé rínce -Annrm ó ctu-Air 50 ruorb^tt s^n 
motug^T) sav\ ^r^nn -j tfleAT) 50 wa^X) a óuit) bít) itce 
-ásur a fe-At cust^. t)í 5^0 -oume tin-ómnce suti 
m^rí)tiige^T) ■o'-áon i^t 1 t l ^'ó é. Uói5e<vó T>e'n ó^r^n <é. 
Sst t úT)tng -ooccúiH é. l^ntirig 015-fitt é. t)tte^tnuig 
mnÁ ^sur S^rtun -Aiit. 1 sce^nn c^m^itt -oé^ttrÁ sur» 
cottr^ig fé be^s^mín be^s bí*oe^6. t)í ^n ^n-Át ^nn 
rór. "Ca\i éir VSAtA\m fí^o^ sutt a^ caocaí) te^t-f úite 
a toruig ré- Annrm ce^pr-Á 50 -ocug ré i^tt^óc a\i 
a f úite "o'fors^itc x3.cc 6mn A\y> — m^ti *óume a X)éAX) 
-A5 uwAit) T)ú\veACz' av a co-ot^-ó -Asur n^c bré-á-or^t) 18 

JM rpom-ftMn a cu\\ *óe. 1 sccann le^t-UA^e TjúiriS 
fé A5«f ■o'fé^'op-Á ^ ttif> gutt ^b é ^ fm^ttc u.Aif) 50 
ctu\if)cc ^sur n-d "oeót^ bjtirce v\40i 11-^ cuit> fút ! 
Cortns ré ^5 5iún^igit ^5«r ^5 50t *oó fém ^sur 
0\\om a t>ótAm riiótt ^sur ^ teótt-f>óc^in rut \?ua\\i ré 
pe^it a X)ACtA. A6c te rsé^t se-Aitft a -óé^n^rh *óe 
c<.\imc r^ a\* t)e itéift <<* óéite. 

Conn^ice^r cúptd IÁ 'u-a f)i^if> rm é ^sur oí 
cotvAitiLócc a\\\ a beic corii ctuonn^ céittif)e rcaroé^ttac 
te rc^n-TMtt stic. CÁ au tMog^t 1 n-^n *oume -A5ur 
beicif)e^c a múr\AX) — A^ur mo\\ ctoire^f) 45 AtriAVZ\\A\& 
4ft bóc^tt ná ^r be^Lac ^n m^*04f> bocc ó fom. CÁ 
ré com ci^ttifi^tt -anoir if n^c 5c1t.41cre.4f) r-é a lonb^tt 
x>Á n-íocc-Á a\\ a fon é *oe réitt m^tt cu^t^r I 

X)\ utmúrt caitín 05 ó'n Rúire r^ r^ccrh^f) " bob " 
^Sur Y-AtAC mór 56^5^6 ré croigce ^sur cttí hoiroLaige 
'gÁ rtiúr^-ó. Conn^ice^r Í1^cenrchmif)c 1 tonn*o-Ain 
-aon u-áir -Aróám, ^sur, *04ti m'focat, cttei*oim 50 \\a\X) 
^n bémne.46 mótt *oe Uúirc^c rm corh ccAnn coitt- 
ce.4rh.41t cé45.4ti^6 teir. t)'ions.4nc46 at\ teice,4*o .4 bí 
i-oin f>4 boir <a ftmncán. tug '6 uite -óume runiroar 
•oó te n-A rhéiT). Tlí ruMb rc t^r W bti.4*ón.4 rice,4*o 
•o'^oir nó m^r rm, *oe ticiit -a xMgce >A5ur a é4*o.4in. 
A^ur *o'fé^T>r-Á & \\Ái) sujt btte^g <4n feic ^n gAifgi'óeAó 
rm as rtitíridf) bob-rtéish ! 

Acc ní \\a\X) ^n c-Áf) 'n-^ c^ipín avi IÁ rm. O 
•o-AOine a\\ av\ r^og^t — acz ní r^ri Gitbéir é — AT>éAWA*ó 
50 mb'fémitt sur T>roc-f úit a rmne<Af> f>ó ! tlu,Aitt a 
bí r^ ^5 c^r^ ^n coirnéit f>eirif> 1 broisr^^c rice 
rt-ác *oe ce^nn cúrr^ c\\ocax> avi " bob " -oe cocttom 
c^trh^n ^sur cuire^f) *o'-don rhóti-téim ^rh-Ám tA\s ax\ 
ceórvAmn é. CA^teA-ó aw Rúire^c mór te-At-óé-A*o c^oig 
-dm^c tA\\ a mutt^c ríor ^c r-ÁnxMf> An Á\\\-o a\\ avi zaoX) 
eite *oe'n cúrr^ ^5«r cuitie<Af> wa hós-rhn^ 1 n*oi-áif> a 
mutLóig 'n-A *óMif). X)A\neAT) c\\AtAi) mó\\ A^ur te-áS-An 
ayza 50 cmnce. C<Airir rm níor éitn$ ^on *oo6^r f>óifj. 
A6c níor -óe^S-bxMt a bí o\\tA *oe X)Á\\\\ a n*oe-Arn^T>-ár 
•o'ionnr-Airc ^sur •o'úc^mÁit r^ rne>á6c-A! 19 

t)'é " Ar\ Sionn^c tu<At " a snócuig ax\ céxvo geAtt 
A^ur b^ m,Ait ax\ 4541*0 a\\\ é. t)4 rhótt -An c-u^tbár 
m-ót 1 cuiti ré >au be,AtAó "óe. Ss-Aoite.A*ó cexvo -a cmn 
teir ó túr- Cors t\Á rttiórh níott cuire^-ó xMt 1 - te^5-An 
níoii b.Ame,A*ó Ar-. Uimpirc níojt éirog *óó. Corhn.Ai*óe 
ní *óeAtm4ix) ré >acc 45 imte.Acc " 50 rotcAJiAó r>At- 
CAn-AC " sur rcríoc ré ce^nn cúrr^- tlimc ré 1 
n-^on cut^r teir -An mbuxM-ó 4 br*eit «Asur rois. 

Acz ní *óeAC4i*ó ré -a b^ite rtÁn xr\A\\ rm r^m. 
t)ture>A*ó 'r\-A i)Á teit é tÁ'r n-.A biire-Ac A)\ av\ "5Cú>r^ 
cé.A*on,A. 

tlíoti ft^oic acz ceitre bob-rtéi^n ceAnn cúrr^ 5^ 
ampirc a éir$e *óóib. 5oriCuige,A*ó cruir* vew 50 
*oom-Áirce^c. t)í n^ cAitíní ó'n Rúire r^tAó ptu-ACtAó 
tAr* éir <au tAe. 'Séwo a b-Ars i<A"o — r\Á\\ cuimnigeA*oAtt 
a\\ ia*o rém *o'uttm 1154*0 1 n-Am 1 jgcorrtdin av\ CArt4 
*óeitu*ó, AT>uX)YyAT>AYy ! t)í ctuMg móft 45Atn *óóib m^ti tií 
ce-At meirmg 4 Ó4itt 4n ge^tt *oóib. t)é4*ó *ou4ir 4C4b 
50 cmnce m^tiAó av\ \\ut) 4 -o'éitug "óóib. 

t)í 4n Rúire^c mór b4C4ó tA\\ éir 411 t4e. t)í 
S4r4U4c i cupÁn 4 gtún^c 4r -Áic. t)í 5e4rim4n4ó 45 
C4b4irc fotA. Asur bí Vt^mic^c 45 se^rÁn 50 r^i^ 
ré b4r5t4 va 500^015 t4r» éir <An tAe. 

Fó5tuu5e4*ó or corh^ir av\ crtU4ig cé 1114*0 a gnótuig 
n4 *0U4ire4nn4 1 corui£e4*ó 45 5t40*ó4ó 50 ti4tro i 45 
bU4tA*ó bor. Sm mAr* ctuocnuige^-ó " \\Ár-Á\ v\a mbob- 
rtéisti." VII. EN ROUTE. 

t)í t\a " t^r^í " t^rc, n^ •o-Aome rs^ip^? -A^ur 
rmne a\\ bót^ti ^ríf- t)í Ar\ be^t^c r^ix) ttorh>ámn 
A\r\AC — nó rvorhAmn ríor — -dnnrm, ^sur rs^^b^m^r te 
rÁn^i*ó, j;ac -ouine <AH-Ainn a\\ m^c^i*óe^cc a\\ a luge 
^5ur as cu\\ Ar\ TjeAlArs *óe 'rri^ r^-At-A b^bc-Aí. t)í 
Sre^nn >A^ur 5tAo*ó.AC <A5ur r^^S^'^c a\\ ri^b-At A^ur 20 

cimpifd *fAn<d6d — n*\c 5Á0.A-0 a lu^-ó^-ó, 'a\\ n*oóig ! — a% 
cáfiLu&d'ó. 

1lí ínomMin Atl " luge " ^sur Afl " bob-sleigh." 
tlíl f\d Itijrc ^cc stéifín m^ttc^i-óe^ccA be.d5 i'ónui'o, 
dsttf níL fé b^oj^t a\\ com concAb^ittce^c teir au 
m" bob." 1p v^ i r^ & ce^nnrng^-ó rFeipn — cé wac 1 
gcorfmdi*óe a ctnne^r 50 teótt *oe tucc ax\ Srinti rt*i4n 
iu\ rsóT) teir — ^5«r ttí ité,<\b<<\nti rc te cuc^ó A%ur te 
bime. Iincige^nn avi Zw#e -oe tti^c^r mó]i 50 cmnce, 
^cc ctnjie^nn rc ^n be^U\c *óe s^n rsAtintitfÓ, "S^n 
mótt-ti,<\cbir. 

TXÁbreicte-Á ^n péijte av at\ scnrr^ ^sttr ^ti s^f- 
SiT>e^c be^s é<\*octtom 1 -ocor^c ctiittri*oi*r 1 gcutmtie 
*ótnc m^jt t)íor ^n rhtic m-ditd ^s coirhtmnc 1 n*oi<<M*ó aví 
btuvo-Ám rc-Áim^ig 50 mmic 1 mtnfi rhóifi v\a *ocorm. 
Ctnre^nn ^n mtic rh^jiA c-ÁCd*ó ^stir ctib^rt x\stir conn- 
z^aca 1 n-x\ett te ne^tc r\uX)A\l. Citnge^nn rí 50 LÁi*oitt 
1 n-^g^iT) n^ m^ix)m te -oeA\\CAT) 50 sinnn ttoimpi va 
creits. Ssoitce^nn rí tnfsí wa m-aitd móitte te ne^jtc 
a fttóme -dguf r^S^tin rí so coti|ttnSce coipcigce 
re^rs^c 1 n-,<\ctwm te céite 'v\-a t)1^i*ó 14*0'. 

Acc, cé 50 mbíonn a *óóc^m mótt ti^cb^ir ^tt 411 
mbtt4T)in reitm^c, ní *óá<\n.<\nn rc mótt^n "gteó r\Á 
cott^mn. X)AmeAV\w rc ^r tyú*o aw mtntt corh ctté^n 1 
nénnnn 'r if Fci*oitt teir, len-4ótn*o e<á*ó^4 C4b^ittcrt4n, 
^Stir c^iúe-dnn rc cottr-téim btte^g fU\ccmx\ti t^t 1 tD^ttt^ 
n>d -oconn 50 tticm^tt é^*octtom é^rs^i*o te ne^ttc 
•oeirrc. Sm m^tt gtti^ire^r -dn luge te ^áwa\x) ttoim 
^n mbob-rtéish -dtt n^ c^r^m óxMn^ f^c^cc^c^ 1 me^rs 
riA nAtp. 

Síor tmn, ríor tmn ^n r^n^n mótt ions^nc^6 stit 1 
fttoice^m^tt Sepey, b^ite be^s *oe^r V& t)tm ^n 4itt*o 
rhóitt. Acc m^ bí r^ fÁ btm 4itt*o bí rc ^tt 
te^c-rctMic cntnc eite ^stir móti-ste^nn ^ax)a ^ttnnn 
n^ mítce cttoig ^jt *ooirhm r^oi cíor ^stir ^m^ó 
or 4 óorh^itt. t)'ions^nc^c 50 téitt ^n tt4*ó>Attc é^ — 
Ste^nn te^c^n *ooimm -A^tir mótt-f^n^n 45 r^c4*ó 
n^mn ri^t 1 ^n-oe^r AV rc^*ó av\ be-At^ig 50 5te>dnn ^n 
íltióne ^sur btm la Dent du Midi. 21 

Cé -o'féA-or^x) cur* fíor i sce^ttc A\y ax\ mótt-iitne,dcc 
a rM or Á\\ scorh^iit A^ur ^n S^c t-AOb *óínn — A\y x\a 
X\&\Xz\\a£&\X> ÁpvA *oítied(M m^jt b^tt^í mótt-c^irte,áin ^r 
<Á|t scút — -d^ n<4 CAWMSVeAéA\X) mó\\A 45 cor<Amc n^ 
Sctte-AS^n — x\a coittce -Att-o-c^nn^c^ 1 te^c-caoib n^ 
Scnoc — r\A rt 1 utt.din rje^s^ as ríott-cttón,Án aeut ^5 
é^sc^om as \awa\t) stu^ire-Aóc^ tití-o ax\ rne^cc^ — r\& 
be^nn,d ^5 curi a nsé^tt-rhutLac ^eAl cttí r\& ne.Atc.4ib 

uac-dáwa, ^sur as *oe^rc^*ó ru^r ru<ar a\\ rpé^r^i^ 

5orm-A neirhe ^sur a\\ .Ár*T>-£L4ite.4r "Oé ! 

Agur nu^ift ^ ne.dttcuiSe.4r ^n ce^r 1 "ocúr ax\ 
O^r^É — nu-airi a t)íor ^n rne^ccd i)Á leÁ£AT) 50 ctté.an 
^^ur a 5tu.41re.4r tía mítce fjttitLán rtéibe te rán^ifj 1 
n-émfe,4cc *oe tó 'gur *o , oi*óce — nu^ir* A c^s^r ax\ 
c-uirse 50 Lároitt rótT4c c.4tt fj^rvr^ na n-^ttcr^ó — 
^sur a ctoirce^rv n.4 mótt-e^r^ á^-%16^aqa aj; ríott- 
géimmg — n4ó -Átumn ^n ceót a rjíor 1 me^rs n4 nAtp. 

tlí \\a\X) wa tie^r-A te reiceát Ar\ Iá út>, acz tzá a 
nstórvt-d t4i*otte te ctoirmc 4n IÁ a bpuit aw c-^tc ro 
VÁ r5t^ob4*ó. t)íonn ^n c-uirse s^nn s^n ne.4ttc r\Á 
rórr^ *oe X)áw av\ cre,4C4 1 jtit av\ $eirhtti*ó. tlí bíonn 
ré A\y a corh,4ir»te rém. t)íonn ré i rjr^r^ó*ó .45 av\ 
teic oi*óre a^uv as cttU4*óc.4n n.4 n^imnre, a^uv ní 
bíonn croi*óe nÁ vv^ACAm a\\í\. ílí gtu^ire^nn ré 
te r^n^irj n.4 scnoc .4óc 'n-^ fFuct.ámíníb be.45.4 
rjírje^c^ c^ot^ te *ou4*ó a&uv *oe^cr^cc. Sítpei sur» 
ajz a \Ay\iA\i) éAlóX) teir ó'n rjpu^óc a tjíor fé. Acc r-^n 
eA\i\y&c ZA%Ar\t\ a ne^t 1 ^ ^sur a fumne-Arh ><*5ur a 
rhótt-rpite-AC-Arh Ajt a\?. t)íonn rrtit^m t^i*otte 1 te-At)- 
A\i) r\A r^tt^n. t)íonn í\a cuitce ^5 rop^T) teórj 
50 C4*ó,dTMc s^rE^c A-gur í\a heár^ 50 rnnte^c ae 
V£Á'\\T)A'ó ax\ uirse te r^n^i*ó n^ n-^ttcr^c. 

Rmne^mdti rS-A^rh moitte r^ mrj^ite beAS ú*o .1. 
Sepey. t)í rP^cÁm rhótt^ f^*o^ teice oirjtie ^r* r i ^^*ó 
^r bun-crop %AC cige, ^sur cirnÁm rhótt-A ^"óm>di*o t 1 éi*ó 
5t^n te h^g^i*ó n^ ceme^*ó 1 te^t-c^oirj 5^0 T30tt>dir. 
Acc níott óóijt TJom úr^ro a t)éAr\Am -oe'n foc^t <( bun- 
crop/' b'féi*oitt. O ré ce^rc 50 teótt r^ n5^e*óe^t- 
caóc, 4cc nít " rop " cuige nó cíbe te reice^t 1 22 

rmíon AOfi cige ^nnro, 'a)\ n-oóig. D'iijín^'o 'reAT) zÁ 
rjotÁm iu\ mbocc 50 léi|t *oé,AncA -Atinro 1 rne^rs n^ 
Senoc. As«r if *oe^r «ah -oé^n^rii ,acá ^ít ótHT) rii^it 
•óíod — cé n^c móttÁn *oe riuoin wÁ *oe btiáisíll r\AogAtc<A 
azá as puitriióit ua ■gcorhtu-A'O-Ait. Acc b'féTOiti TJútnn 
C|u\óc^r f-a*o-a a -óé^n^rii .Aft £n,Át-t\AoSAt n^ nrj,AOine 
-Asur in-Att rii-Ai|te^r ri-A"Oj óm&t >Annro, ^guf m^ri frn 
*oe ní óui|tt;imi'o ríor ^F ha ci£tit> ,Anotr. 'Ati n*oóig, 
ní 5io^*ó fjtnnn a \\Át> -gutt crgce ctoice tr mó a 
retcceAtt 'rnA bAitcitj be^jSA & rjrtnt -oíot 'r ce^nn^cc 
A\y rwo-At ronncA. VIII. 

ar ah teic oitme. 

Rrnne^m^r se,Áb rp^irceóitte,ACC,A ttiíT) -An mb^rte ^5 
tXAinc tÁn n^ rút av Sac tui*o. Cu^t-dm^ri gt-AO-ó^c 
asuv móri-g^ire r ns-Ari Tjúmn r-A ngte-Ann. T)'fé-AC<Am^ti 
UAmn ríor ^Stir céAti*o a X)éA*ú Amn acz ptó*o móti 
TXAome UAittgte 1 -oceAnncA 'céite 45 rte,Arhnu£Ai*ó. 
t)í av\ toc<Án móri reóróce 50 LÁr*orri ^gur crug-Ar t)-AttA 
rhórtt r-An scUirhuAó mrn r^e^rii^tn tetce orórie a rM 
-Artt. 

Sm é ^n <Árc -a rtAio ^n sre^nn ! t)r sac *ourne 
rerrcrgte 50 cúrtAmAC. tlr tiAit> re^r <Ann saví a gtérr 
rtCAtimutgte a beit ceAn^Aitce *oe rjonn<Aifj a tjtiós, 
a CAtpín se-At otnAi -Anu^r Eo ctu^r-A <Aiti ? <a c<Aró5 t>Án 
óAfjAite r-Áirs£e 50 ce-Ann ctmce^tt a con^AbLAtg, a 
otiírce cotp-AC curh^ns-tor5^T)^c, -A^ttr -A rhtocó5A ctugA 
t)ÁnA LÁrh. 

Astir n& CAitíní ! rjtoTMti Sté.Af'CA 50 5,ALÁncA, '-aji 
n*oórg. 5o "oerrhtn *oe<Arioc>A, nr -féAppÁifm ^on mnre-Aóc 
óe-Attc a t-Ab<Atttc a\i An brerrce^r & oí o\ytA. t>'fér-ortt 
m^r rm "oe, 50 mrj'reAtiri 5^n -Aon r^ttr^óc a tAb^rtic 
r-Aor. ^óc •oé^rr^'o -An méro reo ^aví v&Át £av\ 
rAiccíor — 50 riAio ci t>rió5A r^e-Aóc-A " mótt-A te<At<AnA 
rtAccrhAtiA -Ari s-ac -ourne ^c-A x>á n-oeAó-Aró t-Arim rém 23 

ae crvi^tt ^í 1 ^ n toc^n, A%ur* -oe réiF mo b-druxrhLA *\ 
tr\A\i tusar r^ •oeattA ní mótwi bróiT) ^ ti>í ^c^b ^fC-á ! 
11í' mé beó cé'n r^£? 5o "oeirhin bíonn cuit> *oe n-A 
brós^ib rne^cca cé^-on^ r^t^c tiop.dirce,dc — a\i 
t]toi5ce<ác^it) be^s^ x)eAr-A T>dome iictUT>e. Acc r\Á 
b^cc^r teir ftn I " V^E dfl cíft nó bí r^ br^iriún," 
^•oeir ^n re^n-foc^t a^V ní réi"oir te cAitíníb beit 
-6Á n-uitte^rb^iT) 1 y\t Ar\ geirhri*ó ^nnro. 1r minic a 
caitce^r t)-Ailt ir me^r^ 'nÁ brósA rne^ccd "oeirim-re 
te^c é ! Cus^m^r cu^iric a\\ avi tocÁn mór 4"gur 
t)^me^m^r tÁn r\A rút ^r tucc <dn gtimn ^gur ^r ^ t^iti 

t)í cu^itum ir x>Á ficix) x)tnne ^r ^n teic oi*óre. 
Coi^crígte a b'e^-ó a mbun^ice. t)í cuit) -aca ax\- 
ctirce ^sur ^n-oitce -dr ^n rte^rhnugxvó. t)í ctntte-AT) 
n^c t^ifr ^cc ae corugdT) A5 roSUnm. TXdome a \ia\X) 
a gcor-d ^r ^ scorh^irte rém acao. TXdome n^c r^it) 
rm-Aóc -oÁ Ia^ax> acáo oytA rém. TXdome -oávia 
meirne^rht-d. TXaome rsÁttf\A\iA r^itce^c^. t)4ine-<vó 
te^s^n^c-A mór^ <&V T>.domib. Ctntte<\T) xxdome a\i cút 
a gcinn ^5«r ^t 1 ftdcttdó-dib a rm\\0Yr\A. SoctuuSeAT) 
•o^oine 50 cob^nn a\\ a gcotiA-geib a\i Ar\ teic oiT)tie 
-óÁ míte btnT)e>Aó-dr. S\r\eAX) x>Ao\ne 50 mimc A\y ctár 
4 n-o^om^ 45 éirSe *óóib. Agur cuitte<vó cotiti-*óume 
1 r\x>\A\x) a rhiitt^iS- t)í TW)ine a% rte^rhntigAT) 
•oeire^tt; TXdome cuditbeatt; -oaoine ae imtedcc 
tiómpx\ 50 -onie^c; ■o-áome ^5 rte-drhnug^T) 50 
ce^rcAttdc ; .dstir ■o-doine 1 r\x>\A\xy a "gcnit. t)í 
bti^c^ittí ^"stir c^itíní ae imte^óc 50 c^é^n 1 n^reim 
tÁrh 'n-4 céite -A^tir 'c ^on r"54iF"c S^t^e acao. W)r\Á 
&S imte^cc a?tza rém >A5tir ^5 ■oe-ancát) — 50 mí- 
céA-otAC, *oéAWÁ — A\y r\A c-Aitíníb a bí a^ s^i^'óe. 
T)Aome a^ mún^T) n^ T)CortuS^eóiiií tttí-o aw " tTlóT) 
Dítte-dc Ste^rh-Ain/' X)^ome corh cttoiTje^rh-dit -de^ó 
Y n^c m^it a bí a fior aca cé b'fe^rt 1 "óóib 
rte^rhntig^T) -oeire^tt nó cu^icbe^tt, c^m nó x>\\yeAC, 
cré<dn nó m^tt, avca rém nó 1 sctn-oe^óc -0A0\ne eite. 

t)í x>Ao\rxe aww — titcc x>éAr\ZA s^irse — a% c^iroein^-ó 
1 n-Aifse cé'n £401 0$ óói^ rsior^'o -A5tir r^e4itmtig-dT) 24 

50 -oe^r pUdócrruti cditne-Airmac ^sur ptó*o coruigteoittf 
'n-4 -oamce^tt. X)^oine eite óorh mótt lonnca rém 'f 
n^ó nibite^tnóódiDír "oítte-dó a\\ v\a múmceoittíb. t)í 
•o-aoine A£ rle^riinug-A-ó 1 n-^on rSu^i , ot t ín v-a-oa ^rhiin 
i n*oi4it) a óéite. Agur bí xxdoine as coirntwnc 'f A"E 
ttit tt-Ár-dí te céite ^sur a n-oótáin 50 bmn a\\ a n-Atpe. 

"Dío-ó 50 teór *o.Á tuib ^nn t>ui a ó&Aó — -aguf tán- 
Emi-óe-Aó — *oe rhótt-tÁi"otte^6c ^sur *oe tiug^r n^ teice 
oi-ór^ I fH rwMb .Aon b^og^t 50 rtuisriT)e 1^*0 ^r óum-A 
'tt bit, ^sur b^ riiótt ^n r^r^iti mcmne *óóib rm, ^r 
n*oóig ! 

t)í re^r rnótt mittce^c be^tuigte Ann ^sur seótrj^ó 
lons^nc^ó reóta <Aitt. X)a cum^r^ó au cuxMt5ín *oe 
•óume é — rt^n a bé^r f é I ttl 41*0111 te cotpxtfb cor, 
b'ai^e a bíouatt. ^óc cé'n goir a bí 45 vía cotp-díb 
a\i v\a ce-dttidrim^ib btte^g^ tt^rhttA a bí 4i5e? tlÁtt 
C4itti*ó r^ a cuit> fartte . te brón wÁ te ^n-fóg, té 
•oon^cc wÁ te me^tcacc ! tlí fdib 45 54b,áit *oó 4óc 
" be^simín 5e4tttt-4n.át4 nÁttb' fiú* ctMipe 5^n cor," 
•A'oeitt ré. tlf ?Atfb 4óc cdtn^tt se^rtt ó támtc ré "oo'n 
cítt " n-^ic ^tt *óub^ittc aw -ooccúitt teir 50 fdib r^itcíor 
4ift 50 n-éitteóc4*ó ré fó-ucttui£te m^ttA *océiT)e4-ó 
ré r^oi ^tttug^-ó ^eir, 1 a b-Aitt i a gé<A5^ 
a oibttiug4*ó 1 a ^ctug^vó óorh m^it ir b'féi*oitt 
é." tTUtt fin ní \iAtfb U4i*ó ^cc ne^ttc tuxvóiite. 
Céi-óe^T) r^ 'n-A " bob-rtéi5ti " wÁ a\\ a " luge " ^aó 
m^iT)m a mbíot) ^n be-At^c reite^rhn^c, *] óA\teA*ó r^ 
aví ctt^tnón^ -dit aví teic oi*ótte. Acc ní r^it) ^on ?At 
teir ^5 rte<árhnug4*ó " ceAl cte^ccd." *Oe-Arh^n 
btte-átnug^*ó Ay te^b^t 1 nÁ a\i piipé-átt a 'óéAtMpAi) ré 50 
*océi*óe^T) fé a\i aut 1 sce^nn r^ite, ^*oeitt ré ! 
" 'Uuise a mbtte^tnóó^mn? " a\i r^ i re4n. " 9 &\i 
n-oóig, ní te beit 45 téigteóitte^óc r\Á r^ctugte ircig 
a támic mire ^nnro <acc te mo *óótdin sttmn ^5ur 
C4itirh ^imntte a beit A%Aml " T)ubtt^*ó teir, -A5«r 
•oe^ttouige-át) T)ó or mo óorh<Aitt 50 mb'fíott "óó é, 
asu? 5tir te beit ci-Attrh^tt *óó é rtteifw ! Atz tÁ 
r-Atcóíor ottm n-Ár rhó 'r\A ci^ttrh,Att é. T)é4t t F4wn-re 
5ur *óume te^t-fimpti*óe 50 teójt é. T)Á mbéitei caob f; 
% > '11 
^ 
t| | 


1 : ' '■' i. 


pH 


- " 


" 
n$te sUvmue SAn eitttéis. 25 

te ^on gáine .drMin c^icpeá ^ *óé-An^rh *oÁ breicceá 
-óÁpéAS 5le^c^ix)te ^etvdc se^t-g^ijte^ó 'n-4 timce^tt 
as mtm<vó *óó cé'n c<aoi a$ cóir *óó rte^rhnug,AT). X)a 
mmic & tiimc ré ^nii^r 50 cob^nn *o'^on ptimp ^roáin 
^sur & o.ain séim ^r ^n Leic orótie. A^ur t>4 mmic 
45 cuimitc -a LÁime t>'á ce^cr^m-Ain é ^sur ^5 
U\5-é45C<\oin *oó rém ! Atz níor mir*oe teir cimpircí 
tje^sa ipÁnACA ó bí ^n te^c oróre btie^g ctui4i*ó xvoein 
ré! Híor fé^*o^r 5^ cuimniug-<vó ^r " picbuic " 
^gur <an beijic 4 cur* 1 scomórc^r m m'mcmn rém avi 
IÁ ú*o. X)a óor-Am^it te céite nvo m 50 teór* rtígte 50 
cinnce. 

t)'péi*oirv 5U|t b^me^*ó corr-^e^s^n m^it ftAótrfi-Ait ^r 
■04oinib eite réin -A^ur sur rírie^vó u*o mmic 50 teór. 

aóc cé'r -óoó^r rw? ti^r iá -o'^r r^o&^t é? Asur má 

5ottcuige-A*ó -Aon cre^t^^ire n^c ru^o cte^ccAó ^r* n^ 
"Stéir rte^rhnuigúe ^ás^a^ m^r fiti é. tlí ipÁ^zeA^ 
eoU*r S-ah *ou,<vó ^sur *oe^cru*cc — ni s^n cotui- 
£ottcu£<vó ^noir 1 ^ríf? b'f émir ! IX. 

cntnc teice oiíme. 

Att fttoicmc Les Diablerets *ótímn conn^ice^m^r 
me^tt mójt st^r-$otim teice oi*ótte u^mn r«^r ^r fcaorj 
avi Átro-ónuic, ^5 tonnttug,<vó 50 ri-Átumn ipÁ f oittrib n-á 
Sréme. O ré ^nnrm Leir n<a ci<mc4ib, s^n be^nn 
^r te^r -ah cr^mr^i'o, 1 n-^on rhe^tt^rhÁn ^rh-Ám ^r 
nór <<m ctuorc4it. O rpi^cim rhótta teice oi*ótte, ^sur 
5uib f^TM gé^r^ 'ti-a con^bt^c, -| rti^c<A*o^í mótiA rice 
croi§ ^r F-A'o, b'féi*oitt, Att Hte^*ó -dr- n^c lons-dnc^ó 
-dn reic é ^nnrm teir rém 1 ^t n^ bti^*ón^, é 5t^r-$orm 
50 moó -Ar m<Ai*om, se-At stéi^e^t ?Á f oittrib n^ sréine 
1 rit avi lAe, 6\y*óA <Átumn critnón^ ! Hí f^c^r-f^ u^vim 
-aóc av\ me>Att mór ro -A^ur ce-dnn eite, " Le Glacier 
du Trient," -aóc z& wa c&voca ^ca aww a^ r^"o- 26 

5ttu\ire*\nn n4 huifSí 'n-A nuittÁiníníí) be^s^ ^nu^r 
•oe b4tttt.<\ib n-d gcnoc, aóz bíonn n^"o tteói*óce X)eAS n-aó 
ó Wf *oe X)Á\\\\ avi ftuMóc. 1mtigiT) teób 50 ttoiSw 
ttéit) te yÁnA\x). Ca^za^. Ar\ me^ll mótt te^t^n fo 'n-A 
mbe^l^c i c^ittir rw ní téi*óro. b^e^mtnge^nn fi^*o 
50 téir* *óe. t)eitte^nn ré ottta. Ce^nsUnge^nn x>Á 
caX)a\1 \at>, i, ó bíor fi^*o 1 tir^rcót) ^on u^itt «AtnÁm, 
nít sont aca ut) rém a b^rnc x\r sreim. Utnceann 
pie^ccA 'f te^c orótte <Anu^r ó g<áó c^ot), 1 beiitcex\tt 
Speirn ottt^ 50 téitt. 

1r mmic c<dtt^i5tte^ó-d móru\ te rágáit 1 sce^ttc-tÁtt 
nA teice oifJtte i nÁv óottttutg ^r fm teir n^ céAx>ZA\X) 
btix\*óx\m. 1r mmic pott mótt x)oimm 1 lÁv ^n rhe-dtt- 
AmÁm móitt, ^stir n^ cé<4*ocx\ biott mótt tirottt x\tt 
UoX)AyriAT) ae^V &V rit^^t) ^r caob irci£. t)íonn tnrse 
a\\ rtte^*ó rttcirm 50 mmic 1 reiccex\tt ^noir asuv- -djttf 
cttoi*óe av\ me<Mtt LÁn *oe. Leir ^n x\imritt pté^rs^nn 
av\ c-tnrse r^o 50 mmic r^ r^tntt<vó, 1 rsu^o^nn te 
r^n^i*ó av\ cntnc 'v\-a fftután LÁroitt 50 •océróe-Ann 50 
híocc^tt- 5Lu<dire<4nn ^n me^tt mótt rém be-dsán be-dg 
1 ttt^ n^ X)Uat)v\a, acz gníonn rc>A*o •* mótt-éorhn>4i*óe r^ 
*oeitie^*ó, -A5«r r^n<ánn 50 •o-dinse.dn lÁ\-o\v 5-An mór^n 
cofflttitgte a i)éAV]Axr\ níor mó. 

1r b^ogLdó conc^b-Aittce^c aw turo ctifiAr a t^b-Aittc 
-Att cnoc teice oi*ótte, ^stir if lomúA "otnne a téróe^r 1 
mbe.<\U\c a b^rst-d ae *otit -Ann *oó. O " ctteótt<\i"óte 93 
1 me^rs n^ "gcnoc te *otit 1 gctiroe^óc r\A rex\t5><\itu 
Asur- tucc -óé^nc-á sttmn. C^itce^r a *ótit ru^f na 
mítce cjtoig tttít) Ar\ rne,<\cc<\ úav ^ttcr^c^ib móru\ >á5tir 
c^tttt^tsre^ó^ib, t>Att ótdire^cMib ,<\5urt<\tt u-Ac^ire^c<Aib, 
1 x\on óoircéim .ditiiin at Ar\ crtige cdittre^T) r-\ Ar\ 
r^og-át mór *ótnc 50 mmic ! t)íonn aw ctteótt^róe 1 
-ocor^ó, 1 cóttTM nó zca-o rhó^ ce^nsttngte amce^tt 
^itt. t)íonn Ar\ ce-An^t cé^-on^ a^ ^ac *oume a bíor 
'r\-A *Ó1-A1T). t)íonn t\A cótro^í r^o ^r VA'O a céite ó'n 
ie ctteótt^róe " 50 t>cí Ar\ re^r T)eitti*ó. CtiiT)igiT) rcm 
te céite A& -otit r«^r. t)íonn £lé\v Stte^m^ 'w-a 
tirh-dib ^c^b a téi*óe<ár 1 br^rcó*ó tttíT) ^n rne>áóc^. 
t)íonn ax\ tón ce-An5ttn$te 1 ináitín be^s a\i a n-otttnm, 27 ^S^r ir mimc a hitxe^n é a\\ 500 £éA\\ ax\ cntnc or 
cionn ^n -ouiDe^s^m rhóitt CÚ15 rhíte croig ftítA tíor 
cdot -oítte^c — corh -oítie^c teir ax\ -oortig^ C15 tiorn a 
HÁi) ! 

tl^c ioinx)^ r^ "ouine «a *ociocr<ró mMOÍn -j r^e- 
roilte^c-Án 'n-A ce^nn -OÁ inbé^T) a\\\ rui"óe ^ ^n 
rcr^p^T) teice oit)re ú-o ! T\ac lomTM -oume tiac 
*ociocr<vó a\i a\v beó? ^ríor ! ir ionró,d -otnne í\ac 
•oc^s^nn 50 mmic. tlí 'fjpvo ó rSiorrFC^t 1 65 te r-Ándi-ó 
Sa\\ 50 teór* "oo'n <Áic rco. Ssiorr re^r* eite ^5 pt*&At 
c^e^r^A tr*í rhe^tt teice oiT>iie, 1 cuir*e,<ró 1 nT)i^iT) a 
rhutUMS n'or r^ U4ÓAif itióir* 'n-,<\ ce^tic-tári é- 1 
^ce^nn te^c-u^ire, nu<dirv a za^a-ó te róirtmc a\v, Úí 
ré src^muigte -oe'n teic oiT)]ie ^sur l^eóróce ! Híoro' 
f élT)1tt A t-AOxMtlC a\\ a\v ! 

Cu^tar téigte^cc itumn ó re^tt 4 tM 1 mtjAw ti-A 
Scnoc 50 mmic. CA\teAT>A\y CÚ15 u^ifte ^' cttng ^5 
ctie-órnug^T) aov\ rhótt-cnoc^m teice oit>tte ^rhÁm, xvoeir* 
ré. t)íonn An oitte-AT) 500 r^ teic oix>tte ^sur S^t 1 te 
-ouaí) Asur- -oe^cr^cc rhóir ir rciT)irv riuo^t u\\\t\ 'corv 
a\\ tjit. -Acc 'vé ouac x\a " T>crveóruMT)te " -oáwa 
ne^rh-e^st^c a oeit 1 me^rs n-A scnoc, ^ x\a 
oeA\\r\A\X) ir <Áitvoe, ^r n^ 50CM10 ir Séire, a\\ v\a 
rcr-AP^ío ir concdo-Aijtcige ! Sjii'óuisi'o \ax> 50 téir*. 
1r AX\r\Arr\ a tA^&V "oume aca ^nu^r V^ ste^nncdirj. 
tlít ^cc -oume rc nó re^ctwi ^ca a tug cu^irc a\\ 
ce^cc^r *oe rj^itcio mótid n^ círe. 

teig^nn 50 teóti -oe'n teic oi*ótie r^ r-AthftA"ó, a^uv 
c^s^nn ^n c-tnrse UA\t\ >dnu^r 50 cré-An. Sa nseirh- 
VeAT) mé^-otnge^nn rí a\\\v- 'Oeir'ce^rv jstiri 1 t^s^t) 
ArÁ\-o so téiri ae x)«t *oe v&V & céite 5^c ol\AX)A\n. 
O cjiácc 1 rc^n-rc^ir v\a hCitoéirc^ii me^ttcti^ó^ion>Ac 
brtut a -ozáve n^ -a -octi^itiirs te r^S^it ^noir- Oi -An 
ce^r ^5 btteit ou^ixbe Afi >An oru^cc, -dóc ir 50 roig^ 
Vé\X) é. tlí rcicce^t 1 *oc gn-Át n^ rnons^nc-Air rhór^ 
ro — n^ cntnc teice oixbre — níor írte 'r\Á fé rhíte croig 
or cionn n^ c^trh^n cotrom teir ^n rjf^irrsc. 28 X. rRStuónú. 

t)í ré 'n-A t\iÁtr\6r)A r\UA\\\ a t)íoin^tt a\\ a\v r^n ^iu a 
•o'riS^nuAit A\\ 111^1*0111. t)í ^n gt^n ^5 bjiAt ^ 4 -óut 
r^oi — ^snr nir^' .Átumn ni^|t -o'fás ff f • fUta " 45 n^ 
r^ú^ó^ib 1110*14 rtéibe r«L cu^ró rí cum rtt-átn ! Cuip 
rí r\A tnítce be^nn a)\ T>eA\\'&-lAVA'ú. Ttmne r* ó> 
lonn|t^6 *oe'n crne^ccd stéise^t ^jt X)AWAtfb r\A scnoc. 
tlmne fí bóitjiíní -oe^tiS^ 'n-^ teicmb. Cuir* rí VSÁtÁm 
45 lonniuig-A-ó ^tt nór 411 ctnorcait 'n-^ *oc^ob^ib. 
Cámic tóctt-dnn gtóire u,aici ^n^it 6U15 sac cnoc 'r 
bemn te rsé-dLA 50 ftáib rí te n-^ brisiit 50 m^i*om 
r^ foittre r\A se^Ujge aeuv VÁ ré^tcxMb n^ noi*ó6e. 
t)í <a "g^ece x^e^tis^ rr\AV 'Oé-á'ó ce^ccdittí i"oi|t "óá ce^nn 
^n x)orh^m. C-Áimc r^N x>eótt ó'ii rne^6c<\ te ctmi^ 
'r\-& *oi^i*ó. Agtir r\Á\e& ^ttnnn n^ -oeóru* mt) ! t)í 5^0 
br^on corh tonnr^c roittre^c 'r *o,á *oci;ge4*ó *oraicc óir 
<dnti^r ó ne^rh. Sín n^ cttomnce mójiA ^éA^ACA a 
VSÁ\\Á v& rne^ccd te urhUMbe^cc *oo'n gtiéin. Ss^ittc 
x\a rumneójs^ *ói. Se^r ^a *o^oine 1 IÁ\\ ^n crne^cc-A 
as *oé^tMni lon^ncair "oá 5tói|te ^sur vÁ mótt-^itne. 
táimc tmú btn*óe-*óe^ttS ^V n^ né^ttcáib a bí m^tt 
X)éAT) tomtt^í mórw* otn^ 1 rpé^ttt^ib ^ 11 "OorhAin tidfi. 

, 0e^tt5«i$ rpé^ttt^ n^ ti6.4*oiite, a%uv *o'éitn£ torSA*ó 
rtéibe 1 mbtm ax\ Ae\\\ ó *óe^r< cimic néAll mor 
•oottc^ or cionn cótwm wa Se^ttm^me. t)í vV^V^a x\a 
rVámnce buibe-ttu^vó AEW corvCOti-*óe^tt5 1 *oce^nnc-A 
'céite; a%uv ov ÁV SCionn bí vVéAVtA neirhe corh sottm 
te uirsít) toó-A tém^n ! 

Ár mbe>dnn^cc te^c, a Sjti^n ! Co*oxMt 50 r^^ c<dob 
c^tt *oe'n cnoc ! &v *oo fti^n 50 *ocu5<ditt cus^mn *oo 
"Stóitte >á|t m^i*om ! Y\ac iom*ó^ *oume a co*otóc^r SO 
rÁrh ^nocc azá bui*óe^c *óíoc, a%uv r\Á\\ t>eAS rótir 
lAe ^Ar\ túl tTlíte ^tcuS^*ó te-dc-r^, & tlí n,d S^óitte, 
a 6tttituig ^n Éri^n, ^n %eA\,AC A'&uv x\a tté^tc^, -AStir ^ 
tu^ *óúmn iitne^6c lon^^nc^c ^n *oorh^m a^uv x\a 
cttumne ! Í1a6 "Cuva ^ém 5^6 tó6tt-Ann? tl^c Uú a 29 

Iavav roittre r\At múcr^'ó s^ot -tÁ lÁwpe i 5Cttoi*óe 
^n *oe^g-*ótnne? Y\ac Ud a foitlrigeAr "oo'n cS4i*óbiti 
x\5«r *oo'n D^i-óoir ó ctttJttnge^-ó A*ó4iii? 

&r\ mbe^nn^cc Le^c, a SStn^ ! Ctnre^nn *oo gtói^e 
Stói^e r\A brLdite^r 1 sctnrhne rnnnn. 5o mbeitnmro 
beó ottc av m^i*om ! A^tir míte ^tcug^T) te-AC-r^, & 
tlí x?m cSoittre — a Sottnr n^ Crunnne ! 

Anoir re^r^ntnr ^nnro ^r t>Árr ^n ^tvo-cntnc ^sur 

•oe^rc^mtnr ti^mn ríor. Vé^c ^n ceó ^cÁ a% é^tug^ó 
ó bun n^ 5C110C. ?éAC ^n me^tt mór azá as b|túg^T) 
*óe ^m^c ri btin la Dent du Midi. ^éAt Ar\ me-att 
mór azá as X)éAr\Am ipÁ r\-A *óémc 50 tioigm ttéi-ó ó'n 
c-aob eite -oe'n gte^nn. 

T)e^|tcc^r ^pír. ^éAt ax\ *or-oice^*o ceó*ó-4c *ootic4 
azá zr\eAvr\A ax\ gte^nnA móifi i*oitt aw X)Á cnoc ^noir ! 
O ^n Tlnóne a^ cttón-án ór íre-atL rdoi tíor. "CÁ la 
Dent du Midi t>Á míte tféA^ croig a\í Á\r\T>e a\\ tAot) 
*óe. O la Dent des Morcles be^sn^c a\\ av\ ^ir.-oe 
cé4*on^ av ay\ zaoX) eite. O T)ún cor^ncd av\ gte^nn^ 
ASUV gtinn-Aí móttd r\A ndtbéire 1 te^t-c>áoib au cntnc 
ae ríott-F^itte. Acc ^noir tzá *otioice.<vo ó t^oib so 
Cdoib iuc T>zr\eAvr\ócA'b Laociia 'óÁ Lái*otie, n^c 
mbtnrre^T) 5tmn,dí mórxA X)Á lons^ncdiSe, n^c nx)é^npvó 
riti *ó^ mncte^cc^ige. Sm é T)itoice^T) t\a Si*óe A£tir 
X)eAlAó y\a Spioti<vo ó cnoc 50 cnoc. t)í ré -dfmrin ó 
ttlr Aimritte ^5«r oéró 50 *oeire^*ó >dn -oom^in — 1 
brdt.dc a\í 'c Aor\ zaoX) *oe ? n gtex.\nn — te te^cc 'n-A 
óéite ^noir aj;uy* Atfr, r\viA\ry a te^r^tnse^r ó " Ri*oire 
Ar\ $te^nn^ " a *ótit a^ brex\tnti5^*ó a\\ le Glacier du 
Trient nó Ait&or\]\A a *óé^n^m zrxeArriA r\A "gcnoc eo 
Mont Blanc. 

Astir ^notf -oe^roc^r ríor r^ n^te^nn A]úv- O 
la mer de brouillard a^az te reice<át -ánoir. tlac 
lon^nc^c ^n ]\wo r^rr^c ^stir 5-An mnci Atz ceó? 
O rm or *oo óorfi-Ait*. Té^ó rr\Ar\ gttixMre^r r\A me-Att- 
zr\AtA mór\A ay\ nór r\A *oconn, — rr\Ar\ t^E^V V^'O 
Ste^nncA ceó*ó^c^ 'n-^ n*oi-di*ó ! féAc Ar\ c-oite^n 
coittce^c 1 lÁy\ t>Á\r\e, — rr\Ay oite^n *or^oi*óe^óc-A a 
•o'éiiteóc^*ó ó íocc^r n^ r^rrs^. ~CÁ r\A conncr^c^ 45 30 

SUumpcmcc a\\ 54Ó CAOfc *óe. ZÁ tu iiMXínutin^ 45 
biurev\t) 1 n-^s^it) n4 5Ctt4iin. U4 C40ite cuite 4ti 
ceó*ó4 45 ce4cc irce^c 50 t4i*oitt. Cá 4tt <<*n oite4inín 
imte4cc ^r 4rii4ttc 50 beó ! t)U4ite4nn 4n " tlix)itte " 
te 11-4 ftdicín *ott4oi*óe4CC4 é 45ur ríor teir I Cí 4n 
5te4tm 50 téijt 1 11-4011 F^iWSe 4rii4in 4noir 45ur ^n 
c-oiteán rttnste. 

a\cc rtAó 41rce.dc 4n fcifWSe íí 1lí ctoirce^it 5tótt 
bos t>ttón4ó 114 -oconn. 11í gtUAire^nn n4 connctt4C4 
mótt^ £4 se^ttr^T). tlí Dii4itce4tt n4 f^5^nn4 50 t4i*oitt 
1 n-4g4i*ó n4 5C4ttti4i5tie4C4. tlí cujtc^tt 4n cut)4ti 45 
coipe4*ó 45«r ^5 rmc4t) 50 fe4r54c. tlí imcige^nn 
4n C4Ú4-Ó " m-dji t)4irci£ mr n4 rpé4tit4it) ! " tlí 
imtige^nn. tlít r^n t)r4irr5^ feo 4óc ceó. tlí jiaiÍ) 
f4n oite4n 4óc t>4tttt4 n4 5c^4nn 1 scoitt 45« r ^n ceó 
'n-4 T)cimce4tt. tlí tt4ií> tatí *ottoice4*o 4óc 54it 4^ur 
ceó 4 C4imc 4r n4 cnoc4it> C4tt éir *out r^oi x>o'n 
Sjtém. 

1e4C 4n *oottó4T)4r 4ft 4n C4t4m. t)í 4n 5|ti4n 4r 
4m4ttc r^ T)0rii4n C1411. S541P 114 roittre 4itne 4 tM 
4tt n4 t>e4tin4it> 45tir *o'imci5e4*04tt — m^tt micige^r 4n 
cu^tt ce4Ú4, 45tir ni4tt crtéi5e4r 4 *Ó4C4 or corh4itt Á\y 
rtít. tl4 ti4ti*o-cnuic 4 t>í ipÁ ctntat) roittre te4t-U4itt 
ó fom t)ío*04tt 4nnrm m4tt t)é4*ó r4C4ig riiótt4 45 t?4itte 
r4n *oottó4*o4r te citnn-cti4t n4 tioi-úce, 4^ur 4 mutt4i$ 
4tt*04 45 r5Fíob4*ó teir ^n 4ett. tlí ti4it> cottann t>4 
t454*o n4 ru4im *Ó4 t4i5e te ctoir^e4t. t)í ptté4C4in 
t)e454 n4 nAtp 4tt 4 rn^iriine^r 45ur 1-moi f4,r5^*ó- 
tlí jidib cott 45 *ouitte4t)4iti n4 scr^nn n4 45 n4 
5^45410 r>A scoitt — m4tt n4C ti4it) put 4r ^ejt 45 
réi*oe4*ó ?Á t4t4itt. " t)í 4n r^og4t 4tt ^4*0 U4i5ne4c/' 
cjiit 411 fe^r^r tiom rém 411 t)4tiii 4n cnuic 

Conn4ice4r 4n 5e4t4ó 45 rjiotittu54*ó 4níor 50 m4tt 
ttéi*ó *oe réitt 4 céite 50 1141 1> rí 'n-4 re^r^rh 50 T>ítie4ó, 
*04ti tiom, 4tt riiutt4ó 4tt*o-cnuic U4im roir- Su^r téiti 
54n 5teó 54n cott^nn 'n-4 me4tt mótt t)4n 1 me^rs 
n4 né4tt. Anoitt téiti or cionn n4 nAtp 45 , oe4itC4'ó 
U4iti ríor 4ti ónoc4itj 45ur 4tt t3e4nn4ifj, 4tt rhe4tt- 
ctt4Ó4it) mótt4 5t4r-50ttrri4 teice oi*ótte, 4*1 411 r^04óc4 
5téi5e4t, 4tt óttomncit) 4tf04, 4tt 4itjnít) -ooirime. 31 

LdtM'ó coinnle beas-d roittre-dóa v\a fpé-ájtt-d or mo 
cionn. t)í tonnriugdT) na t^c^tc 45 itinncedt) or cionn 
^n -ootti^in — n^ mítce ^sur n^ mittiúiti *oe foittrit) 
beasa n-Aó múcr^AX) 5-doc -óá LÁi-otte nÁ AftfA'ó X)Á 
u^tb-Ár^Éc — m^tt foittfe 411 cír-gtt<áT)d as tonnttugdT) 
i IÁ\\ ^n ct^oi-óe ! 

" Sc-ATMr rc^t ^b^r m^ccnuige-Af c-am^tt " 1 ng-dn 
pior "oo'n craog-dt. Y\Á]\ be^s bíT>edc ru^dc éi*o- 
ctteór^c mire ^tt a %a\x) n^ mótt-ions^nc-dr út> ! £édó 
na tiAtp-d mótid, n^c y:aX)A \^ax)a é 4 r^og^t ! Y\ac mótt 
^ -o'f é^-oj-Mi-oír mnre^cc ! Conn-dice<vo<dit b^tt a^Y 
Cotumb^nur ^5 ctiAobrs^oitedT) Soirséit T)é. Con- 
n-dicedTMft TXÁicí -dft 4 cutvar* "oeiiteAnnac ctt^c ^tt 
m^rouig <dn ceme gedLÁin é r:Á x\-a mbun. TZÁ\xy ^nnpn 
45 x)eA\\CAX) u^c^ ó cúr ax\ cr-dog-dit ^gur béix) 50 IÁ 
r)e\x\\X) ,an -oorh^in. tUc r^ro^ é 4 r^it 1 ^snr <d 
reancur ! H^c T)ciocr^t) teób 4 \&b Uom m^tt x>e\x\ 
^n " X)ócx\a " mótt teir ax\ " mbrv-don " ríor-mrse a 
bí as r^c>AT3 ^r caoib x\a tiditte : — 

" Est-ce que j'ai besoin de toi — 
Petite, moi qui suis l'immense? " 

Sm é ax\ rm-dome-dt) a cimic cu^^m 45 x)eA)\CAX) 
ua\xx\ -óom a\\ x\a tiAtpdib, asux* ^r it&dtc-Aifc n^ rioi*óce. 
Smdotnig&dr n^c bpuit 1 r^og^t ax\ -oume -acc ceó — 
m-dtt -oeiredr 1™ rc^n-S^e-óitseóirí — 1 scomóttc^r teir 
-án críorr^iT)e^cc &cÁ ttorh>dinn, a^u^ 5«tt bed& ru^tt<dc 
í ob-ditt ax\ T)ume 1 5c0m.ottc.dr te oibttedó-dií> móttd T)é. 

Agur xmoir, <d téigceóitt n^ scdttd-o, ó zá At\ 
■oeittednn^r ^nn, ^sur néittín cox>\,ax)Za ottc, b'féiT)ittj 
t&v éir ^ oeic ^5 téigeúT) T)Uic te c^rrMtt, cuittrc^T) 
cu^c míte rl^n ^sur be^nn^cc ó ir*o^it) n.A n6itbéire. 
tlí r^ib 'n--Átt " Seits " acz rcits t-áe. 1r mótt eite 
& tug^m^tt ifÁ -oe^tt-A ^sur a conn^ice^m^t 1 ^nnro, -a6c 
nít u>áin ^s^mn te^n^cc X)Á\\ -octt^cc^r uíor r^i*oc ^Á 
t-Ác^itt. 

t)'féiT)itt, Am&c ^nnro, 50 n-éitteócxvó tmn ^e^b eite 
a fcáb^ittc tttÍT) -dn cítt, -dgur 50 rx\X)éAX) cun ríor A^Amn 
r^ 5CtA1t)eAttl ^r $nit-f^og>dt nd tro^oitie ae^V 
-dl 1 50 teótt neice eite — te -oo ceAxj-^A, a 6^5>dtttóitt 
cttoiT)e. 

tníCe^t t)ReAtn^C. 32 "LeAti tojis riA LAoófiA." 

(Ó'n " sCorm<\6c46.") 

5o inbe^nnuibte^n *óíb, a ^ACóeAlA ! Seo óus^io 
" An Conn^ccdé " 05 nÁ^ ^acúav 50 *ocí reo 1 Crí6rb 
t)4nb^n. U-d^nn fé cus^t'b lÁn *oe rhei"óiti ^sur *oe 
6ttoi*óe^mt4cc na nói^e. "CÁ rumne^rh -Asur ne^tic f^n 
óst^oc 54e*óex*Ld6 fo. CÁ rmiorv ti-A n5^e*óe<at 'na 
cn^.rh^ib. C4 tút^*o n^ n5^e*óe^t 'n^ bdttdifc. C& 
ruit ce vía ng^e-óe-dt ^5 ptie^rj^-ó 50 LÁt*oitt 'n-d cuir- 
teac^ib ! CÁ — ae^V zÁ a ctiofóe se^t 5^e*óe^t^6 ae 
cuti c^\|t m^ott te 5ttá*ó ^sur Le "oítre^cc *oo X)áv\za\X) 

te^n^ró " Aw Conn^ccóc " cc toti^ r\A Ldoctt^." 
Se^rr^i*ó ré 50 TMmse^n cttó*ó4 a\i ron ce^ns^*ó via 
n5^e*óe^t ^gur a\i ron sac a bruit ri$te ru^igce 
rn^*ótnc^ te ríott-niiritincd6c. Oibtteó6xM*ó ^ir* 5-dn 
rc4on4*ó 5-^n rcttíoc^*ó te rs^nmitl "óub^ gtt^'o^ ^ 11 
b^tt*o^6^ir -ASur n^ Seómínce^ccA a rg.AipeA'ó. 
Cuittrró vé é r6m 1 scéitt s^n r5^ s^n e^st^, xvgur 
no6cp^i*ó ré <A rm^omce *oo'n cr^og^t £ó*oL<*6 50 meir- 
ne^m^it veA\\AmA\l 1 scórhnuróe. 

TU64i*ó ré 'un cdmnce teSeómíníb «djsur teScaisíníb, 
te ceóLám ae^V te stmcíníb, te -oAomtb r<dttrA cÁim- 
teirs&drht^ ^sur te TMomtb rp^o^nca rte4m-6úireA6A. 
A6c zÁ ?ao\ t^bxMjtc teób 50 mín ciúm ce-ánnr^ S^n 
ca*óa*o s^n buite. O a rior Ai^e 5«n e^rb^ró eóLdir 
azá a\\ a bruttmótt — re,<vó, e^rbAró eóLair, ne,arh-fuim, 
,A;Sur cottp teirse. Cuirre^tt ^n ríttmne flAw 50 roitéitt 
roittre^6 or a "scórh^itt ^sur zá -oóc^r -45 " &n 
5Conn^6c^6 " 50 *octocr^i*ó ^tttug^*ó rm^omce i>'Á 
Un aca -oÁ X)Á\i\y. cc tlíott 6>Attt r^tt ^n meirmg y\Atin 
él" 

ZÁ ^tt " An sConn>A6c^6 " a 6ton v&n * *óé^n^rh 
teir ^n ríott-rPt 1 i"o $Ae*óe-dt^6 a -ó^insniug^-ó rna 33 TMOinirj; leir ^n nSAexnts a teAcnu§AX>; leir au cítt- 
t,\\Á-b a ne^rcug^-ó. ZÁ ?ao\ ^ac ^r* réixjip teir a 
•óé^n^rh a\\ ron x>é\<mcúr ^5«r e^^i-óe v\a cítte. Se^r- 
VMi-ó yé a\\ ron nA meAiMjfóACCA <A5tir oibreóc^ix) ré 
te me^r ^ cur* ae ^n nS^e-óe^t ,4111 rém ^sur W a 

tí[t, a\\ a rc^ir ^sur & tictnxje^cc, ^ ceót ^sur a 

re^ncur, & re^n-nór^ ^E^V & ttéAVA pott-S^e-óe^t^c^. 
Acc CAjt ^ac mxj pé^óF^fó ré te re^n-ce^ns^ n^ 
n5-Ae*óe^t a cutt 1 n-ir*x>-ttéim ^rtfr in 54Ó ctúrn ^sur &V 
^ac ce^ttAc r^ bCúise^t) reo 54 tiAicriixj. 

"CÁ " An Connaccác " 05 ^5 éiteAtfi c<ArJttAó ottairj, a 
é-áitroe. tli ctirce^r ^t 1 •' ó C^iittd t)eó rjttío^rh^r 
rottám é -ónoir n^ teijce^ r-an írtiS-fcitíg é *oe ce-At 
cons^nc^. Seótc^t 1 ctuse rjArArhAit ^Stir rm^omce 
^5ur btteice^vrhn^r n& sc^rwvo. 5^0Atnuix> Á\\ mótt- 
rjuix)e^c^r te 54Ó rSFíoneóift XMjt cuix)i§ tmn r^n 
EcéAX) i^rr^éc. 

Ssríorj^ró cui^e, a ttlúmceóittí T^irx)it ! 1nnri£i*o 
m^r ci ^5 éitt$e Virj r^ n5^ex>e^tCAcc. Ctntux) ríor ^r 
tjur r^ot-dtt, ^Stir &V ^on nnj azá a% cur ce-AmpÁm ^r» 
outt n-ob^itt. Ctuttix) cus^mn Ldoixjce, r5é^tc-A, x>áv\za 9 
&xhyAm 9 re^ncur, Ittt., ó t\a re^n-5^ex)it5eóittít). t)éifj 
riitce 'gur rice ronti ttticcxMr tiAitj 1 5corhnuix)e, a 
ciirnje cttoix>e. " tTlot av\ ói^e a^uv ciocr^ix) rí," A"oeiti ^n re-An- 
foc^t. íTU'r POft X)o'n cre.ón-ttix) ro é oa ce^r^ 50 
x)Ciocr^x) cttoix)e^rht^cc mótt A?;ur .Áttxj-rheirne^c x)o'n 
" Conn^ccAC." t^u^itt fé mótt-moUvó ó tpe^tt.Airj 'Piit. 
"C^icmg ré te ^ac x>ume x)o réit 1 ^i^t 1 tnnnrce-Att x)úmn, 
1 r^i^$e-dX) roirhe 50 ^ednAm^it 5^e*óe^t^c m ^ac 
áic 'n-^r ttti^tt. 

" tlí r^itj r«it ^s^mn te n-A teiúix> x>e tDÁipéAtt cor 
^tt bic," ^rr' ^ te Pe^r^nc," " ^sur ní \\a\X) Aon 
ceA'QA'ó ^s^mn 50 mtjéA*ó ré rjAO§At ^r corh m^it i cÁ 
ré. O tjttíg 1 rPt^e^c^rh ^nn. O r^^omce -j eót^r 
Ann Agur cÁ tJtteice^rhn^r ctttnnn srinn te r^S^it ó 34 

at\ tucc rSHío&ta. Hf'L.dirhfe^r^'Ai^n ^At mtifgLóó-dró 
ré rpioi^ix) n^ r^oitfAów i ^n cítt-gt i Á*ó^ r^ti ]A\\tA\i, 

v\s^r n-ac ^clifFit) ré é F^in ^ cutt i gcéitt -j 1 n-éire^cc 
Afi ptro Giitedfin uite." 

c< t)íonn s^ó cor«§^"ó L45." Acc r^ic^r 50 
t)peicce^ít ! Omuix> péin Lán-crárc-A te mA\\ x>'éitti§ te 
'n-ir* 5cé<vo titfhífi» TMoLax) s^c cóip X)Á\\ ctó- 
ou^itexvú. 1f ae ne^|tcu§^*ó ^sur a^ *out 'un cr<eire a 
béiúe^tt te consn-dm T)é. tlí't w^inn ^noif -dcc CAt>4ir 
tiA scattAT) te tóctvann n^ ^ACúeAlrACZA a rs^peax) a\\ 
pux) Conn^cc. 

1r r^*o^ -oeACA\\y ^ctt^nn^ó ^5«r if *ooiti§ 4irx)reÁnAc 
-An car^n ^ci rómamn, ^cc ní cuitteann rw x)^oó- 
rheirneAó nÁ iní-rhum§in oiiamn. O xm c^LArh 54ttf> 
te rocttu§^X) i aví ríot te cur f^n icit*. t)í ^n 
5^ttx)^ó^r CMtcui§ce 1 n-iciti n.d h-mcmne te \?at)a, 1 
5^n x^'^rj^rt 1 &E V&V ^cc 5-ALÁnc.Acc Vj^éi^e, ctUMitte^ó^r 
xMsne, rst-áft-ái'óe-áóc, ru4ttai§it, -ASttf nearh-fuim. Ilí 
\\a\X) ^t^'o-rm^omce ná xn^n-ni-Accn^rh a\\ ^n mbijttt 
S^ttx)-A úx>. t)í n^ s^r^ reói§ce cftíon. t)í v,a hlÁtA 
TeA\\stA. t)í ná cort^í lotbtA. "Cá ojiainn X^Áw eite 
a X)awz ^norr. C^icre^r avi \t\\\ a rpré^x)^x) av éATtAn 
a céite a\\ x)Cúr ^S«r ^n ríoL 5Ldn-$-Aex>e<ALac a cxxAtAi). 
JZÁ cortn§ce A's avi (( sConn>dcc^c " a^u^ fi6rhttóc«dit> 
ré rom'ie 50 x>\An -oíceAllAC 50 mt)íx> ^n X)á\í\\ n\A\\ Xja 
x)uaI xjo cíjt n^ ng^e-óe^t. 

O x>óc^r mójt A'SAmn av Saex>eAL<Mt) ConnAóc — 50 
X\Á\t\\\x) -Ar Lucc rsríottt-A 1 Lucc rhuince n^ ce^ns^x). 
UÁ meirne^c bre^§ ^5 ceacc -o'Áp rs^^oóirírj ó£A, 
^5Uf 14X) >d5 éit^§e mum§íne^c ^r^ Vém ^noir- tlí't 
X)ume -óíot) 5-An <a o^r^m^i^ rém ^r S^c níx) -<\ t)dine-ór 
te cúir nA S^e-óe-dtc^cc-d, ^sur n-Aó x)ci£ teir -a 
rm^omce -a noccu§4X) *óúmn 50 ^t^n roitéitt. 

t)u^itix) r^'n obAiti 1 cuirix) ctnr ri-A ce-dng^x) 1 
x)cui^rmc x)o'n crtu^§ mótt n^c x)ctnseAnn í, 4 cÁitfoe ! 
Ar 4§><mx> Ur3, .A t-docttA 5^ex)it ! t)eire^x) 5^6 m^c 
mit-Ar aeaiX) a\i a " ClA\T)eAxn Sotuir " Agur a\\ rhÁlA 
X)e'n críot 5^ex)e^t4ó ! Agur, Atz a X)C151X) Iá An 
ró§rh4its n-áó tonnr-Aó m^|t f oittfeóc^r Stfi^n n& r^oirre 35 

or ciorm bÁnca 1?Áil ! Soctiuigixj au cdLArh, -A^ur 
fPttéi"ói*ó Ud ! " £r\ cé n^c gctitwú fan eattfáó ní 
b^inrix) fé r^A bvógrh^t 1 -" Anoif c^ fé i n'e^rt^c 1 
néifinn, A^ur oibtugmir oti^mn ! CÁ SUad p^rcfdige -d^ur toó ÍTIe^rF^ VÁ toifcim 
r«^m -dgur mótt-fu-Airhnif. CÁ curh^ -d5«f tj-di^ne^r ^t 1 
5-dó cnoc 'r Ste^nn — av* ^ac miig dgUf oiteán. CÁ 
ciúme^r móf ^F fux) Cuav ffíic C^XMig. UÁ. tlí't 
5ái|t-c^cd 5^c*óe^t <c 45 fíne<vú 50 r\Á\\x> ^r an ng-doit" 
m^t 1 bíox). O ^n píob rhótt -a^uf ^ri beix)tín n^ -ocorc 
CÁ An rittéix)ín r-axM a\i 1-dfiiAiTj. tlí cttuncedtt stótitd 
Láixjtte Sdextedt dj; mtirSditc nuc dLLd nd ?;cnoc te " £itt 

An idffcditt," ^s«r cá bruit avi rsdittcigiL gdire d bdmcí 

dr 5^ex)edtdib teir " dn 1Tldix)ttín Tludx> " nó te 
" Ingíndn £)diticímg "? 

Ud ridx> imtigte 50 téir ! t)d bttóndó rs^dxb nd 
KCdttdx> 1 sCotdirce Conndéc. Acc cdrrdf djt d céite 
idx> róf te consndrh X)é dtt dn sctted^dn dttx> dettdó 
cédxmd. t)'iomx)d rm td sedt doibnedó d óditedx>dtt 
te céite, d^ur b'iomx)d rm u-dif d cditedx>df djg 
oibr<iugdx> 50 xmtttdccdc d£ rógttnm x)0 tedn^dX), d 
fedn-(5itie. tlí fdib x)ume xMob ^dn st^dx) ó cttoix>e d 
beit ^i^e xnuc — red*ó, srdTj dj;ur móft-gedn. Oibtteóc- 
dixj ridx> ^t 1 "oo fon x)'oix)óe dstir "oe tó, dj;ur 
x)édnrdix> £dó Tjume d cion fém teir dn nSdexjits bmn 
d cujt ^t 1 dif 1 n-dttx)-ttéim 1 n-dfuif r\& n5^ex)e-AL. 
Se^ttc^r f in "OU1C. 

1r ^e-dt ^sur if -Átumn m^t 1 Tj'éifig te CotÁifce 
Conn^cc 1 mbtixvón^. t)í rtu-Ag mótt ion54nc-AÓ 
H^exbe^t -ánn — c-ditíní r5i4rhAC,4 rPéire^rhtA ^sur 
ó^in^ig ttítrh^r^ rsotAb^nc-A & mbé^x) bttóx) a^ tjo 
cttoix)e atza. t^íox)^ 50 Léif tin-cr^r^ te m-Af 
6ua-oa\í av* -Ag<dix). Cu\)\eAi) a t-Án ^r eót^r "oóib n^ó 
r^ib aca ce^n>A. t)í 140 -oume fd t^t^ir 1 fit ^n x>Á 
téA\yrr\A, a^u^ if «Áxjb^t 1 móf-ÁtAir T)tiinn 50 x)cimic 
■OAoine ó 5-ac conn-o-Ae 1 néittmn utte. TTIvAtt rm T)íb, a 
$.4e-óe-áL&! 36 

An IS f«t ctníteA-ó cttíoc a)\ ot>4i|t n^ CotÁirce tÁmic 
át\ CtMoitiín JeAt Aoitmm ^^ Cti-áiftC. Ctntte^-ó n^ 
mílre AStif nA mtipt4 ^iitre roirh 4$rvo-Tlí£ ContiAtttA 
nA S^c-úilge. t*)í cjtonje s^c x)tnne r^ sCotÁirce as 
cntt t<\\\ m^oit te .AOitme^r nu.Aiti .a teA5AX).Ati r^it A\y. 
Léigea'ó " VÁilre "oo'n CttAoiDín," .A^ur teise.AX) cpí 
5<áp£d cntnc a cttune.AxJ ó &UaX) P-AttcttAige 50 Dút^tg 
Seóige. ftmne an Cjt,Aoit)ín óMix) t)tie.AS ottíógtiUTt ^5 
motAX) 11-A noibtte a tM A\y riuo.At r,A sCoLÁirce, .Asur riiot 
•oo tía m.ACAit> téigmn & tieit 1 5córhnuix')e X)Á ftfttit^ .A^ur 
ríott-*óítir. DubAjrc 50 rAit) fé cinnre 50 nxiéAnr^vó 
50 teótt *oe $^ex)eAtAit) 054 n^ CoLÁirce otxAitt riiótt 
tÁbAóZAc axt\ac <Annro ^ r°fi ce.An5.AX) .A^ur ticttróe-Aóc 
nA njAe-óeAt. t)í ^n CttAOitMn 1 tÁt-Air nuAitt a t>í -An 
rKt t ííT)tig^x) r<4 múinceóitte-Aóc a\\ riutiAt a^V tM fé L-án- 
crÁrc^ te mox)t.Aio mtunce.Ac.Air nA CoLÁirce. 

T)'pÁ5 ré ft-Án i be.Ann.Acc 45 -An sCot-áirce cftÁtnón^. 
Uio-ótAC-AX) ríor 50 bjita-Aó toc.A ÍTIe^rE^ é. t)í n<\ 
mic téiginn 50 téir r.An scorii-fiubAt. Seinne-Aó 
" CtttAttAX) au CfiAoibín " -Att n-A píobAí cosaix) 50 
meirne.Arh.Ait mótt-'ó.Án.A, ae^V tM n.A 5^exMt 50 téir a^ 
éiftge ó CAtAtfi te mótt-cttoixm .Agur 5tionnx)Att. Scax)ax> 
A5 ce-Ann -An bófcAitt -A^ur coruige.AX) a\\ at\ x)Arhr,A. 
Umnce-AX) 50 tticrh-Ar é.AX)cttom-cor.AC. S^bAX) " ?\\\ ^n 
lAjtc^r " 50 re^AttAriiAit cttoix)e^rh,Ait. 6irce.AX) 50 
hAipe^c ÁCArAc te X)^At\\A bmne Am CtiAOitMn. CuifieAX) 
u.Aitt riirjtt $^ex)e-At-Aó 1 n-.Aett. CttoóAX) 1iac.aí. CjtAtAX) 
céittriúir> tei^e^x) gt^oix) *\ st^oix) eite. Cimic tonn- 
VAX) roittre-Aó ó'n n^rcm ^ni^tt a xjcuaix) -AStir Stu-Air 
teir ^n ^Ctt^oitJín 5e^t -doibmn a\\ a be-At^c av aiv 5° 

r^rc^ i 50 rótÁr-Aó. 5o mhe>Annui$te-Att x)ít), a ttlúmceóittí Ssoite ! Cé 
mAtt cÁ <as éirse tit) -af -An u-Air reo x)e tó? An brtnt 
rit) 50 téir ae c^t)>Aittc <c c^t)Aiitt n.A sc^r^" " ^>o cúir 
n-A 5^ex)itse? An bruit fib 50 téip as cutt X)ítreAóc-A, 

x)útttAccA, -AStir rpiott^ix) -An cít^-SrÁt)-A ae tiovvA'b ^s«r 37 

45 Iawó i scttorótib na n-ósin^c &CÁ ?Á nbur» gcútum? 
An múrstuigeann no rm-aoince n^ S^oittre — srit) *oo 
54C cnoc 'r Sleann — 54Ó ab^mn 'r VVUtÁn — 546 sorc 
f T £&Wóa — 1 néijtinn i4t-£Ldtr? 

An bruit viott-se-An 45 outt m^tt^ig ^r* 5^c beiti-óe^c 
r-A bpiittc, 5^c émín -oe^r ceótrh^r r^ti ^er*? 

&n -ditture^nn rtb rsé^tca ^r rtdip n^ riCitteann 
•oóib — rsé^tca a tíonpat) a 5Cttoi"óte ^edtd 054 te 
áúav — sníoiiia cr»ót)4 ^sur buittí cré^n^ a cuittre-dt> ^n 
fuit 45 ptte.db.dt) 50 cednn LÁroi|t 'nd 5c.u1rte4c.dib? 

Ilí't nró va r^og^t corh 5e.dt, corh gtdn, corh 5té, 
corh stéi^e^t te inncmn 411 p^r^e. St^tnnge^nn ré 
50 ni-oúttc-dó 5>ac nix) btte<d£ átumn. 1r m.dit teir ^ 
beit A\y a corh^ittte féin. 1r m.dit teir a beit rdor*. 
ttí't piircín be^s 45 r iu b.dt aví utttdir* 1 ndttmn n.dc 
bpé.dT)rdit)e a cttoi-óín 05 a tíonat) te cítt-£ri.dt>. tlf 
te^rcuige^nn .dóc T>e.d£-fompLd ^sur "0e45-te.d5.dr5 ó 
túr- 'Sé -0u.dt5.dr Ati múmceótt^ ^n T>e.d£-ted5.drS P n 
a tdb.dittc UxMt). Uu^cdtt é " A\y ron stóire "Oé ^5ur 
onóttd r\A tiéitte^nn/' ^sur cioct-^ró ^n IÁ a mbéró éire 
bui-óe^c *oe tucc rhthnce a cLdinne. 

ZÁ 50 teór rsotcd 'n^ múmce^tt ^n S^erjits -dtt nór 
cuma tiom. X)éAT) ré corh m^it éiftge ^irci ^t 1 F^T) te 
beit 45 5^biit T)1 ^r a teiteiT) -oe (moi. 

Cé mé4T> rsoit 1 néittmn uite 'n.d bfe.dcc.dtt te 
S^erjitseóittí a -óé^n^rh *oe y\a piircíb? Cé'n rh^it a 
beit 1 n-^n rdróce be^s^ a téige^T) ^sur & tionncot) 
nM^ T)CéiT)te4r t^irir rw — ^5ur ní céi-óte^ m 50 
teór r^otc^ 'n^ bruitce^r* 1 n-^mm Y t>eit 45 múnat) 
n^ 5^et)it5e te \?&x>& 'n IÁ. 

Zá & fior ^s^mn n-Aó r^it>mot)tAmúmce reite^rhn^c^ 
1 n^n^t-úr^iT) 50 "ocí te soirro. 

Acc ^noir b^t) cóitt 50 mbé^t) ^n íDot) T)ítte^c -Ajt 
eót^r ^5 5^c mtnnceóitt. Asur 1 "oce^nnc^ ^n rhot)^ 
ní mótt T)o'n múmceóitt a beit 'n^ $^et)it5eóiti é r^m. 
flí C15 te T)ume turo & te^s^rs íí-Ac bpuit ^tt eót^r ^5e, 
ni 5^^t)it5eóittí a iyéAX\A\x\ "oe n^ piircí m-At 1 ^ b^etnt- 
5eóitt é ?ém. Asur r^iríot 1 ! Ci 50 teótt múmceóittí 
45 mún^t) r\A 5^et)it5e te r<UM -ásur 5^n mórÁn eótair 38 

aca féin uifttf. tlíoft cóitt siíji ^b 4tfiU\fó ^ béxvó. ^r 
na rsotc^ 4 f(MfMr Connr^T) v\a S^e-óitge teif av\ 
ng^e-óits a fáb-Áit, ^gur, tná cos^tnge^nn n-d múin- 
ceóiro ^gtif n^ rciúricóiro é, ciocf-ait> teóbca a fAt>4tl 
ue buróe^é^r -oo'n cr^og-At. Con'v5Íi^T)e^Cx\r tib, a ttmcirví 5^ex)e^tdCA &x\ Duttro 
tliiriúnc^! go m-Atttfó s^c ^on T)íb a togxvó. 5o 
n-éi|ugix) te nbur* r-AOú^tt 50 se^t. T)i4 50- scuipiT) t^c 

-Asur rt^cc av bur* n-ouaitt. 
ir mór bur n-ou^tsAr, a dmcittí. ir mór bur br-Attt 

^sur bujt n*oeif te cui-oiugxvó te cúir n^ "SAeveAlZAczA. 

Uis tib n^ rsotc^ & cur as ob^ir m^r ir cóir ^sur tr 

feite^mn^c, ^n c1Á\\ -óá-ce^risxró a cuji 1 n-tir<ÁiT), r\A 
mútnceóirt a É^ovat) ^gur a brorcus^-ó, v\a piircí a 
cóm^irtiug^T) x^ur móti-fuim a cur* aca 9 t\a •oceansAi'ó 
■óúcc^ir Féw. Uimuro tin-cmnce 50 scuirrc^r r 111 ™ 
m bur» mbjttóct^ beóit. "CÁ cttoi*óce cír-gt^^c^ 5^c"ó- 
e^Lac^ a^a\X) 50 tétrv. 1r Vat>a 9 t\ IÁ rtb ae oibtuugdT) 
50 -01411 -oíce^tLdó &p ron ce^ns^T) bujt T)cítie. 11í 
fé^-or^T) r>Aitt níor Fe.4tir a beic ^5x3.ib ni m^ji azá av 
aí\ uaí\í reo -oe tó teir ^n nS^e-ótts a T)4in5niu£4T) r^ 
n5-Ae*óe^tc^cc, a%uv a C4b4ir*c av v\a rsotc-d a ce-attc 
péiti a tAttAipz T)o cexinsdiT) T)ucc^ir n^ bp^ircí. 

Seo é ^n rocrug^T) i r C4b4cc4ige -óÁ n-oeAvnAii) av\ 
t)otfo 50 x)cí rco. tlíoji rhmic r i ^m 45 c^b^tttc ^n 
" focxMtín motc^ " -oo'n X)o\\r> a^uv ní -oé^nr^r f 1T1 
^noir ^cc An oweAT) \t\a\\ ir mójt eite azá u^mn ó'n 
mt)ottT) cé^T)n^. Acc -oeitumiT) ^ur mór mór -dn cétm 
a\\ ^gdiT) -óúinn tucc sríorc^ ^ beic ^s^inn r^ cír a 
mbéfó -Aire ^sur iitf^c^tt aca 1 scórhnui-óe 1 scómnufóe 
a\\ v\a rsotc^ib a mbéiT) ^n 5^CT)it5 t>Á mún^T) tonnc-A. 
XY)av x>uX)^Arr\AV av\ mí rco ctMiT) Cór^tm ní t^bc^r -^cc 
as U"At-mú£AT) a.'s mún^T) r\A 5^CT)tt5e m 50 teór 
rsotc-A 50 T)Cí te soifU). 11í r^ 1 o beóxMr? oríg r\Á 
metrne^c r^ múinceóire^cc. tlí r^o rwtm ae t\a 
piircíb boccd rti^ ce-dóc^ cup^ ru^t^ tom^ a múincí 39 •óóit). Asur mdixntt teir ax\ cedns^ix) a múr\AX) 50 
WeAlA-óAWZA nó tnobtd m^ite múmcedc-Air & beit 1 
nsnit-úráix), ní \<a\X). 

c^itre^r ^tttuj^-ó pmrc -^s^r ^ttuigdx) rnéit ^ beit 

^nn re^fca. UÁcatt gá" ^"ó 50 -ocuise-ánn t)otvo ^n 
Oi*oe^c-Air ^ "oeitte^x) t\&\\ x\ac móti úr^iT) ce^tic 
eAlAi)Ax\CA a '6éAX\AXx\ x>e'n $dex)it5 te oweACA? &$ t>ic 
«a tdbdirc rna ce-dnnc-Air $dex)edU\cd. X\ac ^aoa ax\ 
IÁ rmn g-a páx) pn teób? An bfuit ri^x) A\y aox\ mncinn 
tmn y x\A tdoib r^ x>eitiedx)? T)eitte^nn xxdoine 
ug-o^t^r^c^ 50 bpuit. 1r r^"04 ^n IÁ -Anoir ^n Sdexnts 
x>'i ce^s^rs m 50 teór rsotca r^ ng^e-óe^tc^cc. 1r 
iomxY<\ s^rn^ a cA\t z\\\ btixvón4 ( * 45 s-dbáit x)i." Cé 
xixéAX) rsotiitie meArA\\i)A b^etntse a táimc cus^mn ó 
x\a rsotca rm r^n Am a CA\teAX)l Cé méAX) aca a bí 
1 n--An ticir "óe^r ftdccm4tt a r5Píob.4X) 'x\a teAX\SA\i) 
réin? Cé méAT) aca a \\a\X) 5t^*ó x)o'n ce.4n5.AiX) 'nd 
ctiome T>e X)Á\\\\ x)edg-fomptd a múmceóttd? Cé méAX) 

A leAT\ X)0 TrA\X)éA\\ & X)ÓAX\Am A\\ AX\ Ce.dn5.dlX) tA\\ é\f 

imtedócd ó rsoit x>ó? X)a bed5, rí-be.d5 é. 

fé 1 n'.dm d^ur t-dr ^ni corugdX) 1 scedrc a\\ ax\ 
omeACAr 'SAetteAlAc rn.d rsotcdib. "CÁ ré 1 n'.dm 
f\ditt a tAX)A\\\z x)o'n b^ex)it5eóitt a\\ a mncinn a&u? a 
disne a oibjmtg^x) 'nd tcdn5dix> yém. X)\ aw 
xMgne b^cóedtdó 50 tiions-dncdc nuAijt a bí xMi 
5^ex>it5 vá \\é\m .d^ur V& X)lÁt. S5tuix>uig " Arhtid'in 
St^"ó^ Cúi^e Conndóc." 11^c bmn ceótmdtt rtndom- 
ce.dc, ndó -dibix), ndc bríogm^ts ndó ticredx>d ax\ c^innc 
a geobdir lonncd? 

1 te^b^ix) n^ c-amnce iitne pn ní't >A5^mn -Anoir m 
50 teór Á\zeACA acz X)éA\\lA brir^e. "CÁ ax\ A\^we 
crudittigte ^5 ^n ce^ns^ix) gdttxM. O ^n fitix)e.Acc 
a\\ \a\\\\a\í). Ilí't -ds^mn ^norp ^cc a beit as téige^x) 
1 leÁbA\t> a beit as cwmA-ó ^sur ^5 ce^p^x) mA\\ gníox) 
Á\\ rmnre^ti — a^ux^ ní 5t 1 <*x) mótt x)o'n téigceóire<ACC 
rém azá AEA\nr\. Cmrisix) At\\u£,Ai) c\\otA a\\ av\ rsé-dt 
r^ nTSAe-óeAltAcz, a "Cimtiní ae^V & tllúinceóittí A&ur 
cuittrit) no buix)edódr t\A néire>Ann. 40 

5o mbednnuigt&dtt xrib-re, a psttffcneótitf x\a 5^ex>- 
itse. A\\ rinrx>e x>om roc^t nó x)ó a \\Ái) tib? TLÁ 
neite 50 teótt a b^me^r Le rspíbneóitteacc *j te 
ticttix>e<.\cc v\Á\\ rhiroe a cutt or coiii^itt 54Ó "ouine 
*\5<\inn 50 mion "| 50 minic. 11í né 50 teójt azá te 
r^g^it 1 ng^e-óits n-d tidimrttte reo rór W fiú Á\vo- 
tiutu-óe^cc a c^b^i]tc ^i|t. Ceap^nn rsFíoneóittí ^ttjttxie 
m&\\& oruit i) 9 Á \\Á"ó aca acz " 50 ttAó^xMit as ctomÁmc 
At\ ATAil " nó " as beAtug-AX) n^ muc " 50 brutttx) a% 
£ÁsÁ\l ticiu"6e^cc^ 11-4 iix>ix\tx) ! Oix) a~s ^Á^Á\l cdwnce 
^S^r rsé-dtc-A x\Sx\inn, ^cc <<\n ticttix>e<\cc cainnc a%uv 
rséxitc^ 1 scórhnuix)e? tlir* tetstx) X)\a\ 

Anotr coruigmír a\i i-ánt^cc a t&t>A\\\z a\\ a cuft or 
bujt 5cótii-Ai]t cé teir a\\ có\\\ 50 mbé^X) r ul ^ ^S^inn r^ 
tic]tix)e^cc. tlí m&\\ a cétte n^ ctgte a gníor r^oi|t 
ctoice iit|tix)e 50 mimc cé 50 mbíonn ^ac ceac xriob 
50 h^tutnn Asur- 50 5-Atáncd, b'fétxntt, 'n^ fLige fém. 
XYía\\ ^n 5cé\<von.4 teir n^ rst^oneóittí. "CÁ & mnctnn, 
a A\sr\e, a éitttm, a riiex\bAitt, a cuisr^c, a eóU\r> a 
g]tmne^r> a Cjtumne^r Féin a% 5^c x)ume. O bu^ix) 
ip\l\t>eActA a% x)ume, bux\tx> ce-ápt^ a^ x)ume eite, 
bu4ix) ^ictnre ^sur mnrce ae Ar\ cttíom^x) x>ume. Acc 
r^n cé ^t 1 ^eif ticttix>e^cc iomU\n a rsníob^x) ní mór x>ó 
n^ cttéitjte reo 50 hutte. 11í móix>e gutt rSFíob ré 
XM11 nó \\Ar\n '\\\aty\ acz caicpx) réic x\a rtttx)e<\cc<\ A 
beit ^nn 1 x)C^trse 1 n-itc etcínc — m^ 5^n í ní tiocr^ix) 
tetr cutt ríor 50 y\leA-óx:A r\UA\r\ ir s-ábxvó t)ó é. 
Ue^r^uigexmn rtnnne^rh -á^ur fPtteAOArh, se^tttt^x) ^sur 
ne^ttc, rpiottdix) Asur cum-Acc r^ sc-dinnc ^tt UxMtttb. 
t)íonn ^n aví^at) as vé\x>eAt> 50 tiu^tb^r^c; ^n F^tttpse 
rhótt a\\ butte te mótt-fettts; r\A cotttce ^5 Bétmnig 
^5ur as ríon-ái$it; aví cotttne^c as cveAtAT) r\A 
rpé^t^t^; -án ceme ge^t^tn ^5 voqa'ú ad Ae\\\; ae^V ^n 
fe^ttt^tnn a% Uatnc x)e-AnnAig ^r n-A te^cttACxMb 5LArA. 
\Y\ mótt x)ttic, a rsríbneóitt, é reo 50 térjt a cu\\ p'or 50 
btnogm-átt ^sur 50 rumne^m^tt. C-ditntt 5-ac tnx) a 
cun so 5t>dn lomLÁn or com^itt -Arii-Atttc rP^ott>AX)Áttce ^n 
téi^teótt^. 41 -Agur ^nnpn c^5<mn avi ciúine^r ^gur ^n móti- 
fu^irhne^r. foíonn ^n -oorhan &$ rui-óe-ác^n. ílí bíonn 
put ^r ^eft. "CÁ cír-gttá-úuigteóitt 05 or *oo corh^itt 45 
ri$-Ail biir ^tt ron a títte. & ! tTlúrs^it na rnMomce 
ir cdoine -d^ur ir Fite^x)C^ ! U454T) -oeóitt ó t>o f úit 
^Sur *óá "óeóii ó t)o cttoifje ! tíon^x) T)'inncmn 50 téijt 
•oe'n wóa\\c azá or t>o com^itt. Ttite^T) n^ "otieóLán-Aí 
•oominn tjtí 54Ó b^tt -oe-o' cottp. foei^ ^r "oo pe-dnn. 
Ííl4ccnui£ -j rm-aom "j m^ccnuig. Asur noccuig *oo 
rm^domce " te stóftCA n^ tnbitfo." foéfó riti*óe,Acc 
r>an ^itjtir nn. foéfó c^ome^r w t>o c^innc rsuttt^ 
^noir, nó ir cutt ^sur if cittim é t>o peann. Se-<vó, 
béiTj. Agur b'réfoitt 50 mbé^-ó an gtn-óe ^sur an 
m-Att-ácc, ^n spÁt) ^gur av\ SMm, an re^ttc 1 -an pu-at 
454C pgce ru<4i$ce te céite ! 

Z& oftc bu-di"ó mnrce ^sur ce-dptd a beit 45AC m^t 1 
•oubtw ce^n^ — 4 beit 1 t^iocc cuti ríor 50 tiitumn ^sur 
^icrtr 50 ni-our»t4c 5Um-$^e*óe4LAC. foí corh fimpli*óe 
^sur teisre^r n.ÁT>uttt4cc c-Ainnce "óuic & beit. Acc 
ni cuiti -an oit'e^*o pnme r^ crimpti*óe^cc 'r 5° 
5coir5FiT> cú a\\ *oo cuit> aamnce -4 cufi ríof ^ 06 ^t 1 
m^r» c^s^r fí cus^c. tlá -oe^rm^T) n^c mdt' -a céite 
^n ci^tt a b^ine^r a LÁn TMome a? dn brocdt " fim- 
pti-óe^cc." An ru-o ir rimpU-óce -oo'n S-óe-óitseóitt 9 yé 
ir "oedcttA -oo'n rh^c téigmn 50 minic. Ctnti *oo 
téigceóittí 1 t^st^c^' 45 siipi'óe nu4i|t & ce^rcuige-Ar 
udic siife -oo tj^inc AfZA. X)éAn ú^Á\x> -oe'n c^mnc 
a ctMLair ^5 n-A 5^eT)itseóittí 'c uite ti \\\&m — bíoT) p 
rimpti"óe nó •oe-AC^iti. tlí a\\ v\a nMC-áit) téi$mn — "6Á 
t-Átj^cc-dige ut) — ir cóir* T)o'n rsi^neóitt ^ tjeit 45 
rriuome^T) -acc ^tt n-A S^cóitseóittí a jtus-At) -A^ur ^ 
béatiF-AF- ^ rs^neóitt, bí muingíne-ác -oóc^r^c 1 scórhnui-óe. 
fo'féiuitt sutt bttonn Di^ éittmi ^gur mncte^cc lon- 
5^nc-áó orc 1 ns^n por t>uic réin *\ -oo'n cr^og-At. C^itt 
Ó5 Tór ^5«r c^ ^imtie^r ^5-ac orc rém. 1r Átumn -An 
níT) -a beit urh4t— ní't cttéit ir c-áitne-áiti^iSe te r^g-Ait 42 

— acz wÁ leis "oo'n umLdiT>e.Aóc wÁ Tjo'n óige féin cors 
a cutt a\\ "oo rm.doince a íioócatj. ílí tiubtidiTJ ^n 
l\.\o$4t mótt-án Áiivoe ojtc av tjcúi\ 11í ctnttre-dii móttdn 
ruime lonnac. Acc t\Á cuittexvó pn ^on T>tioc-rheirne.dc 
wÁ mí-rhuin£ín ojtc. " te.dn .an iiótj 50 Tjítte-dó." ^gur 
mi tus Di^ n.d bu4T)4 fjuic ctiutóc.diTj aw Airhfeáp fin. 
t1í réiTHtt cors a cur te uirse x\a ti^bdnn. pté-drsrdiTj 
ré te Fin-Aifj 1 n-Áic eicínc. XX\a\< ax\ scédTjna teir r\A 
rm.domce. tloccr^r 1 roittreóó-dti i-A"o *oe réir 4 
céite — rt\A]\ f tiuttiin 45 ce.dóc ^r toc 1 lÁ\y aw crtéibe. 

X)a\) ceAVt tjuic, a rst^íoneóir, a t)e\t 1 scómnui-óe 
as téi£e4T> asuv ^5 rógUum. ITli'r te.dc ^on níTj 
Átu 11111 tice-dr*ó-A a vE\^ooat) -dSUf Se-dt-án a cutt a\\ 
cttoi"óe av\ $4eT)it, ní mór* tjuic fC-di'Oé-áti a Tjé-dn-drii 
a\\ í\a rsríoneóirí ir V^VV A^ur ir eótdrdige. TiÁ bí 
r^rcd te cdmnc fu>dtt.diS fe.dróiTji&, te rsé.dtc.d mí- 
t4itne.drh.dc.d — te ug-o-dir 5^ti ftnm s-án me-df -dft ti^ 
neitib ir 5ite ^sur tf iitne r^n r^og^t móti. Se-áó-din 
^n rSFíoneóiri n.dó bpuit ce.d£>dr5 5tÁn gté -dgur eótdr 
rt.dince.drii.dit pottdin tjo'h .disne te rág-áit u.diTJ. Díbijt 
u.dic é ! ttí't ré acz a% cur c^tuigte ojtc — a% 
ctu1.ditt1ug.dTj A"&uv as mitte-A"ó Tj'mncmne — ae cu\\ 
rmúice a%uv rs^m-ditt s\\áwoa a\\ tjo meÁbA\\\ a&uv ^n 
•oo tuigfwc — a^u^ as cuji né^ttCA móti b^s^r^c 
^n b.óog.4it ^sur t\a concdÍMittce m tjo timce,dtt. 
t)íoT) sttdTj mójt t^iT)ir Tj.dmse.dn a^az rjo'n <5.itne a%uv 
■oo'n $ile. X)\ me^r^m^it opc f éin ^gur /Ly ax\ scme^Tj 
•o^onn^. Zá neite 1 -oc^irse 50 cútum-Aó 1 gcómAittín 
tjo croiTje — bíoTj ríor-$e^n asaz tjóitj asuv tf pe^rr'oe 
tjo f\Aot^ é. t)íOTj r«c TjCAg-te^s^rs a tAOA\\yz Tjo'n 
téigteóiit — corh4ir*te, eót^r> ri^mr^v, vulz 'v 5re-Ann a 
cuittre-Ar ^n -Aimre-dtt tA)\uv 50 n-Aoirjmn c-Aitne>Arh^c 
asuv ^ r^c-Ar 'un c^utbe Tjó 1 scóiimuiTJe. TLÁ aw 
r^og^t ro Tjon^ 50 teór i mí-ÍTjfMc 50 teór ce^n^. 
'Smtj wa rsríoneóittí ir cionnc-AC te cuitj iri-Ait Tje 
T)on^r <ar» cr-AOgxMt — 114 Tjttoc-rSt^íoneóittí a o\ r^im a 
tt^Tj. rUc iomf)^ -dn-Am a TJAmnuige^Tj^r • X\ac iom*ó^ 
óS-Án^c a t-órrtiuige-ATMt 1 1 mbeALac a b^rst^ ! X)a 
-ouaX Tjo'n $4e"óex\t a oe\t 45 ob^ir ^tt ron 54Ó níTJe 43 

-ÓÁ u^irte ^5«r "óá iitne. X)\ot> Á\\ ticttitje^cc nu^*ó 
gUm s^n fmit -dr» nóf cttoifje x*sur comrír ^t 1 "ocí|te ! 

t)í i scórhnuifje 45 rm-Aome^vó, as téigexvú, 45 
ete^ccdt), mi'r te^c mot) rSr^otJt^ m^it caicne^mac 
rt-Aócm^tt a oe\t 45-dC. " U^s^nn ^ac m^it te 
ciitvoe." tTUtt ak scéxvona te r5ttít>neóitte,Acc. Uas-dnn 
é^rs^'óe-dcc -Asur "oeire-Acc ^sur Áitne-acc camnce te 
ríott-cte-dóc^T). t)í -oíUr ^Stir "Oi tmtit). téig ^n 
fitit)tMcc ir re^t 1 ! 1 ^sur ir áitne — na rSé-Atc-A 1 f mó 
ctiú ^sur cáit — veátA x\a ntMome va cum-Accdige *j 
•00 t>' mncte^ccxMge — rcAift t -ottim^í. XX) Á zÁ ax\ -omt 
ccattc a^az lonnca ir cttutu£xvó mait t)uic féin é. t)>at> 
ce^rc T>o rs^neóir n^ S^etntse eótar cjtuinn a t>eit 
^ige ^t 1 fe^n-rsé^tca n^ nS^e-úe-At. t)áfi ce^ttc *oó 
a oe\t eót-dr-ac a\\ x\a Ldoit>ce rixjnn-<Mt)e^cc-A a^uv 
rc^i-oé^tt cttumn a -óé^n^rh a\\ at\ scainnc ^gur a\\ ax\ 
mot) rSFíoftú-A azá lonnca. flí mótt "oo'n rSFítmeóitt é 
fém a torr\AT) 50 T)oimm a^V potc^t) 50 mton •] 50 
mmic 1 -ocob^ n& pott-b^etntse. 1f mótt a ti5 tinn 
4 fógtuim ^r re^n-rsé^tc^ ^gur re^n-^mttÁm Á\\ -ocíjte. 
SsríotD^t) nó cum^t) i4T> nu^nt a t)í ^n ^isne, tía 
rm^omce ^sur ^n c^innc fétn ríott-S^et^e-át^c. 1r 
mótt a teige^t) A\y IÁ\\ 1 nCiftinn ó f om, r^ttíott ! 1r nióft 
a cti-AiT) At\ S^et)its a\\ scút. 1r mótt a ciUMittige^T) 
"1 a mitte^t) avi A\sne S^etm^Uic. Uéi§mir 4jt dtf -águr 
reicimir cé'n cum^cc "] cé ? n -ooimne^cc >ó t)í innci r u ^ 
totnng x\n me-Aú^t) -A^ur Ati reót-dt) — ftil toruig -aii 
cttu^ittiug^i 1 ) >A5^r -ah toéarLAáAr- "Cá 50 teóri T>e 
ticttiT)e^cc r\& nS^et>e^t 1 te^t)-AtttónnAit) ^tt fu-o Romne 
t)A tiCóttp^ ^sur S^n vÁ&Áil ^s^.mn a\\ x\a reóT)A 
tu-Acrh^t^ azá 1 -ocdirse lonnc-A. ^ÁMfio\\ se^r — 5«^ 
xx\a\\ r>n -ací ! Acc a t)fuit T)'-Á|t ticttit)e^.cc a\\ r^giit 
b^t) ce^jtc T)o i\a r5t r ít)neóittí a téiSe^vt) i a mion- 
rstttroug^tí. Cuir ttom^c, a rs^neóiti, eót^r corh 
cfumn -j corh tiiomtin "] ir réfoitt é a rjert a^az A\y 
f-Aot^t 1 tice^tfóA T)o fmnritt. 11-dCAit) r^ 'uti CAirt)e 
50 mótt 00 T>o ?AotA^ UreA\y*úA fém. 

Deitt "o-doine ^itttiT>e tmn gutt -dtt x\a re^n-rse^tc-A 
PMnnAiT)e^cc-A oa-ó cót|t t)úmn ^itttir a t>éAn-&m -Anoir 44 

rtUAtf dcimuro as vAot\\u&A-ó nuxvú-ticttroedócd r^ 
n5^ex)ils. tlíott léi$e^r féw aon níxj F<>r i Ucttixm^cc 
Á\\ x>cí|te ir tnó a taitnige^r tiom 'ná ^n £mnnAix)e4cc 
— 50 niitrvix) n^ U\oix)ce. TLÁ seA\\\\Ai) ^sur ne-dftc 
^sur cum<*cc ne^m-coicce^nn lonnca. A^ur ní hé rm 
AffiAtn — .acc zá áitne^cc c-amnce ^sur tomne^r ionnc-d 
A\y -óeACA\\\ a r-Ánug-A'ó. 11^c ^oiúinn átutnn ^n c^innc 
azá i u T)Uítt x\a nós " ! £á fu-dim a^uv Fumne4tti 
1 ceót téiti ^r u^ittit) — rPtti'o ^sur rPre^c-Arh — 
CAOinear, ciúme^r, é-tvocttuime^cc — sonncacc roc^t — 
cruinne^r Attjttfe — rm^oince Fite4X)CA. W\ sÁrjax) 
x>om ctt^cc^r F<ax)a a -óé^n^rh -dnnro a\\ x\a rSé-atCAit) 
¥\&x\x\&\x>e&tT:& — ax\ mox) rsttíofjtd a\\ teit — &x\ c-dinnc 
ittx)-t)ttMtti^c — x\a \\Á\t>ze mótt-FOct4(M — x\a ti-Atxdittce 
-Aim-tté^r^cA — &x\ ^tfo-^ise^nc-Acc, ax\ cott^nn "] ax\ 
rotr-Am — ^n riors^ ^gur ^n se^ttJtAX) — ax\ ctte^rs^ittc 
1 ax\ cttédn-cu^ittsmc — m^tt gtóttta LÁix)tte x\a x>conn as 
pté^rs^x) i n-^g^MX) x\a sc^rtt^iStte-ác^ IÁ s-dittotin ae^V 
Anpdix). Au rjpeitfe^x) mot) rsitíorjca x\a ?\Ax\x\A\x)eAczA 
^r Fém ^r a\\ uaift reo x>e tó? Aft ce^ttc é a rjeit ^s^inn 
m-dtt fomptd i xx\a\\ rhúntA -dgur a rjeit ae ríott-^ittur 
dittl 'Sé mo rhe^r 1 ™o í>.dtiárh-Ait fétn 50 rjfuit a yé 
xx\a\\ rhotj lomtán ticttix>e.dcc,d cdttce. tlí nion-dnn a\\ 
Vao&aI ^noir 1 tti^rh. tlí r^og^t ^itttire asuv mnrce 
é ?Á LÁtAijt acz r-Aog^t téigce a^uv Fogtuime. TLÁ 
me^r ^sur mótt-ge-dn ae mo cttoix>e a\\ ax\ crean- 
cre^nc-dix)e-ácc ^gur ^jt ax\ rsé-dtxM-óe^cc. Acc ní 
rhotr^inn x>o'n rsttíoneóir a rjeit 45 ríott-^itftir ^tt n^ 
re^n-rsé-Atc^ m^tt ftn fétn. ZÁ axt\ -| ctt^t te ti^gxMX) 
5-ac neite. tlí't -Airhtte^r n«dó mór a cumeóc^r ri^"o 
tinn ^noir 1 attírc xr\Á coinmgmix) or corfuMtt Á\\ rút i^-o. 
Cuittrix) cuix) x>Á gc^mnc x>tte^c "] cor^mt-Aóc x\a re^n- 
$^ef)e^tc^cc4 -Att ^tt r^ot^tt. Asur ir mxMtts n-dó 
t\5VÁT)ócA'o ax\ rexAn-nór ! Acc ir ttorh^mn ^m-Aó azá. 
X)ua\1 a\\ x)'x\g-Aix), a rsttíoneóitt. Sm-Aomi$ 50 mimc 
-Att f^ot>Att -Átt re-dn. CuirFi'ó a nx)e^ttn^x)-dtt ^oifce^tt 
^S^r 5tionnx)^tt a\\ x>o cttome. SeorjxMtt eót^r 1 
ce^s^rs uat-A. Acc " ir Fe-Artt rcuAim x\Á t\eA\\z." 45 CÁ orr-r-A -oo -óu^ls^r a cóirh-tíon^-ó -dnoip ^r -oo 
fcu^im fém — ^sur ^r» t)0 ftige fém. Cédtfo ^ ctnj;u^ít te ríoti-tictti*óe.4cc? Cádtvo -a 
b-Aine^r "oo nioi) rsríobt-d? Cé^ifo a gníor iitne^cc 
c^mnce? Sin ceifce^nn-A mótta záXjaczaca. t)u4itimtr 
yÁ t\-a ]iéif)ce^c. A\\ au ^cé^x) *out fíof r>e, cÁ áitne-dcc 
cainnce te r<á£iit 1 bFíott-tic|ti"óe^cc. CÁ rn^r -A5«f 
•otteac -águf cor-Amtaóc ríott-ÁUnnn &$ f-dot^ti Áti ftf- 
rstiíbneótta. Ci r ct1 ^ irn ^5«r "oe^r-LÁrh^cc, stnnne^r 
tt^-ó^i|tc, éi|tim cmn ^sur ríott-inncte^cc te c-Ab^ittc v& 
•oe^a m s^c c^oi t>'á bruit " "sÁiffoín & f^ot^ir " 
ttomnce ^sur rocttuigte ^ise. CÁ a tttéite te zaXja\\\z 
?Á -oe^ttA r^ 5C401 & bfuit s^c ní*ó 45 ce^cc te céite 
^nn. CÁ t\a btác^ 50 currmrt^. Cá r\& coftC-Aí 50 

r^rnns, ^sur ci rtimce -d^ur rott-Ánc^r -dsur 

mitre-Aóc ionnc.A te btAire-AT) "óíob. tlí't me^út) r\Á 
reót<vó r\Á rt^bc^TJ ^t 1 ^on ní*ó. Ui -dn itir* T\Ai*ófcifi 
A$ur 0|t. 1r rótár cttoi-óe ^sur mncinne *oo *óume 
cu-dijtc a t-db^iftc a\i av\ nsiitfoín reo. 1r ^oibmn ^vgur 
ir Cdittbe.dc *óó & rsíé ^ tei*£Cdn ann irci£ 1 me-drs n^ 
mbtdt ^sur x\a *ocottt.dí. -A^ur ir tnótt a t\j; teir ^ 
fo£tuim agur s t^b>Aittc r^ "oe-At 1 ^ 4 t^car 'un cdirbe 

T)Ó. 

U15 tmn tcdbdtt ríoti-Átuinn ^av\ toóc 5>án béim & 
cur 1 ^comóttc^r teir &r\ ng^itfoín a\\ & bruitmm A5 
ctt^cc. Ctutte^nn ^n <dtro-ticttiT)e.dcc ro 5e.dt.dn a\\ av\ 
ScttoiTJe. Cture^nn rí "otteot.dn.di ,doibnir tttí b^ttdib 
^n cuittp. StdCdnn r 1 rcitt) iomtin av- ^n mncmn. 
Ru^s^nn rí neite r^n^c^ r^og^tc-A ^r cuirhne cmn av\ 
téigteótt^. t)eittc^nn r 1 rompt^í iitne or corh^ir a 
<Arh4ittc rPior^TD^itce. t)eóT3Ui5e^nn r 1 ? bíoTjg^nn rv< 
rprc^s^tin rí é. Díbttige^nn rí F^c cturre UA1-Ó. 111 
•^riSe^nn rc at\ c-^m a% rte^rhnug^T) 'un be^tAig 'n-^ 
t^t^itt. t)eitte^nn at\ te-db^t 1 Kreim ^ir, m^r 'oé^vÁ, 
^sur cttocc-dit 'un be-Atdig é 1 n^^n fior *oó féin. CS 
rm^omce ríor-Áitne or & corh^itt — reót)-A tu-AcrhAtiA 46 

ticttixjeACCA ó ugxMtt a\\ fcjtonn T)ia btidx'M móju a\\ teit 
65Uf álto-cttéite ^ip. Tá péit ^n rsr'tineóvcA le peiceit 
m p^é ni'ó ó\\ "OCAS-Ann ó n~A Ldirh. Ux\ -a étnx> jtái'ócé 
^S tuige le céile ^sur ^S ccmcc te céite 50 brte-aS; 
bos ceótrh-Art t>inn 5^n 'OUA'ó s^n -oe^ct^cc s^n ^npó. 
Vá atí c^mnc ^s pit 50 sU\n rtérú n-áouttt^é m-Att uirs* 
<\n cntutLÁm ftéiVje. flí't ^on nrú te c^b^irtc f-Á -oe^t 1 ^ 
bun of cionn nó ■oiunm a\\ Aif. O x\ ctnx> r^otAitt com 
rnomLÁn -Ann pém ^sur crtíocnui£te, corh ft^ócrii^ *V 
bé^xj re^n-c^irLein a% gobin S-aort. Asur n^\c aoitnnn 
a beit 'n-4 corhtu-AX)^ • tt<\c M&& ^cá ax\ eotu£4"ó 
St^n roLLÁm x>o'n x\isne ^sur x>o'n mcmn ! 

Hí 4t>ruusim so mbíonn ciume^r wót 1 ^5«r ru4irhne.Ar 
te ipÁ^Á^l r^ Licttrúe-acc 1 scorhnuróe. t)íonn atí ^itrtir 
x)e riéiit ^isne *| mncmne "] fm^oince ^n rSFÍtineórtA 
-ASUf x>e t^éitt ^ rj^t^rht^ ^gur -A euro eóLair ^ri v\a neicib 
a\\ a scuire^nn fé r*or. Agur n^c ionvóA Atrw&A'ó 4 
t^s^r ^í 1 mncmn At\ x)ume ! V\ac brtnL r* corii bAtttuiS- 
úe<Aó teir ^n ns^oic féin? t1^\c bpuiL ax\ róLár, áh 
x)ótir, -Ati bttón, ^n ctváx), ^n rtMC, -an stúx), -An 
£.<\ittbtm, x\n AttfA'ó, An btute, An fe-dftg — n^c í>ruit 
rMX) ro 50 téirt — ^\sur 50 teórt eite n^c tu,ax>4im — 1 
Scorhnuix>e 1 x>c<\irse 1 scórhaittín x>o-feicte nA tnn- 
cmne? Uéig cui£ aví ^rh^rtct^mn ^sur peic téirti£teóitt 
mórt-ctiúrh^it a\\ av\ ÁyT>Án. Y\ac s^n roitéirt m^t 
cuirte^r fé n^ neice ion5^\ncx\c,A r° or "oo corii^irt ae^V 
1 scéitt -otiic? An brut^mse^nn fé t-ém ut)? -An 
mbíonn ^\n rutx\msc m^\rt r^rhUnsce^rt? t)A"ó -óátía av\ 
rii>áire "óúmne a rt^x) so mbíonn s^c ní'ó 45 soitte^x) x>^ 
nírtib -Art 4fi téirtigceóirt nó Ag curt ^itt. Acc x)eirtimix> 
-dn méix) reo : so scrteix)imix>, t*'á ions^nc^\ise av\ 
téirti$ceóirt, -ó'Á x)ítre -] -ú'Á x>úciiAcc^ige é, x>'Á rhé-AX) 
a sMx) -o'Á ctnx) oibrte, *\ t>'Á fe^\bx\r é cun r^n^omce 
1 criéite ^\n x>ume a woczat) so rírtmne^c x>o'n cr^og^t, 
Surt ^b .Arht^ix) m mó a cex\nsrhtnge^r *M téirtiug^x) te 
n-4 crtoix)e fém. 'Sé x>UAlSAr ati rsrí^neórt^ r^n^omce 
^5«r crtéice avi x)ume ^\ nocc^\*ó x>o'n téigceóirr 'n-^ó 
cuix) rsé^tc-A m^r nocc^r *n téirtigteóitt a\\ ÁtroAn n^ 
h^rh^íict-Amne i-ax>. 47 

-Acc, 'av n-oóig, ir iomxM níT) tA\\ r5&AtC4 te vÁ\£Á\l 
i ticrtróe^cc av\ -oorh^in. thuMteann at\ rSPíbneóirt yÁ 
ceirce^nn^ móru\ -diiti^é-ár^^-á -Art u^itub. S^^oite^nn 
ré t<Sn rsót) te n-4 éuro rin^omce, >dsur 5tu.Aire.4nn 
teir i rPior^i'O * tri ^r5 VóaIza nemie, 1 tne^rs ion- 
S^nc^r mótt -oo-ttnste n^ Ctuunne. t-Abrt-Ann ré teir 
nA né,AttCAib mótiA t)0]ica rn-A rpé-APfcAift. Ceircmge-Ann 
ré n.A 5.ACA giiéine 5^c cr^cnón^ r^ T)om^n tiA|t. 
Ctume^nn fé rsé-atCA lons^nc^c^ 1 riorm^r^^S n.A 
SAOite. C.Arc.Art ^n be.An ri"óe 'n-A crteó i -oc.Airce.At 4 
rm.Aomce. t)eirte.Ann crtón.Án ^n crructÁm ^sur Stórt 
^n ca^a ce.AécAittc.Acc.A cuige. Cíonn r^ 'n-a caitV 
brte.Arri LAOCft-A mórt.A, -AgUf 5-Air5i"óce crté-AnAi a rh.Airt 
r^-oó. TXArt teir cá ti4 cnuic Y na rtéibce a^ x^cavca'ó 
.Airt -Agur ^5 éirce.Acc te rm^omce n-Ájt ri4itrtire^*ó fór 
jttArh. Uá TMome .Ann -AT)eitte.Ar S^rt be^s ax\ CAirtbe 
•oo'n b^e*óe^t .Anoir VAotA]\ ticrte.AT>A &r\ cé -a tei^e^r 
rsóo teir fém CArt ceótt-Ainn n^ Ctnsre, -Agur & t)\ov 
ae ptéi*óe te moT) ticruT)e.AccA .Art teit *oe'n criS^r ro. 
tlí't ^s^m-r-A te \iát) acz 50 bpuit iT)irt-T>e,Atbu5.AT) roirt 
Fe<Attr«Arhn.Acc .Agur moT) rbFíobCA, -asur n.Aó cóirt <a 
me^v m^t a céite. U15 te re-4ttr.Ariin.Acc brté.A5;AC & 
beic 1 ticttroe-ácc ?&$-&\ximx\. tlí rnonAnn .Áitne,Acc 
CAmnce -] -oonnne^r re^ttr-Arhn^cc-A 1 rsríbneóirtíb 
ÁitttiT)e 1 scórhnuróe b'féiTnrt. Acc me-Af^m«if ^n 
c^mnc «Agur -An ticttiT)e.Acc avca rém. C^icrró ^n r^ e 
A^ur -An c-ug-o^rt rSóT) *o'f^g^it. 11í réi"oir a v^AQWte 
& cors- Agur ní ortAmne, & téigceóirtí, & bíor ri^ ^5 
rm^ome^T) rtirtmórt n^ n^imprte. tlí n-e^T). t)íonn a 
rm^omce mórt-A *ooirhne fém ^c-a — r^-Aoince ions^n- 
c-ac^ — rnuomce -oo-mnrce — n^ r^^oin^e a gníor 
Átfo-tícttiT^e^cc. 

A^ur ^noir ^5 CA^Airtc -oo nu^-ó-ticrtiT)e-Acc r^ 
nS-Ae-óits Tuunn ní C0111 -oe^ttm^T) a -óé^n^rh surt mórt 
-An c-i*oirt-T)e^tbu$^T) ( ACA , n-^tÁn r^i$tei*oirt^n S-Ae-óe^t 
ASUV 50 teórt "oe cmróce^c^ib -An -ooriMin rhóirt. "CÁ 
re^ttr^rhn^cc td'-á cuit) fém as au ng^e-óe^t. "CÁ 
rmAomce -óó fém ^se 1 -oc^oib a tÁn neite. CS 
iMirte^cc -dsur Fi^ n^ hmncmne «Aí^e. CÁ crtoróe 48 gtan AgUf stAn-éompAr ^ise mÁ'r río]t-5^e*óe^t é. 
ttfof cmtt ha le^oftA bttoc4Ó4 titt-£ttÁnT)A fmúic ^sur 
ceó 4j;tir fS-ámAitt ^n T)í-ctteiT)irh a]\ a rheAbAitt 4S«r 
*}\ a ttngfinc. 11ío|t ctntt ^tfo-^ise^ncAcc ^n tiAbAir* 
4511 r nA K<MrKe- néAttCA inót^ bASAptACx* av\ bAo^Ait 
45tir tía concAbAittce 'n-4 timce.Att. tlíott c-Ar-AT) tticc 
cr^obrsAoitce aví x>ottcAro>Air 'ti^A ttteó. tlíott rs^oit 
fé mótt-rsó-o teir fém te ^Ánwó Aibne -An CAttngte. 
Híott r5t.i4b4T) 'tm beAtAi£ é te ru^tttoc mór ^n Aimttir- 
tlíor* rsti4b4t), A^ur te con^n^rh *Oé ní rSU^brAtt. 
Uti54X) rST^íotieóittí n^ SAe-óitse tic|ti"óe4cc -oo'n 
S^exnt^eóitt a bé^r 5tAn 1 gté rtiAtt cttoix>e ,A5ur mAtt 
-AnAin n^ b-éitte^nn ^stir re4óntng*oíf re^ttr-AmnAcc 
brvéASAó coiscttíce^c nAó *oti4t xw'n b4e*óe4t — n^c 
T)ti4t x)o'n CttíorcAit)e. W)a\\ x>tibtt^r mí ó f° ir| 'fé 
•otr^ts^r <ati rsrtftoneóttA eót^r ft-áinceAiti-Ait rotLÁm 
CrvíorcArhAit x>o'n ^i^ne -A^ur "oo'n mncmn a tAb^irvC 

t1A1T). 

Cé'n cmeÁt itiotm rsitíobt^ a béAr -AgAinn 1 nti-AxV 
ticttiT)e4óc n^ B^cóitse? Hac mitix> CASAiftc x>o'n 
ceirc reo reAfCd'l "CvÁczAtnAv atí rfri reo cditce A\y 
av\ re^n-nór, ^stir ní 4t-4bttóó4mtiiT) Aon níx> ^n x>Att-A 
htiAitt ^nnro mÁ'r féiTMit tmn 6. tlí feitrix> mox> nA 
£i,AnnAix>eAcc.A ^r fém. An te^nr^r x>e nA tt^i-óce 
mótt-foct4ó>d 4imtté4r4C4, x)e'n c^mnc c^rc^, -oe'n 
cor^nn •] x)e'n fotftAm — nó ax\ a% atí crimptix)eAcc a 
bé^r -Ati bÁitte? 11í rhotr-AmtiiT) -dicttir ^ -óédndrh -af 
rhoT) r^ríobc-A «Aon xmme -Ar* tett 1 n-^on ceAnsAit). 
1r otc avi níx> T)o'n rST^íoneóitt ^n iom-A|tc-A -oe'n ^itt^r 
a f)éAn,Am. Uéige>Ann rm roirhe r^ "oeitte^T), mAtt nAó 
•octi^Ann ré -An fxMtt ce^ttc *oó r^m te ctuittigAT) cé^tfo 
a tiocrAT) teir -a -óéAn^rh av a rtu^im -AStir ^r ^ 
tig-o^r^r fém. tlí mór 50 cmnce fc^ix>é^|t ctttimn -a 
-úéATiAm <Att moT) rsttíobt^ -oe^s-rFttíoneóittí ^acc nÁ 
•oéAncAtt -An oitte-AT) -Aitttire ottt^ 'r ri^c mbéAT) réit a\i 
teit x)ó fém te r^ce,Át 1 mox) rsríobt-A ^n nti^X)- 
rsríoneóriA. TLá -o-AOine a% vstfo'úA'ó via S^e'óiVse, 
A^tir 5^ti iax) 45 T)éAnArh ,a nx)ícitt ^r T)eAg-rhox> 
rsríobtA 4 foctttigAX) Aistir -a ce^pAi-ó -óóib fém. 1f 49 ciuiag fin. ZÁ p^iccíor orun 50 bruit cuit> -uíob a 
trie^r^r ti-Aé •oce^rctnéeAnn ó'n rsríbneóitt ^cc Ar\ 
h^ex')il5 <* rSttfofc-A-ó 50 pmptrúe ro-ttnsce, s^n Aon 
mó\i-iA\y\iAcz a i)éAr\&rh a\i a fdotdjt a bett 50 bre-dg 
mxMre-Aé r^ccrii^tt Uctte.<md m.dtt oéAx> r-AotAp TJe^S- 
rstutíneóí^. tlí T)é\dnr<Jix> rwiptif)e.Acc cúir xMrci féin, 
•o'Á veAOAV- í. O rinipti-óedcc "j r i tnptif>e.Acc Anr\. 
tlí béif) av\ crnnpti-óe^cc ceA]\z s^n r-Aotdtt -a c^itearii 
teir ^n scdmnc, -A5ur S^n r^cc <45ur iti-an r\A ticttif>- 
cacza a beit te Caoa^z r^ "oe^r^ tnttti rr^irin. tTí't ^on 'otnne a gníor r^i'oé^r W f^otdtt fSttíb- 
neóirí S^efntse via h-dimpre r^o n^ó ■ocmbr^i'ó r^ 
•oe^n^ 50 vjrmtce^r ^5 rocraiS^f) mot)4 rspobca 50 
m^tt |téi , ó "oe |tett* & céite. tlí hé 50 VJruitm ae 
P5ttíoo^"ó r\A 5Aef)itse m^ri a céite — níorvb' féraift ri^ 
a beit driitdró. U.á iT>itt-f>e-Atbug4f> corh móti, b'féroitt, 
Tont 4 5CU1X) 5^ef)itse x\5ur zÁ roitt n^\ rbpbneóittí 
fém 1 rtigcib iitjtiT>e. tlí tuon^nn buxróa rspobta r\Á 
oua'oa ce.<\pt.A Tjóib. ttí hton^nn cuigpnc r\Á eót^r t\Á 
téige^nn -oóib. ttí lnon^nn a n-eót^r -<M1 ^ti ^i^ne 
•ó^onn^. tlí c^s^nn An c^mnc corii hé^rs^if) n^-outtc^ 
•00 cuiTj aca te n-.d céite. tlí hion^nn Trítredóc, 
•otictt^cc, ronn oibjte r\Á cte.acc.Af> -óóib. A^ur zÁ a 
ttMn pn a^ -a r^ot-Att tiC|te-AT)-A. &cz, cé 50 bpuit av\ 
c-roitt-f)e^tug^T) ro e-dcoritd, zÁ cor.driit.dcc iT)nt mo'ÓA 
rspobtd rspbneóip .dttp-oe m^ti pti réiti "| CÁ bun 
tridit -ó'Á f octtug^-ó -dCd T>e rtétri a céite. 

Cé'n mof) rspobtd é reo azá -ó'á foctitiS^f) acaI 
CéA\\-o ir cttéite f)ó1 Caitfif) r^ 50 -ocusc^tt r^ -oe^tt^ 
cé ^n cóni azá as zeAcz as 50 teótt -o'^ti rsríotieótttíb 
a\i r\A r^i"ócib -Asur ^tt n^ h^b^ti^io se-^t 1 ! 1 ^, AV 
Sonnc^cc roc-At, ^ti cttumne-Ar -áitttire. o r^*o -A5 
éijtge a\i ah\ r^tt-nór asuv Ar- mof)t^ib ^r^. tlí't 
^on -ouine a Sníor rc^iT)é>Att -Att tictiif)e^cc Ttt^mncire 
11-A hdimritte r^o n^c "ociubttdif) r^ *oe^r^ cé Ar\ mof) 
-Átuinn azá rocttuijte ce^pt-A r^ ce^ng^ró fin. tlí't 
^n lom^ttc^ -oe'n gteó n^ "oe'n cor^nn, r\Á -oe 50 <v; ]Misiu v ,uvjt) mójuv CvVinnce le cdbdirc y& x>ec\ttd Ann, 
déc Cv\ pmpLróeaóc pfott-tictti , oe,AóC4 im mcó rspíobc^. 
11 í tinne AiC|tif ^\ trmimiíi &\\ riiox) coi5cr»íce.<\c ^\x>é.c\tt- 
p<df xnnne eicínc tiom. 11 í motAim-re éX\ iomdttCc\ x>e'n 
*\ic|iir. Acc — cé 50 5C|teiX)im sujt ó X)\a féin & 
£eiDe<\r "Otnne \^é\t ce^ttc n^\ r5ttíbneóir*e.c\cc.c\ — x)eitum 
50 bptnt a\i ax\ rstubneóitt 50 teótt x>'á ce\\\x> a 
pó$ttum, ^sur má'r teif ticttitte-acc a ctim-Ax> nó a 
ce^p^t) Ftijt móft a r^c^r pé 'un caittbe x>ó eótc\r ^ cutt 
x\tt rhoxM rst^íobc-A ^\tt réi*oitt teir é x>e x>e<\$- 
PHttíbneóittí. 

1p 5-Aiitro ó cóm^\ittti$ei\xb x)úmn 50 téitt ^ittup a 
i>éAx\Axh a\\ rsttíoneóitt ir mó|t ctiú 1 me.c\r5 5^e*óec\t .1. 
x\n cAc^\itt \deAT)A\\ Ó tx\o$^\itte. Dubdittc rs°tditte 
-c\ictux> n^tt b'féixntt te c\on x)tnne eite S^cxnts fm^P c ^ 
$<\ex)e.<\U\c a r5tuob.<\x> c\cc é. S^n .c\imtte.c\r &Y oic 
ir co£4 r5tuoneóru\ ^\n cAc.<\itt PedXMtt. "CÁ péit ax\ 
rs^íoneór-A x\nn. Ui eótdr mótt a\\ 5^ex>it5 nd 
hdimritte reo c\i5e. Cá ^n mncmn -d^ur av\ -di^ne 
$-dex>edtdC -di^e. ZÁ curh.dcc ^snr bttíg .d^ur puinnedrh 
5 n-c\ cuix> Cdmnce. Asur c«d budród xx\ó\\a 45 a pe^nn. 
Udim fém tA\\ éir " SéA'OWA " a^ux* " X\\ax\\ *' a 
téige.dX), x\sur <d -dt-téige-dX). 1lmne.dr pc&noéAft cttuinn 
ottc^\ ^dr^don x\sur 'pé mo rhe^r 5 W P pedjitt *oe r5e\dtdix>e 
dm c-u£xxdtt ná x>e ftap&Aróe. T)ádtn;.dinn sur* mó 
x)e ticrit)e>Acc bpedg ^cÁ te pdgdiL 1 " Sédx>n.d," 
5Utt bttío£rrn\iite ax\ c-dinnc, -d^ur sup x)oirhne n^\ 
rmdomce azá ax\x\ x\á xx\a\\ azá 1 " t1tAm. , ■ , Acc ní a% 
rswooA-ú téitt-rhex\r ^tt te^\br^\ ><\n &tA\\ 1peA-OA\\ ^c-Áim 
^\nnro, <c\sur ní te^npvo a br^*o eite x)e'n caob ro x>e'n 
TEéAl. 

"Cá a tán re^póiT)e -Att riubát 45 XMomib iittti"oe 1 
x>tzao\o x\a hAi^e^nc-d 5^et)e.dt>c\i5e — 50 mótt rhótt -c\5 
ax\ 5CU1X) aca x\ac bpuit a fior -dCA céx\tt*o í mx\r n^\c hí 
azá aca f ém ! ÍTI<c\ttx\ bfuit x)e^\g-oix>eAC-c\r -dtt ^n 
rstnoneóttt x>e\\\zeA\\ x\ac X)C15 teir rsríofrcvú 50 
he^tdx>^\ncx\ x\Á 50 rt^ccrh-dtt •) 50 s^ni^^rh-dit. A^ur 
mi'r rsot^ire é bíonn -dirhtte^r ^5 cuix) x)e'n x)tte^m 
tix> A\\ a cuix> 5^ex)it5e rr ei P in » ^5«P mex\r-di*o 5° 51 

mbíonn bAtAX) nA teAbAft ^5«r pi^n An DéAtttACAir Att 
a f^ot^p ! ÍTlo éorhAittte-ra x>o'n rSFíbneóitt 5An 
SéitteAX) T)0 nA X)Aoimb tix>, acz bUAtAX) a\i a£a\t) 
A\y a ftige £éin. UÁ r5ríoneóittí Ai£Ainn i sCúi^e 
ConnAcc Aft An uai^ reo x>e tó a bpuit a n-Ai£ne 'c 
uite ojtx)tAC corii 54ex>eAl,AÓ te -Ai^ne An AtA^ Qe&"OA\y 
^5«r F^ "óó níor S^etteAtAiSe nÁ An Aigne acá &s 
x>Aoimb Áitttix)e Att móft a n^teó. tlí £éittim pém 
•o'-Aon -ouine i x>CAOib at\ rs^it. UÁ a fior -A5Am céAttx) 
ir ^igne $Aex>eAtAC Ann, mAtt X)éAttF4x> An Céicmne-Aó. 
'Sí bjtonn Du o|tm a\\ x)cúr. UASAnn ré corh réix) 
*óom rmAomiugAX) in mo teAn^Aix) rém 'r tASAnn ré 
•oo'n t)éAtttóitt <a avíáX a tArrAinsc. Zá inncinn avi 
S^exnt^eóttA A5 rtitmiótt rsríoneóittí ConnAóc mAtt if 
^r Ar\ nS^e-óitg a rtnne-AX) A^ur a rÁirseAf) iat>. 

Tlí't Aon níx> ir mó acá ó mo cttoiX)e-ra nÁ fn-Afóm 
cÁitfoir -a reiceÁt rn^'ómtA i-oi|t Á\y rSttíttneóipi 50 téip. 
'Siax> n-A x)Aoine ir tugA ^ rSFíobAr ^5 u r ^ oibttigeAr 
ir mó a mbíonn te tt^"t) -aca 1 x)CAOib bunÁice 5ac níx)e 
A5 bAinc teir -an ngtUAireAóc, Agur ir cuix) x>íob a tus 
m^rtAX) x)'Átt rSFíoneóittí le soiftix). Tlí mAit tiom-r-A 
cttÁóCAr f<A"oa -A X)éAnArh ^tt ^n rSéAt. "b'reAtttt Uom 
x)Á x)ce<A5Ax) Uom -a n^tóttt-A 4 r5^oiteAx> tAttm, aióc 
rheAr^r 5ur cóip c^SAittc fcafc-a x>o'n creAFóix) camnce 
a bí ^t rmoAt vx\a pÁipéittib, zá CAmAtt ó fcnn ann. 
tlíott cuitt rsríoncóittí ConnAóc 1 scéitt iax) Fém roirhe 
reo mAtt bA ceAttc x>óib a x)éAnAm. t)íox)Att <as stACAX) 
teir -An r-AogAt 50 ró-ttéix) A |t fAX). ><\cc cá ri^x) 
múrstuigte ó n-A rw^ Anoir -Agur bAX) nÁnte^ó -An 
rséAt te tiAitttir é x)-Á nstACAixrir te mArt-AX) ó «Aon 
X)ume — ir cum-A cé tié. 

Cusax) f^ FUttrhótt rST^íoncóittí n-A murh^n Ft^eiri^» 
<acc ní 5á%ax) x)úmne -a sctiú rm a cor-Amc <Annro. UÁ 
eótAr -A5 feAr-Aib f Áit .Att a 5CU1X) gAiex)it5e, Ai5«r rií 
bAogAt n.AC X)Ciocf^ix) ri-A"0 ó'n x)ít-rhe-Ar -a CAiteAX) 

OtttAL. 

Racaix) teAbr^ -An AtAtt Pe^x)Att 1 x)CAirbe "óúinn 50 
téir, A5ur ní't 4on x)ume -a téigeAr 1-ax) nAó reAttttx)e 
é é. Acc, cé 50 x)CAitm$eAnn te^b|tA An &t&p 52 Poatmh liwi, ní nion^nn fiti -ásur a yÁi) 50 bruitmiT) 
a\í .Aon mncmn teir ^n iig-odtt 1 neitirj ,ÁitttiT)e 45 b^itic 
te Ucpiu&d'ó, te inoi) rsfiíobt-A ^sur Le Uctn-óeAóc. 
Cá r^n-eól^r A£4inn p-doi reo ^tt ^u mo*ó ticjtigte ^t 1 
teit azá ^ige. Vlí t-Aitnige-ann ^n motj pn tinn, ^éc 
CAitnige^nn umne^r 1 t)eire^éc -) iitnedcc a c^innce 
Unn 50 móft. CuittimiT) fpéif riiótt fn^ ttifócio se^ttriA 
a bíor ^ige, ^suf tií FÁg^mtii-o *oe tocc ottta ^cc AmÁm 
50 te-An-Ann ré ró-í^TM -óóib 50 mmic rut -o-Á scuitteann 
fé ^tttug-AT) cttofca ottta. Sm tocc ^r* <An mox) rspíobta, 
■o^p tmne. éittigtedr* cuirre^c *oe n^ n^Uaittab se^tW 
Sonca m^r^ n-^tttuigteart 50 nedtA-ó^nc^ nvo, ^sur 
ttÁfóce ^r -Atttug^T) cttot-A ^sur T)éx\n^rh 4 rheArs^T) 
teób 50 mimc. tlí ^btt-aim n^c n*oé\AnAnn 411 cAtaitt 
PeATMfi ftn, ^cc "oeittim — *oe yé\p mo X)Á$AttilA — naó 
n-oé^n^nn ré fátac minic é. Tlí leige^nn ré LÁn-rsóT) 
teir F^m mimc 50 teótt. X)Á tei^eAT) b'f edt t t t *oe 4 rhox) 

rstuobt^ é. 53 Ati cnitm AmAT)Án. 

(Ar 4n sCtAi-óeArii Sotuir.) 

t*)í xeA\\ k<voó <mn 4£ur ir K4X)ó tií, 4sur bí ré féin 
45ur 4 oe^n ^n-cr^i'óoiti 4jt F4X>. t)f 54c uite rux) A5 
éijtge teób 50 ni4it, 4cc AriiÁm 50 ]^X)Aoa\\ 45 C4itte4x> 
ti4 ctoinne. tlí \\a\X) beó 4C4b 4éc 4011 rh4C arhim, 
x)4tt b' Ainm U4X)5, "| ó bíox>4tt C4ob teir, ir cmnce 
■&u\\ b' é 411 " rug rúitíne^c " teób 6. Aon ctt4Ciión4 
Ariiáin x>4 t^tb ^n peAr 45ur 4 b4in-céite 45 r^ncur 
te céite 50 bU4X)4jtC4 bjtón^c 4ft 411 tní-4X) a bí 45 
54b4it oóib 1 x>C4ob C4itte4x) 114 ctoinne, 're4T> 
x>ub4ittc An reA|t 50 ci4ttrii4tt : — 

" T)a\\ ri^'ó ! 4 116^4, níojt óU4t4ix> cú tti4tii Aon 
riiui4iniu54X) niA|t C4iiuc m m'mcmn 4iiotr ni^ft btiAitreÁ 
00 x>Á boir FÁ céite." 

" A\\aI a pÁix) 'croix>e, céA\\-o rni ojtc Anoir? — 110 
au 45 éi]tge re^rómeAó &c&\\\ ( l " 4tT4 11ó]tA, 50 t45- 
gtón^c. 

"ITI'AnAm! nAó tieAX), sup r4X)4 U4im é, te cons- 
ft4tii T)é," &\\r& Páid. " *Óe4iii4ii r ni 4oiniug^x> níor 
ci4ttrh4itte 'nÁ é caiiiic \x\ ni'AisneAX) te btiAX>AtiC4ib 
mótt-d F4x>4." 

" & pÁm, a cuit), An miroe x)om a riAFrugAX) 
céAtióc niAccnArii xionfnn a bír 4 xmAtiArii, nó cé av\ 
rmu4inius4X) 10115411^40 é rmo Ax>eitt cú 4' t^c cjtí 
c'xMsneAT)? " 

" ílí mneótMinn x)'Aotnne é acc ouic rém, a 11óitA, 
4 SMt)," A\\\ y A PÁix>, " Asur nÁ bío-ó rior 45 Aoinne 
a^ 1110 cuix> rmuAtnce 110 50 breicimix) a\\ T)Cúr 4n 
mbéix) F4ttt 45411111, te coit T)é, An t^gAit ir mi4n 
ttom a focru§4T) a cu\\ 1 bretxnn." 

" X)Ai) ce^rc 50 mbé^x) fior 4&ac r^4rc^, a rcór, 
n^c ti4bx*r-r4 ri4rii m mo C4b4ire; 4gur r\Á\\ rinroe oo 54 •óuine coijt a cttocca mnredéc -oom don IÁ \\\axx\, mdft 
50 -oedttbca cáim iumm<\tt. Cttem nó x\Á c\\e\x> mé 
<\éc 'fé ptn lom-éU\n iu\ Ffjunne." 

" Zá cuAipim iridic dSdm m 00 cdob," 4ttrd Piro ; 
" ^cc cá ^ jjhop ^s^m 50 ttíg-rh-dit sujt "oedcditt, d^ur 
5U|t loirotidit n^c FéTOiti cedngtdcd nd mbdn d 
comneáit 5.411 d beic 45 ríop-fiorsdt) d^ur ní't dSdtn 
te \\Á-ú acz sutt mójt dn pteit)ce ^sur ^n pteócd, dn 
cé ■o'innreócdt) coijt & cttoccd -o'don peA$ n£ mndoi 
i)Á\\ coirt*i5 d mdtdí." 

" O cú ro-cttUxMf) a\\ 114 mndib djt KdT>," djtrd tlóttd, 
" ^sur ndó dic dn rsé^t é , dn \\ux> ir me^r^ te "oume, 
SUft minic sutt dijt ir medrd t-áú^nn ré • " 

" Anoir, d 11ótu\, ní xMgne^r, eardoncdr, ni 
dttdsúmcedóc a cedrcuigedr Udinn," dttrd piio 50 
céitti"óe, " dóc corhdijtte & beic dS-dinn 1 -ocednncd 
céite 5<m 5teó x\Á cojtdnn, 50 bfeicimro ax\ 
ttéit)ceócdmuiT) te céite, dsur 50 breicedT>-rd ^n 
doncóódit) curd tiom 'r^n tném ir mdic Uom & cuji of 
•00 comditt." 

" Asur 1 n-4inm Dé 'sur ttluitte, rs^oit diinreo 
cusdmn é peAf'CA, dsur r\Á bí 45 cdbdirc tedt-buitvo 
a\\\ nior ruiT>e," A\\r*A YIó\\a. 

" tridire, ir rut^r & Mt>," ^rr^ Páit). " Umui-o 

45 c-Aitte-dt) x\a ctoinne : ní't dSdmn dóc &x\ c-don 
■oume Udt>5. €us Did nó tid ' -odoine nidite ' udinn 
5^c T>ume eite "oiti gedtt Did -óúmn, ^sur 'rédtro zá 
m m'mcmn, d flóiid, ' Cdt>s ' & tdbdittc wevpm a\\ 5-ac 
m^c eite a bé^r ^itin, ó tÁ\\l& surdb é dn c-dinm 
azá 45 mdittedócdit -oúmn é." 

" Hí Áb\\ócAt> domne é dcc -oume cuisnondé 
rd-o-bttedcnuigcedc," ^ttrd 11óttd. " W)Á ge^ttdnn T)\a 
•óúmn \at> béiT) mé r^ftd; m^tid nsedttdm b'féiT)itt 
50 mbdt) axx\Ia\X) b'fedti^ é." 

" DédnrdiT) rn% ^ Hóttd," ^ttr^ P-áit), cí 50 r^io 
míte m^ic asaz. tlí ctteiTnm 50 T)Cói5fedt) T)\a 
ordinn é." 

X)'\ 50 mdic 'r ní \\A\t) 50 hotc. t)d é coit Dé suit 
5diri"o 5ur rus^T) beittc rhdc T)óit), d^ur ndinmnigedt) 55 
" Udt>5 " a\\ 5<*c -ouine aca — " <Cax)s t)e45," " Zax)^ 

1710^," ^5«r " C-ó-ós, >a St^Q." 'O'F^r^'o-óti r«^r 50 

tut)>á*o^ri 'n^ mbu^c^ittib 054, -d5ur ^nnpn ce^nnuig 
ax\ z-&t&\v reitm tAl\r\Ax\ x>o 5-4C "ouine aca, ^5ur 
Xja m\Ax\ leir 14*0 a pófAX). \Wa\\ y\x\ -o'imtig teir 
a\\ tó\\\ oax\ -oóib, ^cc xja oe^5 ^n rh^ic *óó pti'. tlí 
l^io 'n^ ctoinn ^cc cttiútt ctiob^ipí mójt^ 5^1 c^íonn^cc 
nó éirmn, ^sur ce^p ^ac -oume 5urv cLáuc-di-óe mótta 
■o'-Ani-A-o^in a bí lonnc^, *] \d|t n-0015 t>e^m^n a bpórr^t) 
aox\ c-ditín 5teói*óce a \\a\o m-doin ^sur rdi"obtte^r -aici 
ceAC€A\\ aca — nit) uÁ\\ mittein uitttn. X) 9 Á bjtig r ir| 
ru^ir rc cttiúr c^itíní bocc *oóVb bí ctuixMt) croonna 
céittit)e, ^sur pór^t) ax\ z\wú\\ Air\A'OÁt\ aou IÁ ^rh-áin. 

tMoTMft 50 compóttc^c 45 ob-dip a\\ x\a rcitmne^c^ib 
a\\ t^eAX) c-am^itt, ax\ r^og^t aj; éiftge 50 mAit teób, 

OA ASUV C-ÓOIttlg 50 teóll ACAX), \\At "J rtóCC A\\ A 5CU1T) 

oibt^e, "i ron^r ^r 5^c \\ux) a \\aXjax)a\\ ^5 *out t\\\X). 
Aon IÁ ax\^á\x\, cuift av\ z-AtA\\\ cu\\\eAi) cun *oínnéit< 

A\\ AX\ Z\UÚ\\ lÁUAWAm ASUf l^ tÚCIÍI^t 1 éA\ s '£A\X) 

t\\\AllAX)A\\ -<MtS 5^c beijtc 50 meit)tte.ac 45 a ceA%)AX) 
sur^b \at> rém ir tnó a tA\tueócAX) tetr ^n AtA\\\, xr\A\\ 
rjA í reo ax\ céAT) cu^irc a bíoTMtt & tAX)A\\\z a\\\ ó 
pór^t) \at). "Ca\\ éir bít) a c^ite^m toruig ré ^5 
comr^t) te x\a mn^ib "j bí 5^6 *oume acaXj 45 se^t 1 ^ 
^5«r ^5 cavao\x) x\ac \\a\X) rptannc céitte 45 a \?eA\\ 
réin, Aj;ur ae a \\áx), i)Á boicce i) 9 Á \\aoax)A\í r^t 
pórAX)A\\, 50 \\a\X) ax\ mí-forcún ^t^ r^"o o^t-d ó 
Stie^muige^-o^r *oe x\a teibi*oíb *oe ctoinn xí\ac a bí 
x^se-r^ti. 

" Anoir," -Attr^ ax\ c-^txMts " c\\e\x)\m x\ac rbyu\l 
lonncd -acc pteit>cí, -A5ur bé^t^'o cttí rtci"o punnc 
m^t^ "óuxMr "oo'n rhn-áoi ir wó a -óé^nr^r -Ain^-oÁn x)Á 
re^r? ^5«r t^rt^ 5ur ^m^-o-áin r^ci lÁtA\\\ \AX), ní 
béit) At\ c-<Mr5exyo 1 br-A*o "o'^ f^otttugAt)." 

t)í n-A mn-Á tin-cr^r^ 1 toruigexro^ o\\tA a\\ a.x\ 
bpomce boire ^tt ax\ ooa\\\ gtte^nn^mxMt a bí a\\ tiirh 
acaXj. 

Coruig be^n tA\i)S t>i5 >A5 CAb^ittc biociitte xjá 
VeA\\ féin nó 50 t^ft fe ^t 1 ^ fceAttA*ó "oúrAó te 56 

metfge. Annftn ófoó fí tóiti ^b^itc 6, ^cc nu-cMjt a 
bí pé i n&Af "o^ tec\c péin ttuc fé 'iia pteibifcín Att 411 
mbótdf S^n motug<u> nó 4)idnn. 1r 5AittiT) g«H bUcMt 
bc\Cc\c bocc c\n bótAf, Agttf 5c\c jté bc\tt T)Á ófoiceann 
teir. D'Mjttt ré "oé-c\|tc oft-A 1 n--dtnm Dé '^ur tíluife. 

" T.í't <c\on -oé^ttc a-saítí-va t')uic, c\ "óuine boicc," 
Afl ftfe. " Acc reo \*eA\\ azá a\\ meirge & bftnt cuLc\ró 
bfeág fteAiiiAin rhfn éA*OAiS a\\\, -j ní't rn-áite T>e x\& 
re^cc n-é.c\T>.c\ig ottc-fc\, ^cc wa giobtcMg rm. tTUtt 
ftn béc\ttr<cvo "otnc a cuit> é\cmc\ig ^sur míte fcMtce, 
-acc 50 5CAitrec\tt t>o cuit> 5iobL<\c féin a cuft Aitt." 

cc 111'^ncMn, 5ujt c^ttcMt) a i)éA$fAT) é," ^tt reirevAn, 
" ^5«r 5tc\c mo míte buróec\c<\r ^r «cc av\ cmeitCcMr 
1 ^n ciitt-oe^r^ cttucMge c\ CcMrbein cú *óom." 

Coruig ^Mtt .annrin, c\sur ir 5-Aifro 50 ticMb av\ ptíomd 
■o'^mcvoÁn tom-noccuigte Aige, v\a siobtAig 1 iu\ 
bc\tcx\irí f-cMrste fu<\f ai\\, -asur éAT>Ac mín tu-Atm-dt 1 
-c\n Atr\A-oÁm bucMtce ru^r W c-dfedit ^n b^c-cMg, a cuif 
1 gcttut *] 1 t>foi|tm mnne ti^fcMt átro-nór-cMg a Lc\ittte>c\c 
bonn. 

A\\ t\-a T>éc\nc\rh fin -01 gtu-c\ir <<mi be^n a b^ite 50 
merófe-dó *j T)'f,c\5-cMb fí ,c\n c-^m^-oin bocc fínce a\\ 
av\ mómín bin ^ti te>c\t-Cc\ob au bót-cMf. 4\n zpÁt a\\ 
múfSdit av\ T>ume bocc a? ^n cttom-coT)Lcvó ^sur 
Ar\ meirse, fu^Mtt re é féin 5té\c\rc^ r«^r 1 ScuUmt) 
bAOcMg, -c\gur 5^11 T>ume n^ T)eóttc\it)e 1 n'^ice. 
£)lte-dtnuig r^ *&$ fém "| tortug r^ ^5 fm-Aoine-AT) 
50 T>útttc\ccc\c. " 11í't a fiof ,c\5c\m x\n mé azá ^\nn," 
>c\tt r^ir^n : iCC CÁ brutt mo cuc\tc\iT) é^\T>c\ig, m^'r 
mé? Sc\oitim suti tiom ,c\n r^itm rm, x\sur nl 
x\itmge^\nn n^\ fi|t oibtte mé ! Sc\oittm sutt tiom i\n 
cex\c móf fin t^tt. tTlA'r mé -c\c^ x\nn, <c\itneócc\iT) 
nc\ mc\T>ttc\í mé." Stix\r teif 50 t>cí -ootur -c\n cige 
tftótft. toruig ím mcvottcM <c\g c^f-áinc nuc\itt conn^ic- 

QAT)A\\ AV\ b^Cx\C A^ Ctt1<c\ttc\T) 4^ x\11 T>Olt,c\r. ^V E^\ X V 

^ujt éittig -c\n be^\n-u-AfAt -c\m4ó c\5Uf *oubc\itic: <c -dn 
T)é.c\ttc azá tMic, a 'óinne boicc'/ " 

cc Se-c\T>," ^\t 1 feife^n — mc\tt bí octtx\r a\\\. 

€us ff -AfÁn x\5ur feóit ctuse, a tus a tÁn rtit)c\c,c\ir 
i)6, mÁ\\ bí fé rcuí5Cc\ teif x?n octic\r. 57 
" t)í Antifeo cyÁtt\ót\A," 4n rtre> " 4^ur t)éix> t>o 

xMnné^tt te rigiit 454C." 

t1u4itt ruatn ré é pti, cuijte4X) cun cox>4tC4 'r4ii 
rsiobót é. 

LÁ']t n-4 bijtAc x)'o]vouig 411 be^n X)ó 4 beic 45 

0D41]t 4]1 VUT) 411 g-áltt'OÍII 45U r 50 'OCtUfJtlA'Ó ff 4 bl4X) 

4^ur ^ *óeoc x)ó 1 gce^nn C4iii4itt. 

" tlí't cti LÁixnit te beic 45 riufi4t tii4]t rm, a x>uine 
boiéc," 4]i nre, " acc b'féixnit 5U]t 54ittix> 50 
bKé4T)4muix> 4CtiU54x> é4X)4i5 fÁgÁtt x)Uic." 

t)í ^n obAip rco a\\ bun 1 ^5411 fior x)o'n x>A 
t4ii4iii4in eite, 4óc ní \\aX)at>a]\ yém 'n4 scomnufée. 

&\\ ni4ix>in, CAjt éir 411 fé4rc4, 'nu^ijt f4oit U4X>5 
\Y\ó\\ x)Ut 45 ob^ijt, ní t^Aib rniice 64-0415 te vÁ54it 
Ai^e, 45ur x>ub4itic 411 be4ii teir 50 5C4icre4X) rc 
F-AnAriiAinc 4fi 4 te4b4ix>, ni4tt 50 x)CU5 ce4tinutx)e 
teir Ati c-éAT)Ac. t)'éi5in x)o'n x)uine bocc rAtiAriiAinc 
'nA rpUoc4 4jt 4 te4b4ix> 45 cu|t 4 ctnx> oibjte ú|tí x\& 
céite, niAtt ní t^ib eótAr ti-Á rwni -Aise 1 tuix> 4ft bic 
4óc obAitt 411 Cr40§4lt. 

An t4 cé4X)ti4 bí be4ii " £41*05, 4 bltAX) " '114 fUfóe 
coir 11A cenie4X), nu4tr 4 cÁnnc 4 reAft trceAó CAft étr 
4 beic 45 ob4itt. 

" tDpuit tno X)ínné4tt uttrhutgce 454C? " 4tt reireAn 
te 11-4 riin40i. 

t)ne4cnuig rí ru^r 41J1 'r4ti é4X)4n. 

" Cé4ttx) rtn ottc, 4 t4tx>5? " 4tt nre- 

" tlí't 4on nix) ottm," 4tt reire^n. 

" Cá* ttux) eicínc ottc," 4tt rU'e? 50 bitótiAó; " cá 411 
tArAX> 'bí in x)o 5tui4ix) rs^ipce! C4 x)o x)4 ftnt 'n4 

re4r41íl 111 X)0 Ce41111 ! CA CÚ 41t Ctttt! 0! X)4tt ft^X), 

ci 411 b^r orc 4 t4ix)5 ! " 41^ rire? 45 corug^x) 45 

gut. 

" Di4b4t pi4n 114 cmne^r ottm-r^/ 5 4ttp4 U4X)5, 
" 114 rux> 4n bic ette 4óc 41114111 411 c-octiAr." 

" Deittmi te4C 50 bpuit," 4it rire. " tuig 4tt x)o 
te4b4ix) 45ur K4g b4r, m4tt C4ittir tií réix)itt te4C X)Ut." 

Leir rtti, CU41X) U4X)5 4 cox)t4X), 1 yuA\\\ fé b4r ! 
Ce4imui5 rire cob4c yÁ coiii4itt 411 cóttit4irii, 45ur, ni4tt 53 ir 5ru\c.u\ ciuiinnis ii6 coiiiuttr6iiti6 irce6ó '56 C6ice6tii, 
AgUf ^5 CAOine4*ó £41*05. Ík\6m6ii ti6in x>Á T)céi5e6T) 
<mi be.6n 1 twMce ti6 te6pc6 n6ó n-,6bti6T) U6T)5 i 
5C05-d|t> " OftnL mo béite |téró fóf 656C? " 

Df 50 nn&it 'r «1 iumd 50 liotc, tn^tt T)eift ^n fe^n- 
cui*óe Lá ua f 00)161*06 cuife-6t) 'r^n gcóríiniid ctáijt é, 
6gUf cpoé ce6C6tt bU6C6ittí teób 6fi >6 n5U6ttnib é cun 
116 tteilse. ó$ ax\ nibe6t6ó t)ótb 50 T)Cí 611 )teiti5 
cu6T)6tt C6tt ce6ó C6tt)5 ttlói)i 6 bí i ngéibeann a\\ aw 
te6b6i*ó ó'n t6 -6 *ocu5 611 ce6niiuix)e 6 cum é6T>6i£ 

U61T). 

11t161tt 6 C011t161C 6 be6t1 611 Cr0Ct161T) 65 CC6CC, 

CU61-Ó fí ri6jt r^ feom)i6 50 -ocí U6T)5, 50 mitte^n^c, 
^Stif T)Ub6ittc : 

" 1r mÓ)1 xM1 1161tte T)U1C, 6 €61T)S, T)0 T)e^ttDtt6C61tt 

5tt6T)iii6tt a beic 45 T)Ut r^ scitt, 56n cú betc 6tt 6 

fOCJUMT). Sttl ttUT) 116C 11"Oé611K6T) feife^ll te6C-r>6." 

" ITIo T)e6ttb]t6C6itt 6S *out 'r^ scttt ! Ócón 50 
•oeó ! tmre rínze xMinreo 6gur mo *óe6ttbtt6C6itt 65 "out 
cttn n6 citte ! ITIire >6tinreo 1111' rcttómre r^'n 

bptUtT), 6gUr C6T)5 A 5lt6T) T)'6 fítie6*Ó 'r6H U6l£ ! 

Ó! >6n 6btt6nn cú 50 T)e-6ttbt6 sujt 6b í 6n fítntine í? 
CÁ bpuit mo cuit) é6T)6ig, 6T)eitimi'? & Cige6ttn6 116 
cttoc6itte, cé6tfo a "óé^nr^r mé >6tt coji a\\ btc *oe ce6t 
1110 cuit) b6tc^trí ! íttife 56n rnic é6T)6ig -j 50 T)CUS 
cur^, a fe^róiT)ín, mo cut6i*ó btte6g ce6nn-e6fn6 t>o 
D6C6C aw bóC6ttt ! " 

Annrm corutj; r-é 45 Fitrúe6cc, ^sur ir é tt'f) 

6T)Ub>61ttC : — 

" >d C61T)5, 6 StUt>, n6ó bocc é 6n b6r 
'S 116C bttón^c ctt6fóce An rséAl é, 

IDo "óe.6ttbtt6C^Mttíti T)lt 65 T)Ut 1 5citt — 
ÍTU'r fío)i ni6)t -oeitt mo cétte. 

Cé6T) r^ittíott 5é6tt ! a 5tt6*ó mo ctétb, 
tlí't 6^56m 6cc cú 'c6oine6"ó, 

An c-é6T)6c btteig bí ^56m C6 

AllOir 65 b6C6^C r^Og6tC6. 59 

" 111 o oc^n s^n céitt a cus "óó péítl 
ÍTio cuUmt) bt^e^g b^ TMoitte, 
'S T)'fáS nié réin — mo bftón 'r mo té^n — 
5^n rnÁt te n^g^i*ó <an Lae S^oifte ! 

tii^rto-v^irSj s^c mírs 'r cjti-ó, 

5^n tni^ipce^r coi"óce nó -Aoibne^r, 
5o t^ib 50 bttic ^tt xin mtxdcóc ceánn 
'S ^n be^n tus T)ó mo m^oin-re ! " 
" &\\a\ a ^m^DÍm, zÁ cú ^t 1 buite," ^jtr^ 411 be^n, 
-ASur teis "oe tk) cuit) re^róiT)e." 
D^ |te-A54i|i U^-ós m-At 1 re° : — 

" Se^róix) so hé^s ottc, -ottoc \\&t ^sur té-an opc, 

ttl^ttan cú cÁ s^n e-ágLA s<*r> iráitte; 
ffio b^tcdirt bftonn cú a\\ b^c^c n^ -oúicce, 

Acc 5411 AYi)]\Ay béii) ^SAm-r-A rir-AT). 
O mé ^nnreo rínce, s^n c^rós nÁ bjtírce, 

Y\Á rniice te cuji a\\ mo cnám^ib, 
'S ^n b^c^c 50 h^er^c 1 scuUmt) sLar-cdott^c 

A' nMS^x) Y ^' rPl i e-Att-át^cc gÁitte." 

" 'Hoir, a t-A1 , ó5,* , ^rtM ^n be^n, " bío"ó roisi^o 
be^s ^s^c, 1 ir s^itn'o 4 bé-Ar mire ^s V&SÁ\l cuUmt) 
T)uic 1 br^T) níor re^rrhxMse 'ná 411 cuUmt) 4 bpuit cú 
xis cLdriirán 'n->á c^ob. ílí béiT) ré te jt^T) ^s «aoinne 
So -oeó s«r coinnig mire cú ó foctuMT) *oo "óe-dtt- 
bttáctiá." 

Am^c téici 'r^n rsiobót, ^s«r bente^nn r* irce^c 
cjtoice-Anti bó, -j te^s ff ant-dit ^t 1 ^ *ó|tutm é. Cuitt rí 
cúpLA cn^ipe m^ic •o-Atnse-dn LáiT)itt 1 brur av a bttotLac, 
^n tm xvó^ific 'n-a rc^r^m ru^r te tt"^ "ói ctuxMr» 
>ASnr -An c-iorb^tt ríor So c>át-dm '11--A T)M1t) — a\\ nór 
ceAnii-AiT)e 411 lottbxMtt a fMCC^r 50 mmic a\\ bóicttib 
Conn^m^^. 

t( Seo 'noir," &Y r^re, íf zÁ cut-áiT) com r^inwnc4 
orc ^sur cÁ ^|t -An croctt>AiT) in-oiu ! " 

D'rtte^s^nt reire^n 1 briti*óe^cc x\ttír ni ^tt reo: — 
lí ZÁ cttoicexMin méft tÁi-ont 'noir ottm so ce^nn Vt), 
'S -An c-ioitb-Att reo ríor te mo fÁt^> 60 

'S 1116 xmt mf iu\ p4f54ib a\ x f l OÓ|iAl , o mo X)e4ttbiu\ttt4 
Cá, F-d11iÍ0|t, 'noip initis' 50 X)\\Át U4im ! 

v\n c MieÁluMpe b4C4ig tíx>, b4inre4X)-r4 K4ic 4t\ 
l)éix> pmfoó-d'ó 'sup 4é|u\nn ir Á\\ ^tin, 

1lft b4C4ó im' 4itne ó O't'4' Cti4t 50 S^ittuii 
1l4é sctHfF^ti-fe rcneitte^x) 'sur C4ijt ^nt ! " 

Anuc leif Antifin, rnAjt bé4X) ré ^H x)e4tts-buite, -| 
é A5 iu\nnuix)e4cc 1 5coiiinuix)e, 45 ce4cc 1 nx)i4ix) n4 
poóiidiDe. t)í x)íors^n 0411 1 nx>i4ix) x\a cóiiintu\ ct4iit 

as cur ríor 4jt cúnr^ixnb 411 cr^os^it 50 cútu\m4c 

x)óib péin, tiU4itt 4 conti4ice4X)4it U4X>5 45 ce4óc 'n-4 
nx)i4ix) 'rn4 reirrí stmnce. 

" Ó! m'4ii4m 45 T)i4," a\\va "ouine 4C4, " sup 4b é 
411 T)i4b4t 4C4 45 ce4óc 1 broittm ntt <a brtnt cnoice^nn 
bó x\its 4x>4ttc4 5404111, i iottb4tt 4^4it 45ur é 45 
i4tttv4ix) t4ix>5 4 SM'ó ! " 

1lic x)ume roitS "ouine ri^tS "ouine &\\ 54Ó tnte C4ob, 
nó 1 nx>eitte4X) n4 ptteibe n4tt fr\n nuc 4n pe4C4 xVi 
tt4ib a\\ 411 croctu\ix) 4óc x\n ce4Cii4tt 4 bí r^oi'n scoftp. 
tlu^ift cimic ré r«x\r 5t40ix> ré 4m4ó 45 c4ome4X): — 
" A t^ e4^b |t4C4i ttín ! 4 x)e4tvbti4C4ittín ! n4ó bpeicre^x) 
50 tiéx\s! " 

t4b4itt 4n re^tt ir^ié 45ur X)ub4ittc: — " An cú 
Cx\x)5? " 

t1u4itt rhocuig n4 bU4Ó4ittí x)o bí r^'tt Scojtp 4n 
nuttbÁn 45 t4b4inc, ó4ice4X)4tt xMob 4n cóiimtt4 con'i 
C4p4ix> 'r b'féix)itt teób é, 1 U\r5 teób 50 me4tt 'r 50 
1iU4Cb4r4é, ^sur x>'f454X)4it 411 cottp 4nnrm 45ur 4íi 
" ^e^tt tTlótt," x)4tt teób, 45 C4irmittc tetr- 

" An cti U4X)5, 4X)eituiii? " 4itr^\ ^n re4tv ircig 4ttír. 

D'rtte454iti U4XJ5, 45tir if é r'x) 4X>ub4ittc: — 

" 1r nnre U4X)5, 'r ci ottm C4X)4X) 
'S re4tt5, llt x) mc ion5n4X), 
ttlo be4ii, 4 C41X)5, 4 x)em x)íom beice4ó, 
'S cuitt ottm ctioice4nn cttíonnc4." 

" &v ron T)é," ^nr-A 4n re4it trcig, " lei S "oe'n 
ritnje^cc 45t;r Fé4c a\\ X)Cúr te mife 4 teige^n 4r 4n 
n^óibe^iin." 61 

" &\ia, au sc^ei-ope^-o 50 bruitir* beó cor* A\y bit? M 
awa Ca'óe r^e, " niA]i cinnc mire te cucac 'r 
ce^r^é 45 ^ ce^p^i') 50 )uvb<vo^tt ^5 *out 50 -oo ctiv 
'r^n tl^1g. ,, 

" "CÁ\m beó ^r* éi^in," A\y reife^n, " acz cátm 1 
nt)iit te beic rctú>5£4 teir ay\ ocr^r, 1 cuitum se^r^ 
■oroniA •otiAoróe.accA orc ré^c-Ainc te mé tetsmc av 
reo." 

" teisre^-o, corh r^*o^ 'f t^c^r mo óuro A m óApc," A\y 
reirexm. 

^Xnnrm cuir re^r «an lortMitt ttúg 'sur béice a? a 
ctumre-Á críí rhíte A\y 5^c zaoX) -óíoc ^sur te •oúttdc 
toruig ré -A5 t-drs^x) x\a j;c1Á\\ le n-4 curo xvó^rc 
-A^ur é as b^inc 5-ac ru^™^ ^sur riott^-ó ^rc^ nó 
^ur rhór <an c-u^trj^r é te ^ttur. í^oi •óeire.A'ó 
bí ax\ cómnrw* n^ rci-Att-Aó-A A^e aj;u\* Cax>j; a St 1 ^* 
mnci trcig, actz mo bríón ! teir <an mbuitte -oeitie^nn^ó 
•oéige^nn-Aó bu^it yé ^on pLarób ^rhÁm 50 -oítie-Aó 
5Lan 1 sce^tic-titt n^ tuirse^nn a^ X^aí)^ a Sruvó, 
^sur tutme ré rpttti-ó-án-Aí *°^ coir. Annrm nu^ift nir 1 
b'féroift tetr x\a cor-A a cuti r-AOi, bu^tt Cat>s ?uay 
A\y a •ótunm av\ yeA\y b^c>Ac ae^v toftrtg ré a"S 
rttióe-ácc A£ur as cttón-Án -oó, 'gá btté^5^*ó, nó sur* 
óum ré pottc -oe^r 'OAthvA a -ocu^nn n^ 5^e*óit 
" Uxvos a SM"ó " A\\y ó foin, ^sur n^ Seómíní ^n 
" Eocky Road to Dublin "— 

" Ó\\a Carós, a gM'ó 
Ótt^ tdrós, a cum^mnín 
Ótt^ Cdrós, a C^it)5, 
'S sM'ó nio cttofóe mo cum^1nnín. 5, 

1r lom-ó^v ofóce futcrh^ ftt-aittc a \^a^X) -oriÁmA a^ t\a 
bu^c-Aittíb 1 scutmne -án Lae ú*o n-A T)Cttí n-^m-A-o-Án. 

tlíott b'réi-oitt tiom a figÁit -Ain-Ac ri^nt A\y c^r^*ó 
Za-óe tTlótt ^sur ^n b^cAó a\\ a céite. 

Anoir, a téigteóirí -An " Ct^fóim," cé aca Arr\AX)Ár\ 
bÁ rhó bí 'n-^ p^efóce nó cé ^n be^n a mb^*ó ce^ttc ^ti 
•ou^ir a t^b^ittc *oi ? 

" C01s-í^A1ílíL5e, ,, 62 An céAT) tÁ Aji meAtÍA'ó mé 
ó'n S501Í. 

(Af ItnrLe^bAn r\A S^exntse.) 

ir mdic av\ rs^tAm ^noir ó titttA ré reo. uá, 

fAipíon ! bunÁice sac mnne -oe nA x)AOimb a bí ^n 
ti úx> m mo ceAnncA -anoir i scoiscríocc rsAipte a\i 
fux) av\ cr^ogAil. UÁ aí\ ctHT) ir mó *óíob rAn OiteÁn l3|t 
A5 rAOCtuit;AX) speime 4 mbéit 50 cr*U4ró ^sur 5° 
fidttur<AC a ÓF-At) ó n-<A nx>Áirh A£ur ^ nsAOtca. Ca 
beir*c nó criúr -óíob rór ^5 corhnuix)e r^n creAn-cfr-ín 
X)útóAir 45 CA'bru$AX) te n-A mumncitt. ^c\cc, mo nu-ap ! 
ca ré x>e r^ti 1 x)'inncmn ^CAb rSu^bAX) teót) ó 
" éitunn gtxMr n^ b£iAnn " ^nonn CAn itiuin rhóin n^ 
x)Conn óorh tuAt 1 néinmn 'r ir féixnn teób é. 

Hac lons-Anc-AC ^sur n^c aic An m^c ax\ r^og^t 1 
nAó món a bíor 1 5cmneAm4inc nA nxMome ! ^Ainíon, 
nAó so nó-UMC 1 scorhnuróe a ti^e^r buAix>ne,AX) i 
^nnó &r\ cr^ogAit reo, -| a imcige^r ruinne-Arh 1 
meirneAó 1 cnoi-óe^rhLócc íia ncnse ! Hac nó-se-dnn a 
m^ire^f LdeteAnncA ^oibne^c^ snémeACA Án n-óige, av\ 
c-^m ir 40ibmt;e 1 ir rótÁrAige x)Án óAit neAó ^niArh ! 

CÁ bruit An céineAnnAó 1 scém n ^ c x>aseAnn curhA 
a\\ a cnoixje nu-Ain & gníonn ré mAccnArh seAnArhAit An 
Sac rutc -j 5-ac riAmr-A x)'Á mbíox) ^ise 1 n'óise a\\ 
bÁncAib míne 1nre £Áit? A^ur cÁ bfuit -An cGineAnnAó 
nAó bruit nux> eicínc X)'Án tintA 1 Laecib a ói^e 50 
SnÁ"órhAn ceAnAitiAit 1 bríon-íoóCAn a cnoróe mAn féAtA 
nAC bréAX)rAró ré r5^t 1 -A'ó ^eir nÁ -oeAxwDAXt a x)éAnArh 
^it 1 50 n-imci$ix) -an crémeós x)eirvix) at! 

Cé sup fax)-a ó 6irmn ^ bíor ^n -oeópAVóe t>úuac 
bocc 50 mimc, cé 5U|t -db lonró^ IÁ Agur btiAX)Ain ó 
"o'f^S ré " r^n ^S^r be^nnAcc " ^5 a cí|t ^stir ^ 63 riiumncir "ótitcAir, tá 50 potun*óe ^ise te feiceÁt or 
corhAir* a AmA\\\c rpio*i4T),áitce gteanncA, cum^nt, 
^gur rjAnc^x f^it, ^sur n^c minic a peicce^tt *óó 50 
mrjíonn riA rean-cÁitvoe 054 cttonJe^riiU* ^jtírc 1 n'-Aice, 
^j;ur na re-An-cle-Ar^ ^ rMofj ^cab r<voó ^pírc 4CAt> -o'Á 
Scte^cc^-ó le mer6i|* ^sur te rumne^rh. Asur cé'n 
c--Átar ^5«r ^ stionn-o^r ^ Tjeit^e^r rid r^^omce ^sup 
^n c^ix)t)tte^rh reo *óó r<vo 'r rh^ire^r P-atj ^sur cé'n 
•ouxMrce^r -A5«r ^n curh-A cronje 4 fMor ^ijt ^F íMJfSAilc 

•00 ^r ^ f^Sáit rém rs^rt^ teob 50 teir* ! 

1r oeAS x)uine ^g^inn r\Á\\ tÁ\\lA \\wo eicínc a\\ re^vó 
r\A n-dimrire a c-Aice^m-dtt ^S "out cun rsoite -a rjéar 
50 n-úr-gt^r 'n^tt scuirhne i 5corhnui"óe pé Ávpo ■oe'n 
•oorh^n mórv 'n-^ sc^rr^r ptHi. C/Mte^r féin mo CÚ15 
btiA"ón-A *oé^5 ó coruige^r F«n f^S^r ^n rsoit 1 
Sce^nnc^r S^e-óe-dLAé Coir-Í^rrse. Acc ní a\\ r\& 
bti4T)4nc4irj út) azáww 45 *out 45 cttácc, acz a\\ Aon 
t-Á ^riiÁm -o'^imrir mo rSoLAi-óe^ccA ^sur Ar\ tíá IÁ 'r 
rhAirre^r rné ní fé^T>r<vo -oe^ttm^T) a -óéAWAm a\\\ — mA\\ 
X)A é An céA-o IÁ tu-drii é a\\ rhe^tt mo compán-aí mé te 
r^n^rh-Amc ó rsoit. 

ttí \\a\X) ionnam ^cc p^icttín oeA^ rjroeAc An c-am 
út). ~CÁ ré ^noir or cionn *óA rjti4*ó4n -oéAS ó f° iri > 
^sur rjíor mr Ar\ ctte^r te^rj^tt- ^r roo rj^ite vém 
rjí -ó'ÁvéAS bu^c^ittí eite ^5 *out CU15 An rsoit <A"Sur 
£>f An m^c reo a\\ ax\ -oume *oo b'óige T)íorj. Xtt mir*oe 
& VÁX) sutt rju^c^ittí ir'o-mncmne^ó-A croiT)e-ArhtA a rjí 
ionncx\ r)tm>Áice 50 téir. X)a "óe^CAir i^t^c a cup optd 
•oe^ttc-At) a\\ te-Arj^r t\á piipé^r as rj-Aite, fó-o nÁ 
cdotiin lomcur 50 *ocí An rsoit, r\Á beit irci£ 50 
ticATMrtA rjui-óe sréme 50 mmic, A£ur, 'a\\ n*oóig, rj^ 
rhmic cuiT) -oíorj as imte^cc nó as a ia\\\\avt) a rjeit 
a^ éAló-ó ó'n rsoit a\\ r<vo. 

t)ímir 1 scorhnui-óe 1 scui-oe^cc a^ *out cun rsoite 
<4£ur as cige^cc a rj^ite 1 n-^omfe^cc m ^on -otttnns 
rjttíogrh^itt ^riMin 5-An rje>Ann a\\ Aor\ rs&'CA rju-dc^ittí 
eite -Ar ^on ce^rT) ^sur, m^i-oiri te cttoi*óe ^sur 
meirne-dc, i^-mncinn ^sur ne^rh-rpte^-óc^rj *oo rj'^5 
^n rjpuirmn re'<A54inne a Wot)a\\. Cá \\a\X> -an 64 rsoUMjtc a mbóAi) pé "oe rneifne-dó -dise .don foc^t 
■opaé-fiiúince *\ Ldttaiftc t\Á aou xri-triedr ^ édicedrit le 
oum 'wiiií dn 1 oóÁiii / CÁ i'.mV) ^\n btMó-dttt ^ leigjíeA'ó 
dn pAicófof t)ó <don f5iotUdfóe-dóc nd rp^'oóitie.dcc -d 
ftéAnAril oiu\mn? X)Á woéA^Ai), ^ rhdtd A^uy a £rudX) 
bé4*ó i >;concdbdiitc a nxMtug^vó K^n ,dine,dc.dr, 'p <d 
pdróix) ^ t)é^x) stédrcd, nó m^t^ "oeittedX) n^\ bu.dc.ditU 
idx> fém " 'ré a cn^ipe a bédx) X)é.dncd " corh tu-dt 
1 néitnnn ir geobr.dix)e sremi -Ai|t Cdob «dmmg T3e gedCd 
ti^ rsoite. 

V)í bu.dcdittí -dn toódm m^|t AvéAWÁ 'v\a Tjcige.dttn.di 
or cionn 50 teófi *oe n.d bu.dó.dittíb ^r n.d ce.dnncdttdib 
eite 4 bíox) 45 cedóc 50 x>cí avi rsoit cé.dX)n.d teób. 
tlí bíox') ctedr n-á pté^t^c^ ^t^ t>un n.dó mbí"Oíf -dg 
■oé-dn-dm cíor-ctMicbitt x>íob. 11í bíox) coriir-dt) av btm 
ndc mbíox) -d Ldx>dtt bu.ditce .dCdb -dnn ^ur a mtxdttdrhdit 
cuscd n-.d Cdob Cdr* éir <d gcorh-dittte .d curv te céite 
n-.d Cdob 50 cútwn,dc. 1r x>tte.dm .dcttdnn.dc 50 
•oenrim a bí 1 sctnx) x)íob, ^snr ctntu"oír rstéip <d;t 
btm mdti Je^tt a\\ av\ ywo X)a fu.dtfdise nó bd 
fedróix)ige; .d^ur t>í -dn cuix) x>o b'ói^e x>ínn, 'ÚÁ 
-dircige te \\Á-ó é, a br^x) ní b^ cid.ttni.ditie -d^tir ní 
bd f^x>-t)itedtnuigce 'n-á iat) reo eite a, bí btidtMnrd 
móru* ?at>a ní b.d fme x\Á mtnx), .dgur a mbédx> r^it 
a.^az tie |teiit ndxníttt CMtt ^snr cui^rmc 4 beic n-A 
Sctoi^mb x)íc-céittix)e. t)í x>e.dtibttdCditt tiom fém, 
Se-d^^n, ^5 x)tit cun rsotte a\\ au xMmriít tíx> ^gtir 
ctteix)im nx\c x>cói5rix) ré ottm a \\á-ó atíomc 50 \^a\X) ré 
corh cttoix)e,driMit ^stir com bir"o-inncmne^c te 
cedócdtt ,dadb. Tléix)cige^x) r^^e^nn ^n toc^m te 
céite be-dsn>dc A\y ^dó tute pomce cé gutt rhmic -dnoir 
'r ^P'r «a c^s^x) rmíoc^x) e-dcorc^ rém, -dóc bíox) ré 1 
5Corhnuix)e é^rs^ix) 50 teór ciitfoedr ^E^V mtnnn- 
citte>dr d tA\y\iAm£r e^cotitdi, .dsur nuditt a cige-dx) -don 
ceirc 1 x)Cdoib a mb<dite xbúccxMr ó x)tte<dm a\i bit eite 
^5 ^n rsoit, bíx)ír -dfi ^on mncmn -d^ur -dtt -don coit 
^rhim te re<dr^ni 50 x^xMnge-dn x)occ .dtt ron ctiú <d5«r 
ciite -dn loc-dm. 

TDdix)in bpedS S^^ne^rhdit O-drr^S r^n mbtidt)dm 65 1891 tA$ éif céxvo-í^oinne btuiUm réin -águf mo 
x>eAvX)VÁtA\xi Seagán Atr\At te -óut 't\a rsoite. t)í 
reife-Ati r^ti óúisexvó leÁbw ^sur ^ti w^c reo r^ 
zyeAV leÁÚA\i. t)í t>e-A|tc leAX)^A f-aoi 'na -ars^itt 
^iSe-r-An, ^sur cúpta te^b^i^íní be^s bíx>eAó 45 av\ 
m^c r^o 'n-A pócA. X)'>ditni5e^r Aty ó x^'f-ÁS rc av\ 
ceac n-Aó va\X) aov\ fonn A\\y a x>ut cun n-A rsotte ^ 
IÁ úva\ acz, \r\A\y ?m réin, -áicige^nn A\p as ctu^r- 
fe^*o$^it ^sur Lars^nn tinn r^ v^VE^X). ^5 ceann 
av\ tiót^ir* céAVo a rjéax) rorruMnn, acc ^n rei^e^tt rrc 
céite as F^n-Aóc 50 x>cisimír. Hu^ijt a conn^ice^*o^r 
Se&sÁn ^sur mé rém as T>éAX\Am oyt& cutre<vo<Arí 

tiug avca -águr a ro^n-rs^irc %Á\ve. tií va\X) a fior 

aeaxy\ fém céAVO a t>í 'v\-a n-^igne m^r rjíor mí- 
eótx\r^c -ári 50 teó|i x>á scuit) cte^r^n av\ z\iÁt tit), 
x*cc rjí cu^ittim aeaxy\ m^r rm Fém 50 ^AfrATMti 45 t>r^t 
nó a% rm^omeam av t)e^c nó sníom eicínc n-Aó |idi$ 
cearíc nÁ cóir -a x)é^n<Am; m<Ari <&V ^n bpomce boire 
Y a\\ tiinicexvo^t 1 1 x>ce^nnc4 céite X)ua\1 t>teix> ^sur 
c^irmittc corhttáix) t.dx>, x*sur ^nnrm coruigeann o^t-A 
45 C05^tniAi£it tonnur n^c sctoirrmn fém cédr**o a X)\ 
av bun acaX). 

" Anoir/* aw& x)ume *oe v\a rjudó^ittífj, " n^c 
veAW "óúmn -d £>eit a% rjos^x) roip tió m'^n^m 50 
mbéimiT) T)eir*ednnAó? " 

" tíV^n^m muire, mi ce^p-Ann rií> 50 mbéix), 
re^cnuigce^ c, \t\ava ti^uit "otíít ^s^ib -An 5^0^-0^*0 
cttáix>ce ^gur x)u^ts^r -^n crtirne ^ figáit," ^r^ 
Cotm Com^ir. 

" X)eAYhAx\ ^aca a constóóAr muix) óoix)óe m^ 
c^s-dnn muix) irce^c T)eire-dnn<Aó 50 x>cí é,^ Ayv& 
SeAtÁn Ó C>dix)in. ÍC Cuirre^ ^5 c^c^x) n<d scrút) 
mum m^ cuitte-AX) 50 mmic ! " 

" Á\ céigce^ 50 x)cí at\ St^ut-Án t)ui*óe a$ cum<A'r 
biC," -A^r^ -dn ce^tttam^x) bu^c-Aitt. 

<f *Oe<dm^n mo cor r\Á mo cn^rh rém a r^c^r tAi^T 
Veo>" avva Sé-amur 05! " Sé x\n cir céAX)r\A -ó\X) é. 
Cor ní cvwweAT) zaoX) ircig x)e'n rsoit m-oiu ! WfeAW 
Uom 50 mót* r^*o-A ^ t)eit ^5 a \Ay]\A\t> av\ fA\wse a 66 

tdOPSA^ ^e mo c^ipín, nó 45 a \&\\)\avo SAineArh a cup 
1 9£AT) m\ a beit x\s X)ut cuis au rsoit." 

Acc ní ru\ib m^it x)ó ^nn. tátt éir rUom^voóitie^éc^ 
vat>a b'éisean x)ó sUiAireAóc te x>ut 50 SrtutÁn t)uix>e 
1 n-^oinfe-dcc teif au scuix> eite úa\\ éif CAiriAitt rh-Ait 
Cdt4inc ^sur ^ttsúmceACCA. 

$ltuAire^m^|\ tmn roitS ^5ur "óe^rh^n a otA-o a oí 
cuttt-A xMnn ^5-dmn suft cata-ó " UomÁirín " x)úmn, as 
•oéAnxMti ^noir 'piA reAlA oaoj:a\, r^oi t)-Á\\ nx)émc. 
X)\ Allur- as cuiam teir, a cttoix>e ^5 bUAU\x>, réix>eán 
móri -Ann, ae^V 54H puc ^nÁU\ ^ise t^tt éir ^n cre-Ápr^- 
ttuAirt ru<dir ré x\n AnÁ\l teir, tdbAiri ré tmn 50 
m^s^rh^it, ^ur T)UbAiri€ : 

" A\\a, a <dm^x)in^, cé'n mío-ix) móft, nó c^t m^ttb 
azá oru\ib, nó c-a bpuit bufi scor^ be<\5A, mío-rcuAmxM 
xj'utt X)C4tMittc inxnu? 'Ar* nx)óig, ní |?éi"oi|t suri ^5 
rm^ome^X) ^ft ^ X)ut cuis 411 rsoit a bí rio mx)iu," ^n 
reire^n 50 mexmsAtriAit. " V\ac bruitim-re t^ri éir 4 
beit toiri ^sur x>ex\rhx\n fin máigiratt 45 ceacc ná 
x\ tiocr^r 50 tu,<\t, buix>eAóx\r roó> te *Ou!" av 
reirean, x\s zaoa\\^z a fex\n-U\irs x>'i ucc te ne^ttc 
ÁtA\? ^sur 5tionnx)^iri. " t)íox> -dige ^noir/ í 4$ 
reire^n, " ^cc ir fax>x\ 411 LÁ 50 5cuittpix> ré as c^AtAx> 
x\a scriúb muix>-ne x\ttír." 

" Cé^ri*o azá cú a pÁ-o cort -dtt bit," -Attf-A x)ume 
A^Amn, " 1 t>zao\o av\ m-Áisirciri 5 tió cé'n rÁt 50 
n-^btt^nn cú n>Aó mbéix) r^ -A5 -Aon rsoit mx)iu nÁ 50 
taat?" 

" t)íor -A5 >A t^x)," ^r^ Comiirín, fí nAó \\a\o aov\ 
rsoit ^nn mx)iu -d^ur cttutóóxMX) mé x>íb é we\vm." 

" TLÁ rííit te X)\a A^Am viac fepuit," ^rr^ ' X)a\X 
De^rs/ íf i^^t 1 'óeAmAVí oitte^x) 'r ri^i^o x)e mo ceAéca 
ASAm-r-A, r\Á -oeA^CAi) a ttnme^r o\\tA ó tus mé cút 
mo cmn x)o'n rsoit mx)é, -dóc cé'n caoi a orml fior 
a^az, a tomÁirín 50 bruit Ar\ rs^t mAri X)ub^ittc zúl " 

" Innreóóxvo r^ *oao\o," a\\ r^if^n, " acz vásaí) 
muix) ax\ bótxvrt a^ x>cúr ^5ur riÁ bíox> s^c X)Uine A& 
btte^tnug^x) orurmn as ua^vaI ^nonn 'r ^n^tt x\nnro. 
1r fe-Attr X)úmn ouaIaí) irce-AC r^oi tóc^tt aw X)ttoióix> 67 ^F av\ scút-frÁiT), <A5ur innreócxvo T>-Aoib cé m^tt 

tÁfttA." 

" Dé-AncAtt ^nn," ^ttf^'ti cuit) eile, A^ur irceAc tinn 
fAOi'n cóc-Att, -A5ur bu^c-Aittí Cop wa tlón, ^sur 
cuitte-At) x*r t)xMte <an Ui$e tílóitt 'n-átt T>ce<AnncA a 
toiceAfj rt^eirm ó fjut a\i -Ag-Att) óun n<A rsoite. 

Cortug av ComÁirín 45 ^ innrmc T>úmn <Annrm m^ 
•oo cuaitj ré roir* cun n-A rsoite, m^t^ oí ré -a oipAV 'r 
a o?at> 45 r-Anarh-Ainc teir >An máigircitt, m^ *oo t-Ámic 
ré 'r^ "oeitte^-ó, -A^ur m-At^ tÁmic C|\iú|t ríot-rh-Aott nó 
conrcibtAí 50 ti-Aibéit 'n.A "ói-ai-ó -A^ur m-A^ cttoc-A-o^ 
teób é 5>An nor a tAb>Aittc T)'<Aon -ouine beó cé'n ?Át 
nÁ -An bun-úsTXAt 1 - 

" 'Ar* n-oóig," awa Comiirín 45 cttíocnugAfj fjó, 
" cu-At^iT) no 50 téijt 50 |t-Airj avi m<Ái£ircitt -Agur 
boicíní eite 45 ri,At)AC av\ DórhnAó r-Aoi fjeitteAfj c^tt 
-as t)ó Droc-Ám -Agur 50 rus .aii m-Aott o^úaI " 

" ttl'-An^m sutt cuaLaitj," a\\ ri^T>-r>An, " ^ cc céAtvo 

A CátlU? " 

" 'Se-At), 11141 1 50 teótt, -a bu-ACAittí, ir bjte-AS ax\ 
rsé-At é nti> -acc zÁ a ftor 4541$ n^c wmu ^on ce-AT) 
riAtVAig 45 411 máisircitt -At^ ^n réimre mó|t ú*o 45 
t)ó Dpoc-Áin acá ce-Annuigte tAtt b^rt^ -Am-Aó 45 ^n 

bpe^ u-Ar>At út) ^r S-Ar-AnA te ti-^5Ait) riATXAig, -Agur 

rríte>AT) -An m,Áigircitt bocc -A^ur -A gunn.A 4ise CAorj 
ircig -oe'n ceóruMnn, -Asur m'-AnAtn 50 -ociocr^iT) ré 
ttiéce teir tió 50 n-íocf-Att) ré -Ann. t)í ré -A5 S^^t^ 
t^r*c 50 mb'éi5m -oó a te^cc 'wa cúittce .An t-Á r^oi 
•óettteAiT), acc níor cttei-o 50 teótt 50 mbé-AT) ré corh 
■oom-Airce^c 4$ mo *óume bocc 50 rust^r ^Aitt tn-oiu 
<<*5ur su^ cttoc-AT) 'un be-At-Aig é 1 nsttetm ^5 ** tucc 
n<A 5C-Aipíní rPeice>Aó," -A^ur ^5 Dia azá fror cé'n 
u-Attt a teisre-At 1 4$ ^tr cu5-Ainn é." 

Sin é -An u-Aijt .a bí <An 5tteAT)-AT) x\5ur ^ti bu-At^t) 
bor ^nn te mótt-bttót) ^sur -Ác^r ^5 ^ mÁigifcitt ^a 
beit r5U-Abt-A u<ac\a. 

" me-Ar cú n-Aó ríojt él " x\ttr-A -oume teir -An sce^nr» 
eite. 68 

c< An río]t é, au eA-ól " ^ttf^ Uomiirín 50 boftb, 
" ak ^mLdit) -a rhe-Ar-Aiin cú sur* ^5 <ÁiT)béiL ^ bémn? 
O x\ cótti-Attt^ Le n-A óoir <<mn, An rSoiL *oúnc4, ^n 
x)0tuf j.\401 JUf, ^s^r ti-á caiLíní be^s^ 'r^n rSOiL 
eiLe ^sur 5^n fior ^c-áb beijtte n-Á beó cé'n ?Át a 
bpuil ^n onte-AT) srmn ^5«r éirée 1 ti-áiftoe 45 n^ 
bu-Aó^iLLÍ ^ fu-o ^n bóc^ir; Le mo fjá fúiL <a conn^ice^r 
mt> péiti ^sur ^n mii5irctteir 05 ^5 rPé^cLáitte^cc 
^m^c cttí n.A rumneó5^it), ^sur 5<<m por ^c^b 'r^ 
•ooifi^n cat> cui^e a t^ib via se^rr-tiouaig 45 
SLu^ireACC a b^iLe r^oi rheiTjitt corh Lu^c 'va m<4iT>in." 

" Acz n^c X)?aca ax\ m^igirctte-Ár ^n m-Áigircitt 45 
imte^cc? " awa X)aII De^rS- 

" tlí $aca, a fjume. t)í ^Iavíza Leir r^L c-Ámic r* 
a\\ mdrom; ^5ur rai*o eiLe, ní a\i av\ mbe-Atdó 'tia 
SCOtfmuiTje^nn rí a "o'éitug Leir riA conrc-ÁbLaí a 
t^b^ittc" 

" X)eAmAn rmi-o bjtéise asaz, a Comiir," ^rr^ ^n 
cuit> eiLe. " CéA\\x> a -óé^nr^r rnui*o, cott a\i bit? " 
" Cé'n ÓA01 ir fe-Ar^ teif avi IÁ a c^ite^rh? " a)\v& 
5-ac *oume Leir atí 5ce<dnn eiLe. 

" X)eArhAn toaosaI opnti a fjuL a b^iLe, a\i cuiua 
'r* t)it, ó ge^LL T)ia avi IÁ 'n-A f^oir<e Tjúinn," awa 
X)All T)e^r5. 

" & b4iLe! ItT^n^m sur* r^vo^ u^mn é. Ó zÁ ré 
'w-a IÁ ^s^mn, bíorj ré 'n-A IÁ 9 " awa Se^gán 
Ó C-Ai"óin. 

" X)'$eA\i\i "óúmn ^n L^ a ó-Aite-Arh x^5 cLe^r^i"ó^óc 
Vn^ 5uirc, ^5ur boLLó5-Aí btte^g^ a ceAnn^cc 'rn^ 
riop^í, asuv ^osa-ó ré^rc^ a beit ^s^mn 1 -oceanncA 
061^6/' A\yfA CoLm tom-Áir- 

" 'Óe^m^n Locc a\\ bit Aiy," awa Sé^mur Ó5- 
" tlí b^og^L n^c mbei*ó IÁ ruLcrh^r 1 róL-Ár^c ^5-dinn 
50 ctt^tnónd. -An bpuiL rio-re vát'ca, a rhumnatt 
Cottn^Rón? " 

" rh'^n^m 50 bruiL — "o'éitteóódT) T)úmn," awa 
Sciopimín. 

" Anoif bíoT) IÁ eicínc eiLe ^5 n^ 5uirc ^«r ^ 
boLLósdí, 5 ' awa Uom^irín. " X)'teAW "óúmn 50 mór 69 

ipava a -ótii ríor 50 *ocí rsoit t\a sc^ttcúr, ^sur 4n 

iic -0' feice-Át, ^gtir Flteifin 50 rjreicrimiT) at\ rjruit 
m^c mit^r ^nn ^cÁ X)Áv\a 50 teóri ^r 1 ^on rhí-rhe^r tió 
m4rt4*ó ^ t^b^irc *oúmne ó p^ÁM^ze av\ Cntnc. "CÁ 
corh m^it te pce *oume -A5-Ainn av\v\, ^5ur, "o^r ri^"ó> 
tM cewc 50 mbé^-ó muirj 1 n-^n cujt cuca mÁ teAn^nn 
or^mn ! " 

T)ume acvavwiac rstéipe^c a rjí ^nn, >dsur rjí av\ 
CAtu&AX) rjiOF'Ac ^ir te ne^pc ce^nn-*oinAcc' A5«f ftunn 
ctto*o>4. 

tlí \\AX)AX)A\y -Ag néiitzeAé te céite. tlí \íaiX) av\ 
reige^tt ^r ^on mncinn. X)\ cui*o ^c^rj 45 4 i^r*rwM'ó 
nA suittc <a c^róAiriC oti£a fém, ^sur cuitte^fj a 
mrj'fe^tirv teób a *óut 50 *ocí rsoit wa sCdrvCúrs ^gur 
m^t 1 fm -o'éituS CAirrmrc p^tm eACorvt^. 

'Sa •oeire-d'ó c^ite-AX) a\i crvomnce c^ \yACAX), ^5ur 
tÁplA 50 \ia\t) ^n cuit) txA rhó ^r ^on mncmn te 
UomÁirín, ^sur m^r rm rjí a\i at\ 5cui*o eite a rjeit 

r-Ár-zA te t^rs^"ó ri^ 50 *ocí n^ Gditcuitt. 

t1u<ditt rjíorj^ri as r^ócÁit ^5 imúe^cc ó'n Sraitán 
t)ui*óe, ní r^róAr rém vÁVZA a\i a *óut teórj, cott a\\ 
bit. t)í cuitj ^c^rj 45 -4 \yÁi) mé f^siit m^tt rjíor, 
45ur 5<<m X)acax) tiom — 50 mrj^*ó ótiiUA ^nn nó av mé 
<acc, rh>Airse, -ourj^irc Se^Sin x>Á X)^ÁstAO\ 'v\-a n*oiAiT) 
mé 50 mbéAfj ré conc^rj^ittce-Aó ^i^e róm a "óut -acc 
av\ oitte-A-o, m-Att 50 r^c^mn a X)A\Xe ^sur 50 
n-mnreoc-Amn 50 cmnce cÁ \\a\X) ?é imci£ce, aeuv 5° 
mrjéA-ó a p^róm uttmuigte 'vi-a óomxMtt, ^sur & 
gté^r^ te r-ágÁit ^i^e ^r & ce^cc ^r -Air *oó. 

Ce-dp-AT) 50 r^iti) -An ce-Attc A\^e, ^sur me-ArA'o^ii 
50 y&X)Ay corh rióg ^sur corh *oíccéittifJe 'r 50 
n-mnreoc^mn oytA é -oá *océigmn a rj-Aite, -A5ur m^r 
rm coruige^-ó ae bt.ATMiiie<4cc tiom, ae a iawa\í) mo 
meAllAX) r\A\\ 1 n-^omre>Acc teób. 5e-Att^*ó 'c uite 
ttu*o T)om -6Á T)céi$mn 1 n-^onuig teórj, ^sur 50 
r\x>éAr\VA\'óe sac yux) ní b-á me^r^ nÁ céite tiom i)Á 
toicmn. ttl^tt rm 'r^ *oeitte^T) "ourjti^r 50 itarj^r rÁrzA, 
^Stir 50 r^óxMnn teórj. X)\ox)A\y vátca 50 teórv ^nnrm, 
^gur rriAiT)itt te rjuittí a^ ax\ *ortnm ir mé a fU4iri 14*0 70 

te nfeopc & sctiiT) ÁtAir a^ mé a beit a% ceAóc teób, 
^sur ctoirreÁ Uom^irín ^sur nA b*td£Attu eite ^5 ^ 
r^-ó :— 

" Sin é ^n bu.Ac.Aitt ^SAib ! " " X)í fior -A£.Ainne 
50 nttéAttfAti fé éi * " X)a t)U.At tiedfÁpáfc&p "óuic 
5-An ctire^vó," -A^ur 50 Leófi bni-AútiA motc-Aó nó 
ptAmÁr.Ac eite m^r fm. 

C^r^"ó cuitte^t) bu.Ac.AitU tmn A\y av\ mbe.AtAó VW 
■óúinn, ^sur bUAite.Am.Ati btem oytA, a% a •óe.AtibugA'ó 
50 t^ib -An mÁigircitt rSUAibtA u^mn, nó sup iom- 
puige.AT>Att riAjt 1 n-.AoinfeAcc tmn. tTUi-oir te 5tAOT>.Ac 
^^ur béicexvó, cottAnn ^sur rotfiom, r^ors^ -Agur 
c.Airmittc, r«^irce^r <ASur SPe-Ann ir -AS^mn a bío-o-Afl 

<as tars^vó ri^t^ 'rn^ r^rsAíb, <Asur ^5 me.AtLAT> 5^6 

rsotÁitie -o'-Át 1 CArA*ó -óúmn, gutt froice^m^r ti-A 

C-AttCÚItt. 

t)u-Aite-dm^tt irce^c 50 ne-Am-rpte-A*ó.Ac 'r^ti rsoit— 
or cionn T)eic n-oume r l ce.AT) ^^Ainn ^sur, 'w 
n-oóig, ní ^Aib bu.AC.Aitt r\Á CAitín r^ti rgoit s^n 
•oe.Attc.AT> ottAinn, ^stir táfi v\a rút a b-Amc -Ar^mn ^t* 
a te,Aóc irce<Aó T>úmn 1 n-oiAró a céite ó *óuine 50 
•oume. 

'Sé ax> éé-A-o rtit) -a n-oe-Artt^r Vém longnA-ó "óe, 
cttiup mÁigirctte-Ár-Aí <a5 múnA-ó rcócAó.Aí -oe bu-Aó-Aittí 
1 brAT) ní b'-Aijfoe nÁ iat) réw, .Agur óe-ApAm^r 50 
téir 50 mb<A ní ^n rsoit b^ -óeire í -oÁ brcAT>r-Ai , óe 
'fÁgÁit aj; t\a CAitíní ir v\a bu.AC.AitU a beit a^ r^S^ 1 ^ 
a scuiT) oiT)CAC-Air 1 "OceAnnc^ óéite. 11í broír 1 
n-Aomre-Aóc a\i re<AT> " te.At-u.Aiti -An grmn " rém r,An 
rsoit a -o'r-Ás-AmAitt, t^tiT) a goitte^-ó 50 mór ottt-A ^tt 
rtiT) r^*o a céite. D'ri^rt^tng <An rhÁTgirctte-Ár "oínn cé'n 
r-Át -a^ tÁmice>Am-Ar, -A5«r "o'mnriéeAim^tt *ói, 1 
geAtt-Am^r 50 ^Ab-Am,Att ^e ce^óc 50 t>cí n->A r^oit 
nre w&vú rm ^m-Aó. *0^tt r i ^*ó> b& cor,Aríi,Ait 50 r^b 
rí 5tionnT)Att^ó óorh r>AT)A te mo cuirhne, m,Att ní't 
•ouine ^5-Ainn nÁr cuittCA-ó a a\x\xx\ ríor ^t 1 &t wa 
mbonn r^n " te-Ab-Att ^0^/' -AStir ttinne -An rhAigircreÁr 
óttÁiT)ín geArr -AS rÁitciug-AT) roriTAinn, a^uv ^as motA*ó 
nA mbU4ó4ittí a bí te ce-Aóc cuice uai-ó rm ^vm-Aó, 71 

^Sur "o'irmir n *oo t\a rSotÁiftí cé'n bttóT) a bí tuttti 
ae a fe-db^r tf í>éA*ó -dn rsoit méAT>uigte, -j ctú n^ 
rsoite .ár'ouiSte 45 ay\ bruitunn btteig & bí te ce,d6c 
ó'n gCnoc. Cuitte^vó 546 -ouine a^aaww ^nnpn 'w-a 
buitnn rém, a^uw n<dc mdit ir cuirhne^c tiom aw cá<vo 
6ed6c 1 Long Division a mtnnexvó t>om aw IÁ út). 

C-Aite-ArhAtt aví IÁ ciúin, itéit>, roaditt 50 teójt nó 50 
■ociinic " te-At-ti-Aitt aví grinn " 'r^ mexvóon-Lde, 
nu-Aijt a rS^oite-AT) ^tn^c a\\ aw mbótdtt rmn te *out 
45 cte^r^i'óedcc ^stir AS véAWArw st<inn. 'Sé aw 
ctedr a Wcó 50 snitac 45 bu<dc.ditU n^ sC^r^úr — ^5 
imipc cndipí, a^uv <an tá rco coruige^nn ri-AT> rcm 
^5ur budCAittí ^n Cnuic as imi^c te céite. tlí mmic 
a t&&Ax> aw críotcÁm ^r^j rn^Mt cndipí, x\cc, a 
•óeAttbttÁtditt mo cttoi*óe tú, xja ge^rr as irmttc iat> nó 
50 \\aiX) rc 1 n'^cttdnn -óe^rs GAto$t&. & teitei-o T>e 

gté-Ar^*o ^sur *oc pt^i-óbe-AT) níor r^ctar 'rn^ ca^zú^ 

teAtiA ó cuire-AT) rsoit A\y bun ^nn, -Asur tM aw IÁ út> ! 
t)í " rmt a\i rmuic' ^sur m<diU se^rrt^," s^n ^rhr-Ar, 
^óc cé gur c^tittuiS ctiob-dittí móttA ^r ri^ b-ditce teób, 
b^ 45 bu^c-AitU vía. niice bí ^n cuit> xja rhedra *oe'n 

rse-At. 

t-att éif ^n srcA-o-AT) a^víw <dn rmíoó-At) «a beit 
críoónuigte, ^gur wa Ldoctvd 50 téir cuirrc^c cnÁice, 
t^rS^mAtt tmn a bAite 45 se^ttdt) t>o n^ t>u>ác^itU 
eite 50 mbé-AT) a t>p^rói*o sté^rt^ ri-^ ^corh^itt corh 
tu^t t néitunn ir gcobt^i-óe srcim o^td óorh r^*o^ roir 
teir <an Uut-Aig Uuait), m^t^ Sex\tt a^ ax\ bru^r-cÁitfoe^r 
a tA\teA-OA\< tmn, ^sur ^me-ám^ ^r r^^ r^rs^í^ 
roir ^n TjótAri, -A^ur cnÁrh^ teónc>A, m^ití t>uoa, ^sur 
rtiite -o^itce ^5 áyí mbún>áice te cab^itic tmn a b^ite. 
t)í rior m-Ait ^s^mn 50 mb&At) rsc^t^ -AC-Ab a\\í 'r^ 
mbAite rorh^mn, -A^ur cé^rT) a -óéArMpAi) r\A bu-Aó<dittí 
^óc a focrugxvó SAVi A t)Ut a b-Aite cott ayí bit AT\ 
cttitnóna rm ! D'é-dtuig cui*o ^c-db m^tt rm rcm, 
«A^ur tug at} b-Aite ottt-d rcm, ^cc cÁ br^nr^t) cuitte^t) 
^5-dinn -acc 50 r^rh 'nAtt sco-ot^t) ircig 1 rSiobót tu-dr 
ay\ -Áité^tt a bí tíonc-A te cuige av rcAt) n^ boit)6e; 
m-Att t)í r^^t-A r^$ ce -AC-Ab r^ mb^ite >Att atí ^cte^r 72 a \\mweAT>A\\, ^sur ó bí ^ fior ^s^inn 50 mbé^-ó ax\ 
" pGAflS ™°\ x " 50 cinnce o\\tA, rocttuige<yo 50 
mt>'fe&w r^n^óc u^tA 50 mAi*oin 50 bru-aittiSe-d-ó fí 
poinnc. Acc 'a\\ n*o6i£ céigeA-ó a\\ á\\ -ocóitt, ae^V 
yi\A\\\ mumncitt av\ bdite & bí 9 £Á$ *ocóttui*óedcc rs&dtA 
ó budóditt eicínc a -o'éAtuig udmn cÁ tt<Abdm.dti, ^sur 
tmst^r ott-Ainn 'x\-Á\\ tuavi péi*ó 50 teótt. 

t1í mir*oe a yÁT) jsuft íoodmdtt 50 séAtt nuAift 4 rttfte-A*ó 
r-A mbAite pnn, -A^ur 5«tt te.A5>A*ó ax\ " crtAicín gé-Att " 
oru\mn 50 m.Ait. Uus^x) ront 50 *ocí ^n r^oit ri^n 
ax\ m^i*om riti 50 *ocí ax\ miigircitt bocc a \\a\X) cutAó 
a^uv rAT)AT) aví cr-Aog-Ait 41 jt, S^n ctiÁcc av n^itte, 45 
aví ^cte^r <a himtti£eA*ó -aiji, -d*sur -dn c.doi av himtigexvó 
u-áit), 50 *ocí rsoit eite. tlí bttédj; a yÁ-ó sur 
tuitte^m^tt u^i*ó ^n íoeAibeAcc gUm a tug ré *óúmn 
te o]i*ougd*ó ó n-^ niumncitt, m^tt m^igircitt ní b're^titt, 
x\Á ní va lÁs^te tmn x\Á é rontie rm va *óe4C4itt 
pÁ&Áil. Cus ré bu<AtA*ó <A£ur sre-A-oxvó btieAg -óúinn, 
*1 ru-Aitt Uom^irín " -ou^ts^r &n crtirne " >Att vat> 
u,ai*ó, m<Att oa m ^on tiim -árh^in a óuai*ó ré roir* -An 
rh^i-om itoirhe rin 50 *ocí av\ rsoit te ceAóc a\\ a\v 
te bACA*ó a cutt ^tt sa6 mnne x>'Á \ia\X> as ce^cc óun 
vía rsoite, mAtt oí ax\ mío-«á*ó mótt ^itt te bAitt-réitie, 
-A^ur ní bío*ó uai"ó 1 scorhnufóe <aóc bdit-^rhditt a 
•óéAndifi *oe ^At "oume. tTl^i-oitt teir ^n rs^t a ctt^ob- 
rs^oite^-ó 1 -oc^oib ax\ rhiigirce^t 1 ^ boióc, ní ^aío ax\x\ 
Atx: bun-rsé^t a cuitt Uomiirín ^*gur bu^óxMttí 
5te^c^i*óte eite ax\ loc^m 1 -ocott a óéite roirh ré, 
tonnur so bpéd*or^T) ri^*o ax\ xwac r^o ae^V mumncitt 
Cor n^ Uón a rhedtt-A*ó. Rmne-á-o^r é 50 p^icexvnca 
^n IÁ ú*o; >acc ní r^io ^nn ^cc ce^nn *oe n^ 
cte^r^n^ib ^sur n^ h-ime^r^ir 4 •n'imttigeA'OAit 
ott^mn a\\ re-AT) x\a mbtM'ódnc-A a ó^ite^rfi^r ^5 "oul ^tt 
rsoit 1 *oce^nncA céite. 73 Seits tiA ttleA'óori oix)óe. 

t)í rs-AC-A twdCditU as VAipe a\\ "óo^r oróce rjtte-dg 
gedt gedtdige r^n Á)yneÁn djt muttdó Cutód, te r^it 
ir SO tl-OfStóódi'óe é, 50 x)céi£ix>ír ir^eAC a\i cudittc. 
Uu^dx) rdoi x>edttd ird£ 50 ttdirj dn reigedtt as rdirie, 
dgur cutttedX) mdixrí édmumn teir dn x>ottdr, -d^ur 
cuijtedx) tootcd dj;ur dt-rjotcd diri, ionnur ndó mtoédX) 
x>ut ircedó dcdb. t)d tidn-rsédtdixje dtt rdx> fe-dji 
dn age, d^ur £>í cuimre redn-rsédtcd di^e. t)íox> nd 
budódittí d£ rjditiugdx> dg éircedóc teir, dóc rM ^n 
lomdttcd X)e cttoix>edmtdóc d^ur x>e meix>irv nd nóise 
dCdb, Y ndó mbíxrír 1 n-dn ,don ctudir a ttdt a 
tdtjdittc x)ó. t)í ré oix>ce dg mnredóc x>óirj 1 x>cdotrj 
, nd " reótcd móttd rjocóix>edód, rJdcó1X)edCd, ,, dgur 1 
x>Cdort> Cédx>cdig, " d rjudit cic dft <d tums d cuir 
redóc gcédX) x>éd5 téig 1 rjrdittttse í," nudir* d r&dittc 
nd rjudódittí a% Sdittróe, nó 50 rítred 50 bptédrSFdtxrír 
teir dn rjrdtttdó tdimc ofttd. " tTlo cttoicednn-rd r\Á 
ttdirj d£ dn x>idrj,dt mdttd'tt , ódtrjdix)e dn cic í," dr*rd 
reitix>edó dn-rjed5 reóruigce rd scttux). Cuift rco 1 
n-dttdmnedód dr* ?at> tdx), nó suri r5dnnttuigedT>dtt dn 
cdpdtt d rjí cednsditce x>e'n x>ottdr, -dgur 5«n 
cuitteAXMtt dg cudcdigit í, d^ur as rédrjdX) djt rux> dn 
cige, r^ x>eitte-dt). 

Ó'n oix)óe rm t>í otttd dr* cttotcednn a sctudr dn 
cedó a f edódmc, dóc m^r fiti rém rjí <dn x>úit mrhe 
dCdb 'r^n n^tte^nn, -d^ur X)e^m<dn mé m^r -dtt rhMn 
teób & x)Ut irce^c -dn oix)óe rco x)d mrj'rémitt é, -dr 
cott ^r t)it. Sm é .dn r,dt a waX)AT)AV> ^noir rj-ditigce 
or corh^itt ^n x>ott^ir> ^5 rior5>AX) -d^ur -ds c^irmittc 
te céite cé^tfo a rj'fe^rtt x>óirj a t>éAX\A\x\. 

Ci 1nnreóc^x)-r-d xnrj cé-dtfo a rj'fe-dtttt *óít> a •óédn^rh, ,> 
^rr-d X)ume. (i t)uAitcedtt cúpt^ ptéirs rh^it a^ ax\ 
t)Ottdr> -dsur MCdX) 1 mtwm^dí 50 n-or5tóó<dtt é." 74 (( X)éAnzA\y .dnn," ^rr^ cuitteat). 1f se^t 1 50 r-dib 
c^ttnin ctoc txditigte ^c^b te Cditedt). 

" ITIÁ tunne rifc teifhéA|iáóc Atttdtfi -o&dn-di-ó -dnoir é, 

a g^rúrV ^rr-A pi-ór^ic, " ^sur cditcedtt ? n-^om- 
fedóc, ^sur r^cri-ó rib 50 murstóc^tt i<vo ^r ^n 
roijtm r-Áttí 'na toruit ri4*o ircig." 

" An scditritt rém, a p-d-ótvdic? " awa cuit) acaX). 
" ttl'^n^m 50 scditred-o," awa P<dt)ttdic. 
" Atxditt ( TMft ^n Uvó^itncín t>ednnui£te, óédrc-d/ " 
awa cednn eite. 

u T>a\i AT\ Uvó-Aitticín r>e-ánnuigte, ééáffeá*" *Wa 

p^-ór^c. 

ÍMoTMt 1 r^rc^ -dnnrm; -d^ur c&iteA-ó múr ctoó a 
t^dmredt) ceme ge-Atám ^r <#n "oott-dr *o^ mb'f éiTnjt é. 

1 scednn cjtí me^n-o^r M t^edtt *n eige ^muig 'n-d 
m.doit te cufcdó ^sur báme — nró nift fc'ionsn-dt). 

Coruig ré 45 cótt-dfóedcc, Aéz ní ^dit) "ouine te 
r^g-dit Aige m-Ar tMo-o-dtt 50 téi'ft rs^pte. 

Crom ré agur toruig amh aj; có'gáit ctoc 50 t^iti Lin 
4 £<dt)áLd Aij;e. tlit teir -dnnrm, -d^ur T)'Áicig aw 45 
cu^rcugA-ó, ^sur cé X)éA-ó A^e r^timgte ircig r^ 
ScLdir gAimm 1 t>raLdc act: P-át)ttdic. Ar -dn bpomte 
'r Áfi aitníg pit)Mic suttb' é Uom-dr ^ tM r^oi éut-dó 
-ds -oé-dn-dm -dijt ptedrs ré -dmac, -d^ur t^rs teir óorh 
c^é^n 1 néitunn 'r t)'féiT)itt teir é, ^sur reo UomÁr 
'n-<d "ói-di-ó, aj; cur ctoc a"£ re«dT)g.dit tA\y a muttdc. 
Sguir tíá rc^T) nfojt 'íidm -oóit) sur froióe-dT)^ít -dn 
(( Aitt t)ui*óe." 5o mío-forcún^c t)í n-d ctoc-d rré 
óéite c-ditce te P-d-ó^ic ^5 TomÁr Atmrifl, ^E^V 
b'éi^in T)ó coruige ae cruinmug^-ó s-dbit-d eite; ^óc 
a m-dirSc, níor te P-d-ótt^ic -oo b' fAittige é. Crom^nn 
4iti, ^sur tíon^nn rc-dn-ti-dc-d mór a t)í -dir 50 bé-dt 
te ctoc>d, ^sur rco 1 nT)i-di*ó tom-dir é, r«t m-d^ -o'-dittiS 
ré é, -d^ur coruige-dnn 45 cur múr ctoc ^m-dó t^r ^ 

mutt-dó. t)'éi5m -oo Com^r b-dinc <dr itir ^a r-Árs^ 

te n'<dn-dm & f-db-áit, ^sur P-d-ó^ic ^sur 't ^don fu.dim 
A^e x>'Á t)>dmc -dr n& ct-di-óe-dé-dit) te 5^0 re^tt^óiS "o^ 
^c^ite-d-ó te Uom-ár tió 5«r óuift r^ tf^fe46 ^ fá "óeire^ 
^r teic -dn ceattdig. 75 

x\tt m>diT)iii lÁ'v n-A t>ii|te4c trí Pá-ófaic 45 ce^cc 
.dnoiti 50 tnín, ttéit), rocAip 45 iArr>ait) re<Án^c tnrse 
45 ^n cobAts ^5«r cé c-arFAit)e *óó ^cc UomÁr. 

" ó, a pÁ-ó^c, A\y >Airi$ no-re ca*oa -oe'n cpiopÁit 
a t)í ^nnreo Ayéwl 1r oe-AS nÁr *oonuige<At> mé 45 
tia ti^muir ttpA-OACA. a t)í ^s CAite-Atti te mo -óottAr." 

11 ttluire, ní 45 mus^vó m-A5xvó <acá cu, a tomáir ! " 
^f^ PÁt)ti^ic. " ttl'^nAm ^ur <Aitn£ mé ptó*o 
bUACAittí ^5 \ut roi^ 411 bótAr 50 •oeift t e<Ac -Apéits m^r 
béAt) *oomÁirce eicínc *oéAncA 4CAt>. 

" Ó, ní riú biorÁn & x\T>eÁynAX>AV rm," &yv& UomÁr, 
" ,acc t)í rc^r triótt ^tfo -ánn 50 -oíreAó "oo m^c-rAiri^it 
rém, -A^ur ir beAj; nÁr t)Ars ré mé ! " 

tlí t^io cuirhmu$At) a^ t)it 45 ComÁr 50 mtxa tié 
Pit>tiaic rcm a bí $Á f cits A\y rexvó n^ tioit>ce. 

cois-íxMunse. 76 S^éAÍA 'n T)orhAti toift- 

(bcite^c-A t>o rSí^'ob tTlíce-át t^e^tn^c, ó Lonn-o^m, 
so t>cí av\ CLaiT)e^rh Soltnf.) 

An sex\mt)AmtéAnAC. 

O avi fe^n-cSeAmb^ittlé^n^c — f e^F -óé^ncA ax\ á\\i — 
45 ■oé-An^rh a b^iLe ó'n Aipt^ic Ce^f. *0'i^|t|t ré 
ceirce^nn^ mótu ^ réi'óciug^t) f^n tít 1 ti*o- Héit>- 
ci§e4*ó ré ceirce^nnA, -dóc ní rhúcrAit) rc 50 btUt, 
^Stir ttí coir5Fi*ó ré ^n fíoti-rpri'o -óúcc^r^c 1 mtnnnati 
n>A náice tro. 1r T>e^c-Aiii ^ ctieiT>e^m^mc 50 nsLdcpMt) 
T>tte^m ctióT>A c^Lm-4 xx\a\\ x\a X)ú\\a\% Leir ^n rSLábtnt)- 
e^cc x\Á teir <an crti>aiLLe,4c^r> t\Á 50 mbéit) ri^"0 vávza 
te Ltnge r^oi ctnng 7 ^éA\y-rj\\u\x> n^ S^r^n^c 50 -oeó 
x\a n-oeór. leADAR mnA T>e t<\ neií). 

O te^b^r cum^r^c c^icne^rh-dc úa\\ éir ^ cLó- 
btMiLce 1 tonnT>^m <a rst^ob b^m-céiLe ^n c^oiriS 
6|iót)^, T)e t.A Héit> .1. t)i3ti-AC rn^e^m^it rie.4rh-e,A5Ldc. 
t)eitie^nn ré ctmnc-dr ctunnn ríor-t^itne^rh^c 1 -oc^oib 
^ac a mb'éi^in t>i fuLdins teir a\\ rc^t> ^n co5^it>; 1 
•ocdoib x\a n-^irce^r t>W0A a b'éigm t>i a úaxja^z tjií 
x\a rLéibce -j x\a cntnc rhótia g^ro^. Cttácc-dnn rí *$ 
ax\ ^c^oi a mbíot) x\a t>útidi£ caIxy\a cu\ytA ?útA 1 
n-u>di5ne^r t\A n^te^nnc^ nó a\i Tdxmac n^ n-^b^nn ó 
oit>ce so m^iT)m ^mtng a\i ax\ sctit-fnAH) r^n 
i^-SCúLcdcc as ceAVA-ó rLi£te i ae cur corhAitiLe 1 
•oce^nnc-d a céiLe céAtvo a b'fe^t 1 ! 1 * t)é^n<drh Leir ax\ 
rsrior^T>óiti a rmíoóAT) i Le x\-a vuA^seAi) ax\iac av a 
•ocni "ÓÚtÓAIf, 77 

tTlo 5^01-óin cttoiTje tú, a rje^n u^rAt tttéAnm^r ! 
X)& né *oo guirje s^c oiTjce -j tjo p^iTjitt 5^6 truM-om 
x\a t)ú^i$ & t>eit bu-<vá4c, ax\ txáitte a tieit teót> r^ 
•oei^e^T), *oo tír* •ótitc-dir a tjeit r^oft ó fLarjttdirj n^ 
n5^\tt, -] .An c-e^ccru^nn^c míó-tttóaAitte^c ne^rh-cttíorc- 
^rh^it a f eiceit rai<4i5te 50 bttát ^m^c ^r *oo tíft ! 1r 
•oítir xx\a\\ -o'oibttig cú i ir cítt-sr^'ó^c m^ ctttittng cú 
50 r^irj tjo citoirje 1 Tj'mcmn ri£te ru^igce te cúir 
tjo títte. 1r onótt^c -Átumn ax\ rompt-A a t-áifDe-áiti cú 
1 ir Tjúttt^ccdó réiTjme-Aó m^tt cuiTjisir leir &n 
mumncitt fe^tt^rh^it tíorhtA a fe^r 50 Tj^n^ tjocc a\\ 
ron r^oittre^cc-A a Tjcítte A^ur* * Tjce^ns^Tj ae^T & 
rle^óCA ! 

» * * * * $ 

FteAt) riA t>peisiuí 1 tormDAiri. 

t)í cttumnius^Tj mótt x>'Á\\ t>reipttí ^5 rteiTj 1 gce^nn 
•oe n^ ti^ttdí ir mó 1 tonnTMm oróce £éite P-<yott<4ic. 
téigmiT) 50 tt^irj ax\ -Áic as cutt úa\\ m<<\oit te TMome. 
t)í fíe^gin llé^monn r-A sc^tdoitt "| m^r ir snÁtdó 
teir tug ré córhruvó cum^r^c u^itj aj; cur or coroaitt 
r\A nrj^ome cé'n r^'O 'n-^r* mi.an te 5-dó ríojt- 
b-AeTJe^t a \\a\X) a\\ cttoiTje ^sur <<m c-xm^m 'r<<m Á\z 
cittc xmn, Á\\ Tjcípn Tjútc^ir & rjeit. *OeA\\c as^V 
rspí'o ré 50 cttumn ax\ cao\ -acá ^r ^n cíft v-Á Látditt. 
Durj^ittc rc 50 \\a\X) w! Tjeitt&dTj ^r "ocíttín Tjit 45 
t>iottltug-dT> fu^r 50 cum^r^c t>Att éir n-A mbtiAtwicA 
t>r-AT>-A r^ tttom-fu^n ^gur f^ n&dtfi-fuim, 50 r<Ait> fí 
múrstuigte ó t^orj 50 zaod, ^sur & ct^nn &s 
oibttiug^T> 50 Tjútru\cc<\c te s^c av< t>4m te ríott- 
n^irmnc^cc í\a cnte a cu\\ a\\ ^g-AiTj. tus rc 
ir"o-mot^T> tjo ConnttATj n^ S^eTjitse, x^sur Tjurj^ittc 
5Utt tuitt rc me^r? c^rj^itt, 1 cuitjiu£,<vó 5>ac 
éitte^nn^ig; m^ ^n scéxvon-A cuitt ré or a scom^itt 
^n c<doi a va\¥) T)é<Ancúr^í n^ néitte-Ann ^5 *out ^r 
^S^ró 50 nions^nc>dc, -ásur ^5 trpeit st^eime níor 
t-ÁiTjtte, m^r Óonntt^T) x\a S^eTJitse, a\\ mcmn ^gur AV 
^istie ti4 ti^/^^PAl pc U. 78 

An se Ain txMtité aii aC . 

Cuijte^x) cuinife neite '11-4 gcítt tu^tbaitt au f^tj 
'p bí au Se^mb^i|tté^n^c r^n Aintic. t-áinic fé a 
baite An IÁ ceAVA, ^sur x)e jtéitt 54Ó x>e4tttt<\im ^gur 
gac cu^ittifse níojt éiftig a cutvar teif, ^sur níojt 
b'féixntt teif ^n rocttug^-ó a f^foc^x) n^ bite-dttm^ig 
a% bA\le ^ "óé^n^m m^ n^c nsLAcrdX) n^ t)útt^iS 

teir, Asur ir roitéut 50 b^uit ^n Fu-At ^sur ^n 

■oe^rS-Sr-Áni &P A*\ S-dr^^c com LÁix>itt -Agur corh 
x>oimm 1 scttoixjtib n^ mt)útt^c a\i av\ uxMjt reo x>o 
tó i bí ^on U4ir ó'n 5cé-<vo IÁ fli-drh ^tt cutjt ^n 
rst^or^'oóir r^nncAó xnnt 'n-a gcuix) óir •) a scuro 
zaIawvia. CeiSC 11A CALdlfltlA. 

tonntMin, 1Y1áttC4 28. 

Cé n^c bfuit rór rc<aix)é4tt c|tumn nÁ m>Accnx\m 
•ooirhin -oéAnzA as futmiótt y\a nxj^ome a^ 411 rocttugax) 
ap cetrc na u4t4riinA a cuittexvó or com^ir* dge t\a 
f éire rc^ccrhxMn 50 Cé4x>40in reo caitce, ir rott^r^c 
^r rSPúxmSAX) X)Á Iasat>, sur mórt 50 téijt ^n bire-AC 
é a\i Aon crocttu$xvó x>Á n-ocattruvó 50 x>cí reo. 
CxMrbeánann ré 50 roitéiri 50 bfuit avi Ri^g-Atc^r 
corh mí-fu^irhne-Aó 1 corh ronnrh^ri a$ fíotcám t ^tt 
fárc-Aix>e<ACC a tAWAmst 1 nétttmn as^V x) J fé4X)tMix>e 
a ctteroe^rh^mc. 'Sé reo ^noir rocttu$-<vó aí\ z-aoví 
; r "OÁ ficro a ttinne^-ó, 45ur a cttutui$ fÁbZAt i ne-Atrt- 
féróme-dó te cunónc^í t\a héitte^nn a firu$AX>, 4gur, 
cé nac bfuit sUvcta teir róf> nÁ é r n-4 x>ti$e4x>, zÁ 
•oóc^r tÁrottt, te be^s^n be-ds ^tttuiSte a bpuit ruit 
50 n-oé^nf^ró X)umx>Atr\ at\x\ axuac ^nnreo, 50 
gcttutóó-Aró ré r^r^tti^it *oo tunónc-Aí t\a riCttte-Ann 
Ftté céite, ^sur 50 -ociocf-aix) ciúine-Ar 1 ríotcáin, 
r^rc^róe^cc "j rw^nine-Ar ^r ti^c rjfuit cte-Aóc-AX) otttA 
'n-Áp xicítt te or cionn cé<vo btU"ó-Ain. 79 

1r longAncAic -oe'n crAogAt ax\ cruim a cuitte^t) 'r^n 
gceirc reo le ?at>a. ttí t^tá & teitero *oe 6ttuinniugAt) 
1 -oUe^é n-A £éire te t>ei6 mt>tixvón,A. t)í aw reomtt-d 
mó|t bttúigce -omste i n-íoccdtt 'r i n-uAccAtt te 
TMOimt). tlAc -oeACAift -d yÁT) nit 1 ^' imnróeAc & t>í 
t>eir*c -o'feirir^ «4 tiéitteAnn a t)UAit irce^c -Agur <a 
tóij; fetttt -d rui-óe-dc-án A\y u-dip fb4tit)t4 n<d tioit)6e 
roirhe >dtt f Aiccíor nAc mt>éAt> t>tteit acaX) oytA ! 
CÁinic -dn teorh-dn ne-Arh-e-A5tA6 srmn LÁn-rmAomce,A6, 
ITIíceÁt ITIac T)Áit>í ^n-dtt ó éir*mn 1 n-<Aon cujtAr te 
t>eit i tit-dijí. ttt-Á ca ^on fex\ri ^ tutme cion rm te 
teArugAt) a 6uft av av\ scurriA mí-á-órhAtiAig 'n-a $mX) 
nA cunóncAí bocca t>-Á -octte-ArSAittc "] t)Á sciApAt) rÁ 
cuing na -ocige^rnAí, t a -o'oibrig 50 -oÁn-A r^^rhAiit 
ceAnn a\i ron tuóc f-Aotjtuigte n-A CAtAirm-A zÁ or 
cionn rice rjtiAt>Ain ó foin -Ann, ir é tTlíceát 
ttlAC DÁitM é. Ó cuift r^ r«^f "o'-á t>eit 'n-^ t eirir<e, 
cÁ cúptA btiAt>.Am ó foin -Ann, ní tug ré >Aon cuttAr av 
IfUimrcitt Ci^n 50 t>cí r^o. 1r mimc -a ctoirexvó 
ruAim a gtóitt 50 btuogrhAtt ce-Ann 'tavi i^r mól 1 
céxvon<A btiA"óAncA ó fom 45 re^r^rh -aji ron -o-Aome 
rjocc v\a tiCir»e-Ann, -| as T)rrjtiu£xit> -Att at\ -ore-Am -j -Ajt 
>An "otige-A-ó a t)í gÁ t)j-\Á5Áit bÁnuigte; ^cc -Anoir t>í 
ré 1 me-Ar5 «4 scu>Aiicóirí as éirce-Aóc 50 -otút t 50 
tiAireAó teir 4n ótt<ÁiT> a t)í as mímugxvó n-A rtiS^ 
te^ruigte i reAt)ruiste av ceirc n-A CAt^rhn-A — ceirc -ah 
cuitt ré tút-AT) riA nséAS, rPt^^o-Arh n^\ scnÁrh, 1 éirim 
ax\ cmn ^5 oibttiugA-ó 5^n r^on^-ó -a^ -a ron a^ ^eAT> 
XAaat>ax\za mór r^*o-A. 

Ajt re-A-ó u-Ai^e 50 teit -An ctuis cAit t)um"0-Am .as 
cttácc 1 "oc-Aoit) n^ ceirce, 45 a rhíniugAt) cé-Atfo ^ 
t>í ^Á'w Ri-dg-dtCAr a T>éAnArh te r5«r "oe'n Ac^nn 
-dgur "oe'n creAc-dT), "j te "oeir a tÁbAWt *oo tunónc-Aí 
n^ tiéireAnn -a^ ^ t)eit 'n-A mÁigirctu neArh-rpteÁT)>A6 < A 

-A^ .a "oc-Atc-A rem t-Ar éir r« ir ^ e -d6«di|t. Cuitt ré or 

a scorhAitt cé'n rhí-f^r^i"óeAcc -A t)í 1 néirmn te 
t)tiAt)-Anc-Ait), cé -An críott-tttoiT) i -oon^r & tÁttt-d 
•oe ce-At 5An rocrugAt) r^r^Ait -A t)eit -oéAnc-A. 
X)í At\ T)tige>At) t)Á oirjttiugAt) 50 tÁiT)itt mí-tttu-Aige^6 80 

i iw\gdi*ó n^ nxxdoine a bí &s ™\ x 4 scor i "ocdLdrh, 
A5«f -d5 re<MMrh 50 *oocc 1 n^g-dfó, mdfl ge^dtt ^r 
411 50^01 4 jidib -dn ceirc r<Á5£d 1 n-,dirhttedr "S^n 
ttéi*óciugdT). D'r^S n-A cédrocd ^s«r tid inítce -An cítt 
*oe ce^t r-dottuugte 7 *o'nntig teób ,dnonn t-dr* rhuitt 
tiióitt n^ -oconn te 11-4 scnirh^ 4 oibttiug,d*ó 50 ctui-diT) 
a\i ron cíofttd contitige^c i as r<d5<dit & *ocítte *oútc<dir 
50 cn^itce ci-dptd 'x\-a n*oi-di*ó. "CA^Am^ <dn rní- 
fu-Airhne^r n& mítce conrcdbtd irce,dc '\"a tít 1 te beit 
as imte-áóc n-A rsu-droittíníb 1 n-,dinm 'f beit 45 
rm^ccug^x) -ón -otte^m^ rhí-fvárw <d í>í ^5 bds-dirc reo 
'f riú*o .d -óédn^m nó 50 br<dg,di*oír <d gce^ttc; -d^ur 
^irse-AT) x\a nTXdome bocc g^ 5cotug,d*ó. tTld td5-dnn 
^n críotc-ám t^g-oóc^r ri<d conrcdbLdí reo 50 mótt, 
d^up ™ béi*ó, 'Á\\ n*oóig, ax\ c-Aittge-áT) ^5 imtedóc 

ortd m^r c-á te r-ATM. 

Zá ipÁ'n Ri^g^tc^r r^' *oeitted*ó curoiug-d*ó te 
r^otttug^t) n-A CdLdifm,d, -dsur teir V™ c-d -oócdr 50 
n-oé^nr^t 1 cors^T) mótt a\\ ax\ imte^cc at «dn cut, "j te 
rúit 'r 50 mbéití 1 n-^n rm a -óé&n&m -j 50 fttiAiSfi'óe 
ax\ *ottoc-rhirnedc *] ^n mí-rhuinigin azá te vava ^5 
ttu^ige^T) n^ n*o,doine cuitte-dudtt rocttug<d*ó 1 *ocott a 
céite te x\-a brédT)r-d*ó x\a cigedrn^í <d5ur n^ cunóncdí 
ttéiT)Ciug^*ó e^dcotttd rém. Socttuige-á*o^r 'óÁ mittiún 
•oé-AS punnc a bttonn,d*ó, ^sur i^dr-dcc ^51*0 rriAtt ^n 
^céA-owA a úa?>a\\\z uaúa te n-A bré,d*or<di*óe a brutt 
*oe t^dtdrh te *oíot a beit ce<dnnuigte ^5 n-d cunónc-dí 
1 ttit CÚ15 mbti-d*ó.dn *oé^5, nó m<dr rin> -d5«r béi*ó 
tiocc mbti<d*ónd 'sur cttí rici*o bed5 n<dó c-ditce r^t 
m^r bádr i-dt-dó -dn c-^ir5e-d*o 50 téir a béit íoct^d 
-dtt A\r. XY\Á ti^tuige-dnn n-dó mbéi*ó ^n cige<ditn^ 1 
xía cunónc^í 1 n-,dn a teAcz te cétte 'r^ rocttug-d*ó 
ciocr-di*ó cttiúr me<dr^"oóittí ^dCd ce-dpt<d a% ax\ |ti^g^tc-dr 
te tudó a ceAQA-ó *oo'n cdt-dtti ,dóc n-dó réi*oitt teób 
^on crocttug^T) a *óé-dn-drh 5^n cttí cedttt>drhnA n>d 
•ocunóncdí A\y avi '-oút-dig a beit r^r^ te n-^ mbreit- 
e^mn<dr- <CÁ Áp bTeinrí ^r éittmn te b^itiugd*ó 1 
•oce>dnnc-d a céite 1 xx\X)A\le &t& Cl\At 'r^ri Aibtte^n 
-dnoir teir -dn rocrng^*ó reo a r5r«"ougd*ó 50 srmrt 81 "I so cúftAtn-ác tttít) ríof 1 tttíT) r«^r 1 te corhdittte a 

cutt i "ocott & céite 'n-A c-dob, ^sur ní oéi"ó rior 50 

•ocí pn 4ti mbéiT) mumnatt n^ tiéiftednn 1 scoicce^nn 

V&V^a teir- X)ax) cedttt ^t 1 cum^ 'r* btt s^n st-AC-dt) 

te tioccrh-AT) cui*o ^n cíor^ -d oeic T)Á íoc so bttÁc 45 

wa cunóncdí catt éir ^n axx\a — -oe ttéir* ^n croctun&ce — 

a mbédT) ax\ CAtdtfi stdn .dcdb. TLÁ ré rw r^ 

rocrus-AT) .1. t&\\ éir 5^c LarSdine, -j tdtt éir <an crutm 

-dimritte a beic cdicce 'r\-& scditfiT) &x\ c-ditt£edT) ^ 

beic íocca A\y ^ir, n^c mbéi-ó 'n-A *óiait) r^ ^n cdtdtfi 

r-Aor, m-ar te^nvMti T>e tiocctfnvó cum Ar\ c\ova -d bdmc 

^m-Aó -Air* 50 ríott]tuiT)e. t)-AT) ccattc re^r^m 50 

•o^mse^n Láioitt 1 n'^Sdfó pin. C-á pAC ^5 ^n r^§- 

•dtcar teir fin, ^cc vjaí> ceattc a Cdirbedn^T) *óóib 

50 sc^icriT) n^T) é a b^mc ^r ^n rocr-ugdT), t ax\ 

c-^ittsedT) a ce^rT)óc^r 4 fÁgáit -dft cdoi eícmc eite 

re^c^r rn^tt t-á rút^ a i)éAX\Axr\. C^icriT) CLann-A 

S^e-óedt a beit 'n-A re^tb^-oóirí -dft & "ocatcd rém i 

140 a beic r^or ó cíor 1 ódtn .dCdb r^' T)eitied*ó ! 
* * * * * * 

TTId te^ruigce^tt bedSÁn ax\ roctuigdt) ir móf ^n ^A\y 
T)o Ctdnnd 5-det>e.dt é; cé, mo bttón ! ndó nT)édnr>di-ó 
ré 50 ti.dibéit ronar^c réxinm^it Á\y -ocítt "óúcc^ir ^ltfr\ 
tlu-diti -d r^^onnge^r Ftflti sur* fd5 T!>d fici-o míte 
•otune, 1-oitt .dn ÓÚ15 -oé^s 7 ÓÚ15 T)éd5 'r rice -o'-AOir, 
^tt -ocítt 1 rit x\a btiA*ón,A azá c-dicce, r\At bruit ré 
1 x\-ax\ cr-ÁT) "] -oótir a cur >Att cttoi*óe ax\ $de*óit ir 
-doibnige i ir meiT)tti$e ! 1r T)eACA^\y a \iát) cé xhéAX) 
acaX) reo a ¥>éAi) T)e^g-focttug^*ó n^ ZAlAxrmA 1 n-An 
a comneÁit 'r^ mb^ite. O r^iccíor ottm n^c unrutt \\ó- 
xr\ó\y é. "CÁ ax\ C-Atdrh 'r\-A f-Ár^c c^rc cimcedtt r\A 
cítte as cocugdT) e^ttAis -oo'n cé azá, b'féi-oitt, 
ttó-nedrh-fuimeArhAit, nó ttó-teirseAiti^it te r\-A t^ot- 
ttugdT), >ásur cunóncAí boccd X)Á gcupA'ó Ay S^é c^ob 
•óe, b'féi-oiit, a% a i^ttttdiT) stteim a mbéit a b&mc ^r 
cdt^rh ctoc^c s^tto, nó av* mums ftéibe n-dó scuittH'óe 
S-db-dt 1 T)Á cotug^T) Ai\y 1 n-Áice-dódíb eite. Romnce-dt 1 
-dm^c nd ttéimrí bttedgd tex\tdn-d ré-dtt^c^ reo i*oitt nd 
cunónc-dí bocc>d, -j bío-ó ^s^mn corhtu^T)Att rocttuigce 82 
rfor o\\úa 50 r^rc^ roc^mtaó, ^sur t>ío*ó steó wa 

bpÁircí te ctoirmc ^s^mn ottt<\ 1 te^txaró séimne^ó 
x\n e^tt^ig awa6 ^nnreo. 5>o "ocí rm rjéi*ó 50 teór* 
cunóncdí 50 ru^t^c ^5 ríoti-ci^p^-ó teir -An r^ogdt. 

• # ♦ * í£ .5?«. 

Ui ^r rvpeiprí 50 téir heAS n^c sUmica teób ^r 
tonn-o-áin A frAite ^noir, te ^av\ ^lleAT) 50 *ocí tA\y éir 
r\A CÁr'SA, 1 50 mbéi*ó rocjtug^T) eicínc *oé.4iiCA a\\ 
ceirc v\a xzAlAmr\A acaX) tA\\ éíf m^ccnug^-ó *ooirhm 
<dbtir ré^c^mc £itinn f^*o-btie<4tnuij;te,dc -a T)éAT\Am 
ui|tci 1 mt)dite &t& CU&t av\ rhí rco. "O'MS Se^g-án 
Ré^monn tonn*odm 'r^n oi*óce *0\A\\T>Aom, i zÁ £á 
cu|t rcm 1-M01 \\é\\\ 1 scorh-Air ^n Coirce i ha ceirce 
móire azá o\\tA ^ focttug^-ó .1. ^n bpuit otttd sLacxvó 
teir av\ rocttug^-ó azá ce^pta *ói *j azá cmnce 5>dn 
cttucug-AT) vÁVAmA\l a\\ 5^0 X)eAlAc T)Á bpuit ó'n 
cunóncd r^oi lÁtAW, nó rc^tjrug^-ó *| te^rti$-AT) a óur 
a\\\, \mt) a fe-Atno -ór ^nnreo -] cur* teir <dnnrití*o, nó 
50 gce^pr^tt 50 mbéi*ó ré .dc-db r^ -oeirexvó *$,dn 
e-drfrdifj s^n m^jt^c, -j s<dc ^ mbéiT) ,dnn cuigce 1 
"Sce-drc ae mumncitt 114 cítte. Annrmn béi*ó ortd a 
CAfj^ittc or corhdiri r\A £cire at\ t>a\\a v\ua\\í teir ^n 
At\\usA*ó -j Avi mbiredó a rjé^r cujttd ACAt> A\y, t .Annrm 
ní Udogdt n^c -octte^rjr^t 1 AlfiV é> CttfT) ríor ^5«r t^tf'O 
ru^r? 1 me<dr5 r^ti^g mór n^ 50^^*0 i n^ nÁrird*o. 
"Ca\\ éir n^ -oíorpóirve^ccA azá te beit xinn ^n t)a$a 
tiu-dir tA\i éir n^ Cávsa, tjéimiT) eót^r^6 50 m^iú a\\ 
cé^r*o azá te c-ÁrtugAT). T)eirte-dr S^tt -óurj^ittc cui*o 
•oe t\a 'Péirirí azá a\\ £doirj au Ri^s^tCAir 50 rjpuit 
ttún ^c-ótj cur 1 n'^$^i*ó nu^ir» tiocr^r r^ ór a scorh-AiF 
at\ -oava hu^ir. 

* -* * * * * 

"Cá ctticc 50 rjfuit r-Á'n RiasaIzav- 5^11 -oo *ÓÁ cé^T) 
míte a tAX)Ai\yz u^i-óe -o'éittmn ^ac X)UAt>A\r\ av- at\ 
A^seA-o azá cuttt^ 1 te^t-c^orj te h^gxM*ó neite ^i^ite 
'r^n R^g^tc^r ó cuitte^t) 1 rjrei*óm av\ T)tige^*ó a 
ceApAT) 'r^n tj^éir 1 "ocdorfj av\ oi*oe^óxMr te soiri'o. 
ZÁ a cuit) rcm *oe'n A^eAT) roo a ceApAT) te 83 

r\6cÁ\-oe 'tMti tsiféxv 45 t)ttt 50 x>tirce.dnn.dc x^éittmn, 
1 if mi.dn te t)tnnx).dm a -óíóe-Att a x)éAX\Axr\ te r\-A 
£i£Ait "Oi te cui*oitig,d*ó te rdocdtidcc 1 te -oé^ncúr^í 
mnci, ^sur te bóitrie i^mti ^gtir be.dt.dig a 
•óé-An^rh níor fe&w. X)é\teA\\ ^5 zyÁcz 1 T)Cdoib n^ 
ceirce rco úav éir n,A C^rs^ rtteirw, -j béi*ó ctntte-AT) 
te r>ÁT) 'n-.d cdob .din.dc .dnnreo. 

ceisu riA UAtrhAti— íoCua saíi mtoitte. 

1D^r ce.dp.dX), rríce-dT) a tin toccd .dsur e^ro^iT) 1 
mt)itte n-A CdtriiAn ó cormge.dX) a\\ a r5t l u"otig.dX). 
ctnrie-AT) or corii.ditt &x\ crtu.dig é Cd ctnmre cdmnce X)'Á 
x>éAX\Axr\ 'n.d tdoib, -d5tir t.d rtéimrí ^E^V coitn-dí 
p.dipéirí X)Á n-roiug^T) 45 Cdirbe.dn.dX) .d ctnx> toccd, "j 
^n te.drug.dT) b-dX) cóir a *óé.dn.drh o\\tA. X\\ 10n5.dnc.dr 
wac T)C^s^nn 50 teórv "óíob reo azá -ó'á r51^*ou5<<vó te 
céite r.dn mb^tiArh-Ait azá r^-o a Cdb.dir*c 1 x>cdoib 
\\ux)a\ -dirute azá v^n r° c t tu S^'ó m<4ri cuittedx) or a 
Scorii^itt ó'n bfeir é, a^V til cor.drh.dit 50 bruit ré 
éAVE^'ó te.drug.dT) nó At\\u-£AX) a curí ^t 1 <a f^fóc^r 
n^ cunóncdí 1 scoicce^nn, m-dtt ^n rvu*o x>'feitre.dX) 1 
sccdnncdtt nó 1 nx>útdig, ní móroe 50 mbé.d*ó eIacax) 
a\\ bic teir ^5 cunóncdí 1 n-.dice.dc.d eite a\\ ru*o n.d 
círe. JZÁ rtijtrhótt n^ tro-dome g.d x)eirhniug4*ó 50 bruit 
^n lom-drtad t>'Á t.dbdir*c x>o n.d age.dttn.dib r.doi -óeittedX) 
ti-dr* tAll tA\\ éir n-A mbtMTMncd mótt x^ava a cA\teAX) 
45 -á i-dtnuix) -a beic -as FutAmsc te ctte4r54irtc ^stir 
rpíx)iút>Acc u.dtd. ~CÁ cuitte.dT) 45 a x\á-ó 50 rittmne.dc, 
■dsur -A5 4 ctttittigAT) 5An T)ti4X), stijt Ab mx) n-d 
cige^ttn^í cútrh^n a geobvMr avi btmcÁirce ir mó at 
avi ^irse^T) reo azá 1 n->Amm 'r & oeit i)'Á bronn^T) 
^tt n^ ctmónc^íb, ^5«r 50 bptut Umc ii*óbéit ce^pt^ 
*óóib a\i ax\ cdtArii — ^tti-dó n>dc rm é, i n-útt cóitt 50 
mbé<dx) r^it 50 x)Citibr4T) n^ ctmóncAí a\x\. 

'P-Áigce^tt tocc ay\ at\ mt)itte rr\A\\ 11-dc -octis-dnn r^ 
.don x)eir m-dri bA*ó ce^r^ x)0 n^ ctmónc>díb boccd a 
CA\teAi) AmAC ax* a sctnT) s^b^dtc^r te CÚ15 oUavvia 
\:\ceAX> teir -dn c^t^rii -o'fdg-dit a\\ a\? Ar\\] y 9 x\a reitb 84 

réin ax) td 5Uíi f4ottun£ed*odti é 50 cíogrhdrdc, -j 
5Uft cdittedTMtt é 50 ne4rii-*ótirce<dnn.dc. tTI-dti ^ 
5céd*on-d cdince.dtt 1 toccuigce-dtt 50 sédft 5^n .dti 
bille 45 *oédiidrii 1 bv\d*o níor tnó *oo " tucc n^ tioibtte," 
4 bíor d£ rdottutgdt) nd Cdtrh.dn djt a bpdróe -A^ur 
5dn -oeir ^ c^b^ntc te n--d scut^ri'óe c-dtdrh reite-Arhn^c 
azá ^dti cunóncd a\\ bic, -acc m a fdr^c, 'n.d rcitb, a\i a 
bré^T>r^iT)ír niditte,dccdit 1 br^T) níor rocdriitdtge riÁ 
nidtt ^t-d ri^T). tlít >An bitte r^f^mAit *oe ce-dt s^n 
roctuig^t) a beic -dtm te vi-a tnbédt) ré fur^r^-A 45 
cunóncdib boccd 1 sConn^ccAib, 1 1 n-^iceAC<Aib eite 
riA cdtc^ míne ré^r^c^ n-dó brtnt a~s cocug^t) émne, a 
curi 'na rdtb lonnur 50 mUdmrroír 5tteim a mbéit 
^m^c — tui*o aca 1 ns-djt "o'á bett 45 cinne<driiAinc A\y 50 
teóft aca *oe ceAt ,d r^ic CAtifi.dn. 5o cmnce ci *oeir 
cugcd te n-A bpé^T)t-Mit)e beds^n méd*ouigte a cur* -dr* 
gdb^tcxMnb 1 sce.dnncAtt.dib m-A|t tdttt-dtt v\a néijte^nn 
n<dó bftnt -dcc fíott-t)ttoc-t,dLdtfi 10 nnc.d, -d£ur 'n^ bftnt 
bde*óit boccd 50 r^Ffms (ftáfi beó 50 ridb.diT> !) 
-dóc nít Aon -oeir eire.dcc.dc cugt-d a cuittre-dr n^ 
ttéimrí te^t-dn^ rc^r^c>d t-dttc cimce^tt oytA 'via re^b. 
'Sé rco a te.drtuige.dr. 

ttí rnongn-dt) 50 brtnt n.d 5^et>it ^S ttnte.dcc 50 
cttÁitjce -oubAc ^r n& ce.dnnc.dridib u*o 1 scoiscttíocc. 
tlít, r^ittíott ! za-oa te n-A n-.dg.dit) a"s b-dite 50 mimc 
-dóc av\ Sdnncdndr. ttu.ditt a rsoitce-dtt ^n 5-db-dtc^r» 
nó ^n te.dt-g.db>dtcdr (r^o a gnítcdrt 50 ti.dn-rhinic) 
Asur geibe-dr *oume *oe'n ctdinn rh.dc a tedt, ir 
ion*oudit surt beó bocc m.dtt c.dite.dr rc é fém >dgur 
a rhuittgm a cotugdt), 45 a ^a^a\í) a beit -ds 
r^ottttig-dt) *i as b-dmc br^b-dig ^r n^ te-dcr-dó^ 'sIata, 
nó -dr ^dn "sctu^t^c ri^*ó^m 1 \\it a fvdoS-dil, *oóib. An 
ionsn>dt) nu^tt -dc^ *oe-dg-t^t^rh mín cotttom or corh^ttt 
nd n-óis-fe-dtt tíorht>d rsotbinc-d 'rn^ ce^nnc-dr^i*b u "°> 
1 ndó rciTntt teób -driidm ri^^omeAt) A\y -ótt^nn^t) teób, 
50 ngoitte^nn aw *ottoc-rheirne>dc >d*sur ^n rhí-rhumgm 
otttA *oe ce^t 5-dn rciceit a beit ^c^b -drt ywo a\i bit 
te n--d n--dgdró, -| 50 n-uttrhuigi*o te t-drF^T) teób ó 
n--d n*o-dirh -j a ns^otc-d cun n^ Sc-dc Aoncuigte? 5° 85 mbít> i X)ifAT> níof mó CAtrh-An te ptinc c<Aitrit) ri-AT) 
& beit ^s ci.Ap.At) teif aw rAog.At, •] rAiftíott ! CAitpit) t\a 
■oAoine ógA & beit gÁ bfisiit. 

O beA^ n^c sac -ouine "o'Á gcuitte-Ann a fnuoitice 
T -a b.Att.Arh.Ait or comxMti .An crtu.Aig gÁ toccu£.At) 50 
t-Ái-oi|t occrh^-ó curo -An cíor.A .a beit te híoc teif ^n 
tu.Ag.Atc.Ar 50 bttÁt tA\y éir n-A hocc mbti.At)n4 'r crí 
ficix) 50 teit, .a cttíocnóóAr ^n céAttm.A, & beit cAitce. 
U.Á TXAome 45 -a tt.Át) mi gníte^t^ *otige.At) t>e reo 50 
tte.Abp.Att 1 50 rw^iSF^I^ <an rhumgm ^stir Ati crtnt 
cttÁit>ce -a bí te seméAtA .An CAtArh a beit r.AOtt ^S 
CtAnn.Aib S<*et)e.At 'r^ T)eitte.At>. Ce.Ap.Ann TMoine 50 

mb'fe^rr Aii 5^et>eAt & rÁs-Ait m^r Acá re 45 r" 1 ^ 

50 se.AnArhAit, .acc 50 -oóc^r^c, te r.AOttr.ACC r^ 
■oeitiexvó r\Á róifttmc aw fém ^noir ^sur fior a beit 
A\^e v\ac mbéiT) c.At.Arh a feacc rmnre-Att r.AOtt ó cums 
tti<A$Atc.Air v\a nÁmA-o 50 b^Át. Acc te consn^rh T)é 
1 tfluitte ní b^og-dt 50 mbéit) rm -ArhtAit), .A^ur *i cóitt 
ct-Aon^t) 50 brÁt -oo'n T>ttoc-rheirne<Aó, nÁ .An rhumgm 
.A c.Aitte.At). OmtHT) .Anoir ^5 biottftusAt) rtmr ^5ur 
^5 bttorcugAT) ott^mn. O tia fóTXA T)'A bF.AT>u£.At> 1 
T>ceinit) n-A r^orr^cc^ 1 ndttmn ^noir ^sur ní 
h^itteóc^r 50 T)CiocrxMt) tócttAnn 50 tonntvAó roittreac 
<airci a ttw^i^re^r rS^rn^iU, t>ub.A te.Anrh.AttA n^ T)AOtt- 
r.ACCA A^ur ^n g^ttT)-Ac>Air <Am.AC -Ar cum.Aitt $Lar-A rhíne 
n^ Pót>La 50 -oeó n^ n-oeótt ! 

# * * * * * 

ACR^nn riA íf nt)A0ine ngeAt " te nA 
Cí DAome DtmA." 

An csomÁit. 

n^Aó ró-putt^rc^ ax\ ciúmeAr ^S«r ^ti r«Airhne-Ar 
•o'-Atttug^T), 1 -Á^ 1 r^íoc^T) ^x t>Atttt^in5C 'n>A teAb-Ait) ! 
nu^itt ir ru^irámSe ^s^r ir roeAmtAige -a bímiT) 50 
mmic 're^t) t-AS-Ar <An T>ttoó-tuxMttir5 cus-Ainn -oe 
fSiocÁn, i -o'-Aon ptn^P -Atti-Ám, so bfuit ft^ic ^gur 
rté-AóC-A t)'^ n-oé-An-Arh, -Agur -An cme^t) -o-AonnA 45 
rse^nn-At) -A^ur ^5 -Áiciug-At) a? a céite 1 n-^ic eicínc 86 

-oe'n oorfldn móft, 45111* i<<vo 1 n-é^-o^n a céite 50 "oÁna 
VíocriiAtt iu\rhA*OAC — -oiteAin as a 141^41*0 rtn^cc a^uv 
x\n U\tri 1 n-tMóc-Ait -o'figiit, ^sttr -dtl *o]te^m eite sav\ 
Aon ^Iacat) te rii^ccug^T) UAtA, a£z as iaiuiai'ó 
ceA*o' a gcinn ^s«r 4 sce^r^ir Fém g^n ^on *otnne 
^5 bu^Uvó a Uvo-Aift 9 v\a gnAitíb, tt-Á ^on óuti irceac 4 
•óé^n^m ojtfcA rém nó Aft a *0C4tCAíb T>útóAir 1 

11ac m^ittg v\ac teisce^t 1 *óóib mAitteACCÁit 50 mín 
1*61*0 roc-Aitt, ^5«r "OUl ^tt 4541*0 te n-x\ gnó s^n ^n 
c-eAócrwmnAc a teacc te mí-ftiAiirmeAr ^5«r ca*óa*o 
A^ur cotttttiS^*ó móti 'via mears, ^stir a sctitt ^m^c 
^tt n^ rtéibcib UAisneAC-A m^tt betci*óig ^At>Áme 45 
]\uaúa\iac ttómp^ 50 cíocrw\c neArh-foig*ome«AC, 45 r^re 
a\i & sctte^cA-oóitt. A^tir n^c m^irs Stttt Áb é av\ 
" reArv se^t " a\i snÁtAige teir, te r^itinc 1 m<Aom 
nó 1 *oc-ALAtfi, corugAT) av ^n imtteAr teir n^ " T>Aomib 
•oottcA." CeApAnn An <( reAtt geAt " n,AC móti An 
" re^r *oottcA " a ceAnnrtig.AT) 1 n-Átc eicínc a mbíonn 
ré &s cttrt v\a scor tt<Ai*ó, a%uv Eo breiteAnn Cttíor- 
CAífiLAóc ^stir m-ACÁncAr a rhúnA*ó *óó, ASttr ^W rm 
ir mmic a tortngeAr ^n c-imtteAr 1 a teAgCAtt av\ 
iomA*o T>Aome, AStir a CAgAr ctteAÓAT) -] véÁbA*ó, Agttr 
mAV'úAT) rmttceAó ir cttti irceAó An " fijt bÁm " 1 
n-ionA*o ciíímeAr, múmceAÓAr nó niAeáncAr A cutt 'rnA 
te "OAomib *ooriCA." 

* * sfc t- * * 

&SUV ir F&AftAiftÁil r)ÁriA ne-Arh-eá5tAc é av\ <e re^ 
•oottc-A " nti^itt a cttrvcatt a\v, ^5«r if rí^eArh^it m^ 
fe^r^r Vé a\i ron a títte, ^s^r -d gio*oÁmín "oútc^ir. 
O r^ oitce iuArh A\y aví ng>d ^stir &V ^n ngté^r c-áicce. 
1r mmic a b'éism *oó é rem a óor^mc av ak 
mbeici*óedó ^Uca 'vwa coittctb ri^*ó^i^e, nó 'vwa 
^te^nnc-dib tt^isneAc^. O reire^n m^r 1 ti^ n^ittteáó^ 
^5«r 5^c -ore-Am -ó'Á -ocÁmic rontie, ^Htir cé r\At 
brtnt ré corh r^eArh^m, corh mín, nó corh v^octA teób 
reo ó Tlomn n-A nGótip^ a t&^Av A% cttr AW, *V be^s 
acaX) víac voa\\ *oóib é as cor-Ainc a rh^ome, nó a 
tAtrh^n 'r^ *5CórhttAC. 

sf: # - s(í H 5 *f* H* 87 

ZÁ cudirors cu\\t& awac 50 bpuit r™íoc«d*ó mótt fcdtt 
éir a "óédncd A\y nd Sdr<dndigib 'r>d cSomáit r^n 
Airric Coift. 1r bedj; ndft rtidttd"ó ó óéite cipe acaX) 
a\i ,dn red6crhd*ó td *oéd5 *oe'n rhí reo .1. Aibtteán. 
1Tldttbuiged*ó *oei6nedbdtt oipsed6 ^s^r céd*o Y ceittte 

redttd -oé^s 'r trí rici-o r<Mg*oiúitt ottfcd, ^sur 

6ditted*0dtt 'bá gunnd rhóttd. 1r é dn teórhdn mittceAó 
cunw-dc ú*o .1. " atí tTlutLdh," a ttirme ^n c-ip. 1r 
cordrhdtit "gutt ri<A*ódm -dttcd -dn muttd6dn x>e "óume é, 
•d£ur 5«tt Áb lons^ncdó 50 téir ,dn cttoi*óe 1 ati 
meirnedc & gedtt T)ia "óó. 

t)í ^n Coirmádt pttuncé-d-o or cionn ^n -ore^md 
a m,dttbuiged*ó 50 hudtbdr,d6 cobdnn ^n IÁ tf*o, ^sur 
zÁ r^iccíor -d n-^dnm^ ^r n-d Sdrdndigib 50 bruit -dn 
Coitmédt Cobbe, a bí -dnn rreirm, 1 n*o4irhrédtt ctw^i"ó. 
Uu5d"ó r^oi -oed^d n-d "Odome *oubd a% ceice<d*ó teób 
a\i ak 5ctit-fr<ái"rj ^ri cr-dtnónxi ú*o, ^5«r pre-db «^n 
ptumcéd*od6 ^gur a 6ui*o r,dig*oiííitt 50 weirnedirhdrtt 
•oinA 'n,d n-01-di-ó. 

" tXdmred*o-rd r^ic ^r ti^ "O-domib -oubd riA'óime 
nirhned6d reo, -dgur r^5 rúm id*o 50 scuitted-o *oeitte.d*ó 
te £dó reiti*oedó -dCdb," ^r reiredn <dr ifnte^óc "oó. 

" tXdmred-o-rd r<<Mc avac-va ^r 6um,d -dr bit ^d-gur 

rdsr^ rínce tú rém n "00 "óttedm "ó'i mé-d-o x>o cui"o 
5dir;se, -dgur "$*•£ "óÁn-A *oo gtór, mdtt-d -ocus-diit rí-^ire 
•ÓU1C rem," ^rr-A cdoiredó n-d bre^tt n*oub r-AOi n-A 

fl-dC-dlt. 

tedn -dn ptumcédiT)-d6 x>óib 50 -oávia ^"O-i^ncmne-dó, 
•^Stir ftán -o-dmse-dn .dige gdn m^c m^t^r -dcdb a f-d5-áít 
beó. ÍJeió ri^'o-f-An roirhe trí u^i^ne^r n^ ngte^nnc-d, 
1 trí gdirbte-dóc ndi scnoc nó 50 bru-dire-d*o^r 
•oedtuigte ^m-dó é rem -dgur -d cui-o r^ig*oi^^ 1 br-d*o 
ó'n sCoittné^dt Cobbe ^5«r «a 6uit> r^ig'on^ií 1 reiredn, 
-dgtir -dnnrm tdimced*odtt tdtic cimce-dtt -dir, *oe 
rsiocdn, -d^ur •o , ionnruige-d"OAtt ^sur , o'^iciged, , o-dtt •ó*^ 
rmíoc^-ó -dgur *ó^ te-d-g^n 50 hudtb-drdió. Cuic ^n 
ptumcéd-odó 50 tudt r^n -dór^nn te uttcdtt -oomiirce<dó 
ó fedtt -oub a -o'fds cttio^tdi é. tlí r^ib -don 6-db<ditt 1 
n-o-dn -oóib m>dtt bío*odtt ttó-f4"0di ó Cobbe, as^t nf r^ib 88 

<\on fiof A\^e 50 "ocí 1 V)VAX) 50 tiAifc ax\ rhío-toirs T)Á 
oédndfh. 1r eordttuil sur* meAttAT) n^ S^r^nAig 1 
nx)UMX) fw&'ót&ipf ^n íhutLdn, ^SUf 5Ujt 1 n-^on curu\r 
4 tc\ceAX)A\\ uaúa te fúit 50 te^n^i*óe ia*o -Agur 50 
mbéA-ó x>eif ACAb ^t^ ^n *oomÁirce a x)éAX\Axr\ — r*UT) a 
runne^TMri 50 pAiceanncd. 

X)e ttéiri sac cu^iturse titoi-o ^n ptumcé,<voAc mí- 
4-órh.A rw\c «Asur -a buróedn 50 crvéan, -A^ur rmneATXAtt 
\A\\\yACZA Lái-otte -Ari ritteAfj ^t 1 ^V *V <an iic 'nA ruMo 
^\n Coitmé^t eite, x\cc cinn orítd axtiac 'r ^mxic. tlíori 
r^n urc^ri nÁ pitédr* 5-an roiugAT), -A5ur 'r^ "oeitteAT) 
bío-o^tt 1 scteicedrhn^r nA breari rmub a bí .ann 'na 
mítce, x\5ur, '-Ar n*oói£, tusATMr* " T)UAt5Ar -an 
crtirtie " T)o n^ S-Ar^ti^igib bocca. O r^iccíor <An 
cr<AogAit orvtA 1 S-Ar^ti-A 50 r\T)éAiM?AV ax\ cteAr céA*onA 
te Cobbe i a bui-óin réin. tlíori cuitt ré corv r\Á CAri 
x\r ó rmneAT) aw c-éittteAó, te rS^nnttAT) yo\xx\ ax\ 
nÁmAiT). O CAoireAó eite S^r^tMc, °0A\\Ato -Ainm 
ttlAnnins, ae x)éAx\Axx\ a\\\ 50 mAtt xMtte>dó te réAÓAinc 
te rói^tmc a\\i, -A^ur ní't a fior céAyo a tÁrvtócAr 
axx\ac ^nnreo. "CÁ Cobbe bocc te *óÁ céA*o ipeA\i ae^V 
míte cAmAit ae Feite^m teir 50 nimm-óeAc mí- 
fUAirhneAó, «A^ur ní teige^nn ,An r^iccíor x)ó corvrvuS^ 
50 brÁ$Aró ré consnArh. 

1r Á\z av\ xt\ac ax\ r^ogx\t — m-oé 50 tiA0ibne,Ac sttonn- 
•OAtiAó ^r ucc v\otcÁx\A i ciúmir An cr-AogAit rhóirv, 
asuv m-oiu 50 -ooitge^r^c bUA*óAtttA as CArugA-ó 50 
brvónAó .An Á\\y *] ax\ x\crvAmn azá a\k rmo-At i-oir* x\a 
S^r^n^ig i n^ T)>doine x>uX)A ? r^n ^Xifric Coitt ! 

* :\: * * t- $ 

An csom^H. 

'S\at> r\A rocta *oeitteAnn<Ac>A -oubAittc íl-ánbutt^í .1. 
rearv mótt 1 Ri^g-Atc^r S^r^n>A, ^sur ^ cA\lleAX> 50 
bAn-cob^nn ax\ Ia ceArtA, 1 *oUex\c n^ péire %u\y cmnce 
n^c bpuit te^tnug-dt) x\Á neAticug-AX) -Att rut) ax\ x)oxx\a\x\ 
xf\ó\v tA\y xr\A\y zÁ snótuigte ce^nA 1 nxxÁn T)o'n ttíegAcc 
'r^n Axr\ te ceAóc, 1, mA|t rm, nÁ|t rhó|t fe^rc^ féAÓAmc 89 le n--A tt-aií) acáó a comnedit, n 5dn ■oyax\x\ax> le zax>a 
x\Á\\ leób. tlí yA\t> fé redócrh.din bdpngte 50 y&\t> 
.dttdsúincedóc rhótt 1 x>Uedc x\& f éire m^tt gedtt ^ aw 
x)omdip:e a tÁylA 50 mí-fottcúndó "oo'n Attm Sdrdn-dó 
1 -oUítt nd Somdtd te soipx). t)í 50 teón -oe nd 
Cdmnceóip as *otit te cut.dc r^oi gutt cuitteAX) a\\xx\ 
.dmdó 'vax\ cír* coirhtigig p.dx>din rhío-fottdin úx) te ^on 
b>dCdX) .d cutt Ay x\a " x>domib x>otiód," 1 te beit 'rá' 
•oeitte>A*ó rciAttCA ó céite 45 ax\ " ttluttdh " mittce.dc 
udtbdrac -dmuig ,dnnpúx>. 

" ttí't nedr»c -Att a teiteix)," ^rr^ Uigedrm-d 
Cr^nbottne. í£ CditpéAft .dtim A cur* .dg 5tudire.dcc teir 
ax\ x>\\caxx\ x)Ub a ce-dnnpigdx) i p'ogdóc m^r í reo 
,d5dinn-ne, -d^ur ni.d tdtttuigednn 50 nx)onuigcedtt 1-dT) 
feo a téigedr -dmdc odinn, x>e.drhdn ne-Attc -diri -dóc a 
beit 50 cttdix>ce ! " 

Hí cóir x)e.dttmdX) a "óédndrh sur* 'rdn Airpc a 
pnnedX) ax\ z-á\\ te soipx>, -dgur sut 1 <<*o .dnnpúx), 
nteipn, & CA\\XeA-ó a\\ x\a Sdpm.digib x\a mítce 1 nd 
x>dince te 5dtt *oo ceittte btid*ón.d. 5o x>eirhm ir xx\\o- 
á-óvac ax\ cír í ax\ Airpc -oo p'ogdóc &avax\a> ^sur ir 
x>edCdiri a tidx> cé ax\ cudiftcedit -Agur An CldpÁlt A 
bdinpe.dri av ceótdm Sdrdnd ^mtug .dnnpúx) .dm.dc 
.dnnreo. 

* # * * . * * 

ó'n scédX) td ^fi topnge.dX)dtt ^5 cttoix) n.d mDúr^c 
ní \\a\X) aox\ cudipm .dCdb cé'n bpg 1 -dn éiredóc a bí 
p\n x>tte-dm cttóxVd a bí r-an Aifpc Ce^r te re-dpMti 50 
x>occ 'n,d n-.dg.dix>, i 50 x>íttedc gtdn tdtttd ^n mí-eótdr 
mí-d'órhdtt'dc céAX>x\A x)óib ^tt *óut x)óib ^mdó so cír nd 
Som-dt-d. SítedX)dri ndó x^ rómpd -dmuig Annpú*o 
-dóc x>tte>dm bedg x)ub rti^r^c éix>ctteótt,dc, 1 ax\ cé-dX) 
uttc-dtt a CA\teAX)A\\ bíox)dtt cmnce 50 ^dib -dn b-ditte 
teób, 50 t^ti x\a reitix)e^ód rs^dbt^, *] ir 5>dipx> 50 
ttdnb axí rre-dns-rsé-dt cutttdi ^ndtt 50 X)cí Se-dgdn 
r^nnc-dó bocc: " TLÁ ax\ cúir ^5 *out ^ri -dg-difj 50 
hdtuinn. Tlí béix) cimtedó^n x)ub -ó'Á bruít in x)'^gAix) 
féin nó 1 n-^gdix) -dn Ue-dgdirs Cporcdi-óe, dCdmuix) a 90 p&AipeAÓ ^nnreo 50 róir-te^tdn, n^e mbéi*ó fmír- 
ceáitce ^s^inn rtit ^iiteóó^r C<3 é. t)í as rúit te -oe^g- 
tu^iiurs UAinn." 

€Ámic ine^ns^-ó %Á\ve y r\A bé^t A\y léige^-ó na 
ctMipirse *óó. 

"Y\ac nuirs & -béAw^&'ó za-oa," a\\ reire-An, " ax\ IÁ 
a bpuit r^ié"oi^^ UorhtA C4tm,A m^tt fin te ^eA^Am 
•óom." 

TVfdn re teir ^n -oe-Ag-tu^iturs Fo ne-arh-f oig-omeac. 
'Sa -oeireA-ó táimc rí; ^cc, a Se^gÁm boicc, tuic ax\ 
■otmítt (ctuott) A\y atí -oreÁtt (ctte^tt) a^ac nuAip a 
ruAirnr h rn.att> 1 leÁbA\i) a mnrmc -otnc 50 \ia\X) " ax\ 
óúir ^5 'out a\\ aí;a\-ó 50 nátumn," cu^UMr 50 \\a\X) t>o 
óuit) " Ldocttdi-oe " -ó'-Á te-As^n 50 mittce-Aó -] xxn 
" ttlutLdn," 4 bí 1 n-^irhtte-ár a beit 1 -octtom-fuan nó 
^Iat\za teir ^t 1 F-at), ^t-rhúrstuigte, -| biorruigte r«^r 
50 nionsancdó, a^ imte^óc ^r tóir x>o óui*o r.di£*oiúitt 
'n^ ctioice>dnn *oe^r5 te ce>Ann cufcdig "j za1)A\t> — -dnoir 
'nd fe^r^m ^11 bdjttt at\ cnuic 45 •oe^rcM'ó u&\<6 50 
Spmn 5é^t t -l 1 ^ , ó^í t c-A6, m^r feAb^c n^ li-ditte fu.ditte, 
45 cu^rttig-A-ó xm n^rird-o; i ^rír 'S^ rti^ise^-ó ttoirhe 
m^tt rs^cd beitme^ó -d*; rit te ce^rb-dó IÁ s\i\Ar\mA\\ 
r-drhttdi-ó ! 

Cdimc cu-dittirs eite 50 bruit ^n " tTlutUtfi " 1 
n^A\\ r>Á beit sÁbtA 1 ce^nnruigte. 

" Omui-o 1 n*o^it te cimóe.dtt a\i ^n mbite,drhn.dó 
cLAmpAr^c," ^r-A cu-AitnrS. " "CÁ ré 1 n^dtt r>Á beit 
ttUAiste -d^dinn 50 -ocí ax\ á\z & -o'fás ré, ^sur n^tt 
fitti-ó ré coi-óóe," ^rr^ cu^irirs eite. 

Aóc "óe-drh^n b^og>At a\\\. C4 -dti br^on ^5 coipeA*ó 
-Ann rór 50 t-di-oir ce^nn, *j b-dmrix) ré cne^-o eite ó 
óroi*óe av Se^gin nó ir tnótt ^t 1 me^ro^tt. 

4: ^í i}c ^ fjí * 

tnue tiA UAlAttin^. 

1r m4it m-dr t^r^ "oo t)itte t\a U^t^rhnA ^it a 
tdb-dirc or corh<ditt Cige v\a féire aw -oa\^a íiu-dir. 
tlíor cuir 1 n'^A&Ai'ó Atz fé *óuine fióe-<vo, ^sur t)í 91 

ceitre cé-A-o, ctnútt, 'f r>Á ficiT) teif. "CÁ rtíit 50 
sctnrre^ "oe^g-ciiíoó -Air», <a6c zá reArjrti£,A-tj mótt te 
ctitt MV rór rut rrutt ir réiTHtt te ^eirirft) n<A tiíhtte,Ann 
SLaca-ó leir. CxMtriT) rixvo -Anoir, nu^itt a X)éAWA\i ór 
éorh^ir n^ ^éire é av\ z\y\orr\AT) hu^ir, & rjeit A\\-&\^eAt 
^5«r ^-Á\\yx)eAllA6 A\y ?at> as a \A\y\yA\-6 5An coti n-Á 
cAfATj a tei^e^n -Ann má'r réi-oirt é, .acc rrutt 
rocttuigeAoj 45 «An sctitnnmtigA-ó mótt 1 mt)<Aite AtA 
Cti-At. "CÁ ,Atttui£te móttA -A5 ceArcÁit ^nn rut rr\A\y 

ré\A-or^ti a xiá-ó 50 t>rtnt ré Ath&m saji && X)e\t 

rÁrAtúAit, <A5tir cÁ mum£in, nuAir* a r^ctAtt -óó -An 
críorh-A-ó xjaXjza, 50 scuittre^tt ^ mrjunÁice reo -Ann. 

CAirt3ein Se-AgÁn Ré\Amonn, liAm Ó tDtu^m, -A^tir 
Se-AgÁn Díottíin 50 roitéift cé'n TMirhré\Att -a 6-Aitre-A-ó 
r-Árttig^-ó r)Á n-oé^ncAi-óe -otigexvó *óe 5>An ^ion r3ire>A6 
a 6uft -Air; 50 nT>é\AnrA'ó re m^itexir *oo romnc, *oo6-Ati 
•oo 50 teór, so mbéA-ó móttÁn n-A6 -ociurjtiA-ó ré ce-Attc 
A\y X)\t "óóirj, ^stir 50 sctntire-A-ó ré 50 teótt eite 1 
5Conc-ArjAir*t riióitt 1 teatxAi-ó te^rti§A"ó a 6uft ottfcA, nó 
AifiÁm a sce^r^r <a tAX)A\\yc "Oóirj. 

1r ctim-Ar^ m-Att t^rj^itt ^eiritn n^ néifteAnn a^ cutt 
ór corh^iri n^ ^éire cé^tfo a rM as ce^r^it UAtA 1 
néittmn, aeuv céAtfo a rjé-A-ó 1 n-^n a rÁrAiirh. 
CtiSATMtt A\y\v óf corh-Aitt .An crtu-Aig 6orh to6c<A6 'r 
rjí ^n thtte rriAii ge^tt a\í -An soaoi a \ía\X) ré ae 
r<Á5Áit nA -ocunóncAí rjocc 1 r\-\A\ytA\y n^ néitteAnn 1 
n^AnncAnAr -A^ur, "o'-a rjttíg rm, cionnc^6 te 50 teór 
T>Á\y n-ósÁnAiig cttoróe-Arht-A tíorhtAi 1 ^Ctíise Conn,A6c a 
Ttti^ise^"ó 50 *oeó n^ mjeótt ^m^6 ^r ^n cítt. 

T) , ri^rt t mSe<A*o^r "oe X)u\t\-oArr\ cé'n n\Ait a rjeit ^5 a 
\A\y\iA\-6 roctttig-AT) a "óé-An-Arh a\\ t^t-Arh n,A 1idtte<Ann 
mAtt-A \ia\X) r^oi méA-otig^-ó a ctitt a\\ x\a p>Aircí rjeA^A 
-acá a% ctmóncAírj rjo6c,A 1 sCtíise Conn<A6c, -A^tir 
tímircé^r eicínc a t^rj^ittc -oóirj t-Ati m^r ci ^c^Arj 
VM01 t-Át^ir, nó m^r^ VMX) vao\ v\a -o^ome rjo6c^, -Att 
rjAincAfj a ns^rj^tCAir "oíorj te r^*o<A -A^tir W ctutte-A^ó 
-a scuiT) c^trh^n 1 reitrj f?itt ^n rpÁMm nó ^itt ^n 
e^tUig, a 6tir A\\ a\v Atfr, m^r if ce^rc 1 ir cóitt T)óib 
a rjeit 50 neArh-rpteAL-ó^c -Att -a -oc-Atc^ rem, t-Att éir 92 

a beit soiica fÁituigte cnÁitce as a i-AttttAtt) <a &eit ^5 
ciApÁit te cige-AtmAíb CAtm-An, nó te boicíníb nA 
mbeitit)eAó -Agur tiA. rpAtt-Án vatía te bti-At)Anc,A. 

flteiriti, ní béit) fiAT> r-ÁfC-A 50 mbít> fé VÁEtA 
rÁ'n cunóncA pétti -a rhAt^x) a i)éAr\Am, <A£ur n-Aó 
gctuwedgt "o'fiACAib -Aiit níor mó a tAb-Atrc -Aft ^n c-AtArh 
a ceAnnóóAr ré nÁ mAtt beittcí -Aitt 'r^ mAttSAt) te 
CC115 btiAtm.A -oéAS nuAttt <a gnítí ce^nnAcc. 

tÁttt-A -óorh -a bett 1 LÁt-Aitt r^t> 'r ttf curo -oe'n 
comtvAt) -A^ur "oe'n T>íorpóitte.Acc .Att fUttiAt. í)e<Am.An 
btté-AS n-Aó -AC-Ab -ac-á -An ceang-A -Att a scorh-Aittte rém 
rAn -áttur mótt út), 1 5-ac r«^im 'f rtott-A te ctoirceáit 
1 ng-Ac cúmne -oe'n creomttA, 1 n-íoóCAtt 'r 1 n-u-ACCAtt. 
t-At)-Air U-A-ós Ó héiti t)te corh stte^mnm-Att «A5«f corh 
cÁince-Aó séAtt -Agur ir sn-Át-Aó teir <A5t»r, nu-Aitt a 
cu-aLai-ó n-A feipttf S-Ar^n-Aó-A, n^c yA\t> 1 LÁt-Aitt -acc -a 
bí r^ reomttA cút-fttÁiT)e,Ac a^ c-Aite-Atfi coUac -Att * 
mme-géitte nó as corhttÁt) -óóit) rém 4$ a ru^tmne-Ars 
50 \\aiX) U-A-ós ne-Arh-e-ASt-Aó a$ t\a bonn-Atb ^gur -A5 
CAmnc, fítreÁ 50 mbéiT>ír 1 sconcAb-Atttc n<A r^t-A -a 
t)>Ainc -o'Á céite 45 pté^r5^*ó irceAó ?x\a r-Árs-Aít) A5 
éirceAóc teir. TU h-Abjtuige-At) -Aon -oume gutt peAt* 
rs^tAin-A r^tccír U-At>5 m-Att ní hexvó. 1r cum-A cé'n 
turo ^ mbéiteAtt 45 cttÁcc -Aitt, C-á U-At>5 1 5corhnAit>e 
1 n-^n b-AtiArh-Ait -a t-Ab-Aittc 'n-A t-Aoib nÁtt rm^om 
ce-ACCAtt *oe n^ c-Ainnceóittib eite 'n>A fcAoib. tluxvrtt -a 
feAr^r ré te t-Ab<Aittc rÁ a fior ^ASAC 1 5CorhnAi-óe 50 
•ociubtt-Ait) ré btteite-Arhn-Ar ^ t^irbeÁn-Ar mncte^cc, 
rm^ome^x), c-Áine-A-ó 1 b'féi-oir ttomnc ,Aircit)e-Acc>A 1 
n--Aoinfe,ACC. 

tAb-Airt Se^AgÁn Ré-Amonn m,Att -oubttAr ce^n^A t-Att 
cionn. Hí mói*oe 50 'brtut re-Att r^ UeAó 'n-A c-Ainnceóitt 
corh cumAr^c teir. 1r reAtt é -acá 1 n--An é féin 
-a óeAnnrug^T) mAtt a -oé^ttrii, AE^V n^c teisrfó *oo 
úax)a avi lomAttCA C-AT)Ai*o nó retttse -A óutt .Altt. 
lei^e-Ann cuitte-A'ó ^c-Ab -óóib pétn Iava-ó, a\i beit ^5 
c-Ainnc T)óib, corh -oeAtts teir -An rP^-Ainnc, nó sutt <Att 
éisin a fÁ5>Ar rt^T) put -AnÁt-A -ACAb rém ipÁ -óeitte^T). 
1r btteÁg >An |tti-o fumne^rh 1 éife^CC 1 rPTtc-AC^rh a 93 cuti Leir ^n nstófi ^cc, avi 54ir5i"óeAc eAlA-ÓAntA -a 
beir*eAr -a cuix) camnce uait) 50 rocAits -j 'n>A "ói-ait) 
rin a beipeAr ^n te^n^A 50 sé^ 5^n cutAó 5-An 
coipeAT) "óóib reo ^ci fé & TMbtiugAT), ir mimc ir é a 
buAi-óear ^n c-At yÁ -óe\\yeAi) ^sur -d -ocuscaii Á^\vo A\y 
a gtóti. 

Sin é bíor ^ ce^p-AT) Liom rém ah oi-óce út) ,A5ur 
mé A"S éirce.Acc Leób 1 -oUe^c v\a ^éire acc creiT)im 
50 bruit ré te nÁTjúti 45 av\ n'SAe'óeAl a beit 1 
ScorhnAifJe cmeÁL -Ár-o-inncmncAC, ^sur LAbAntic xMtiac 
50 ne^rh-e^stAó ceAnn, a ^tcuin^e a i-Ati^AiT), 4 
£eAr<Án, <a cÁrugAT) ^5ur <a T)íbtiugA"ó a T)éAnArh optA 
reo ir cionn-criocAiri te 50 teóft "oe'n -oonAr 1 "oe'n 
crÁT) azá as SAbÁit -oó te va-oa, A'SUf a l^ruit ré -Anoir 

-A£ 1AtH1^1T) ^iríOCt<A bl5 bÍT)1$ T)Á tA$AT) O^tA, «d^ VOV\ 

A)\ b^ineAT)-ár "óe, i a n-oeA\inA-oA\y aw, ó cuitteAT)Ar a 
"ScpúbA 50 r^nnc^c rtA*ot.AC 'nA gnAitíb Afi "ocúr- fnúmce^fi "óúmn ó IÁ 50 tá n^c mór x>úinn a beit 
uttmuigte 1 5comn-AiT)e te c<Á>tugAT) eicínc te n^c 
t^Aib rúit -Asamn. 1r mmic a\\ teAcz t>ó a cuire^r 
ré ^oibne-Ar ctioi*óe i stionn-o^r or^mn, <acc ir mmic 
ir brón i -ou^iticeAr a CA^Ar cu^mn 'n.A cui-oe-AccA. 
1r mmic a cuitte-Ar ré 1 scuirhne -óúmn ax\ re-An-foc-At 
a-ouoawz: " Y\Á -oéAn "oo ge-AtiÁn te siottA 5-An 
ctui-Ag." Hac mimc ir é -An cé te n-A mbíonn -An 
crúit crÁi-óce 45-dinn a ctireAtr or^mn 1 n-oeire^x) n-A 
pjieibe, >dsur f-ÁS^r r irm 50 -ooitge-Ar^c bu^-óAtit^ 45 
cÁrug-AT) sutt cuitie-Am^r \UAm Á\i muingin ^nn. 
t)ímiT) t^ó-tust^ A\y ?A-o T)o géittexvó 1 "oo fuim 1 
mbUvo4itie,Acc -j 1 nse-Attc-AmxMr, 1 fítreÁ 50 brtnt ré 
1 n-^m -ds^mn -dnoir -Aitne a beit ^5<Amn oytA. 
" XTíoIax) ^ac "oume mA\i geibe^r ré," aw' -dn re-dn- 
foc-dt. 11ó 50 mbró n-A se-Attc-Am^ir cóirhtíonc-d bíonn 
riAT) 50 mimc 1 nTMirhré-dri i ní cóiti a beit yó- 
rhumgme-dc, t ir conc-dbxMttce^c av\ wo a oevt 
ró-T)e4trbtA 'n-A -oc^ob. 94 

tMomdtt, b'féfoitt, ttó-óttoi*óe-tu4imne^c ^sur y6- 
ÉeAl-^Á\\\eAC A)\ vat>, as^V tW Ati lom^cA mum£me 
^5ur *oóc^ir -A5 ^ Láfl ^5-Ainn ^r -Ati tU4&dlC4r ó 
úu^ite^-o^t 1 r^oi t)ttte n^ "Catm^n, cá rs^^rh ó foiti 
^nn. tÁplA 50 m<Ait *óó av avi 5cé<<vo -] av aví -oava 
cuítar a cu5 r^ újtí Ce^c n^ ^éire. Rusc^r ^t 1 <45Uf 
r5rúx)ui5e^*ó 50 crumn é, ^5ur CAirbeim ^einrí n^ 
tiéi^e^nn a cuit> m^r^c T tocc 50 roitéitt *oo'n cjMog^t 
V ó-otdó. Cruinnige^-o^r 1 *oce<AtmcA 'céite m^itte te 
^n-cuimre *oe cunóncdí 114 tiéitte^nn 1 mt)4ite ÁtA 
Ctt.dc 1 focruige-A*o^tt ^nnrm cé'n c-^cttugaT) a t)í 
oitte^mn-Ac te "oéAWAm, x>Á mt>'fét*oitt teób é, m 54Ó 
poince *oe'n tntte. tT^cdto-r^n a í>í a fior cédtvo a t>í 
45 ce^rt^ ^5ur cé^r*o a X)éAX) as^V ti^ó mbéAT) 1 
n-<dn 4 f4fuigúe, ^5«r 'fí ^ti concát)4irc ir rnó ac-a 
ttotm ^n mt)itte -dnoir n^c •ociutj^rr^t 1 ^í v *o A\y corh^tttte 
£einrí n^ hdtieAnn, ^5ur n^c n-oé^nr^r tt^ ti^ctuugce 
tnótvA mtttce^ó^ azá 45 ce^rcáit uaúa. 5o *oeimm, 
zá ctirce 45 av\ xha£aIzav ce^n^ réitt oytA 1 sce^nn 
*oe vía pomcítj ir mó, -dsur tr éifeAccdige r^ mthtte, 
^5ur níojt ti'ionsnxvó, b'féroiji, x)Á scuittexvó ré reo av\ 
t)itte av r^-o 1 5conc4tódittc "Cairtoe-án^nn t)um*04m 
mótt-ftnm 1 tjreati íocca v\a cáv\a 1 Savavia, ^sur nít 
5éitteA"ó xM5e T)óit> reo a t>íor as ríor-me^tutg^T) -óó 
m^r cá wa cunónc-áí bocca, 50 mmtc. Cé 5ur cuifie^T) 
1 n-urh-Ait t>ó 50 LÁi*ottt com tti^óCAn<dó 'r t)í r^ -dcruigce 
a "óé-áti^rh 1 tjríor-cor^c ^n t)itte m^ t)í *oe^5-ti^c a\\ 
bic te ce^cc av, níott ct-don vé, -A5ur "o'éiriS teir 
rém as\*v tetr ax\ tti-d5^l^r &V -ari bpomce r^o, asuv 
V^teA-ó atí ce^nn ir V^W ^V ^n Atttus^-ó a t)í cex\pc>A 
*óó as V&ViVfó tt-A tiéire-ánn. tlí v^ "o'e^t 1 ir bÁw ^5 
avi tti^S^tc^r ^cc *oume 'r T)Á ficiT). 

C-AttriT) ^n cunónc-d, m-Á'r teir avi CAtArh a ce^nn-Aóc, 
tu-dó a c-dtj^tttc xMtt n>dó riw é, ^sur tu^c wáv zusax) a 
teiteiT> av Aon 5-dtó^tc^r *o^r ce^nnuige-dT) úav t)Á\ip 
axy\ac te tiocc mbtixvónA *oé^5. "CÁ v& rocttuigce 50 
5CAicpT) ^n cunónc<d cíor *o<Á t3ti^*ó^n 'r póe, nó m^rt 
rm, a íoc av ron nA c^tm^n r«t tjé^r ré tAV X)ÁVV 
axx\az A\se 5<m cr^cc ^]t a t)eic 45 íoc *ó^ rs^tms 95 

'twi bpunnc nó m^ fin teif <dn río$d6c r<d*o ir beó é. 
tlí r-dit) aoví crúit 50 n*oé.dnr,di*óe <dn tu.dc 6om hdr*o 
fin ^t 1 n^ cunónc-díb. Uá 50 teóp teóp cunón&dí 
be^s, m-dr «d*oubdittc Ud*ó5 Ó héiti*óte, d^ur ní tioc- 
r-di*ó ré 50 |tó-éittiAi"ó ort<d. X)ub^it^c feife-An 1 -oUe-dé 
n^ féire " 50 mbádr-rd*ó n-d cedr-Cd 1 n-uibed6<dib 
oipe-d*o 'f béxvó 1 n-dn aví xnrri'óe.dcc íoc 5^6 bti-d*ódm 
roitt avi rocrug-d-ó a ttmne avi iti-dg-dtcdr, -d^ur ^ 
Ld5*ou$,d*ó b-d rhi^n te mtnnnatt tia hCirednn a cur. Aitt." 
Udi*o ^s 5-dbiit *oo'n t)itte m^t 1 reo. t)udite-dm,dti 
irce^6 ^n oróce rdoi 'deifteA'ó ^sur 50 cmnce bí 
lonsn^x) ottdinn as td£-d*o d vaiX) 1 tdtdir d5 éircedcc 
te n-d -jiáiti -Ajt riubdt d5 " Coirce " dn t)itte. tlí r-dib 
mótwi te rice -ourne a\\ tdob dn ri^S^tCdir 1 tdtditt- 
t)í dn cuix) eite sred*otd teób dmdc nó 50 mbéi*oír 
d5 cedrcdit te n-d "ocoit d tdbdittc. tlít don rhdit dr 
d mnrmc *oo cui*o *oe nd -OdomVb cédtro dCd as 
ce-drciit wÁ cé&xco a -óédnrdr nd ^ndití, mdtt Cd d 
n-mncmn roctungte dCdb roirh yé dft dn Cdob te n-d 
•ocdobócdix) rid*o. 1r mór dn cudiftc d bdmed*ó dr ^t^ 
n-oóc-dr -drc-d as <an 5céd*o crocttugd-ó d |tinnedT)dti, 
dcc cd ax\ c-d*ó oytA nó bdmredti cudijic dr^d rém 
dtrid6 dnnreo. 

" rón i ssAipeAt) nA n5Aeí)eAt." 

te 501^1*0 bí r^r piipéir dirite dr Sdrdnd a$ cudittc 

rs^dtdrh 1 néitunn, d^ur av *óut -dti dir "oó tus ré 
cunnc-dr r-d-od a\\ avi AtwÉAX) mór a tu% vé F^oi 
x>e<dr<d 1 néirmn, -dgur a\i avi u-disne^r a bí 1 
n-dicedc-dib a\i fu-o n>d círe a\i cóitt corhtu-d-odr -d beit 
rocruiste ríor 50 rocdrhtdc. Dubdittc vé 50 r^it) -dn 
cunncdr a cu5-d*ó A\y aví cíf tA\\ éir bti-d*ó,dncd n-d "sorcd 
r-dtdc -oond dsur crudgdc, ^cc sur- c-dr-d-ó é 1 
n-<dice-d6dib a n*oedc-dró av\ c--drh,drc a bí te rigiit 
ionnc-d t^í n-A 6roi*óe -dti re-d*ó a tur-dir a\\ fu*o n-d 
héi^e-dnn. t)í -dn c-1>dtit-d|t x>ond 50 teóts at)wX)a\\íz 
ré, dcc ir mó avi x)ót^r d cuire-d-ó -dir i 5Conn*o>de nd 96 

Nlíóe n<A dttfl, mdft Cd Ati Áic bedign.dc d^ IP-At) i 
n-don fdr.dc -diti^in -dgur Sdmn^d ^sur beitit)ig dgdc 
le reicediL tdpc cnncedLL 1 Le.db.di-o -odome. 

1r ctt^róce xmi iui'o Léige^-ó -dt 1 .dn scaoi a bruiL nd 
■odome 45 LdgT>ugAt>, acz ir me,dr,d re^cc tvu-ditte a 
breicediL Le t>o fthLe véin 45 imte-dcc 'nd gcéd-ocd a\i 
t)o\\xy tf4 Ltnnse 1 n5diLLirh nó a% C60 Cottcdige — wa 
cédT>cd nidC x*5ur mgedn rhuitmedc as r^S^iL a "ocfttm 
■oútcdir 1 "ocúr & ti-óige ^sur a mdite.dr.d ^5«r ^5 
imtedcc Le sr^mi a mbéiL a f.dotttug.dT> 1 5c.dttidc.dib 
pLúccuigte t-Att Ledjt. €115 ré F^oi "oedttA aj; popc 
t\a cttdendó as atí 5CL01Ó te.dt.din 1 mtXdiLe AtA CLi-dt 
-o&ca %eA\y\\tA 'r.dn 5CL01Ó a t.dirbe.din 50 n-oe-dtmdt) ^n 
poftc leAt-céA-o X)UAT)Am 6 fom; a'suv mo n\ditt5 5° 
•oeó ! zÁ 50 -oíttedó a Ledt-oittedro TMome -dSdmn 1 
éittmn ^noir -dgur bí ^n z^Át úxy. tlíL ^mr^r ti-Át 1 
ce.dp nd "o^oine a toruig a\í at\ bpottc a -óé-An^m ttoirh 
bLi.dT>dncd n-A sottcd 50 mbéd-ó -dSdmn 1 néitnnn a\i at\ 
Udip reo *oe Ló cftí miLLiún -ocas 1 Le.db>diT> ceittie 
rhiLLiún T>dome. &\i re.dT> at\ t>á ficedT) bLi.dT>din foirh 
bLidfódmcd n.d soficd mé-d-ouige-dT) fetfeAfi m 5-dc 
•0e1cne.db.dt1 a\i mumnatt nd néittednn, -dgur "OÁ 
n-oédncdoi .drhLdiT) 1 ttit -dn Leit-céAT) .dCd cditce bédT> 
a t\\\ oiredT) TXdome 1 néitunn ^d^ur -dCd ^noir. 

" tlí nionsn.dT>," -dft reire.dn, " ^5«r Lucc ^n bótditt 
tdtiAirm reo, Le n-^ cuit> r^d*o corc^c aj; a iawaw 
a beit -ds mdiitte-dóc<diL a\i -óAome acá as Ldg-ougdt) 
a$uv as LdgT>ugdT> 1 LeAbdiT) a céiLe Le Ledt-cé-dT) 
bLid-ódm, 50 soditpit íoc 50 x>AO\y a\i "oo ticédT), -d5«r 
50 bruiL n.d reiLmédttdí -d^ur n-d ce^nndi*óteóittí aj; 
ríor-gedttdn A\y -ódottdóc a corcdir ottt-d. &\i ?eAi> at\ 
dóditt ó DdiLe ÁtA CLidt 50 5<AiLLirh ní catca^ orc 
-dcc i)Á bdiLe — An tTluiLe.dnn Ce^t^ti 1 &t lu^m — 9 x\a 
bpuiL níor mó nd CÚ15 rhíLe -oume 'n^ scorhndi-óe, "1 
•ód mbédT) aow b>diLce be-d^A 'n-d xx\oéAX> aow cr-dot- 
tmgdT) a \\At ce'tt cdr é, ^cc níL. tlíL ^cc c^í bdiLce 
bed^d ÍTIdg Hu-d-ódc, Wíóca, -] X)éAl ÁtA nd SLu^igex\T) 
a\\ riú crdóc otttdi, 1 níL ri^*o rm réw ^5 "ouL a\i -dgdii-ó 
\eir ^n r^otttugdiT). 1r rí-t3ed5 -dgur ir VÁn&c *n 97 cum T>e rtiumncijt Aon bAite t)íob acá 45 cur» Aon tÁtfi 
nó cof ^jt oic i n-Aon -oéAncúrAí CAijibeACA. UÁ nA 
bAitce tíoncA te cigte órca Agur Le riopAí ^sup -oe 
ttéir» m^tt cÁ riAT) 45 méAT>ugAt) cá nA "OAome 45 
tAgT>ugAt> nó nAC mbéit) ^cAb r^ "oeitteAt) xicc a beit 
45 & idtntaiT) & beit 45 mAireAccÁit Aft a céite. tlí 
tnonsn-d-ó 50 n-AbAtttAtt ' cé ^n tfuut é ' te aon 
lAttr-ACc nu-a t)Á -ocuscAr. A\y raro eicínc a cur. á\\ bun. 

" ComneócAit>e na UAitce beA^A péin 5An cuiam 1 
téig t><Á mbéAt) cigte -A^ur comtuA-oAtt rnA tímircéitt 
uaisiicaca út>, >dóc nít nA bocÁm réin te rciceÁit m 
50 teór» Áiceac. 1f réroitt -a r^t> nAó bré-AT>r.Aróe rúit 
a beit 50 mbéxvó corhtUAT>Air. rocrongte ríor w r\& 
pofCAig -Agur ^r ^n scpiApAó riAt>Áin 1 n-iAtttAtt na 
néijteAnn : ^cc caf -j reic ComroAe ha 1Tlít>e ^^ur 
céAtro a geobrAr cú 41111, mr 114 ceAimcAtt<Aib ir "oeire, 

ir staire, 1 ir ve*w "óá bruit 1 nCitnnn? SeobrAitt 

pÁittceAnnA stAra, ^gur uirs* ciúme -Aft re-At> mítce 
1 mítce; b'réroits roir. 5^c -oeió míte tjá riubtAits 50 
5CArr<Ait>e b-Aite be^s or*c te cúptA rsór* cigteAt) azá 
45 "out 1 téis ó tá 50 tÁ ^sur 5411 ceAó r\Á botÁn 
eite 1 \ut n-A n*oeió míte m^r^ mbé\At> ceAó -Aot>Aitte 
cAorvAó nó Á\yvr* món ageAtWA CAtrhAn, -Agur 5<An cujt 
114 cr»e4bAt) te reiceÁit 454C r\Á corAtfiLAcc r4oc|itugce 
4r» reAT) mítce -Ar. x>o tu^r- tlíL -acc beitiT)ig ^5«r 
cAoitng m sac Áic — beitit>ig & ceAnnuige-AT) nuaitt & 
bíoT>Ar 50 reór^i"óe ru^ac &v> >AonAige r^ti \&yt&y, á£ur 
& cuire-At) -At^ tiA catCA st^r-A rc^r^c^ út> te t^rhtutgA'o 
1 scom-Aitt -An m^rs^"ó t^tt 1 S^r^ti4. Sm \&o r\& 
cunónc^í acá -Anoir á$ r\A CAtc-d út> — n-A beitróig 
roct^ ceitre scor -a fmbtAr 50 táv^a -At 1 ti-A b-ÁncAib 
míne, ^Agur -a tuige^r P^t 1 50 rocAit^ r^ ^5 cong-Aitc 
-a scít^e a\i ax\ 5ctít-f FÁ1T) ó tonntt-At> ce n^i sréine, 5^ti 
c>Airt>e ^11 bit -oo'n cme-At) -o^onnA ^cc -AmÁm .An mé>AT) 
reótA a cuitte^r ri^T) otit^, i xA fe^bAr if t^5^r fi-A*o 
cuca rém 1 ttic >An cr^trittAró. UÁ nA -oAome "J nA 
cunónc-Aí ru^iste -ACAb corh m^it ir t)Á mbAt) tetr 
An 5ct^i"óeAm a "óéAnrAróe é. 98 " SiubUmn p-dT) 50 mín ]téit> roc^ijt ctte^rna ^n 
Sle^nnA a\\ a\\ ri\A\\\ 50 r ( >£ m <M* "Odoine a \\UA\^eAi) "oá 
T)U4rhn^i$ bti^TMnc^ ó foin, ^sur "oe féift a céite zÁ 
tons n-A n-iom^tt^c 4 bío-o 015-fe.Ait eicínc a cutt 50 
néA-octtom-cttoi-óe^c, azá <.\noir r^r^d ^sur -Atttuigte 
'na 111eituoc>Án^c, ágttf b'féiT)i]t, mo nu4it ! 5<\n Arhám 
rnuvoine^x) 4i5e ^n ^n r^ix> 9 x\a bputt ^ tír* T)útódir, 
t\Á runn ^r oit -<M5e rnnci. 

" "CÁ avi c-At-drh 5U\r a\ x 5^c c*\ob -Asur m 5-4C 41C 
■ói fe^oruS^T) 5x\c btiAT)^m x\5 CAO^ittc a cuit> réift 
^c^ -o'i ite 45 n^ c^oitng 1 n^\ beiti"ói5ib. 

" t)'féiT)itt te^c éirce^cc 50 n^i]te^c ^m a\i bit 
r^n IÁ s^n ^on ru4im AmÁ\r\ 4 ctoipnc ó "óume r\Á 
ó T)-Aome. 11ít ^m^m a^az te ctoirmc coru\nn n<\ 
Cjtaen^c 1 bVMT) u^ic, n^ rot^í ax\ c^rb^iT), cor^nn <<\n 
cArú\\\> buitte v\a cuxMge ó ?eA\\ ge^t^t-A av\ á-o\y\a\t), 
re^T)g<Mt r\Á puijtc croiTbe^mt^ r u ^ 1 1 tc e ^n S^eT)it, 
5teó r\Á 5^1 ]te n*\ bpiircí — nít zax>a te ctoipnc 
a^az ^cc ceite^b^tt r\A n-éx\n 45 sLaotmc asuv a& 
reinm pi4 rse^c-Aib, -<\5ur a\\ v\a 5éx\5*\ib. TZÁ x\a 
■o-Aome rs^ipte ^sur imtigte 45ur nít 'wa troidi'ó <acc 
z\\éA"OA asuv eatU\c, c-Atc-A 'r\A bf^r^c^ib, -A^ur ci$te 
x\5ur b^itce 45 T)ut 1 téis x\5ur ^5 cabxMttc uaúa 6 
IÁ 50 LÁ." 

Sin ^5-Aib cuit) t>á\\ t>uX)A\\\z av\ cé rco A cu\\\eAi) 
avíaII 1 n-<Aon cu]t^r te m^ccnug^T) a "óé^n^m, ^sur 
a\\ cí]t feiceiit T)ó rém, i a cunnc^r ^ tAt>A\\\z ua\í) 
1 -oc^oib a X)?aca ré innci. 1r río]t x>ó a\\ "óub^ittc fé. 
O Á\\ -ocír, F-Aijtíoii ! T)'Á rt^-o^-ó ó IÁ 50 IÁ as^V o 
btixVÓAin 50 btiAT)-Am. TLÁ a fior -A5^mn 50 bruit Á\\ 
nTMome ^5 imte^cc, -acc zá fé a\\\ -A5-Amn teise-dn 
•oe'n bUxMT)tte-AT), -A5ur r^o eicínc éire^cc-Ac a x)éAV\Atr\ 
te te-Ar^S^T) a cufi a\\ -A11 r^iiT) 'n^ bfuitmiT), ^5ur te 
ré-Aó^mc te n--A ct^mn a ?Áf)Á\l *oo " Sr^mne tlí 
Itl-Áitte " boicc re-Arc^. OmuiT) -A5 a \a\\\\a\t) a "óut 
be-A5^mín be-A5 broe-dc ^tt -Ag^iT) teir ^n scors ^noir- 
1r rnitiT) T)' " éitte S^e-óe^t-Aó " \a\\\\acz a úaX)a\\\z 
?ao\ ^noif nó \\\Am. Anoir ir roimpi azá\ 99 CotíittÁ'ó Cois cemeAú. 

(><\r <AH sClAfóe-Am SoUnf.) 

JCaós. — tD-dife, céxvo iníte piitce rióm-dc, a 11l4iciú !— 
te^s xMinfeo í! "CÁ An-ÁtAf a\\ ya*o ojtm tú feiceÁit; 
^cc viac ipa-oa 50 T>cámic cú. 11í mir^oe -óúinn rúit & 
r3eit ^s^itm te ártT>-oit)ce ^nocc, m-drt zá Seónac 
édmuinn •] 'OtAtifmiro tU Céirun se^ttc^ Ajt 4 teAóc. 

ruc mó]\ avi ct^u^g 50 í>ruit re 45 ct^rs^irc rjÁiroge 

nuA|t atzá ré; ^cc ní réiT)ir nó ciocr^i'ó rt^T>. 

tTUiaú. — tjí "oo te-dóCAirie ircig r^órh^m, 50 T>eirhin, 
nu^irt cÁimc tné irceac crtitnóna c^rt éif n^ FxMWSe, 
45 c^rjxMrtc cui]tiT> t>om, i ce-Ap^r bu^Uvó -anu^r ^rt 
<m rjpomce <a \\&X)&r rjeóttrvtd 1 rcóciitce. 

C. — Cé m^jt -o'éitiig te^c niT)iu art ^n muirt, 4 tfUiciúJ 

ttl. — Á! m^ire, rn-dp rin> ré^rúncd. "Oedrhdn m,4it 
a\\ tnt Y^ 5c^r^ei*o dr* cuma '\\ t)iú. 'Ar* n-oói£, 
CAicrit) ctnT) ^Sdinn d rjeit r^rca te rtoinnc, 4gur nf 
rédT)FdmuiT> a rjeit 45 comóttcar Le T>doimí> Ó54 
ttictti^t^ t^mre rs^oitce rSoLdbáncd, a mic ó, azá 
1 n-an T)ut ^r a "ocóirt 1 115-Ac pott ae^V rS^itp ó í)un 
SúUMtn 50 5<MU,im. 

X. — Sin í ^n fír^ne. "Oe-dríi-dn mé miY FUti-drca 4 
t>K-Ágiit >Ari -dn ^imrir» reo. tdimc ^n gUvp-^imritt *] 
ó cadit) -an g^oit ó tu-dit> ní't móriÁn gtiom-Aó te 
r^giit. Uá cotut-ceann m<dit toijt 1 n-<dtce n^ gCitumpÁn 
^gur or cionn v\a íiAitte £inne, t>o ttéiri niAjt bí 
ttldittuín tdit)5 Cirjtín a ttáfj tiom; ^cc, mÁ rÁ r^m, 
'a\\ n-oóig, ní rjéxvo ré m t>o cexinn rmne cuitríAicín a 

Olbttmg^t) r01]t COtfl t-M"0^ r^ &$ AK nSAQtZAlAC fO." 

tll. — 11í ? t ASA\n rém ^cc -a rjeit as t>ortT)iit i ^5 
úc-dm^it cimceatt ^n t11^c<Mt, i rjí ré corh mxMt t>uic 
-a rjeit a% a ^a\\\\a\-ú s-Ainnti a cup 1 ns-AT) te rjeit Ag 100 u\|tluMt> stionuMg iu\ bporann pn a meattd'ó. 'Ajt 
nx>ót$, *\ rfnc 6, nu\ cá x>Aome le hAg-Aix) 114 gCitumpÁn, 
ní cuix) ASAinn uvo — m'-AOAm ! iuc muvo. Cc rhéAX) 
uoiféw *\ bí AgAib-fe, a t-Afós, x\n b«\bc.A reo? 

U. — t)f re^cc nx)oirém x>e ce^nn^ib tnó]t^, or cionn 
•úA ó\\Iac x)éds; ceitjte xjoirém x>e teAt-ceAmnAib 
mxMte; i p'tim -oeic gcwn x>e ceAnnaib be^s-A éiT>- 
c\ie6\i&éA nÁ]\ b'pú a cuft ctnn beAtAtg. 

tn. — <\sur av tóis pb an cijtnin pn ACAb ó cuai*ó 
at\ púcán roir* ce^n^ re^ecm-dín 'p*' tá mxnu? tlí't 
fior ASAtn 'pa' "oorh-An mójt 50 cé ^n Ste<ACAix>e4cc nó 
*mi e^UvúAin te 11-4 meAttann pt> iax> cop ^t bit? 

U. — tlf't Aon bpéAS ^nn, 4 tfUiciú. go •oeirhin 
tóise^m-Art ^n méix> rm te feAccm-Ain. 5o cinnce CAit- 
pró rór«c steACAifje^cc' ^gur e-At4x>-An .a beit 45 xmi 
nstiomAX)óiit, nvá'r mt^n teir 4 oo-aiji 4 beit c-AiiVbe<AC 
bu^n-cre^rni^c. CAitpx> ré ujttAir neArh-toccAc a 
beit xMge. tlí mórt x>ó a ctnx> pocaí a beit x)é^nc^ 
5^n niAtu\c, na rtACA cArcA i pSce 50 x)tút «Agur Eo 
poinceÁtCA, ^n poca & beit 50 x)CAr cruinn rocAmtAc, 
be-AtAó r^x)A F-Aittpns a FÁ5ÁH 45 ^n nstiom^c te 
x)ut p'or> pux) cxMcne^AtfiAc a beit 50 pop t uix>e tíor 
te n^g-Aix> & mcAttAr por é, "| -A béAttr-Ar rubcAr "Oó 
te n^c 5cunrmeócAix> ré a\\ teAcz a\\ x\ir; 1 Fóf CAifc- 
reAp -Aire rruMt a tAb-Aijic x>o n-A pocAíb, lonnur 50 
mb.Ainre.At 1 ^n btt-AbAc 1 ^n buncÁirce ir ve*W ^r^-Ao, "] 
%ac x>ttW5-Att, teirse, x>iútc>A 1 rPAXMricAr a x>íbittc 1r 
iomx>A mAiX)in a? cuin muix)-ne cttí "óoiréin Y^ bpoc^ 
tóir ^5 av\ mt>tt^n-ftt«t t)e^5 1 n-émfe^cc, acc, 'av 
nx)óig, cÁmuix) aj; CAiceArh Á\y n-xMmpt 1 ^ 50 téir teób 
be>Ag n^c. 

fH. — 1r ríot 1 x>uic. tlí't mAix)in x>Á moice x>Á n-éitt- 
igirn n^c bpeicim rio ^5 t^rs^"ó AniAc ó C^t>Ax> av. 
Cuinín 'puA reittttf stinnce. tlí't x)Uine x>Á breicre^X) 
rib nAc n-xMtteóc^x) 5U]t oji^ib a bíor cor-Aint>Acc n^ 
m^Mce^r^, bAit ó T)ia ott^ib ! tlu-Airt a bíor cuitte^x> 
a bruit a \wax\ orvtA 'gÁ feAttfiá^ 1 'S^ túb^-ó féin, 
bíonn rio-re 50 xjúttt-Acc^c 1 r\-éAT>Ar\ butt nsnótuix)e. 
<CÁ r^iccíor o|im 50 \\a\X) x)r*oc-c.AotAx>óittí a% -oéAViArrt 101 

mo cum po4Cdf-f4, A}\ cuma 'r bit, ^ X)'fÁ5 t>Af5tA 
tné féin ó foin. 

C — Cé riié^vo fig^r cur-a uaix) rú*o 1 mDót^tt n& 
CtmS^ <\*t ^n -ooiféin, a TÍIaicuí, ó X)'eiaS cú a 5cur* 
^nonn? 

ííl. — Cotióin 'r ct»l pí£ne t*ux> 'r tfux), 5<\n ^on 
otié^s a pÁ-ú : ^sur ceapaim-re sur* mó|t ^n xMttAX) 
muttó5 azá as SAbÁit x>o *óAomib '5Á scutt ^nonn ctMt 
bftnt rin te F^SiU o|tc^b 45 b-dite. 

U. — TH^tt^c .dn éarswóe-Acc azá 'n-A scurt ^nonn, 
ní &Ftn$fed'ó yé ó ctn o ^mn 1^*0 ; acz ní't -don x>eif 
^5^mn te n-a scuri 50 íiáic ^r bit eite. 

ÍT1. — Cá é-Arsuixm^cc ^54ib 50 "oeirhin 50 mimc. 
Sít mire 50 i^ib r*í d5.Ain féin nó guji ctir ^n pticin — 
te corp r-Aittige ^sur X)tui54itt a rui|tinn — a teacc 
ak IÁ geatt ff, A£Uf a ctntt gmf bui*óe ^r "oom ^r* ^ 
LdgdX), 'n-iic ^r- c<ditte^x) v\a ptíomAí t>A rhó bí as^m 
^5 an mbtuntce^cc fut "o'fé&OAr rs^í^x) teób. ^\cc 
xtn tax> 'r bé^r -Ar^^ m^it i ctéib ^5ur cinnitte te cur 
'n-A xu.aix> ^5-Am ní éir*eóc^ix) ré x)om ^jur ^5 fAUAcc 
te siottaíb bÁX)óitu 5^ cpu^g A\y bit x)uic ná ruim a$ 
bit m x)o ciir- 

C. — tTl^ire, ^sur c^itteax) ati oipe^x) fin ottc, a 
TtUiciú? CviAlAf atí rsé-dt mí-ix^rfi^t^c cé,dX)n-A ae 
cuix) x)o nA stiom^x)óitiíb eite 50 mimc. ^sur X)'éitti£ 
ré 50 x)omÁirceAó x>om ?ém b^bc^ nó X)ó 1 bfxvo 6 
fom r«t m^tt pór^r- TCá & Fior 45 5^c -oume sur -án- 
b^og-AtAc conc^b^ittce^c ^n rux) <An bruitce^cc -as 
5tiom^i$ — mórv-rhótt n^ ptíom^í mór^ mí-rcuAmx^A — 
ní fÁ5<Arm ré bt^r? otn'S? trá beóx)^r ionnc<db. 

ÍTI. — 'SeaX) ! Agur ó tipt^ 50 bpuit a fior ^c-Ab r^» 
50 cé ^n teicimé-áti^cc a bíor ottt-Ab x\ac x)Cise^nn 
cu5^mn 50 poinceitc^ A\y av\ aw a ce^pc^r ^E^V & 
roctungce^r nu^tr ir féix)itt teób é'l 

C — D'fémir sutt tmnic n^c mbíonn ne^r^ -AC^b -aitv 
"Cá a fior a^ 54Ó x)tnne 50 sc^itfix) ^n rhoitt A^ur ai\ 
creité^s a beit -Ann, mór-rhótt a% at\ c-é a mbéix) a 
cúr^m fém xM5e te btte-AtnugAX) 'n-A nxuaix). tíí't 
A fior A% émne eite cá nsoitte^nn ^n br-óg a^ avi cé 102 óAiteAf I 4cc A)r;e féin. C4itrimiT> 4 &ei£ r^-o- 
brte<.\tnin£te<\c\ 4 TÍ141C1Ú, *| 54n 4 13eit c^rAome^é 
m\ ctdriir^ndé le roct^ut) C4'ó4T)4C4 botU)4. Hf'l 
rsreAC^t inAite^rA 4 oeit ttó-c^ome^c 114 1*0- 
1*opdnnc4, nun 'ré -ou^tF^r 1 oiutiosáro 4n Cf40g4it 
A]\ be4t4i£ib if cioniiC4é te beit r<4ittigte4c 4£tir 
■ortiisdUdc 'r-A' TM-Ats-Ar 4 bAine^r teif 4t* be4t4i£ib 
eite 50 h4ii-rhinic. Acc cé4t**o C4 45 coinneáit mo 
beit*ce compin^c tútrii4t* me4i* é4r54ró 4 bí 5e4tt- 
C4 &\\ 4 beit -dnnreo 50 ti4ibétt t4t* éir 4n re4óc 4 

ctos? T)a)\ ri^*ó ! t)'fe4t*t* "óom gedb 4 c^b^irc ro)\\ 

'$4 n-i4t*t*4ró. 11í T)é4nr4T) 4on rhoitt, 45tir ní b4og4t 
n4ó mbéró ^tvo-oróce fíí54c rhei*ótie4c £4n -oótár 
54n bi*ón n4 imnit)e 454111^ 50 roc4it* ceóC4tiC4 cti4t 4 
mbéimiT) b4itigte 1 broó4it* 4 céite. A Smb4n, bío*ó 

F4C t*V!*0 ItélT) '11140 454C-r4, 1 114 OÍOT) 40n 5404T) T)t11C 

4 beit 45 r^óC4it nu4it* 4 bé4r mtirone a\\ 4ir- t)éró 
mé 4níor 4t*ír VuL bé^r "00 *óót4in cob4c C4itce 
454C, 4 ttl4iciú. $eob4i*ó cú mó píop4 rmisíne^c 'ra' 
rsipé4T), 4 Óiubin, i C4b4ni T)ó é. O ni4irce 41* 4n 
cetnnce^n, m4i*4 féiT)ti* tib n4 cipíní r°tmr 4 f4§-áit. 

tti. — ó t4t*t4 50 brtut ctt 45 T)tit roit* 5 1*1*6 trte^c 

1 4b4it* te pe4T)4it*íTi 5tir *óub4it*'c mé 50 t>rtiit ré 1 
n-4m 4tse mo foite^c ce4i*4 *i mo tti4p4 5t*^04t4 4 ctii* 
4i* 4tr ctt54m, m4 'ré *oo tott é. 

U. — *Oé4nr4iT) rm* ríLirn n4t* rinr*oe *óó é. 

ttl. — t)e4nn4óc T)é thuc, 4 tfitc ó ! — n4ó brttit ré toit* 
4C4 te jiáite mótt* f4*04 f^itirms ! 

"C. — A Stubin ctioróe, C4b4it* *óom mo coó4tt *j mo 
cóC4 mói*. O T)i*oc-cor4mt4cc 41* 4n oiT)ce, 4j;tir 
b'féiT)ii* 50 nst4cr4inn rt4$T)4n, m4t* C4 rór*c pi4C4tn 
r.6 C4t*t4in ionn4.m ce4n4. 

Suib4ii (45 r4trse4T) 4n coó4itt). — tTl4ire, 4 tfl4iatí, 
n4ó bt*e4g móti cé454ii4ó coirre4m4tt 411 re4t* é *C4f)5 
r'454inne, b4tt ó *Oi4 411* ! 

"C4TJ5 (te Hl4iciti). — £t*e454iri í m4ti ir m4it te4C 
nti4it* 4 bé4r mé imtigte. Ó ! ir *04t4btHTJe 4n b4ir- 
ce4c 1; 4óc ní béi-ó 4on rr\\óm oi*m 4noir ó t4t*t4 ax\ 
coc4tt reo btit*t4itce r^oi rno mtnne^t. 1r 5411*1*0 50 103 

mbé<vo A\y ^ir. tli co|ttnn$ a\i a bv\dc^ix> cú 'ru^rh, a 
ítl^iciú, 50 *oci5iT) tné. 

ÍTl. — 5o ngtiótuiSfó Dm x)tiic. 

S. — ^inic, av\ •octttnrle^l^i'óe ctí ^|t r\A rctt^pxMXnb 
rte^rh^ine rm Va' mbe-Arm^in. 

C. (^5 feintim 50 binn-$tótiAó a^uv é a^ imte-dcc) : — 

" 'Sí mo fe^c í 'sur 'p mo rog^m í, 
'Sí péattLA ^n ctht -otnnn í, 
'Sí ^n r^rhtt,<vó ^nnr a' optMcc í 

ixnn tiox>Ldi5 ^5«r Ciirs." 

S. — ttle^r c ú n^c mire cá ré ^ r-Á'ó? 

tTI. — 5o •oe-Attbt^ ir cú. 1r be^ av\ cor^mtAóc 
puciin nÁ cittcim azá 'noir -dit*. 'Só a cttoixbe -dcá ho 
hé^-octtom 5tionnx)^t 1 ^ó. 

S. — Hí't re^jt a\\ tAlAm ^n -oon'Min corh LáJ^c -qcat 
Se^n^m^it st^'óm-dtt cdoite^m^it te Za-ós r'^S^mne — 
rtin a bé^r fé ! tl^c re<Atni x>om cortiS^x) <A5 r^ócáit 
re^rc^. t3os úuva av\ cUdbÁn 50 mbéix> v\a sréití 
gLanc-A A"5Atr\. 

(Uortnge^nn tTl^icití ae bo^x).) 

Smbin. — 'Oe^m.An bt^r m^ite^r^ xnnc a beit 'gÁ 
bo^^x) m^tt^ X)cti5^ró cú " tlti reóitín " x)ó. t)'féix>itt 
-An ti4itt rm 50 x)ctiicpe^x) néitín ccoIaza a\\\. tTUire, 
n^c m^irs 5^n Cáic irci§ ! cá 54Ó rux) 'n-A rhxWSAr^e 
"I 'n-A cír tttditbitt 'r^' ce^c reo, -j ní ^itteoc^mtnx), 
50 mbti^itix) n^ oáx)ó\\\\ irce^c rut m^ri bé-^r ot^r 
rcóciitce ^mn. TUc ipeA\\\\ 'óorh-f-A ceip^ri -a c^b^ittc 
ríor 50 C15 IfUgntnr, aj;ut* ^ cutt F-Á nx>e^ri^ *ói fttíx) 
^cá -Ar 4 x>á r^it ^r cti^ittc twx) eicínce4c a -óéAViAm. 
'Ar nx>óig, ní X)éAX) avi be^n ir re^tM 1 -a ctntt tirh ^r 
•gttdtAinn 1 n--An ^5 5^0 a brtnt x)e 5ioc^m<Áit te 
x)é^n^rh r^oi cteice-AC-Aib ati cige reo. 

tD^iciíí. — tTle^r cú ^n brtnt c-AX)-d 'r^n x)úix)ín tix) 
-AX)tib^ittc ré -ac^ r^n rPPé^x), a Sitib^n? "Oe^rh^n rm 
54it a ó<Aice^r te ctu IÁ. O ctnx) x>e tob^c tfleittioc-á 
A^Axn te c^ns^itc ^ ctntte^x) ^n^tt cus^m te ITI^ittcín 
tAix>5, asuv if aic é, acz ní iomctttn$im píop-A ^r oit, 104 Cé ik\c t>K^Cv\m cú aoi\ pQótf A\u<\m if T)áU\buiTJe "01111 
AWl ná mé. 5o "oeninn TMof ittf ha riop^\ib móru\ 
>e*\W\ fiti coiji a\]i tolÁtAf gttáíttfn, acz ní ttdib a^aw 
acz botin^ó-d, fcdfi éif m' ^ircijt. 

S. — fTlAft *oub<Aittc t)fí§ix) be^s leif ^n cÁitUtitt: — 

" Cob^c t.A\\ éif bí*ó, 
Ajt be^n ^n ci>e rÁ rm, 
5^6 rcr*ómre f)Á -océmeAnn ^vn crtige 

ir ru-Ati-dó av\ cíor *oó e rm." 

Seo fnnc <An píop^ ^noir ^\5ur *oeitum-re sutt ru^ttac 
axx cíor "ouic-fé é CAtt éir ^n p^ir"oe ,<\ cuft a 6o*oU\f). 
11 í eiceóc^mivre cú r^\oi píop^ "Ca\í)E vá mt)^*ó é 
rmtit)dtt nó *oe<\nn*\c ^n óitt a xjéAij fé 4 c^\ice^m ^r i 
te<\b^\i*ó coUac — bío*o a poy a^az fin. 

tíl. — "Cá a rior A^Am é, 50 f^it) m<Ait ^"S^c. go 
•oeirrnn, te consndrh X)é, nu^\itt 4 geob^r mire mé fém 
xt\ax\ X)AX) xxxxaxx tiom, pé IÁ é, ní béi*ó mé 1 scteiúe^ttm^r 
cob^c r\Á píop<<\ Tjtnne a\\ bit. t)éif) coUac ^s^m fém 
'xx-a X)a\\\\a b^\c^tt, ir ctim,4 céA)\x) eite a mbéif) mé 
eAvhA-óAc ^\nn. 

S. — Oim-re ae imce^\cc x\noir A1< axx coirc, rr\A)\ 
ce^p^im 50 bptnt ré 1 n-^\m *oe,4£-cofAriiU\cc a cu\\ a)\ 
Ar\ zeAc reo 1 scorh^itt r\A noi*óce, A^ur* T)e^\rh^\n cttí 
rhe^n-o^r 50 mbé^ro a)\ a\\*. í^\imc a\\ cuxxxa a\\ bit ^n 
éitteóc^\x) <<\n p^irce. tt<\6 réiTnr te^c te<\c-cor ^ 
comne^it 'r^\n scti^bin r^*o 'r bé^r cú* Á£ •oe^rs^'ó ^n 
píop^\? 50 réiTJ .anoir, cá cú as ctioite<\*ó Ar\ temb 
ttó-rhótt. X)éA\x so mín \\é\t> roc<Ait\ é nó c\\o\tx;\i) cú 
-Ar ^ ftimce é. Sin é 'noir ^S^c Ar\ crtige eAlA-óAXXzA 
te ctMb^n a bo*s-Af) ! t)'f u^r "o'-Aitne ^\5ur ^n c^\oi 
A)\ toruigir n^\c r^it> ^on cte^ccx\*ó a&az -Ait 1 , x\sur tif 
mói*oe sur be^\5 f)uic a ttnrge. 1r bex\5 t\wo nó 
be^\tx\6 'r^n r^og^t reo %Ar\ a tocc fém. A6c cÁim 
ae r)éAr\Axf\ axx ioxxxaxxcaw moitte. C^itfi-ó mé a \\á'ó 
te C^ic a teAcc -óníor. ttí't & fior ^ici 50 mbéif) 
ttu-o ax\ bit ^ft rnib^\t -ánnreo x\nocc. "CÁ axx ct-Amp^ft 
rirti te cu^rc^. Fé>á6 ^noir I Tlit rí, ^sur *o , f^5 105 

fí a ctntme 'n-^ cdx^dn .donttdtc .dnnrm, .djjur rsudb 
téici 5«r budit f! bteiT) dtt Cdictín tlí Ottdttdig, ^511 r 
zá mé cinnce 50 bpuigedX) ^noir í A\y a cottru*5e^b 
a^ comnedit corhttdix) téiti. tlí béix) mé 1 t>r^x) 
dmtng nó cinnrix) ré ottm. 5o bróinit) X)\a a\i aov\ 
be.dn 50 rléit>e a mbéix> mge^n be.d5-rhdite.drdc, 
rcudc.dc, pe.dCdrhdit aici. to' re^t 1 ^ "oo xnnne beit d£ 
Sdbdit x>e ctoó^ ^ ^ cittcedó.dib r\Á beit 45 ptéit>e 
téiti, -acc, r-Airíott, ní T)o s-dó xnnne <d £e.dtt TDi^ 
rocdrhtdcc nd ru.dirhnedr. tt^ó redttr *óom redtT^ a 
tdbdipc ríor -dnoir. tld bíox> cdr ná ndire or*c tedsdinc 
-ó|t ^n bpíop^ nó 50 X)C151X) mire. (5rvC4X)dnn ^ el ^ t ^ 

ÍT1. — (Agur é 1 n'^on^r) T)a\\ fi^f)! O ,dn-cuimre 
cobdc 'r^n bpíop-A reo -dige. t)í r5ior*Cd T>e'n Ái> orm 
'n-d T)MiT) fin. "Cá ré tdn 50 boimbédt. 1r r^ix)ir 
tiom a beic as cdite^rh .dtioir 50 mbéix> mé rúgdó vÁtAé 
A\y mo focdmLdóc, .dóc céA\ix> rco? Ddft &' tedb.djt reo ! 
ZÁ croopdit eicínc .dr* nd te.dcttdódib. Seo x>dome 
AS rcttdpdx>óittedcc tAp av\ sct.dix>e. Sm cnedx> a 
ttinne -ouine a cttuirteit^T) r^ mbeditn.dm. tlí réiTnr 
5ur db \ax> "Ca'ú^ A&ur An -o\\eArr\ eite azá a\\ dir corh 
tudt r^o, ^gur 5^n rme.dc rtócdtd nd uttrhuigte 
•oéAnzA rómp^b. 1fT.dndm suri At> ut) — 50 n-.ditmgim 
ax\ corumn azá bttó£;.d móttd sttédftii'úe tdrós a bdinc 
^r n^ te.dctt.dc.dib. Y\ac a^ a bí av\ ■oaIIa'ú muttós 
^5ur 4 x)Cdb.dittc 1 teit corh tu^t r^o ! 'Oa^ ^aí) ! 1r 
rig-btte>Ag At) cor^rht-Acc azá rómp^b, s^n pioc -oéAWZA, 
^An rmédtióix) Y^n cemix>, ^n botÁn 'x\-a cír tuAitíntt, 
1 ax\ X)eAt\ •) -An m$e>dn A\y cuxMttc ! tl^c be^5 ^n gtt^^e 
a bí ax F^r c-Annc-dt-dó crorc-d mí-poi$iT)ne^c 'r-dn 
ce-dó r^o, ^cc — 

U. (stór EWft CdiT)5 -dmui£). — teig irce-dó. ZÁmu\x> 
rttc céite ^nnreo, a Siub-dn. tlí yA\t) aox\ caII -d^m 
x)ut tdr -dn Uóódr m^tt cdrdx> x)om \at> a% tjuaIa-ó -dníor 
^gur m^r rm, buix>e^c-dr te T)id, níor bdm ^on rhoitt 
•oom mdr óe-dp^r- 

tn. — uá r^iccíor orm sur T>e^rmdLT)-dir e ri«t) a r-d*ó 

te Pe-dTXdiron, a\i\ú, bí a\\ bédt d^n be.dt.dig yorr\AZ as 
■out roifv -óuit, ^Stir crudt>ós «d bfdc.dit> cu 'ridrh -dS^m 106 leir ati ceariA -] x\n trup^, \\\a\\ tií'L tiorj^ti cftoicmn a\\ 
t7io gteóiceóisín curtruMg *oe ce^t sttioáu*. 

Uat')S. — *0á mbé^T) f! 5^\n rsiottcdrt cttoicinn 50 
bftát níott cuimnige^r a\\\ te ne^fic *oe^bxM*ó. Acc 
At\ Druit truMt ^rt bit í)om 4 ueit 45 cainnc te^c, a 
Siubin? Í1f lié reo At\ céAX> u<4irt a ttmrur ne-drh-fuim 
1 m'otroug^Tj *óuic. Ss^oit irce^c muro, xvoeirnm ; nó 
An rjptut rSFUb-At a\\ bit 45410 ircig ^nnrm *oúmne 4CÁ 
burv sctnT) rtoigincrp 4 comne4it 4tnuig ^401 &x\ mtír\g4it 
*úom4ircig reo? 

tT). (45 ors-Aitc). — U151T) irce^c 4noir 50 mín ttéró 
roc4iri é4*octtom-cor4c, nó rt\Á T)turige^nn rtb 4ti 
te^nb 4C4 50 r^rh 'n-4 co"Ot4*ó 454m nu4irt 4 tiocr^r 
Siubin ^níor 4r cig tíl^gntnr 1 n-4 bruit C41C a\\ 
cu4irtc, C4 mé cmnce T>e4rvbt4 50 mbéró rí 4ri t)Uite 
te cut4ó "] C4*ó4*o. 5o jtéi'ó 4noir, 4 €41*05. ttí't 
4.rt 4n *oort4r 4cc at\ botC4, 45ur bío*ó roigro 454C. 
'De^m^n 4itne ortc n4ó m4i*oe é^mumn 4C4 tetr te T)o 
curo 5U4itneit4. tTT^n^m, m4ire, 4n bpeice^nn cú, 
n4ó mbé4T> mo -óót^tn rhótt te x>éAr\Arf\ 454m 45ur 

4 f OrS^l^ *040lb ! 

U. (50 *04n4 54rtb) — t)U4it ptéirs *oe *oo gtúm a\\ 4n 
•oort^r 1 n-íoccart, -Anrifin brang -óíoc 4m4ó é 50 ce^nn 
rófUMc C4p4ró, crtoc r«^r é 4nnrm at íoccdrt corh 
m4tt 'r if Féroirt te4C, cuiri 4n gttm ce4n4nn cé4*on4 4 
bu4tt At\ pt4i*ób a\\\ 1 n'é4*04n 4nnrm, 45ur commg 
m^rt rm é. t)eirt 4nnrtn 50 -oe^r í^ró a\\ ax\ mbolc-A, 
xs^ur rwÁ cmne^nn r^ ot 1 ^ ^ t^rt^nsc t>\aX)aI pov 
A^Am-rA 50 cé xm*i c^oi 4 mbéró ré. Sm é <An c^oi a\* 
fors^Mt mé fém é 50 rnmic T)o Siuuin a\\ ipeA-ó avi 
Á\\yneÁ\t\ . 

Yt). (45 cr\eAX>Ac 1 n-é^T)^n xmi -ooruMr-) — O fé -óg^m 
r^' -oeirie^T), Asur ir^e^c tit) ; -acc jzá ax\ ootc-A brttr^» 
^n uttr^mn corirtuigte, ^n r^P-'óott^r concáD^irice-Ac 1 
t>ASAVtAc y acz mo tom *out) *out)4C, ^gur nio crte^ó 
cr-Áróce 50 *oeó ! zÁ mo gttm "oonutgte, Ar\ cúp-án 
^r -Á1C ^sur mé bAVStA a% av\ bptéirs T)om^ircig a tu^ 
mé -óom fém 1 n-é^*o^n ct^irt -úAtiAwe At\ -ooruMr- 107 

U. — 5o ráb^t^n) T)i<\ mtaro, r.Á cti b^rstó, a xbuine 
boicc ! Acc béró 'c tnte f ójic ce^c dmaó ^nnreo. 
Stnx) ran sctúix) -asur b^m s^it ^r ^n bpíopa 50 
fóitte^c. U^b^itt consn^rh x)ó, .a t)i.Attmuro. Sín uaic 
axtiac í. Ctntt -oortn-Án cuige r^oi, & Seón^ic, ^sur 
b'féixntt £o mbé\dX) ré 50 m^it a\\ b^tt. 

Seón^c (te T)i,4rmuix) 1 scos^r). — ^r^, "óe^rh^n IÁ 
tti^m n^c r^it) ^n x)tte^m rin a% áix>béit. Cuirrc4X)-r4 
scatt te-AC n^c bruit r-Aic A\y ^n mbu^c^itt báire rin 
^cc e,aU\xYAin. Uá ré 45 rmt te ce^r^c-<\n ^sur 
rctuoncÁn te n'ót, a rruc ó. Sm é & bruit x>e b^rS^T) 
4it<. ítl'^n-Am 50 Úreicrix) cú ^ur^b é. t)eóx>óc4ix) 
ré ru^r ^r b^tt, x)eittim-re tcac. 

C. — A Cige^rn^ na Uttócditte, cé &r\ vó\\z cóir ^stir 
cuma cá r^Std ^r* «an ce-dc fó ! tlac mdit ^ bí a fior 
^S^m ^ur m^r reo bc<ró yé. tatt éir ^n fós^a fctt?5 
mé x)i rut m^r •o'imtigcar 5-ac ftttT) x\ beit 1 nx>C4g-c-4oi 
nu^ir ^ tiocfáinn féin asuv í\a XMome gftoi'óeAffitdi reo, 
ní cor^rh^it sur* cuitt rí ruim ctiAipe 5-an coir 'n-^r 
X)ub^ittc mé. "Ocdttóit -Aorc-A príorca ! TUc bcas ^n 
x)oódtt x)om nÁitte 4 beit otrni 45 cab^ittc cuitttx) v\a 
féite X)íb, <a x'Mome rh uinnce^tUM, ^E^V t^g^x) x>Á 
cor^rhLacc ^cá a\\ at\ mbotán reo. tl-^c x>CACáitt x>om 
roigix) ^ beit ^s-am téiti fcdfl cif na r^ttige cLam- 
p^r^ige <dci x)é^ncx\ xmci r.a' méro AX)ubr^r téiti, ^sur 
n^c x)e^c^itt x)om ^ \iát) 50 bruit mór^n rm^cc^ n^ 
corh^ittte ^s^m r^oi "óíon ^n cige rhí-^x)r^ig reo. 

ÍTl. (50 U*5-gtóiv4c r^n sctúix)) — ÍTUire, rh'^n^m 

50 bruit ^n p^irce ae biottr«g^*ó r u ^r ^e^ ^noir, i 

n^ó bruit & fior -AS^m-r^ cé ^n C40i & mbém ré nu^itt 

& tiocr^r rí v ém ^t 1 ^r- 

"Oi^rmtnx). — ttt'^n^m 50 rítrei 50 brtut cú fém 
^5 biorrwg^x) rw^r, ^Stir ^5 éirge be^s^n níor 
rpteóx^^r^ige rreirm, bxMt T)é ottc 

ttl. — Oc! 'Sé x)o t^u^g x)om é! Ar^, -a x)ume, bí 
^n c-^x) ottm n^c nx)e^rn^x) rpraíxVÁn^í x>e mo 
rPíte^n^ix)íb. *0e^rh^n cor a X)éAV tné 1 n-^vn a cutt 
rúm ^n \\AX)A\yzA reo. O mo cn^ipe X)é\dnc4 ^noir 
t^r ^ri4rh. A Caix>£, x)e^rh4n fior ^s^ni-r^ cé -<\n 108 <\\oi á mbétt} ré emttt tú pétn <A5ur Stu&án r^m sur 
■ótatftgtf <\n c-ósIaoc. Ó, ir olc ^n pian í! — C, cé an 
ó-AOt a}\ pétT)ift r^it^ins téiti cojt a)\ bit! 

c — tn^ítA t)funt fior ^s^c-r^ 6 tá fior ^s^m-r^ é. 

C<Múri"ó «an pux) ^-oé^p^r mtre .a beit x)éAnc.A nó béif) 
^ por asa™ cé an rÁt. ítl'^n^m 50 scaitrró ! ó cuir» 
^n $piAn & gob ^níor inxmi 50 n-oe^c-Afó cÁ\\\\ ax\ por-CA 
roir crátnón^ 45 ceAt\\AmAi) t&\\ éir at\ yé bí mé 
Atnuig &\\ atí br^irrse r^oi f>ommn ^sur UÁirci£ ae 
<\ \<\}\]\A)T) beit 45 brte^tnu^AX) 1 n*oiAif) n^ bpocAí, 
•A5 có^Áit fít, 1 ^5 confitinc te muc^ mAr»A ^^r zÁ 
a fior 45-Aib, ^sur tA)\ éir m'.Anttó i mo t|tiobtói-oe 
45 <a Mrr^iT) beit 45 cttoi*o teir ^n r-Aog-At, .agur -A5 <a 
lAptt^iT) beit A5 comneáit x\n botáin 1 X)cott ,a céite, 
reo é ^n cúicius^T) acá mé ^ figÁit ó'n cé .a bruitim 
45 T)ut t|tíT) -dn méiT) rin -AF <a ron. ÍI-ac bruit ré 1 n-Am 
re^jt ^jt bit & tiAtó-An, a corh^rr^tin^, ^gur n^c be,A5 
^n c-ionsnax) mé & beit -as CAitte.Af) ^n cttoix>e rhóitt 
& geAtt Dm f>om? UÁ bLAXMitie,Acc te r^£^it 50 triAit 
UAttt, .acc, t)a\\ ri^'ój nf fe^rr^*o-r^ te btx\x)Aire-Aóc, 
ctAb.Aitte,Acc, x\Á cato.a X)e'n cr-Agdr FfcAftA, nó tr 
crutaix) an cif é. 

S. — ílí rhe.Ar.Aim 50 bruit .Aon CAtt ctArhr.Áin ^s^c, 
& C-Aix)^, rr)A\\ ftn. tlft ^ fior -as-ac m^r ^c-d x),AOine 
eite ! O x)e.A£-be.An ^sac, á rhic ó, .A^ur bean a\\ 
cóitt x)uic -a beit bttóxxAtfiAit ^sur u<Aibre-Aó A^rci 

U. — t)ttóx)^rhAiit Aigur uxMbtte^c ! 5o x)Cusaix^ X)ia 

C1Att X)U1C ! 

S. — t)e,An SAn teir^e 5^ti x)iútc>AX), ^5«r beAn gAn 
bíox)^.n n^ ^nAó^m 

U. — t)e^n gte.Att.Ac, gteóx)^c, rhí-rcu^rhx)^, r^SAir- 
ne^c, ge^rr-'tib^tAó, b' féix)ir ^a b' feAtut & x^'^inm- 
neóctÁ í ! 

S. — Á ! x)ún x)o ct^b. Tlí be-AX), .acc be^n tÁS^c, 
c^rc^nn^c, fwbÁitce^c, fi^t, x)e^r-tAb^tttx\, x>eir- 
bé^t^c & bruit Ain croix)e ^Ajur -An c-Am,Am r^n -Áic 
circ mnci. 

r. — tií't a fior ^k-ac cé av\ ró\\z mnÁ í. FtAirrtiis 

f)íom-r-A é. Tl^ cpÁcc a\\ c^ft^nn-Ar tiÁ rwb4itce^r> aOc 109 A\y -óíorhdoine^r, TDroc-rhúndT), ru^tt-cúireacc, rcu^ic, 
1 peacuigedcc, ^gur cósr^T) u<\ic é. 

S. — ZÁ cú rió-cr*U4ix) a\i fdT) uijtti, ^sur nf cuittim 
futm T3cic cpiuf? inr ^n méi-o doi-omgxvó ^ci cú x\ 
c-db^ntc uijtti. 1f opc ó bí ^n c-ÁT) "| dn c-^rhdncdtt 
^n IÁ fon^r^c a\i rsu^b cú te^c í ó'n bpÁctuin ^sur 
a U4CC4 yeA\\ 05 rpéitteArhdit gfoi'óe j^oi n^ bónd 
5e,dt -Agur ^ bjtfrce cotp^c 4 riaib rmt n^ sLaróise 
-cMSe 'n-x\ , 0141 , Ó. 11dc minic 4 bínn 45 4 iifl"ó te Peis 
5ur* -óe^CAitt 4 r-dT) cé an -ouine -oe TJá'tté^s a mbéd-ó 
rí ^i^e ^sur nac be^s ^n -ouine 4 ceaptMfj ntiditt 4 
bíof) rí 45 ceacc ^tt cu^iric 50 ci$ tflÁiticfn 50 medngdc 
1 n--doir -a n-dot mbtiATMn "oéas sujt ^b 45 Catjj; 
IJUTMtán 5tiomAT)óitt a bé^t) fí 1 n-oeittexvó tidjt 
tatt, acz bí po 1 n-oin T)Á céite 45 T)i4, ^sur níott b' 
féltDltt T)Ut txMfiir rtn. 

C. — 1Tl4ire, rh'^n^m guri ríot* "óuic an méiT> rtti, 
^r cum^ ^r bit. 1r be^s an ce^p^-ó bí ^Sdtn fém 
ctiÁt A\y toruige^r -A5 rP^ttuige-dcc téiti ^tt T3Cúr 50 
ru\ib ^on b^og^t 50 rvAib rí ^S cu|t ^on cruime in mo 
cuiT) btATMitt, ^sur, '^r* n-oóig, ce^p sac -ouine sufi ^5 
TDé^n^rh ronorhóiDe -óíom a bí H tió 5«f cjuituig mire 
So mín ttéfó roc-Air« nit 1 b'e^vó ^n cttitnón.d útd nu-Air a 
gre^TDAm^r tinn ó'n bpicttún. "CÁ av\ ctAmpaf uipti 
te cu<ir»Cd, rm é ^n tocc ir mó zÁ ^s^m tnttti, ^sur 
ir cum^ téiti 'r^ 5cac m^ro cé^ttx) ^-oeitum téiti. 
C-Á n^ ^nót-d s^n a beit -Anocc ^t 1 cum^ -át 1 oit ei*oitt f 
^éin -Asur 4 binSean, ^gur cuittrfó mé cndipe tib 50 
mbéi-ó rt^T) réw -A5 cu|t ^in rhitteim -dr* -a céite nudir 

^ tiocr^r rt^"o. 

T). — Att-d, truire, & rhic ó! Itl'^n-din sur cottr- 
"óuine -acá m^tt b^-ó rhi^n teir, ^sur S«tt "oe^cditt -oume 
^ÁgÁit g^n ^ Se^tt-áti ctdrhrÁndc réin a beit te -oé^ndrh 
^iSe, t>á mbédT) £ior AS&r é. t)' re^ttr "óuic An 
r^ogdt a gtdCAT) 50 réi*ó, rh'^ndin ! X)Á mbéxvó ^on 
cuditum ^s^c m^r acá *o^ome eite ^sur t^s^T) -oe'n 
crocdmt-dcc azá aca, ^sur t-AT) a% comneiit & mbédt 
^tt & céite, wac mbéite^i te^t corh cdr^oi-oedc. 110 C. — tVlo bédt a coinneáit a\\ a céite, 50 T)eimin ! 
tlí ciubtuu)-rd cinrntiedcc *oo "óuine ^t^ bit otun — nÁ 
cedp é. Zá mé fdT)d 50 teóp as cup rudr te 
rciú|t^t) ó -ódoinib cu-drcdóa c-db-dCA conóiidó^; <dcc, 
\)a\\ a\\ tedbdt* reo ! tií béiT) ré te cditedm m mo 
tiédt pedrcd. Cditp-ó pomcedtcdóc, rcu-dim, *oeire,dcc, 
d$ur urhtuige-déc ^ úeit 'r^ tedó reo, nó béi-ó 4 fior 45 

Ud-ós Ou'OAlán cé ^n ?Át (X)uAMzeA\\ av\ -oor^r 

1 coruigednn av\ ^°VEa Cdob -Atrmig. ^orstuige^nn 
Seon.dc -dii -oottdr, 1 budite.dnn dn rhdtdir -dgur -dri 
mgedn ircedó 1 trouit) a céite 50 cednn fumne^rh^it. 
Cjtoitednn UdT>s a ctoisednn, btte<dtnuige<dnn .dmdc 
ó w-a mdtdíb a\\ Cdic, ^5ur ^nnpti a\\ Siubdn, -dnnrm 
béi|te-Ann ré r^nt a\\ fut) ^n age, c|toite^nn -dn 
ctoige-dnn ^rír, ^sur as cdb-dirc a -dgdi-ó 50 t?e.dti5dc 
t-iocrh-dti a\ x Siubdn -oeirednn) : — 

ttlo rhdttdóc "oo'n td mí-d-órhdttdc a\\ SFedmuigedT) 
tMoc mé ! Y\ac é mo croi"óe azá bjnrce a^az, a 
t>AbA\\\e *oe clAbA\ye ^avx c\a\X, ^av\ ndi^e, ^dn ódoit- 
e-driitdóc, m.dtt,d porcdrhdit rumnimé-dTMc a buditedr cú 
ircex\c cusxMnn, tA\\ éir a beit a\\ *oo gosdroe a\\ 
cuditic 1 -oce-dó via mumnare eite ó -o'imtigedr, d^ur 
ndó rig-be.d5 av\ t>oca\\ "óuic nii^e a beit ojtc 'óÁ 
mbédT) a fior asaz céA\\x> é. 

(flíor Iaoa\\\ cedóc-dr -dcdb r^iix), i níor teige-dTMr 
■our ^r^db nó sur rs^ir ré i)Á cuit) -oíbtigte.) 111 ÓRÁIDeACC 

A cáiitxn cttoixm, — "CÁ ÁtAV mó\\ ^sur Aoiftneáf a\\ 
mo c|toiT)e 4 beic -annreo inxnu 45 ctiumniug^ro bfteás 
5^et)e4L4c mA\y é feo. TLÁ ^omnc -Aicne ,45411111 a\\ a 
céite ceAWA -j te 00115114111 Dé béit) ^icne níof pe-Át^ 
^S^mn ^tt 4 céite re^rc^. 1p é reo .411 céóx) ua\\\ 
^S^m -a teacc or córhAirv muinncitte ax\ p^^rce reo 
45 cttuinmugAt) puibtíxm te oeA^Án 4 |tA*ó 1 x)C40ib 
cúire 'a\\ -ocítte ^sur '^ "oceAnsAT) -oúcóAir. A 
cÁitfoe, ní tnóme 50 bruit a\\ tAlAm n^ héitteann 
ceanncAr* t\Á pAtUirce corh hitumn com CAicnex\m-AC 
^5ur com píor*-S^et)eáU\c teir ^n bp-dríiirce reo. 
SiuUdit mé a\\ ptrci wa hCiitednn ^sur "ó'Á ói^e i) 9 Á 
bruitim ir iomt)A iic btteág Átumn & connaic mé ní 
hé ^tiuin 1 néironn ^cc 1 x)CíotttAib eite ^sur T)eiinm 

50 -oe^rotA 11AC br^c^r ror ^on -áic & f^uig t- e 

-Áitnedóc te -oe\veAcz "j te S^e-óeatCAcc a\\ ax\ á\z 
btteág ^oibmn ^erog a cog^t) ^5ur a ceApAi) te 
h^g^it) CoLÁirce Conndcc. A^ur ^noir, a cÁ\\\"óe, ó 
crÁcc^r &y CoLÁirce ConnAóc cor* a\\ bic n! X)éAt> ré 
ceattc t\Á có\\\ 454111 ax\ fAttt reo a teise-An tA\\m 54n 
a mn|te^cc T)\X) corh buit)e4ó 45ur corh ríor-buit)e4c 
as^V tÁ wa mic téigmn 45ur mé pém 45 corh t4g4ó 
P4itít)e rome4tinc4 4511^ zá rio tinn 'r^5 <an 50401 
a T)CU54nn rio 54Ó C4b4ir 4^ur có5n4tii T)óib reo a 
CAS^r cu54ib 1 br4X> 45ur 1 nse^ttr teir 4n nS^etntse 
a fógtúim 45ur a cleACZA-ú 4nnreo m bur* me^rs- 
ZÁ 11A mic téigmn tin buróeac -45ur ci mire -45ur 
tucc rciúttC4 ^n Cot^irce ríott-bui-óe^c 50 cmnce. 
'Sé mo bA|tAm4it n^c bre4T)t-Mit)e -4011 Áic níor reiteúiii- 
n^ige r-Ág^it te h^g-Ait) CoLÁirce S^e-óe^t^ig 114 av\ 
Áic reo. O >4n 54et)it5e ir Áitne, ir binne, -j ir 
X)Iavoa Ann -dá 5cu4t^r 1 n-4ic a\\ bic 1 néirmn. Al 
a cÁí\\xye c\\o\i)e, ¥A\\\\o\\ -oóigce -oe^ctt^c ! — n^c bpuit 112 ttuMjun cHv\pc 45 E*£ twine xm bpuit dnnfeo cé hié4X) 
lf |MÚ p-df^lfce J>4ex>e4tdc 111411 é feo; 4gur 4iioir, 
impígim dguf 4Céuni5íni oji4ib i n-4inm T)é 4gur 
liltnpc fe4fAtfi 50 xutif x')úcti4cc4é 1 scóthnuixje "oo 
CV411541X) Opíg-oe *j tl4ohi-p4X)ti4ic — 411 ce4H54 4 ce4p 
D14 péw x)o rhumcip na cítie feo. 0111111-0 4imreo 
inxnu te impípe 4511^ -dtóuinge oti4ib éirse r^^r 50 
tdixnji ce4im *| rodr^iii So x)4in5C4n x)occ a\\ ron n4 
><\cx)itsc. Oc^ti 45 cup 1 n-un\dit x>íb cé 411 x)U4t54r 
móf 4C4 ofvdib 45 " G)\\e gt^r 114 bp^nn " 4£ur 45 
54Ó ^ t>fuil rigce pu-digce le píot*-náiritincdcc 4$ur 
cé4tix> 4 CU151UIX) te ríott-ndiriúncdcc? Agur cé4tix) 
4C4 vigce rudigce te ríoit-niifitincdcc 4$ur n4c réix>iti 
4 x)C4tu£4X) U4ici 50 x)eó n4 nx)eóti? Cé'n c-4011 

cordinccóiji inótt 4C4 1 11-411 rpíoiuMX) nd r^onrdccd 4sur 

411 ríott-fpiotuix) ndipúnc4 4 comne-dt 50 h\\Át 50 
beó bíox)Sdni4it 4gur 50 tonnitdó roittre4c 4|t Ld^dX)? 
Deitnni-rc £utt4b í ce^n^d círe 4n cor^inceóir ir 
t4ix)pc, ir éirc4CC4ige 45ur tf cpeirc 1 U-4541X) 4n 
íi4n'i4X). 5^n 4 ce4ti54 réin ní réixnr te cíti ctioiw 
rt4ii rott4m 4 beic 4ici, n4 ctioix)e sLdn sLéige^L 

4CC 411 01tie4T>. AgUf 411 ZÍ\\ 4 5pUlt 4 CtK)1X)e 

V4bc4ó, C4 4ti bir 1 nx)dn* x)i x)e buiT>C4C4r X)e'n 
cr4og4t 45ur C4 r* 1 ngdtt x)'4 beic 1 nx)eit\C4x> n4 
X)cice. An cíti 4C4 5411 4 ce4ii54 a\\ Leic réin — 411 
cíp 'n-4 bvuit ce4n^4 4n ctie4C4X)óti4 *] av\ rspordxróti^ 
V A 4 nie^r 4gur 4 rc4n-ce4n£4 rétn \?Á xMc-rhe^r 4gur 
\-Á coir — D14 50 bróitux) Sé uifici ! TZÁ n 4ji Ó401 n4C 

bfUlt Ce4t1C 114 CÓ1J1. O rí A'S "OUt 1 n-4g41T) C0t4 

Dé féin. U4 n ^5 "out 1 n-4g4ix> r\Á-om\\. Agur ní't 
4011 be4tdc te n4 h4g4ix), 114 4on Ó4r4n 41C1 te 
54b4lt 4CC be4t4ó 4 b4r5C4. <CÁ 4 cuix> rót4í 45 
c4r4X) cu4icbe4tt; C4 4 ctioix>e 45 t()b4X) 45ur dg 
C4b4irc U4ix) ; C4 rí -dS C4itte4X) 4 btn'Sc "] 4 nirc 1 
Le4t>4ix) 4 céite; C4 fl 54n me4f uirce rcin; 54n 
me^r ^t 1 d r^diji n4 4^1 gníorh4tiC4 4 tdocttd; 54^ 
ctioixjc 54n rPt^*o ; 5411 C4X)4 4cc 4n x)on4r 1 4n itií- 
4X) ; 'n-4 c4X)4n 4on^4ic 1 me^rs n4 niiritin — 54n 1 
nx)4n x)i r>d x>eitie4x> 4óc — av\ dáv ! A ! 4 C4itix)í, 4n 113 

Léisrirm-o x> r Á\\ "ocíttín -oit féin — " Oiteán avi tlAorh -j 
na mrjirnj " — & tmt ax\ carÁn mí-it>r4c feo? Aw 
léiSfitnit) í i mbedLdó a txarst^? Án rs^oitrimi-o 
Xyót&\\ téici ^i^ be-Atac aw rhí-Áit) iiiói|t 50 SAr^nA te 
b^r rágÁit? An teisre^tt "01 ^V fÁgÁit? An teig- 
re^t^ 11^ teigit) Di-d! O a\\ -ocíttín *oít 1 
5conc^t)^i|tc 111Á fágÁnn ^\n $4et)itse bÁr. ITI-AttA 
ScomnigimiT> 'a\\ -occdnsA r^in, 'a\\ nór^ réin, 'Ajt 
Sceót 1 'a\\ n-OArhr^í Féin, rw é avi carÁn &cÁ r*ómAmn 
-Asur ron-^r, réAii, róg, nÁ r^oirro ní't 1 n-oÁn -oúmn. 
5o t>cí te soijut) rém rjí mumnatt nÁ cífte reo -as 
nnceAcc 1 nTHAifj & scmn róinp-A Ar* avi mrjcALAC 
rhí-Á-ór^c saU/oa. 5o t>cí te soituT) rém rjí ^n s^tt- 
•o^c^r -AStir & corhtu-A'O-Ait 45 brteic s^oime níor UifOjte 
Sac IÁ a\\ mncmn aii SAetnt. Uus^t) rSotCA t>úmn 
'n-Ar» ceitCAtj ojtAinn eótAr ^r rt-AitS avi ccAns^it) i &\\ 
ticttnJCAóc nA cíjte. tlí \\mX> ruiT) a\\ tnc ó'n -ottcAm 
5^ttT>A a C115 Tjúmn mt) -acc rsLÁrjuitjce rÁr^A 
mACÁncA -a t>éAnArii tjínn "] rwn ,a rjeic r^rc^ te rjeíc 
'n-^t^ tCAt-£Ar<An,Aig s^n eótAr ^r W *ocítt nA runri a\\ 
rjic mti. X)éArA, nór^, -AStir ctCAóCAí -An cS-Ar<An,Aig 
rSAipeAt) ^t^ r«T) n-d círie, ^s^r 1 n-émrcAcc teórjúA 
cÁmic xmi s^tt-o^c^r» -An creómínccAóc, ^n cttu,Ait- 
teAó-Ar, <An gtmcíneAóc, -Asur 5^c ceótÁncAóc, 
porcArhtAóc .Asur rti^i^igit t>Á me^r^. Acc míte 
-Atcus^'ó te T)ia ctutt ConntMT) via b^e-óitse cors ot^t-d 
rm. "Cá xm s^ttT)Ac^r 1 n-íoccAit, ^s u r tif te^r- 
cuise^nn u>Ain ^noir ^cc constiAm nA n5-AeT)e^t te 

'n-AJt T)CexM1SA A f^^lt 5 1 -Att CÍtl A CU^ A\\ rJCAtAC A 

te^r^- 1f lom-ó^ cmoi a\\ rémitt tmn cumius^T) te 
ttAC -j r^t^mnxMr a cutt a\\ av\ zi\\ AtfV- Ci A "ÓU-dtSAr 
rém ^r Sac -ouine ^s^inn. Acc cÁ "ou^ts^r ^t 1 teic 
ott>Airj-re ^ -Aictte^c-A ^s«r & íiMictte^c^. Ar ron T)é 
tArjAitut) ^n $^et)its teir ^n ^or ós- HlAttA mrjíTj ^n 
ce^nsA t)Á t^rj^ittc CAicpit) fl rjir "o'r^gAit -Asur 
•oeitum-re ^n c-^txMtt nó -An mÁc^itt & rjpuit >An 
$Aet)itse ,aca so beó binn bt^rc-A ^stir ti^c t>Arjtt^nn 
^cc t3é^rt4\ rjftirce te n-A sctomn sur mór azá te 

rr^s^t^c ^ca. Cuirro^t) ré -oótir ^r croi-óe s^e-óit 114 

A\\ bic c-AtíMitic yÁ -oe^t^ corft piiáinne-Ac ip cá cuitj 
t)'-Aor ós n& cuaicc ]M mt)c^ttt^ ^sur t^S^vo ^v fcruit 
•oe ftnm ^c-a n^ -oceAnsAii) péin. UÁ rórc •oAttat) 
muttós ^S s^ti)Áit -oóit). Ille^r^tm fi^-o nx\c Ófuit 
<ÁitneAcc ni riLi-oeAcc ^|t-o-rm^oince nÁ téigmn 'n-A 
•oce^ns^ix) féin. Astif SO bpóitti'ó D14 orcA ! ce^p^nn 
rM*o, '^ nt)óis, so ftruit D&Afttd t)]teig bt^rcA 
S^tÁnc^ >AOd ! tlí't r^ "oom^n so téijt ce^ns^ if Áitne 
^Sur ir omne nÁ Áp -oce^ns^ t?éiti. 11í't rsotáire -o'Á 
téise^nc^ rn^ tiitfo-rsotCA ir itió cáit r^ nge^rmiin 
1 r^ tvpt^rmc -asuf i "ocíofifcditi eite n<ac í>t-uit 
ir"o-me^r aca A\\ ax) nS^e-óits- C^r^"ó cuit) aca otmi 
-An soimre^-ó reo cuaitj CAtiamn r^n ©ílttétp ^SUf 1 

bp^rr^r ^s^ir ^ por ^s^™ cé4$*o a-ou 13^-0^. C-á 

be^n-u^r^t ó'n nSeAtmiÁm .as^mn r^ gCotáiroe a brtiit 
cúis ce^nsc-Aó^ 4ia cca\ia t ci rí ^noir ^s oibpiusATJ 
A\y cttoixje a T3Ícitt ae pógUatm r\A 5^ox)itse. UÁ 
•otune u^r^t óS téise-dnnca ^s^mn ^r Oxford rt^ir^ 
^S^r ci m^c téigmn ós ó t)onn r<An nb^rmim ^s 
ce^cc ^n rhí reo cusAinn. 115 tlCfieACA. <M1 CéAD Uum b^et)it5e D'An sguíott tuTCeAt 
bne^tri^C. 

t)o £e4jt e-AgxMtt An Ct4it>im SoLuir. 

tocin t)e45, An SpmédL, 

Co. na SaiLLirhe. 

-A C4|t4, — 1p minic te bLixrúdm 4 r m -A0inige4r 4|t 
cúpt4 roc4t "oo rsníob^-ó CU54C te n'wnrmc t>uic 4 
fe4b4r 'r t4 411 b^e-óitg 454111. TH^t 1 cíonn cú, cÁim 
45 m4i|te4óC4it i 5Conn4ni4ti4, 4n 4tc n4c sctuwreÁ' 
K0C4t 4óc 5^et)it5 4on 4tn r<An tá, ni 4on IÁ Ya 
mbtt4 , ó4in. 'Sí 4n b^e-óitg 4n ce4n54 ni-oútttA 4 
cu4t4it> mé i -oo t4b4itt mé ó'n 5cti4bin, i t>o LdbttAim 
54Ó 4m, "] te consn^m Dé 4 LAbftó'r ^é 50 bttó*o4rh4iL 
bL4rc4 mr 5ac 4ic i 54Ó ctt4C ir réfoitt Uom é. tlí'L 
4on Ó4LL 454tn 4 pÁt) 50 bpuiL fíott-rheAr 1 mójt-ge^n 
454111 4tt fce4n54it) gLé binn rinLir aji "ocítte -ouccAir 
Vém. €4 ré cní bLi4tm4, cu4ittim, ó coruige^r &S 
pogLtttm teir 411 nS^etnLse 4 Léige4tfi 7 *oo rsttío^-A^ó. 
'Ajt n*oóig, bí mé 4b4LC4 4jt í 4 L4bAijtc 50 bL4rc4 
45ur 50 bjte^g nuxMtt 4 coruig mé -] x>Á bfiíg r^i C4 
fior 454C n4ó bru4itt mé cjtU4it) t\Á , oe4C4itt í te 
rogLumi. C-dtt éir cttí riit *bíor 4b4LC4 a\\ í Léige4tfi 
ni4tc 50 teótt. -Ann rm coruige^r <*S F4g4iL 4n 
CLAitmn 1 r-ÁgAim beA5 114Ó 54Ó uite fe4ccrii4tn ó 
f oin é, t "oei}tim té ríttinne Le4C n4ó brurL 4011 piipé>dtt 
1 nCittmn 4 bpuiL oitte4T) 5e4ti' 454m 4ip teir 4n 
5CL4tt)e4tíi, 4 cus^r oi|te4"o r^r^im "óom teir, n4 ir 
mó t4tcnige4r tiom x\& é. ZÁ t>4 c^paw 454111, re^tt 
pórc-d n^c bré^-or^t) $eAy a\i bic beic níor cítt- 
gttáTMrhLA r\Á é, T)4tt4b 4inm p,<yott4i5 t>tte4cn4ó, 1 116 

bUAÓAtll 05 ci.dttm.dtt, rocdits múmce cu15pon.dc ir 
ca-ú aii -oa\\a -ouine, -o^t^t) dinm Qá'ows U-d Cotf- 
•oe^tt)^. LÁ p.dT> 'íía T)Cog,d Sdetntseóip, .dtMtc-d a\i 
í a téigedtti 5-A11 .don rcjtóm, -| cáiT) .dnoir 45 otxdir* 
50 T>idn -onctucc^c 45 pógtuim wa rs^^eóitte^cc^ 
1 nd Ucttedó. téige.dnti pnn av\ pdipé.dr* 5^et>edt.dc 
5dó oifjce £>.dCditm 1 5cuiT>edec, *] m^i^ pn F-dgmuiT) 
a\\ fÁf-dffi 1 n-émre^cc. tl^ ti.drjri.dt> ^on *oume 50 
ÚFUigi-ó ^n b^etnts u.dp\t t)-Ár 50 t>r<ác 1 sConndmdttA- 
11í rjruigit) aw $at> 'r t)é«dr FF-doc .dfi n^ r^^it)Cit) -j 
peAmAinn T>ed^5 W via ctdudigirj. 11í fé<d , ot^dt> aoví Áic 
1 néipnn n^ bfi-dnn í>eic níor 5^et>e.dLdige nÁ avi 
ce-dnnc-d^ mótt, te.dc.dn reo. 'Seo é -dn Á\z 5-dn Í>ttéi5 
a sctoirpe-d n-d re^ti-rsé-dtc^, n^ ti.ditittdin rjinne "] avi 
ri-dnntn-óe^cc 10n5.dnc.dc -d^ re<dT) oit>ce.dnnc.d vava 
5tte.di111.dtt1.dit -dn gentittit). 61tte.dnn.dc ^r tnc c.dicre.dt> 
01-óce 1 medrs n^ mrjtt-dc-dittí tMor cttuinmgce 1 
•ocednncd a céite a\i via ce.dgLdigit> T)'.dttiT>óc.dt) ré sutt 
t-iott mo |táiT)Cé. Tlí't 45 n^ piircírj acc gde-óits; ní 
ctoire^nn p-dT) acc í, 7 '-djt n*oóig 111't r^*o 45 i-dtW" 
-dóc í. ITlo ctidt) ! n-dó rjpuit ^n rsé>dt -dttit.dit) 45 
piircírj 1 n-iicedó<dirj eite a\í ruT> 11A tiCntmn. "CÁ at\ 
S-de-óits -o-d mún^T) m rjed5 ti.dc 5-dó rsoit 'r^n 
ce.dnnc.dtt r^o -oo C011n.dcc.dirj a\\ a -ocug-dmuiT) fí Coir 
í-di^Sc." CÁ -dtti^r ottin 50 rjruit cú cuittfe-dé ae a 
rjpuit mé a \\Át). Atz cd mé aj; & ceApAi) su^ rnAW 
leAC mé -ds rS^orj^T) cug^c -dt 1 cum-d -dtt bic ^gur d 
Cdiirt)e<diMT) "ÓU1C 50 rjpuit rsitírjneóiti S-de-óitge ette 1 
SConn-dm-d^j tió Coir-^-ditM 1 5^> fc<At> cóiti t>om <d |t^t), 
n-dó \yA\t> f ior >d5>dc 50 iiditj a teiceit) -dnn ^tt coti a\\ bic. 

t)íor >dg t^éir tid Sdittnne n r«^p^r t>i t>u^rr. hí 

tt-dirj mé a% Aon féí? ce-dnA -dttiArh. te consn-drh *Oé 
rs^íotJr^iT) mé cu5x\c <dnoir ir Aitff peApzA ó rhúrSdit 
mé ó'n ctiom-fu^n tjí ottm te r^*o^ 1 -ocdorj rst^íorjc-d.— 
te me^r rnóti, 

" co1s-íA1R1l5c. , ^ 

meAxbón Ifogrhditt, 21, 1901. 117 

Atl 'OARA t1U1Tl *00 SStlTOD se. 

Conntnvó n-A Kde"óit?;e, tonn-odm, 

An 4itiAT> tÁ -oe í)eittexvó £ó$rh.4itt, 1901. 

A C^tt^, — ttí't fé ^cc CútrMtt ge-dt 1 ^ ° rSFíobdr 
cusat) cimíi^ i ctnrv fé bttóT> mott optTi mo tmtt 
•o'feicpnc ri ctó. Tjíor ^n c-xvm r 1 ^ i "ocítt gtair n^ 
tiéittednn i medrs mo rhumncitte -] mo gaotc-d, .acc 
ctnc ró ^itmc ^u\\ ce^p^r 50 rno' veÁ\\\\ "óom miteAcc 
ó fom, 1 ni^r rm, cáim te rc^ccrh.dm ^nnreo 1 
SceA\\z-lÁp c-Acr^c tonn-o^n, 1, 'a\\ n*oóig, ir móft An 
c-^tttugdfj é r^c^r ^n ceAnncarv ^Aex>eAlAt *oe 
ConnTxae nA S^ittime -o'rig^r- 

go T>eirhm 'r 50 -oe^ttbtA ir Átumn An ^nó azá &t} 
bun 45 Connrwvó n-d C^cr^c reo. 1r *oóig tiom nac 
réiTnjt te tié><vn-buiT)in nó Connr<<<vó íhre^nnAc a\\ bit 
eite a oe\t níor "oítre nÁ níor T>titrAcc<vi£e *oo cútr n^ 
ce^n^^n nÁ x\a ríott-£<\ef)it azá ^nnreo 1 bprvíotti-c^Cdirí 
^tt nÁrfnvo -as otxaitt 50 "oun, bttíó£rh4tt, cttoróeamAit, 
neArh-eA^lAC cun Á\\ -ozeAn^A ttntir -Árr^ T>'fó$tuim, 
•o'^icrjeoTjtig^T), •) "oo te4tnug.<vó. "Cá v\a-o aj; córh- 
oibttiug-AT) te céite 50 CAitne^rhAc *\ 50 reite-AitinAC -| 
A"s •oé-án-drh 5-ac a bpuit n-A scum-Af te n-A rP^rán •] 
te n-A nsníorh^rt^ib 50 r<ár<4itiAit coitce-án^c cun í 
curt a\\ a$;a\-ó corh táiTjitt 'r n^c rci"oir tétti me-AtA*ó 
50 IÁ An tuAin 'n-A me^rs. 

ZÁ ax\ lorrnvo -odome iTntt bUACAittíb "] cAitíníb ae 
rogtmm x\a S^c-óit^e 'r^n sc^tAitt rhóir lon^AncAiS 
reo. Cormg rmn a\\ x\a ceAccaib 'r^n oróce X)\a 
tudin rco cuait> tA\\A\nr\ a^ tidttd ax\ Actienéum. t)f 
An ftAllA tíoncd *oe S^eTjedtdib ~\ b'dtmnn ^n $Ai)Áyc 
An oX)A\\\ o\\eÁt, tditne^rhdó bí a\\ v\uoaI Ann ó'n rc^cc 
50 -ocí leAt-UA\\\ tA\i éir ^n -oeic -o'feicrinc. t)í 
corh mdit te céAX> -oume t>o tormg a\\ An ooa\\\ Ann 
An oiT)óe rm, *| oa foitéir ^r ^n c^itnedtti tus/vodr 
•oá n^nó, ^n rhótt-funm -oo ctntiedT)dtt -Ann, -j An 
cordititdcc bí o^t^ a\\ ^eA-ó nA tioróce 50 b^mt a 
Scttoróte ce 1 -oc^oib cCure n^ S^CTJit^e, -] 50 mbéif» 
ri^T) budn-credrm^c r^n obdit^ fw^it^c, tít i t-gt t dt)drhdit 118 

bé^r 4|t bun aCaX) pe-ArcA. t)í cúi5e^|\ ip pice 45 
téi£eArii an " CtAnJirh SoUnf," 1 if féix)itt tiom .a \\Át> 
gujt An-rrVAlt uaía fin *oo X)é.An.Arii. O -An bU*r 1 ^n 
CAfteritAin ce^rc -ACAb corii mAit 'r "OÁ mUAX) 1 
n-íoór^jt Cíwse ttlurhAn, nó &y rtéiouib riaxUine 
UAi£ne.AC4 nt.Aocm.AttA ConnAm-AtiA piocAixnr r«^r é. 
Do bí ^rhttÁm ^SAinn 1 scuixjcacc x)o tóisre^vo x)o 
croi-óe, i teir -An oix)ce x>o cttíocnugAX) 50 rutcrhAtt 
TÁrAthA^l x)o 5.AÓ x)ume r«t rstnr ftnn -oo bí jtinnce 
r^-oa ann ?aoi r^iútt fir ^ca eótArAc 4$ pmnce 
S^ex>e.At.Ac, i, 50 x>eirhm, cÁim cmnce 50 t*Aib cttotx>e 
5ac "ouine é^-octtom te tútgAitt 1 te bttóx> f-ax> 'f bí ^n 
ttinnce ituinn úx> ^t 1 oun. ÍTI.Á bí sac x>ume x>.Á ^Aib 
'r^ tÁtAip corh bttóx)^rh^it *] bí mire — *j cÁirn x>etrhne.Ac 
50 t^tb x)0 r^itt 5^c cor^rhtacCA — cu.Ax>.Att -AbAite 50 
hÁtAfAc -Aoibne^r-Ac 45 mAccnArh ^r <&n oix>ce SpeAnn- 
rhAitt S^cóe^tAig bí .ACAb. 

San oix>ce Du ÍTliittc x>o bí rSottuixteAcc agAinn 45 
ftatLA tDettmscon. t)í e^^tA ottAinn nAC rnbéAX) 
móttán XMome -Ann m4tt bí ^n cttitnón^ Am-ftuic, acc 
m-Att nti réin níott comntg rw u.Ainn Áy soáitvoe 
5Aex>e.AtAc,A "j tÁimc .An ottte-AX) rw 'f n^c t*Ai& rU£e 
-a£ ^ teit, be^s n^c. t)í 50 teór .ACAb 'n-A re^f^™ *oe 
ce^t áice, te n-.A tiAib x)e XMomib ^nn. T)ufrAittc í%á 
SAexnt reo azá 1 Lonnx)-Ain te f.ax>,a n^c bf-ACAXMtt ^on 
rsottuix)e-Acc fór 'n-A me^rs t)í corh m-Att teir. t)a 
fótÁr^c -An obAiti bí ^s-Ainn ^nn. X)o bí ^itttircóitte^cc, 
reinnm, pfob^itte^cc 1 tti^tice ^5-Atnn 50 x)Cí -a tt-Aon 
x)é-A5 'r-ar» oix)óe. tl^c -Át^r^c 1 bttóx)-Arh,Att a tettem 
x)e óttuinmug-Ax) S^ex)e.At x)'feicrinc oix>ce bitrctge 1 
5ce.Attc-Látt cAttt^c tonnx)^n 1 me-Ar5 ^t 1 nx^e^S- 
nirh-AX). 1r fíott avi rséAt ^o brmt ct^nn-A 5^ex)e^t 
^5 múrF^ilc ó'n scox)t^x) i 50 bpuit r^*o -A5 uttrhug^vó 
óun CAt t\A ce^ns^n x)o tttoix) s^n r-Atcéíor, 1 cun ai\ 
SAet)ttge mttir, cttwtóé^r coix)óe 5M1 1 fffi 1^*0 1 So 
x>cuitte-Ann r^"o éitte^nnAiig a CAb-Airc ottt-A, x)'foSUnm, 
x)o rSAipe^ *} x>o comneÁtt beó ^n fAX> 'f MAf 
connctt^c-A Cu^in n-A S^ttirhe Ag ntge-AóÁn CtAX^^tS 
fl Coir ^ttttt5e. ,, 'SAn oit!)6e 'Oiai CéAX)-Aom x>o torut$ 
-ATi gnó r^" sce^nnc4|t tt^|t x>e ionnxMtn -as ^c -a 119 

nsoitttedtt " Bermondsey " ^iit. Do bí cttuinmugdT) 

bttedg eite ^Amn dnnpn. tortug eorii rndtt te x>Á 

ficiT) -otnne ax\ cé<vo tedbdr, "I tif wó rúit A^Am 

50 mbédT) ré 'n--A scúrhdccd ^n cédT) cedcc 

•o'fógtuim corh bédrSdiT), ttÁ au cdndrhdmc cedttc *oo 

fliocdT) ru^f corh Utdt. 'Pu.diM'Odtt ^n-crdrdtn 'n-A 

n-obditt i cá "oóódr ^S^rn gutt ^n-gedtttt 50 mbíó 

ri^vo 45 rSUdbdT) t|tÍT) -an "Odttd tedbdtt 50 mirnedrhdit 

•o^n-d. T)o bí bui-óe^n eite 'ran creomttA 45 téigedtn 

av\ cttíorh^-ó tedbdttt. Cditíní ir edT) idT) be^s ndó 50 

téir *] 50 "oeirhin cttei-o mé sujt -oe^r tnfn mitir Udta 

dn téigedtri -oo T)édndrh. 5o bf 4541*0 T)id r^ irice 

ned^c "1 bttíg inr nd mndib 054 ci>-£rÁ^ódrhLd reo. 

tldjt cedttc 50 mbéi-oír m^ft fomptd 45 ^n lorrnvo 

cditíní pédcdó eite azá rdoi tttom-fudn an ^méotdir 

1 "£<\r\ rmni 'n-d *ocítt nd '11-4 -ocednsdiT), r^tttíoft 1 1 T 

Se^rt^ u-Ainn aví IÁ te congndrh T)é ndó mbéiT) móttin 

me^r^ -dt 1 -Aon 05-rhndoi n^c -ocdobócdiT) teir ^n sctur 

1 ndó mbéiT) eótdr 4ici A\y tednsdiT) nd nS^cóedt. 

'Ar n-oóig, ní't mé 45 cógdinc pÁittce nd bpe-dtt n-05 

ndó -octuttednn ^on rhoUvó, m^r zÁ cuit) -oíob ne-dttt- 

ftume^riidit 1 ^cúir nd cítte *] mí-T)ítir corh mdit innci 

ir T)Á mbd-ó 'n-a sCoclmejs *oo tóisrme 14-0. 1r é mo 

&uiT>e 50 mbd-ó tudt feicredr rtrm *n t^ •* tnbéi-ó dft 

bpir "] d> tntiÁ ó'SA 50 téir -oítir T)útttdccdc sedndrhdit 

dtt a -ocítt T)titcdir T eótdrdó ^tt tedngdiT) irr^'o 

rfiedrdrhdit nd ti6ittednn. 

'O'fdSdr-r-A Á\z -odtt^b í dn 5<ACT)it5 udr^t &x\ ce^n^d 
coitcednncd "] te ríí^m^c, cé gutt téigedr 1 S«r cudtdr 
Á\\x>-cÁ\l 1 scorhntn-óe Ar{ AVt ^ConnttdT) azá -dnnreo, 
níott ce-dpdr ^utt fj'féroui teób beit a tttíoriid-ó cui*o 
corh mdit oibtte-drhdit "] cÁ fior d^dm -dnoir 50 
bruttiT), •) *ré mo b-dttdirhdit tjá fiub-ditce-á -dn cttwmtie 
ndó bruigteÁ bui-óedn Cittednndó 1 Ecoigcttíocc níor 
•oítre r\Á níor rpiott^T)dtritd 1 sctur tid S^c-óitse r\Á iat) 
ro azá -dnnreo 1 bpttíorh-ódtditt -An -oorhdin. go mbd*ó 

budn-cr-dogdtdc bédr r 1 ^; i r ^oibnedr^c, ir r^r^ 

dcÁ mé r^ oeit 1 medrs ^ teitéfoí -oe S^c-óedt-Aib. — le 
me^r mór, 

ITIire, 

mTceAt t)tieAtnAC. 120 £itií)eAcc. 

smuAinue <\n Deóruxroe o emirm. 

fonn:— " eócd1tl. ,, 
I. 

fflo £\\&'o 50 x\-é&&&T) n^c tiruit mé 'nGittmn, 

Ajt t)incdi£> ré-Ar^c' " Otteátn n^\ Sdoi ! " 
te bU&t>&r\z& ^atja r^oi tittón 54Ó ctténfire 

'Sna Száza^X) Aoncutg'e cÁ tné, mo t>ít! 
5<m .doitmedr, fót-Áf, t\Á f uatmne^r Lde V tnc, 

5o ríotntufóe rmu-Amigim Att 1mr F-áit, 
'S mo cttoi-óe 'gÁ p&AtMt) i Látt mo cléitie 

^01 *óuit)fion f^ogdlCA 50 ríot 1 'S^ ctti*ó ! 

II. 

Up-ác rdtidr ini' óst^oc 50 cttoróe-Arh-dtl rpórcaiiidit, 

Oí mé r^ot f ótir 1 sCttíoóxMt) fáit, 
a\cc c^mic Atw&A-ó 'r *oo rhe-Ar^r feótd'ó 

Ar cóitt ^n óijt t)ut*óe 50 'tTíeittiocA; 
Gi^e ge^ndrhdit tiocc, céxvo r^íott ! *o , fá;gdr, 

'S cug^r " Stin " *oi ó LÁr mo cttoi*óe, 
'S n^c -oe^crdó cttáfóce t)í aúa^ 'r mátditt 

'S mo ciitvoí st t d•ómdr , t)í teót) 45 caoi' ! 

III. 

Annrm 'rc<vó gtu^ire^r 5^n cttofóe nÁ ru-Aittce^r, 
A t)id ! níor úud-ódttc^ a t)íor S^n r^ c I 

Oí -an cúpt-A lútMc r^ot t>rón 'r udigne^r 

'S 4 scrofóe r^oi -óudittce^r im' •óiait) 50 X)\\Át; 

An m^c bd rhe^r^ teóto trí -out t^tt r-áite, 

5^c riiSe 'sur r^gdtcdr *oo scaila-ú *óó, 

Acc é -o' f^n^cc teób 1 me^rs a cáttfoí 

ir s^n \a-o fÁsdtt 50 ríor 54« ro&» 121 

IV. 

Annreo 50 cmnce 'p mé cuitre^c cLdoix)ce, 

T)o rotexmn mo r™u^mce fiub^t oix)óe 'sur tó 
T)o'n oiteán ge^n^tiMit úxj c-aoo t-Att -oe'n caoix>e 

'n^ ruvb^r 50 n^orrjneac 'r 50 ríort r^oi btióx>; 
tl^ -oaoine re-ati-ArnLA bí cum^cc^c bttío£rhatt 

'Wa c^i|foí -oítre bíox) tiom 45 rpóir*c 
'S 5-óc cte^r Y H-AmrA x)Á mbíox) 'r^ cftt úxj 

Déix) r^*o im' cunfme 50 x)Céi$eAX) r^oi'n bróx>. 

V. 

Anoir, a cáitfoí, ó ciim 50 r^nn Las 

'S n^c bpuit ré 1 nx)Án x)om beit 'ttír 50 xjeó 
-&H ftéibab ÁriXM 'S«f Stexvnnca Áitne 

tl^ cíjtín brveÁg' úx) 'na r^bxvp 50 hós, 
Corh^ittte cósaix) xvnoir ó'n x)eórv<ViX)e, 

tlí't crtoix)e r\Á róLár xmnreo te rÁgÁit, 
Acc x>oit£e<<vr r^og^tc^ 1 bpxvo ó g-aotCAib 

'S ^n cttoix)e '£Á ciapax) r^oi br<ón 'r ctvá'ó ! 

VI. 

'Sí éir»e b|te^$ x)e^r ^n cíft ir Áitne, 

tlí mnci cÁim-re, céxvo p-Aipíort sé^tt 1 
Uá aví ^imritt ciúm <<vnn 'r -an rpéirv 5^n r™úic -ann, 

"CÁ ati §^ex)it5 rhúmce ,<vnn 'sur í 'n-Árv*o rémi. 
O mnci c^ittx)e^r, T)eág-cÁit 'r pÁitce 

'S mo cttoix)e be^vó r^rc^ 1 Tlíog^cc via nSA.ex^e-dt, 
Acc cáim 1 n-x)íbittc 'r tií'L ^óc rwu-dmce, 

'tloir Fun')re^x) coix>ce tfuic, <a tíri n^ n5^ex)e^t. 
ll/7/'02. C01S-ÍA1RR5e. connruvo ri& SAetmse. 
I. 

A Connr^x) na S^exnt^e, mo Sotrtm 50 né-45 tú ! 

'Satí x)U^lttce>Ar 'f 50 re^nm^ri 50 r^io cur^ coróóe ! 
£,<vo 'r m-Aitte^r n^ crié\dn-fitt 'ca ^inni nGittinn 

ír cinnce n^c ti-éasp-Avó cú 1 n-Oitein x\a Saox; 122 

TU tMoine btteá$' 5^ex)e4t,Ac' cá aj; oibtnu£<vó 50 
cpé^TirhAp — 

tla buacaittí réixmieaé' 'r n* C4tlíwí sponje, 
An reAnóifv Las túUac 'f 54Ó x)uine te xmtr^cc — 

-dnoif rá fuvo mftfSiin&'e te cumAcc* '«qur GftQitre. 

II. 
t)í étpe 50 ré^ntúAtt 1 n-^tmrir ru S^ex^eAtCAcc' 

1 rex*n-inir éitse oí r«oc^r 'r ro£ ; 

í)í xMoine btte^g' Cft&AfitfiAp' a% oit>itHigA i ó te LAOóftar 
<&$ ne^rctig^-ó v\a hCtre^nn s^c oi-óce 'gur tó; 

óí cpéme^cc 'f cttoi-óe ^nn, bí t)U4ó4ilU stu)ix>e ann, 
t)í ron^r 'r r^oittre ^nn, 'r ^oibne^r ftfg-rftóft : 

f£T> 'r bí ,AeAb 5^e-óits, 'r tiitt Xíe^t^Aó ^ ré^^o, 
A nx>e4tu$<vo ó céite níott b^ogUic £o x>eó. 

III. 

Acr tÁimc avi tlé^t^, 'r "oo r5^P ré 50 né^r5^"Ó5 

'S t-Aftc cimóe^tt na héifte-Ann tr tútm^r a f eót, 
T)o -óubuig n.A rpé^ttt^ te rS^rn^itt ^11 t)é\AfttA, 

'S x)'.Atttui$ re^n-éttte a^ ftige n-Ac t 1 ^io cóitt; 
Do mú6AX) ^n $^ex)e^tCAéc 1 scttoixVtib n^ scéAt)CA, 

'S pis^x') 50 tié^s iat) r^oi xmibfion aví ceó; 
An cor^tnceóitt bttíogtti^ a c-Abttóc' 50 hionsAncAó 

'S a ne^ttcóc' 4 n/oítre^cc — x>o tréig r^*o? tno bttón ! 

IV. 

t)í fíott-ftioóc n^ féinne te btnvó-AncAib 1 ngéibeann, 

1 rstibuixm-dcc 'r 1 nsé^r-orutx), s-dn-Aotbne^r ná r°£> 
T-aoi rh^rt-AX) s^c cttéirhre 45 reómímb -An t)é^ttU\ 

t)í ctte-dc-AX) n<A 5-Aex)itse mín' ^oibne 50 x>eO. 
ó x)'éitti$ corh héir'ce<Aó -Ar* fux) 1mr Citge 

ConncfiAc-A -An t)éAfttA te pumne^m 'gur cóitt, 
X)o rSti^bAX) tíá céAX)CA te fin-Aix) 50 téAnrnAft 

'S rttn^eAX) 50 hé^s iax> 'ra' rrtít mtttceAc mófte 123 

V. 

t)í éipe 50 f^rm Las, 'f í fá^tA 50 ojtÁi-óce, 

'S 4 ceAnsAiT) liiíti ipr^ f-aoi tAfcuirne rhóir»; 
tlí cteaóCAoi a t)é^r^í> 'f ^ nóf^ ní T>éAnc.AOi, 

'5«r ^ fCÁitt rtl téi$cí — cé^-o faif íof 50 -oeó ! 
Acc t^r "Oi-A n^ rpé^t-A 'guf cíttiinnige^*ó na cé.AT)CA 

Do múr5Un£e-d*ó nA S^e-óe^tA te ctirh-Aéc^ fíg- 
rnóitt, 
'S^r Connft^-ó n-A S^e-úitse -oo cuif fí A frtéArhA 

5o -o^inse^n -ooirhin éif'ce^c 'na 5C|toi*ótio, mo 

0|tÓT) ! 

*"* VI. 

'Sí Conntt^-ó n-A 5^ex>it5e a -óúifig 50 Léir* iat>, 

1f a tAittnge^r te céite iat) te ^oione^f 'r brvót) ; 
'Sí -o'-AtttuiS na -o-doine te 501^1-0 50 cmnce, 

'S a beó-óuig te bttí$ iat) tiac scoifSfe^r* 50 *oeó. 
^Xn stincín 'p an f eóinín t>o íuiaij; fí tAf ceófainn, 

Do niifig 50 mótt 1^*0 'p b^rs iat> ní bAog-at; 
UÁ fí 'noif 50 LÁroif , 50 bfío£rh.Att, 'p 50 -oÁna, 

'S 45 oibttiu$-A"ó 50 nituinn 1 néitunn na naom. 

VII. 

ttlo SfÁ-ó-f^ aví $Ae*úits, 'fí ^ T)ceAnsA fém í, 

'S tAb^ittfe^T) 50 néA5 í amAc ó mo cttoróe; 
An t)é^ft^ 'noir fíof teif — ní ceArcuige^nn ó *ó40inib 

Acc ce^ns^ 4 -ocífte 'cá ^oibinn 'p spoi-óe. 
Ue-ansA n-A £éinne 'noip mot-Aim-re fém í, 

'S Sfi-óóc^T) 50 né^s í fAT> 'f rh^nte^f mé beó; 
An iDé-Aft^ ní mi^n Uom, ní't .ann cjtoi-óe nÁ 40ibne4p, 

Acc ce^n^A na cífe cá cttoiT>e.Arh,Ait 50 *oeó. 

" cois-famnse." 

tugn^p^ 8, 1902, i o 

DATE DUE 

UNIVERSITY PRODUCTS, INC. #859-5503 BOSTON COLLEGE 3 9031 021 36135 7 
liiiliiH 

IHIUiii iiiiiM 
BiS^HiiiI WBm 

MMBfflHU ■Hl 

Wmm 

811 

iáli ^ ■H 

—